Nghề nghiệp địa lý

Chuyên ngành địa lý học về các đặc điểm vật lý của trái đất – bao gồm khí hậu, đất và địa hình – và cách con người liên hệ với đất. Người học nghiên cứu cả khoa học vật lý và khoa học xã hội.

Nghề nghiệp địa lý bao gồm nhà khoa học địa lý, nhà địa lý học và người vẽ bản đồ. Dưới đây, độc giả sẽ tìm thấy thêm thông tin về việc theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này, bao gồm tiềm năng về mức lương và các liên kết đến các nguồn hữu ích.

Một người đàn ông đội mũ cao bồi và mặc quần kỹ thuật đứng trước một thung lũng rộng mở, nghịch ngợm các điều khiển trên một thiết bị khảo sát.

Tại sao nên theo đuổi nghề địa lý?

Những công việc có bằng cấp địa lý mang lại cơ hội làm việc trong nhà hoặc ngoài trời. Các nhà địa lýcán bộ kỹ thuật đo đạc và bản đồ dành thời gian đi thực địa để thu thập số liệu và nghiên cứu đất đai. Những nghề như giáo viên sau trung học bao gồm nhiều việc trên bàn hơn và ít thời gian ở ngoài trời hơn.

Học sinh địa lý cần có kỹ năng tư duy phân tích tốt và chú ý đến từng chi tiết. Một số chuyên gia địa lý làm việc một mình, trong khi những người khác làm việc như một phần của nhóm, có nghĩa là sinh viên nên phát triển khả năng vừa làm việc cá nhân vừa thỏa hiệp với những người khác.

Các công việc chuyên ngành địa lý cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về trái đất và cách con người tương tác với nó.

Triển vọng nghề nghiệp địa lý

Cục Thống kê Lao động (BLS) nhận thấy rằng các ngành công nghiệp hàng đầu cho các nhà địa lý bao gồm chính phủ liên bang, các trường cao đẳng và đại học, chính quyền các bang cũng như các dịch vụ kỹ thuật và kiến trúc. Maryland và Texas cung cấp nhiều việc làm nhất cho các nhà địa lý.

Tuy nhiên, các bang có mức việc làm cao nhất không phải lúc nào cũng đưa ra mức lương cao nhất. Ví dụ, BLS báo cáo rằng California và Colorado, không phải Maryland và Texas, đã trả cho các nhà địa lý mức lương trung bình hàng năm cao nhất trong cả nước.

BLS dự báo tăng trưởng việc làm 5% cho các nhà khoa học địa lý từ năm 2019 đến năm 2029.

Dưới đây, độc giả có thể tìm thêm thông tin về mức lương tiềm năng cho các nghề nghiệp địa lý. Bảng này tính đến mức lương tăng lên cùng với kinh nghiệm.

Mức lương trung bình hàng năm cho nghề nghiệp địa lý
Chức vụ Cấp độ đầu vào (0-12 tháng) Sự nghiệp sớm (1-4 tuổi) Sự nghiệp trung bình (5-9 tuổi) Có kinh nghiệm (10-19 năm)
Nhà địa lý $ 40.700 $ 60.160 75.340 đô la $ 76.450
Người soạn thảo N / A $ 41,910 $ 58,000 $ 47,000
Người vẽ bản đồ $ 41,960 $ 46.170 $ 54,790 $ 64,900
chuyên gia môi trường $ 42.440 $ 49.390 $ 63,940 $ 73.650

Nguồn: PayScale

Kỹ năng đạt được khi có bằng địa lý

Thông qua việc lấy bằng địa lý, sinh viên học cách phân tích dữ liệu về con người và vật lý như báo cáo điều tra dân số, dữ liệu khảo sát và bản đồ. Họ làm việc với hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thu thập dữ liệu, thiết kế bản đồ và tạo ra các mô tả trực quan về dữ liệu.

Mức độ xây dựng các kỹ năng tư duy phân tích và phê bình mạnh mẽ. Học sinh địa lý phân tích dữ liệu và rút ra kết luận từ phân tích của họ. Người học cũng củng cố các kỹ năng máy tính, khả năng viết và kỹ năng giao tiếp.

Sinh viên địa lý phân tích thông tin về địa lý nhân văn và vật lý, bao gồm cả dữ liệu không gian. Họ xem bản đồ, dữ liệu điều tra dân số và các nguồn khác để hiểu địa lý. Kỹ năng phân tích, bao gồm khả năng phân tích dữ liệu và rút ra kết luận từ các loại dữ liệu khác nhau, có lợi cho sinh viên chuyên ngành địa lý sau khi tốt nghiệp.

Khi tiến hành nghiên cứu, sinh viên địa lý xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện. Họ học cách chọn dữ liệu thích hợp, chọn phương pháp phân tích và thiết kế câu hỏi nghiên cứu. Kỹ năng nghiên cứu và tư duy phản biện chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp ngành địa lý cho các nghề nghiệp đa dạng trong các cơ quan kinh doanh và chính phủ.

Trong chương trình cấp bằng địa lý, sinh viên được làm quen với các công nghệ GIS, chương trình quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm tạo hình ảnh kỹ thuật số. Người học nắm vững các chương trình và ứng dụng phần mềm địa lý khác nhau và củng cố các kỹ năng máy tính của họ. Những kỹ năng này giúp sinh viên chuyên ngành địa lý theo đuổi sự nghiệp trong quản lý GIS, bản đồ và khảo sát.

Học sinh địa lý củng cố kỹ năng viết của mình bằng cách hoàn thành các dự án nghiên cứu, viết các bài báo thuyết phục và tạo ra các bài viết cho các dự án nhóm hoặc bài thuyết trình. Học sinh học cách truyền đạt những phát hiện từ nghiên cứu của họ, chuẩn bị cho họ viết báo cáo hoặc bài báo. Một số chương trình cũng đào tạo sinh viên địa lý trong việc cấp phép và viết đề xuất.

Sinh viên chuyên ngành địa lý xây dựng kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ trong quá trình học của họ. Họ truyền đạt nghiên cứu, phát hiện và ý tưởng của họ trên các tài liệu nghiên cứu; làm việc với các bạn sinh viên trong các dự án nhóm; và thuyết trình trong lớp. Kỹ năng giao tiếp giúp các nhà địa lý thúc đẩy nghiên cứu của họ, làm việc theo nhóm và giao tiếp với đồng nghiệp.

Con đường nghề nghiệp địa lý

Trong khi lấy bằng địa lý, sinh viên chưa tốt nghiệp thường chuyên môn hóa bằng cấp của họ thông qua một sự tập trung. Tập trung chuẩn bị cho sinh viên địa lý những con đường nghề nghiệp cụ thể sau khi tốt nghiệp.

Dưới đây là một số lựa chọn tập trung phổ biến cho các chuyên ngành địa lý.

Hầu hết các chương trình địa lý đều cung cấp các môn học về địa lý vật lý và nhân văn. Sự tập trung này cung cấp các nghiên cứu bổ sung về địa lý con người thông qua các lớp như đô thị hóa và di chuyển con người, lao động và nhà ở, và địa lý nhân văn của các vùng cụ thể. Sự tập trung cũng phân tích các yếu tố hình thành nơi mọi người sống và làm việc. Học sinh kiểm tra các mô hình di cư, nhập cư và không gian đô thị.

Sự tập trung này cung cấp các môn học bổ sung về công nghệ GIS, các ứng dụng phần mềm không gian địa lý khác và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho thông tin địa lý. Người học nghiên cứu các công nghệ biểu diễn bản đồ, phân tích không gian, địa lý hóa và không gian địa lý. Sự tập trung này chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho sự nghiệp làm việc với công nghệ GIS.

Các chuyên gia địa lý theo đuổi sự tập trung vào tính bền vững nghiên cứu các mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế, chính sách môi trường và tính bền vững. Người học nghiên cứu các khái niệm địa lý chính liên quan đến tính bền vững, bao gồm sử dụng đất, vị trí công ty và thương mại quốc tế. Sự tập trung cũng bao gồm chính sách quản lý môi trường, sử dụng tài nguyên và chính sách năng lượng.

Sự tập trung này xem xét thương mại toàn cầu, tài chính toàn cầu và sức khỏe cộng đồng thông qua lăng kính địa lý. Người học nghiên cứu các phong trào xã hội, chính sách quốc gia, quan hệ toàn cầu-địa phương và cải cách tài chính toàn cầu, kết nối các chủ đề rộng hơn này với vị trí, địa điểm và không gian.

Xem thêm:  Externship vs. Internship: Chúng khác nhau như thế nào?

Làm thế nào để bắt đầu sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực địa lý

Bằng địa lý cung cấp các kỹ năng có giá trị trong việc thu thập, phân tích và nghiên cứu dữ liệu. Các nhà địa lý kiểm tra thông tin định tính và định lượng để hiểu trái đất, đất đai của nó và sự phân bố của các quần thể. Các kỹ năng đạt được trong quá trình lấy bằng địa lý chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp cho nhiều nghề nghiệp địa lý, tùy thuộc vào cấp độ và sở thích của họ.

Các chuyên gia có bằng cử nhân địa lý có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực bản đồ, khảo sát, nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Với bằng thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc như nhà địa lý, nhà nghiên cứu khảo sát và nhà quy hoạch đô thị.

Theo đuổi một chứng chỉ hoặc học vị thành niên trong một lĩnh vực liên quan – như khoa học môi trường , quy hoạch đô thị hoặc sức khỏe cộng đồng – có thể giúp các chuyên gia địa lý mở rộng cơ hội nghề nghiệp của họ.

Bằng Cao đẳng về Địa lý

Trong một chương trình liên kết về địa lý, học sinh đạt được các kỹ năng cơ bản về địa lý nhân văn và vật lý. Sinh viên hoàn thành các khóa học về công nghệ GIS, khoa học lập bản đồ, phân bố địa lý. Chương trình cũng bao gồm giáo dục rộng rãi về các chủ đề khác, bao gồm tiếng Anh và toán học. Sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi các nghề nghiệp như kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ, người soạn thảo và kỹ thuật viên địa chất.

Những lĩnh vực này yêu cầu đào tạo về kỹ thuật địa lý, bao gồm cả các chương trình phần mềm được sử dụng để khảo sát và lập bản đồ. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể chuyển tiếp vào một chương trình bốn năm để hoàn thành bằng cử nhân về địa lý hoặc một lĩnh vực liên quan.

Bạn có thể làm gì với bằng liên kết về địa lý?

Các kỹ thuật viên đo đạc và bản đồ thu thập dữ liệu để lập bản đồ bề mặt Trái đất. Họ thực hiện các phép đo tại chỗ, tạo bản đồ bằng dữ liệu địa lý và sử dụng các chương trình máy tính để biến dữ liệu khảo sát thành bản đồ. Việc làm quen với GIS thông qua chương trình liên kết địa lý có thể giúp các kỹ thuật viên khảo sát và lập bản đồ.

Mức lương: $ 45.010

Các nhà soạn thảo chuyển đổi các thiết kế của các kỹ sư và kiến trúc sư thành các bản vẽ kỹ thuật bằng các ứng dụng phần mềm. Họ có thể chuyên về phác thảo kiến trúc, dân dụng, điện hoặc cơ khí. Người soạn thảo thiết kế sản phẩm dựa trên bản phác thảo từ các kỹ sư, sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính để tạo kế hoạch và thêm chi tiết vào kế hoạch kiến trúc.

Mức lương: $ 56,830

Kỹ thuật viên địa chất hỗ trợ các nhà khoa học và kỹ sư trong việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả dầu và khí tự nhiên. Họ bảo trì các thiết bị trong phòng thí nghiệm và hiện trường, thu thập mẫu để phân tích và tiến hành các thử nghiệm khoa học trên các mẫu. Các kỹ thuật viên địa chất ghi lại dữ liệu từ các cuộc kiểm tra này và tạo ra các báo cáo và bản đồ để xác định các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Mức lương: $ 51.130

Nguồn: BLS

Bằng Cử nhân Địa lý

Các chuyên gia có top-online-geography-programs=””>bằng cử nhân về địa lý làm việc trong một số lĩnh vực đang phát triển, bao gồm cả với tư cách là người vẽ bản đồ và khảo sát. Các sinh viên chuyên ngành Địa lý áp dụng các kỹ năng phân tích, tư duy phản biện và lập luận của họ trong nhiều con đường sự nghiệp.

Chuyên ngành địa lý đo đạc và giải thích thông tin địa lý để thành lập bản đồ và thiết kế kế hoạch khảo sát. Các nhà địa lý chuyên về tính bền vững có thể theo đuổi sự nghiệp với tư cách là chuyên gia môi trường.

Trong chương trình cử nhân địa lý, người học nghiên cứu địa lý nhân văn và vật lý, xây dựng các kỹ năng kỹ thuật làm việc với công nghệ GIS và nghiên cứu khoa học lập bản đồ. Các sinh viên chuyên ngành địa lý triển vọng có thể tìm hiểu thêm về các top-online-geography-programs=””>chương trình địa lý trực tuyến hàng đầu tại liên kết này .

Bạn có thể làm gì với bằng Cử nhân Địa lý?

Các nhà lập bản đồ thu thập, đo lường và giải thích thông tin địa lý để tạo bản đồ. Họ cũng cập nhật các bản đồ và biểu đồ hiện tại được sử dụng trong quy hoạch khu vực và giáo dục. Các nhà lập bản đồ tạo ra các biểu diễn trực quan của dữ liệu địa lý; tổng hợp dữ liệu từ các cuộc khảo sát mặt đất, ảnh hàng không và các công nghệ khác; và thiết kế bản đồ. Bằng cử nhân địa lý đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho các nhà vẽ bản đồ.

Mức lương: $ 65.470

Người khảo sát xác định ranh giới tài sản bằng cách thực hiện các phép đo chính xác. Họ đóng góp vào các dự án kỹ thuật, lập bản đồ và xây dựng bằng cách tạo ra dữ liệu về hình dạng và đường viền của bề mặt Trái đất. Người khảo sát tạo ra các bản đồ, bản đồ và báo cáo dựa trên quá trình khảo sát của họ, áp dụng kiến thức chi tiết về địa lý, công nghệ GIS và bản đồ.

Mức lương: $ 63.420

Các chuyên gia môi trường nghiên cứu các yếu tố môi trường tác động đến sức khỏe con người như thế nào. Họ phân tích các vấn đề môi trường để phát triển các giải pháp. Họ cũng giáo dục công chúng về các nguy cơ sức khỏe. Bằng cử nhân địa lý tập trung vào tính bền vững, địa lý nhân văn hoặc môi trường chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp có công việc với tư cách là chuyên gia môi trường.

Mức lương: $ 71.360

Nguồn: BLS

Bằng Thạc sĩ Địa lý

Với bằng thạc sĩ về địa lý, sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi các cơ hội chuyên biệt trong lĩnh vực này, bao gồm cả các vị trí quản lý. Nhiều nhà địa lý có bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực của họ, cũng như hầu hết các nhà quy hoạch đô thị và nhà nghiên cứu khảo sát.

Trong chương trình thạc sĩ về địa lý, sinh viên sau đại học tham gia các lớp tổng quát nâng cao và các khóa học chuyên ngành tập trung như địa lý vật lý, công nghệ GIS hoặc địa lý nhân văn. Hầu hết các chương trình thạc sĩ đều kết hợp các kỳ thi hoặc luận văn thạc sĩ để chứng minh sự thông thạo của lĩnh vực này.

Bạn có thể làm gì với Thạc sĩ Địa lý?

Các nhà địa lý nghiên cứu sự phân bố đất đai, các đặc điểm và dân số. Họ kiểm tra các cấu trúc chính trị và văn hóa, nghiên cứu các đặc điểm địa lý của con người ở các khu vực khác nhau và thu thập dữ liệu địa lý. Nhiều nhà địa lý tiến hành nghiên cứu, thiết kế bản đồ và phân tích dữ liệu địa lý. Các vị trí cao cấp như một nhà địa lý thường yêu cầu bằng thạc sĩ.

Mức lương: $ 81,540

Các nhà quy hoạch đô thị phát triển các kế hoạch sử dụng đất để tạo ra các cộng đồng, hồi sinh các thị trấn và thành phố, và thích ứng với sự gia tăng dân số. Họ phân tích dữ liệu từ các cuộc điều tra và nghiên cứu, tiến hành điều tra thực địa và xem xét kế hoạch địa điểm. Các nhà quy hoạch đô thị cũng đề xuất các dự án và trình bày chúng cho cộng đồng và các quan chức quy hoạch.

Mức lương: $ 74,350

Các nhà nghiên cứu khảo sát tiến hành và thiết kế các cuộc khảo sát và phân tích dữ liệu thu thập được trong một cuộc khảo sát. Chuyên ngành địa lý áp dụng đào tạo nghiên cứu và phân tích của họ ở vị trí yêu cầu tổng hợp và đánh giá dữ liệu khảo sát. Nhiều vị trí cho các nhà nghiên cứu khảo sát yêu cầu bằng thạc sĩ, thường là trong lĩnh vực khoa học xã hội như địa lý.

Mức lương: 59.170 USD

Nguồn: BLS

Bằng Tiến sĩ Địa lý

Lấy bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực địa lý chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp nhiều công việc sinh lợi nhất trong lĩnh vực này, bao gồm các vị trí trong học viện, nghiên cứu và quản lý. Trong chương trình tiến sĩ về địa lý, sinh viên hoàn thành các môn học trong chuyên ngành của họ. Khóa đào tạo này chuẩn bị cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ cho các kỳ thi đủ điều kiện, kiểm tra sự chuẩn bị của họ để viết luận án.

Xem thêm:  2023 Bằng cấp về Truyền thông Sáng tạo Trực tuyến Tốt nhất [ành cho Cử nhân]

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tiến lên Ph.D. ứng cử thực hiện nghiên cứu ban đầu trong chuyên môn của họ dưới sự giám sát của một cố vấn giảng viên. Các sinh viên tiến sĩ sau đó viết một luận án, mà họ bảo vệ trước cố vấn của họ và hội đồng giảng viên.

Một số con đường sự nghiệp trong lĩnh vực địa lý yêu cầu hoặc đặc biệt ưa thích các ứng viên có bằng tiến sĩ. Các chuyên gia học thuật, đặc biệt là các giáo sư đã tốt nghiệp, thường có bằng Tiến sĩ. Trong lĩnh vực của họ. Các vai trò hành chính trong học viện cũng thường ưu tiên các ứng viên có bằng tiến sĩ và kinh nghiệm làm giáo sư.

Bạn Có Thể Làm Gì Với Bằng Tiến Sĩ Địa Lý?

Các giáo sư địa lý giảng dạy các khóa học trong chuyên ngành của họ tại các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng bốn năm và đại học. Họ thiết kế giáo trình để giáo dục sinh viên về địa lý, đánh giá việc học của sinh viên, và cố vấn cho sinh viên đại học và sau đại học nghiên cứu địa lý. Nhiều giáo sư địa lý cũng tiến hành nghiên cứu và xuất bản công trình của họ trên các tạp chí học thuật.

Mức lương: $ 79,540

Các nhà quản lý GIS giám sát hoạt động của các công nhân GIS, những người tạo ra dữ liệu địa lý bằng các hệ thống máy tính chuyên dụng. Họ điều phối và quản lý các chương trình máy tính, tạo các ứng dụng GIS, tiến hành các buổi đào tạo cho nhân viên và giám sát ngân sách. Các nhà quản lý GIS thường có bằng tốt nghiệp về địa lý hoặc một lĩnh vực liên quan chặt chẽ.

Mức lương: $ 71.300

Còn được gọi là quản trị viên giáo dục sau trung học, các giám đốc và trưởng khoa tiến hành hoạt động kinh doanh học thuật cho một trường cao đẳng hoặc đại học. Provost hỗ trợ chủ tịch bằng cách giám sát ngân sách, phát triển các chính sách học thuật và phê duyệt các cuộc hẹn của giảng viên. Các trưởng khoa thường đứng đầu một bộ phận hoặc trường cao đẳng, quản lý các thành viên trong giảng viên và thiết lập ngân sách cho các khoa. Cả hai vị trí thường yêu cầu bằng Tiến sĩ. và kinh nghiệm như một giáo sư.

Mức lương: 95.410 USD

Nguồn: BLS & PayScale

Làm thế nào để thăng tiến sự nghiệp của bạn trong lĩnh vực địa lý

Hầu hết các nghề nghiệp cho chuyên ngành địa lý đều yêu cầu bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ để làm việc ở cấp độ đầu vào. Thăng tiến có thể mang lại chức danh công việc tốt hơn, lương cao hơn và trách nhiệm hơn ở nơi làm việc.

Dưới đây, bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về việc thăng tiến sự nghiệp trong lĩnh vực địa lý. Các phần sau giải thích chứng nhận và giấy phép, cơ hội giáo dục thường xuyên và lợi ích của việc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp.

Chứng nhận và / hoặc Giấy phép

Một số chuyên gia địa lý thăng tiến sự nghiệp của họ thông qua chứng nhận hoặc giấy phép. Chứng nhận thường đến từ một tổ chức chuyên nghiệp và là tùy chọn, trong khi giấy phép thường đến từ chính phủ và là bắt buộc đối với một số vị trí nhất định. Ví dụ, các nhà địa lý không cần giấy phép, nhưng nhiều nhà địa lý theo đuổi chứng nhận từ Viện Chứng nhận GIS để chứng minh trình độ của họ.

Các nhà quy hoạch đô thị và khu vực có thể tìm kiếm chứng chỉ từ Viện các nhà quy hoạch được chứng nhận của Hoa Kỳ . New Jersey yêu cầu các chuyên gia này phải có giấy phép, mặc dù hầu hết các tiểu bang thì không.

Cả chứng nhận và giấy phép đều có thể yêu cầu ứng viên phải vượt qua một bài kiểm tra và hoàn thành các khóa học giáo dục thường xuyên để được gia hạn, vì hầu hết các giấy phép và chứng chỉ sẽ hết hạn sau một vài năm. Các chuyên gia cũng có thể phải trả phí khi đăng ký lần đầu tiên hoặc gia hạn.

Giáo dục thường xuyên

Các chuyên gia địa lý có thể xem xét một số hình thức giáo dục thường xuyên để thăng tiến nghề nghiệp, bao gồm lấy bằng thứ hai, hoàn thành chương trình chứng chỉ hoặc tham gia một khóa học trực tuyến.

Các chuyên gia địa lý làm việc ở các vị trí đầu vào chỉ yêu cầu bằng cử nhân có thể chọn lấy bằng hoặc chứng chỉ sau đại học. Nhiều trường cao đẳng cung cấp các chương trình chứng chỉ, thường mất một năm hoặc ít hơn để hoàn thành. Các chương trình này có thể cung cấp các kỹ năng và kiến thức hữu ích về các lý thuyết và thực tiễn mới trong địa lý.

Các trường cao đẳng cũng cung cấp các khóa học trực tuyến về các chủ đề và vấn đề cụ thể. Các lớp học ngắn hạn này cho phép các chuyên gia địa lý đạt được các kỹ năng mới và luôn cập nhật trong lĩnh vực của họ. Xem phần tài nguyên để tìm hiểu thêm về các tùy chọn này.

Bước tiếp theo

Các chuyên gia địa lý có thể tìm kiếm lời khuyên, tài nguyên và việc làm thông qua các tổ chức nghề nghiệp. Các nhóm này tập hợp các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến địa lý để chia sẻ ý tưởng và nguồn lực. Cả sinh viên và các chuyên gia đang làm việc đều có thể trở thành thành viên.

Các chuyên gia địa lý có thể khám phá các tổ chức như Hiệp hội các nhà địa lý Hoa Kỳ, Hiệp hội địa lý Hoa KỳHiệp hội các nhà địa lý nữ .

Các tổ chức này cung cấp các nguồn lực như các khóa học và hội thảo giáo dục thường xuyên. Họ cũng cung cấp các tạp chí trực tuyến và nghiên cứu về công nghệ và kỹ thuật địa lý mới nổi.

Các tổ chức chuyên nghiệp cũng tổ chức các sự kiện kết nối như hội nghị. Kết nối mạng mang lại cho các chuyên gia cơ hội gặp gỡ với đồng nghiệp của họ, tìm ra giải pháp cho các vấn đề chung và tìm hiểu về các cơ hội việc làm mới.

Làm thế nào để chuyển nghề nghiệp của bạn sang vị trí địa lý

Các chuyên gia địa lý muốn thay đổi nghề nghiệp sang một công việc khác trong cùng lĩnh vực thường không cần lấy bằng cấp khác trừ khi công việc mới của họ yêu cầu trình độ học vấn cao hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các chuyên gia thay đổi nghề nghiệp trong phạm vi địa lý chỉ cần được đào tạo hoặc chứng nhận chuyên ngành cho công việc mới của họ.

Các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác có thể cần phải kiếm được bằng cấp khác. Những cá nhân này đặc biệt nên cân nhắc quay lại trường học nếu công việc mới của họ yêu cầu bằng cấp sau đại học. Các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác cũng nên cân nhắc việc kiếm chứng chỉ từ một tổ chức nghề nghiệp liên quan đến địa lý.

Đào tạo và các khóa học về kỹ năng thực hành, chẳng hạn như GIS, cũng có thể hữu ích.

Bạn có thể làm việc với tư cách là một chuyên gia địa lý ở đâu?

Các chuyên gia địa lý có thể tìm được việc làm trên khắp đất nước với các nhà tuyển dụng như chính phủ liên bang hoặc các trường cao đẳng và đại học. Dưới đây, độc giả có thể tìm hiểu về các ngành hàng đầu cho sự nghiệp với bằng cấp địa lý.

Các ngành nghề

Theo BLS , chính phủ liên bang, các trường cao đẳng và đại học, chính quyền tiểu bang và các công ty kiến trúc và kỹ thuật tuyển dụng nhiều chuyên gia địa lý nhất. Trong phần sau, bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết hơn từng ngành này.

Ngành công nghiệp này cung cấp việc làm trong quy hoạch và phát triển đô thị. Người khảo sát cũng có thể tìm việc với chính phủ liên bang. Các chuyên gia quan tâm đến tư vấn hoặc vận động hành lang nên xem xét ngành này.

Mức lương: $ 87,850

Các nhà địa lý có thể tìm nghề nghiệp như giáo viên sau trung học tại các trường cao đẳng, đại học và trường chuyên nghiệp. Các chuyên gia này lập kế hoạch chương trình giảng dạy, giảng dạy các lớp học, thực hiện nghiên cứu và xuất bản các tác phẩm học thuật.

Xem thêm:  2023 Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất trong các Chương trình của Bộ Cơ đốciáo

Mức lương: 67.140 USD

Chính quyền các bang cung cấp công việc cho các nhà địa lý với tư cách là các chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị hoặc các nhà khảo sát. Các nhà địa lý giúp phát triển các thành phố và khảo sát các vùng đất trước khi bắt đầu xây dựng.

Mức lương: $ 60,500

Các tổ chức kiến trúc và kỹ thuật thuê các nhà địa lý để giúp họ khảo sát đất đai cho các dự án xây dựng trong tương lai. Các chuyên gia địa lý có thể cung cấp bản đồ chi tiết về vùng đất và chỉ ra bất kỳ khu vực tiềm ẩn nào có vấn đề.

Mức lương: 81.000 USD

Các chuyên gia trong ngành này xem xét các lô đất, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty xây dựng, và thực hiện nghiên cứu khoa học để nâng cao lĩnh vực địa lý. Ngành này bao gồm cả công việc bàn giấy và công việc hiện trường.

Mức lương: $ 86,720

Tài nguyên cho các Chuyên ngành Địa lý

Sinh viên địa lý và các chuyên gia nên sử dụng các tổ chức nghề nghiệp và các khóa học mở. Những tài nguyên này giúp các chuyên gia địa lý cập nhật các lý thuyết và công nghệ mới trong ngành.

Dưới đây, độc giả có thể tìm thêm thông tin về các tổ chức nghề nghiệp, các ấn phẩm và các khóa học miễn phí về địa lý.

Hiệp hội các nhà địa lý Hoa Kỳ : Tổ chức phi lợi nhuận này bao gồm các thành viên tại hơn 100 quốc gia. Được thành lập vào năm 1908, AAG tập trung vào mạng lưới và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia địa lý. Trang web của hiệp hội cung cấp các ấn phẩm và một hội nghị thường niên cho các thành viên.

Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ : AGS thúc đẩy sự tiến bộ về kiến thức địa lý trong doanh nghiệp, chính phủ và học viện. Tổ chức này tập trung vào giáo dục và nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu nhằm tạo ra chính sách công hợp lý và an ninh quốc gia. Các thành viên có quyền truy cập vào một số ấn phẩm trực tuyến và podcast địa lý.

Hội đồng Quốc gia về Giáo dục Địa lý : Tổ chức quốc gia này tập trung vào giáo dục địa lý ở tất cả các cấp. NCGE cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp và ủng hộ việc giáo dục địa lý nhiều hơn trong các trường học. Hội đồng cung cấp các hội nghị hàng năm, các chương trình giáo dục, ấn phẩm và hội thảo trên web.

Hiệp hội các nhà địa lý ven biển Thái Bình Dương : APCG cung cấp các hội nghị cho các chuyên gia địa lý, cùng với các khoản tài trợ và học bổng cho các nhóm sinh viên bị thiệt thòi nghiên cứu địa lý. Các thành viên có thể truy cập các bản tin kỹ thuật số và các ấn phẩm học thuật.

Hiệp hội các nhà địa lý phụ nữ : SWG cung cấp tư cách thành viên quốc tế cho phụ nữ trong lĩnh vực địa lý quan tâm đến việc khám phá, nghiên cứu và trao đổi ý tưởng trí tuệ. Tổ chức tự hào có khoảng 500 thành viên trên 28 quốc gia khác nhau và khuyến khích các cuộc họp thường xuyên để hỗ trợ kết nối và chia sẻ ý tưởng. SWG cung cấp học bổng cho sinh viên viết luận văn và cho các nhóm thiểu số. Các thành viên cũng có thể giành được giải thưởng cho những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực của họ.

Bản đồ và cuộc Cách mạng không gian địa lý – Đại học Bang Pennsylvania: Khóa học kéo dài 20 giờ này khám phá sự tiến bộ của công nghệ không gian địa lý và cách nó đã thay đổi thế giới. Học sinh học cách tạo bản đồ và nghiên cứu các mẫu địa lý bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này. Khóa học sử dụng các ví dụ trong thế giới thực để cung cấp hiểu biết cơ bản về công nghệ không gian địa lý và cách nó liên quan đến địa lý.

Geodesign: Change Your World – Pennsylvania State University : Khóa học kéo dài 12 giờ này kiểm tra cách các nhà địa lý có thể sử dụng thông tin để kết nối mọi người và tạo ra các thiết kế mang lại lợi ích cho thế giới. Trong suốt khóa học, sinh viên tham dự các bài giảng từ các diễn giả khách mời để trải nghiệm các quan điểm khác nhau.

Các nguyên tắc cơ bản của GIS – Đại học California, Davis: Khóa học kéo dài 31 giờ này đi sâu vào các nguyên tắc cơ bản của GIS và cách chúng liên quan đến phân tích không gian và bản đồ. Học sinh học cách sử dụng ArcGIS, một phần mềm hàng đầu trong ngành. Khóa học này bao gồm lịch sử của GIS và cách thiết kế và tạo bản đồ.

Frozen in the Ice: Khám phá Bắc Cực – Tảng đá của Đại học Colorado: Lớp học này có tương tác trực tiếp với các nhà khoa học từ Đài quan sát Trôi đa ngành cho nhóm nghiên cứu Khí hậu Bắc Cực (MOSAiC). Khóa học kéo dài 17 giờ này khám phá tầm quan trọng của việc nghiên cứu Bắc Cực và tầm quan trọng của cuộc thám hiểm MOSAiC nói riêng.

Niên giám của Hiệp hội các nhà địa lý Bờ biển Thái Bình Dương : Tạp chí kỹ thuật số này xuất bản các bản tóm tắt và các bài báo được bình duyệt về nghiên cứu địa lý. Độc giả cũng có thể tìm thấy các bài phê bình sách về các bản thảo địa lý. Tạp chí chấp nhận các bài báo nghiên cứu gốc gửi bên ngoài, miễn là chúng tuân theo các hướng dẫn của ấn phẩm.

TẬP TRUNG về Địa lý : Tạp chí kỹ thuật số được đánh giá ngang hàng này có cả các bài báo và tiểu luận ảnh về các chủ đề liên quan đến địa lý. Ấn phẩm bao gồm các sự kiện hiện tại từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lịch sử của các nền văn hóa khác nhau từ góc độ địa lý. Người đọc có thể khám phá các chủ đề như Bắc Cực, bảo tồn, giao thông vận tải và nhân khẩu học.

Biên niên sử của Hiệp hội các nhà địa lý Hoa Kỳ: Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1911, tạp chí này cung cấp các bài báo về bốn lĩnh vực chính trong địa lý: trái đất và khoa học môi trường, phương pháp địa lý, địa lý vật lý, tự nhiên và xã hội. Ấn phẩm có một số phát hành mỗi năm với một chủ đề địa lý đặc biệt. Tổng cộng, tạp chí xuất bản sáu số mỗi năm.

Nhà địa lý chuyên nghiệp : Được xuất bản hàng quý, tạp chí này cung cấp các bài báo ngắn về các nghiên cứu thực nghiệm và phương pháp luận, đồng thời tìm cách thúc đẩy các ý tưởng mới và quan điểm thay thế. Độc giả cũng có thể đọc các ghi chú nghiên cứu và bình luận.

Geographical Review : Tạp chí lâu đời nhất ở Hoa Kỳ độc quyền về địa lý, ấn phẩm này chấp nhận các bài nộp về địa lý con người, tự nhiên và khoa học, địa lý vật lý và khoa học GIS. Độc giả cũng có thể tìm thấy các bài đánh giá sách và các bài viết trên diễn đàn do các biên tập viên ủy quyền.

GeoHumanities : Ra mắt vào năm 2015, tạp chí này có các bài báo thảo luận về cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của địa lý. Người đọc có thể tìm hiểu về cách thức địa lý giao thoa với các ngành khác nhau trong khoa học nhân văn. Tạp chí xuất bản hai lần một năm vào tháng Mười Hai và tháng Sáu.

Các câu hỏi thường gặp

Nó phụ thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp và niềm đam mê của bạn đối với môn học. Sinh viên tốt nghiệp ngành địa lý có thể tìm việc làm với chính phủ hoặc các công ty kiến trúc và kỹ thuật, giúp khảo sát đất đai để xây dựng các dự án và hỗ trợ quy hoạch đô thị. Sinh viên chuyên ngành địa lý cũng có thể trở thành giáo sư trong lĩnh vực này.

Nhu cầu về nghề nghiệp có bằng cấp địa lý khác nhau tùy theo lĩnh vực. BLS dự báo tăng trưởng việc làm 11% cho các nhà quy hoạch đô thị và khu vực từ năm 2019 đến năm 2029. Trong cùng thời gian, BLS dự báo tăng trưởng việc làm 4% cho các nhà vẽ bản đồ và giảm 1% cho các nhà địa lý.

Đọc thêm về địa lý trên BestColleges