lophoc hcm edu vn – Cách đăng nhập và sử dụng lophoc.hcm.edu.vn

lophoc hcm edu vn là một nền tảng học trực tuyến giúp cho học sinh và giáo viên có thể giảng dạy và học tập online trên Internet.

Sau đây là hướng dẫn sử dụng trang web lophoc hcm edu vn chi tiết nhất kèm video hướng dẫn!

HS có hai tùy chọn đăng nhập theo hình sau: – Tài khoản sở HCM tài khoản mà GVCN cung cấp, cịn tài khoản Vietschool số điện thoại HS đăng ký sổ liên lạc điện tử (Nếu HS không đăng ký sổ liên lạc điện tử dùng số điện thoại cha mẹ đăng ký cho trường) – Mật mặc định đăng nhập tài khoản Vietschool 123 (2)

Hướng dẫn đăng nhập Lớp học kết nối trên lophoc.hcm.edu.vn

1. Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập Lớp học kết nối trên lophoc.hcm.edu.vn
  • Chọn vào mục Học Sinh
  • Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu (được giáo viên cung cấp), sau đó bấm Đăng nhập.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào lophoc hcm edu vn tại: lophoc.hcm.edu.vn

Bước 2: Chọn Học Sinh

Chọn Học Sinh

Bước 3: Điền Tên đăng nhập và Mật khẩu (đã được giáo viên cấp), bấm Đăng nhập.

Điền Số tài khoản và Mật khẩu (được giáo viên cấp), bấm Đăng nhập

Hướng dẫn học online trên lophoc.hcm.edu.vn

1. Hướng dẫn nhanh

  • Bấm Vào phòng, tìm phòng học đang diễn ra chọn Vào phòng.
  • Gõ Thảo luận để trao đổi thầy cô và trò, bấm biểu tượng kính lúp để xem bài.
  • Bấm chọn Làm bài tập.
  • Tham gia làm bài bằng câu hỏi trắc nghiệp, tích chọn đáp án và ấn mũi tiếp để sang câu tiếp theo
  • Chọn mục Điểm.
  • Chọn Xem điểm, rồi chọn Xem dữ liệu để xem số điểm đạt được.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Bấm Vào phòng, tìm phòng học đang diễn ra chọn Vào phòng.

Bấm Vào phòng, tìm phòng học đang diễn ra chọn Vào phòng

Bước 2: Gõ Thảo luận để trao đổi thầy cô và trò, bấm biểu tượng kính lúp để xem bài.

Gõ Thảo luận để trao đổi thầy cô và trò, bấm biểu tượng kính lúp để xem bài

Bước 3: Bấm chọn Làm bài tập.

Bấm chọn Làm bài tập

Bước 4: Tham gia làm bài bằng câu hỏi trắc nghiệp, tích chọn đáp án và ấn mũi tiếp để sang câu tiếp theo

Tham gia làm bài bằng câu hỏi trắc nghiệp, tích chọn đáp án và ấn mũi tiếp để sang câu tiếp theo

Bước 5: Sau khi hoàn thành bài tập, bạn nhấn chọn Điểm.

Chọn Điểm

Bước 6: Chọn Xem điểm, rồi chọn Xem dữ liệu để xem số điểm đạt được.

Chọn Xem điểm, rồi chọn Xem dữ liệu để xem số điểm đạt được

Video hướng dẫn

Trên đây là toàn bộ thông tin về lophoc hcm edu vn cũng như các hướng dẫn cần thiết khi tham gia học online tại lophoc hcm edu vn. Cảm ơn các bạn, chúc csac bạn tham gia học thành công!

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .