2023 Thạc sĩ xã hội học trực tuyến tốt nhất [ cơ bản]

bởi Joy Cromwelle

Nếu bạn đang muốn thăng tiến sự nghiệp của mình trong lĩnh vực xã hội học, bạn có thể xem xét một chương trình thạc sĩ xã hội học trực tuyến.

Thạc sĩ xã hội học

Xã hội học là nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội của con người, các thiết chế xã hội, tương tác và văn hóa.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Xã hội học là một lĩnh vực rất rộng và phức tạp, có thể liên quan đến việc nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như tội phạm và hành vi lệch lạc, niềm tin và cơ sở tôn giáo, và sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

Các Chương trình Thạc sĩ Xã hội học Trực tuyến

Giám đốc nhân sự với ứng viên

Khi lấy bằng thạc sĩ trực tuyến về xã hội học, bạn có thể tìm hiểu thêm về xã hội và các mối quan hệ xã hội. Là một khoa học xã hội, xã hội học thường liên quan đến việc thực hiện nghiên cứu khoa học và thu thập và giải thích dữ liệu.

Thạc sĩ Xã hội học có thể giúp bạn hiểu bản chất và nguồn gốc của các vấn đề xã hội, chẳng hạn như bất bình đẳng chủng tộc, nghèo đói và thay đổi môi trường. Một chương trình xã hội học cũng có thể khám phá những cách khả thi để thay đổi xã hội và để giảm bớt những loại vấn đề này.

Bằng xã hội học có thể được áp dụng cho bất kỳ nghề nghiệp nào đòi hỏi sự hiểu biết khoa học về cách xã hội vận hành. Một con đường sự nghiệp phổ biến cho một người có bằng xã hội học là trở thành một nhà xã hội học thực hiện nghiên cứu. Nhiều nhà xã hội học làm việc trong giới học thuật.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng cấp về xã hội học đôi khi cũng có thể được áp dụng trong thế giới kinh doanh và doanh nghiệp. Kiến thức về cách theo dõi xu hướng xã hội có thể đặc biệt hữu ích cho những doanh nhân làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.

Kiến thức thu được từ các chương trình xã hội học sau đại học cũng có thể được áp dụng trong nhiều ngành nghề dịch vụ con người và trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

Các môn học phổ biến được nghiên cứu trong các chương trình sau đại học xã hội học trực tuyến bao gồm môi trường và xã hội, xã hội học giáo dục, tội phạm học, xã hội học tôn giáo, xã hội học đô thị, nhân học xã hội và xã hội học chính trị.

Nghề nghiệp Xã hội học & Mức lương

Nghề nghiệp Xã hội học & Mức lương

Sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội học có thể làm việc với tư cách là nhà xã hội học. Theo Cục Thống kê Lao động , các lĩnh vực phổ biến nhất mà các nhà xã hội học được tuyển dụng là chính quyền bang, nghiên cứu và phát triển và dịch vụ giáo dục.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Người quản lý Quảng cáo, Khuyến mại và Tiếp thị $ 141.490
Giám đốc nhân sự $ 121.220
Nhà xã hội học, Nghiên cứu và Phát triển trong Khoa học Xã hội và Nhân văn $ 96,620
Các nhà xã hội học, Chính quyền Tiểu bang 92.530 đô la
Các nhà xã hội học, Tất cả các lĩnh vực $ 86.110
Giáo viên xã hội học sau trung học 75.610 đô la
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Nhà xã hội học, Dịch vụ giáo dục $ 65.830
Các nhà nghiên cứu khảo sát $ 59.870
Trợ lý Dịch vụ Nhân sinh và Xã hội $ 35,960

Bằng Thạc sĩ Xã hội học có ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau. Không phải tất cả mọi người nghiên cứu xã hội học ở cấp độ sau đại học đều trở thành một nhà xã hội học. Một số người có loại bằng cấp này tìm thấy ứng dụng cho kiến thức của họ trong các nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh, quản lý hoặc dịch vụ cộng đồng và xã hội.

Chương trình và khóa học Thạc sĩ xã hội học

Họp nhóm quảng cáo

Dưới đây là ví dụ về các khóa học bạn có thể tham gia khi lấy bằng Thạc sĩ Xã hội học.

 • Lý thuyết xã hội học cổ điển : Khóa học này thảo luận về nguồn gốc của lý thuyết xã hội và các tác phẩm ban đầu về chủ đề này.
 • Lý thuyết xã hội học đương đại : Khóa học này nghiên cứu những phát triển gần đây trong lĩnh vực xã hội học.
 • Môi trường và Xã hội : Trong khóa học này, bạn có thể nghiên cứu cách xã hội loài người ảnh hưởng đến trái đất, hệ sinh thái và khí hậu.
 • Xã hội học và Giáo dục : Trong khóa học này, bạn có thể tìm hiểu về các động lực xã hội của trường học và hệ thống giáo dục cũng như cách các trường học ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của xã hội lớn hơn.
 • Tội phạm học : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu về hành vi lệch lạc của tội phạm và những người vi phạm pháp luật.
 • Xã hội học về tôn giáo : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu các động lực xã hội của các tổ chức tôn giáo và cách thức niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và các tương tác của con người.
 • Xã hội học đô thị : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu văn hóa và các tương tác xã hội khi chúng tồn tại trong bối cảnh của các thành phố.
 • Nhân học xã hội : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách mọi người ở các nền văn hóa khác nhau tổ chức xã hội của họ theo cách khác nhau.
 • Xã hội học Chính trị : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu những ảnh hưởng của xã hội đối với chính phủ và các cấu trúc chính trị.
 • Phân tích dữ liệu định lượng : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách giải thích chính xác dữ liệu từ nghiên cứu của người khác hoặc của chính bạn.
Xem thêm:  Làm thế nào để trở thành một nhà bệnh lý học về giọng nói

Các tiêu đề và yêu cầu chính xác của khóa học có thể khác nhau ở các trường đại học khác nhau.

Yêu cầu tuyển sinh

Thạc sĩ xã hội học sinh viên

Dưới đây là một số yêu cầu tuyển sinh phổ biến cho các chương trình thạc sĩ xã hội học trực tuyến.

 • Bằng đại học, ưu tiên về xã hội học hoặc một lĩnh vực liên quan
 • Thư giới thiệu từ những người hướng dẫn cũ hoặc những người cố vấn khác
 • Bài luận cá nhân

Ngày càng có nhiều trường đại học không còn yêu cầu điểm GRE để xét tuyển sau đại học, nhưng một số vẫn làm. Các yêu cầu tuyển sinh có thể khác nhau đáng kể ở các trường đại học khác nhau, vì vậy bạn có thể muốn kiểm tra với trường cụ thể mà bạn muốn đăng ký.

Công nhận

Thạc sĩ về công nhận xã hội học

Kiểm định khu vực đảm bảo rằng các chương trình học tập của trường đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định.

Bằng cấp của một trường đại học được công nhận có thể có uy tín hơn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng và các trường đại học khác. Trước khi đăng ký vào bất kỳ chương trình cấp bằng nào, bạn có thể muốn kiểm tra để đảm bảo rằng trường mà bạn đăng ký đã được công nhận.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bạn có thể tìm hiểu thêm về công nhận và thậm chí có thể xác minh tình trạng công nhận của trường bằng cách truy cập trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ .

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Thạc sĩ xã hội học Hỗ trợ tài chính

Nếu bạn không chắc chắn về cách bạn sẽ chi trả cho việc học của mình, có rất nhiều cơ hội hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên đủ tiêu chuẩn. Bạn có thể đủ điều kiện nhận viện trợ liên bang, viện trợ tiểu bang, chương trình sử dụng lao động hoặc học bổng. Các khoản vay dành cho sinh viên cũng có thể là một lựa chọn.

Hỗ trợ tài chính thường có sẵn không chỉ cho sinh viên truyền thống tham dự các lớp học trong khuôn viên trường mà còn cho sinh viên sau đại học đăng ký các chương trình trực tuyến. Để đăng ký hỗ trợ tài chính liên bang, bạn có thể điền vào Đơn xin miễn phí hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA).

Mất bao lâu để lấy bằng thạc sĩ xã hội học?

Thạc sĩ xã hội học sinh viên đang học

Trong một chương trình truyền thống, toàn thời gian, sinh viên thường mất 1 năm đến 2 năm để hoàn thành bằng thạc sĩ xã hội học. Nói chung, sinh viên bán thời gian cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành bằng cấp của mình, có thể mất đến 4 năm để hoàn thành.

Các chương trình cấp bằng trực tuyến thường cung cấp lịch trình linh hoạt. Vì vậy, chính xác thời gian bạn cần để hoàn thành chương trình học của mình có thể phụ thuộc vào cách bạn quyết định tiến độ bản thân và số lượng khóa học bạn có thể tham gia mỗi học kỳ. Việc xác định tốc độ của bản thân thông qua chương trình như thế nào có thể đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch cẩn thận.

Bạn có thể nhận được những công việc gì khi có bằng Thạc sĩ Xã hội học?

Các nhà xã hội học trong cuộc họp

Xã hội học có thể có các ứng dụng trong học thuật, kinh doanh và các dịch vụ cộng đồng và xã hội. Những gì bạn có thể làm với bằng xã hội học có thể phụ thuộc vào cách bạn muốn áp dụng kiến thức đó. Một số công việc được trả lương cao nhất liên quan đến xã hội học là trong kinh doanh.

Kiến thức về xã hội học có thể hữu ích cho các nhà quản lý quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị. Những nhà quản lý kiểu này thường cần giỏi theo dõi và dự báo các xu hướng xã hội để giúp xác định các chiến lược tốt nhất để bán sản phẩm.

Các nhà quản lý nguồn nhân lực cũng có thể được hưởng lợi từ kiến thức về xã hội học. Các nhà quản lý nguồn nhân lực có thể sử dụng kiến thức này trong khi tìm cách cải thiện văn hóa công ty và nâng cao hiệu suất của nhân viên.

Xem thêm:  15 Tiến sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Phân tích Kinhoanh & Trí tuệ [2023]

Các tổ chức vận động nhân danh bình đẳng chủng tộc hoặc các mối quan tâm xã hội khác cũng có thể thuê nhân viên hiểu biết về xã hội học. Các sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học khác có thể tiếp tục trở thành nhà nghiên cứu hoặc dạy xã hội học cho những người khác.

Một nhà xã hội học kiếm được bao nhiêu?

thạc sĩ xã hội học

Theo Cục Thống kê Lao động, các nhà xã hội học kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 86.110 đô la, trong khi hầu hết các nhà xã hội học kiếm được từ 52.640 đến 143.020 đô la.

Phần lớn các nhà xã hội học được tuyển dụng trong chính quyền tiểu bang, nghiên cứu và phát triển, hoặc các dịch vụ giáo dục. Những người làm việc cho chính quyền bang thường được trả lương cao nhất.

Hầu hết các nhà xã hội học có bằng thạc sĩ là cấp học cao nhất của họ, nhưng bằng tiến sĩ về xã hội học có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp trong giáo dục sau trung học.

Bạn có thể làm gì với Thạc sĩ xã hội học?

đội tiếp thị làm việc

Những người có bằng thạc sĩ trực tuyến về xã hội học có thể theo đuổi các nghề nghiệp như quản lý quảng cáo, khuyến mại và tiếp thị, quản lý nhân sự, quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng hoặc nhà nghiên cứu khảo sát, để kể tên một số.

Sự hữu ích của kiến thức xã hội học trong thế giới kinh doanh có thể bị đánh giá thấp bởi những người nghĩ xã hội học là một nghiên cứu học thuật nghiêm ngặt. Bằng xã hội học cũng có thể giúp bạn trong sự nghiệp về công bằng xã hội hoặc với tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Xã hội học có thể có các ứng dụng trong bất kỳ ngành nào trong đó các tương tác của con người cần được quan sát phân tích.

Bằng Thạc sĩ về Xã hội học có giá trị không?

Giám đốc nhân sự tại nơi làm việc

Vâng, bằng thạc sĩ xã hội học rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Cục Thống kê Lao động dự báo tăng trưởng việc làm 5% trong các ngành nghề về đời sống, thể chất và khoa học xã hội trong 10 năm tới.

Các nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm nhà xã hội học chính phủ tiểu bang, nhà xã hội học nghiên cứu và phát triển, giáo viên sau trung học, nhà nghiên cứu khảo sát và nhà quản lý nguồn nhân lực.

Bằng thạc sĩ xã hội học có thể khá linh hoạt về con đường sự nghiệp. Nghiên cứu xã hội học cũng có thể giúp bạn thỏa mãn sự tò mò của mình về xã hội và cách nghiên cứu nó một cách khoa học.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng thạc sĩ xã hội học trực tuyến

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng xã hội học trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Công lập Hoa Kỳ

Khuôn viên Đại học Công lập Hoa Kỳ

Chương trình Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Công lập Hoa Kỳ tập trung vào việc sinh viên sẵn sàng cho thế giới thực. Các phần thực hành của nó khám phá những thách thức và kịch bản giống như thật.

Các lớp học trong chương trình này bao gồm các chủ đề như sự đa dạng, bình đẳng, chủ nghĩa toàn cầu, sự thay đổi xã hội và sự giao thoa giữa bản sắc và đặc quyền. Toàn bộ chương trình này có thể được lấy trực tuyến.

APUS được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Tiểu bang Arizona

Khuôn viên Đại học Bang Arizona

Đại học Bang Arizona cung cấp chương trình Thạc sĩ Xã hội học trực tuyến có thể được hoàn thành trong 10 lớp học, mỗi lớp 7,5 tuần. Các lớp học bao gồm Thống kê xã hội, Lãnh đạo và Công bằng xã hội, và Mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Thay vì làm luận văn, sinh viên phải dành học kỳ cuối cùng để hoàn thành một dự án capstone. Chương trình này yêu cầu tổng cộng 30 giờ tín chỉ để tốt nghiệp.

Đại học Bang Arizona được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trung học Bắc Trung Bộ.

Đại học Grand Canyon

Khuôn viên Đại học Grand Canyon

Đại học Grand Canyon cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học (MS) về Xã hội học với trọng tâm là Giáo dục. Mức độ này được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên giảng dạy xã hội học trong các cơ sở giáo dục trung học và sau trung học.

Chương trình yêu cầu 34 tín chỉ để tốt nghiệp, và nó bao gồm tất cả mọi thứ từ thiết kế chương trình giảng dạy đến phương pháp sư phạm hiệu quả trong giáo dục đại học. Tất cả các lớp học được thực hiện ảo.

Đại học Grand Canyon được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học bang Morehead

Khuôn viên Đại học Bang Morehead

Được cung cấp hoàn toàn trực tuyến, chương trình Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Bang Morehead kết hợp lý thuyết và thực hành. Nó được thiết kế để cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục tiên tiến về các khái niệm xã hội học đương đại.

Xem thêm:  8 công việc tốt nhất cho các loại tính cách ISFP

Ngoài văn bằng xã hội học nói chung, các chuyên ngành có sẵn cho Tội phạm học, Phụ thuộc Hóa chất và Khoa học Xã hội Liên ngành. Sinh viên có thể hợp tác với các cố vấn và cố vấn của giảng viên cho các dự án đặc biệt.

Morehead State University được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam.

Đại học Bang New Mexico

Khuôn viên Đại học Bang New Mexico

Đại học Bang New Mexico cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA) về Xã hội học. Nó yêu cầu 36 tín chỉ và thường có thể được hoàn thành trong 2 đến 2,5 năm. Các lớp cốt lõi tập trung vào những thứ như phương pháp nghiên cứu định tính.

Các lớp học tự chọn phân nhánh thành các chủ đề như di cư, phát triển cộng đồng, nghiên cứu chủng tộc và thậm chí cả phương tiện kỹ thuật số. Sinh viên được tự hình thành phương hướng học tập và nghiên cứu.

Đại học Bang New Mexico được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các trường học và cao đẳng miền Trung Bắc.

Đại học bang Sam Houston

Khuôn viên Đại học Bang Sam Houston

Với các lớp học trực tuyến và nhiều ngày khai giảng mỗi năm, Đại học Bang Sam Houston có một chương trình xã hội học rất dễ tiếp cận dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp. Nó tập trung vào xã hội học công cộng, nhưng các lớp học bao gồm nhiều môn học và chủ đề bổ sung. Chương trình yêu cầu 37 giờ tín chỉ để tốt nghiệp.

Đại học Bang Sam Houston được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Texas A&M – Thương mại

Đại học Texas A & M - Khuôn viên thương mại

Chương trình Thạc sĩ Xã hội học trực tuyến tại Đại học Texas A&M — Thương mại thường có thể được hoàn thành trong hai năm. Nó nhấn mạnh các kỹ năng nền tảng, như nghiên cứu và tư duy phản biện, cũng như các kỹ năng theo chủ đề cụ thể, như chủng tộc và đa dạng sắc tộc.

Các lớp học có sẵn trực tuyến và không có yêu cầu luận văn. Bằng cấp được cung cấp là Thạc sĩ Khoa học (MS) về Xã hội học.

Texas A&M University-Commerce được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Phụ nữ Texas

Khuôn viên Đại học Texas Womans

Đại học Texas Woman cho phép sinh viên của họ tùy chỉnh nhiều khía cạnh của bằng cấp xã hội học của họ. Ngoài việc lựa chọn giữa theo dõi luận án và không theo luận án, các lớp học cũng có thể được thực hiện trực tuyến, trong khuôn viên trường hoặc cả hai.

Sinh viên từ mọi thành phần đều được chào đón, nhưng nhà trường luôn nỗ lực để tuyển sinh những sinh viên nữ, thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn.

Đại học Texas Woman được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Alabama – Birmingham

Cơ sở của Đại học Alabama Birmingham

Đại học Alabama tại Birmingham không yêu cầu luận án cho chương trình Thạc sĩ Xã hội học của mình. Thay vào đó, nó yêu cầu sinh viên tham gia chín khóa học và hoàn thành một dự án capstone kéo dài sáu giờ, do giảng viên hướng dẫn trong học kỳ cuối cùng của họ. Các lớp học hoàn toàn là kỹ thuật số, nhưng cần phải có một số tương tác trực tuyến, trực tiếp.

Đại học Alabama tại Birmingham được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Virginia Commonwealth

Khuôn viên Đại học Virginia Commonwealth

Chương trình Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học Virginia Commonwealth có sự tập trung tích hợp vào xã hội học kỹ thuật số. Điều này nhằm chuẩn bị cho sinh viên đối mặt với những thách thức của lực lượng lao động hiện đại.

Các lớp học trong chương trình này khám phá các cách khác nhau mà các công cụ, phương pháp, tiêu chuẩn và thực hành đã phát triển theo thời gian. Chương trình yêu cầu 36 tín chỉ để tốt nghiệp.

VCU được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Nhận bằng thạc sĩ xã hội học của bạn trực tuyến

Thạc sĩ xã hội học trực tuyến

Thạc sĩ xã hội học có thể là một bằng cấp có giá trị trong một số ngành nghề kinh doanh hoặc dịch vụ con người. Nó cũng có thể giúp bạn trở thành một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội học. Các nhà xã hội học có thể đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về xã hội, văn hóa và các mối quan hệ của chính chúng ta.

Có nhiều lựa chọn để lấy bằng thạc sĩ xã hội học. Các chương trình cấp bằng trực tuyến thường cung cấp các tùy chọn lên lịch linh hoạt nhất và chúng có thể cho phép bạn học tập thuận tiện từ thực tế ở bất kỳ địa điểm nào. Sau khi bạn hoàn thành bằng thạc sĩ trực tuyến của mình, bạn có thể muốn khám phá bằng Tiến sĩ xã hội học trực tuyến được công nhận.

Nếu bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo với mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình, bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay bằng cách khám phá các chương trình sau đại học xã hội học trực tuyến từ các trường đại học được công nhận.

masters in sociology
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .