Lớp học và bài kiểm tra AP khó nhất là gì?

  • Chúng tôi đã xếp hạng 10 lớp AP khó nhất theo tỷ lệ vượt qua kỳ thi.
  • Tỷ lệ đậu là một chỉ số bạn có thể sử dụng để xem xét độ khó của các lớp học và bài kiểm tra AP.
  • Giáo viên cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc học sinh thực hiện như thế nào trong các lớp học AP và trong các kỳ thi AP.
  • Điểm mạnh học tập của bạn có thể ảnh hưởng đến độ khó của các lớp học và bài kiểm tra AP.

Các khóa học Advanced Placement (AP) là các lớp học ở cấp độ đại học mà bạn có thể tham gia ở trường trung học. Các khóa học này có thể chuẩn bị cho bạn sự khắc nghiệt của trường đại học, củng cố hồ sơ đăng ký đại học và nâng cao điểm trung bình của bạn.

Các lớp AP cũng có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi học đại học. Các trường tổ chức blog/how-to-prepare-for-ap-exams/”>các kỳ thi AP sau khi hoàn thành khóa học. Nếu bạn đạt điểm 3 hoặc cao hơn, bạn có thể kiếm được tín chỉ đại học và bỏ qua blog//”>lớp giáo dục phổ thông liên quan. Khi quyết định học lớp AP nào, bạn sẽ cân nhắc sở thích của mình và mức độ khó.

Top 10 lớp AP khó nhất theo tỷ lệ vượt qua kỳ thi

Tỷ lệ vượt qua kỳ thi AP và tần suất đạt điểm hoàn hảo có thể giúp bạn đánh giá các lớp AP khó nhất. Tỷ lệ đậu thể hiện phần trăm sinh viên nhận được điểm đậu từ 3 trở lên, trong khi tỷ lệ điểm hoàn hảo phản ánh phần trăm sinh viên nhận được điểm 5 (tức là điểm cao nhất có thể).

Bạn cũng nên xem xét giáo viên của một khóa học AP và điểm mạnh học tập của bạn – hai yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến độ khó của blog/ap-classes-are-they-worth-it/”>các lớp AP .

Bảng sau đây trình bày các lớp AP khó nhất theo tỷ lệ vượt qua kỳ thi.

Lớp AP / Kỳ thi Tỷ lệ vượt qua (3+) Điểm hoàn hảo (5)
1. Vật lý 1 51,6% 8,8%
2. Khoa học môi trường 53,4% 11,9%
3. Hóa học 56,1% 10,6%
4. Chính phủ và Chính trị Hoa Kỳ 57,5% 15,5%
5. Lịch sử Hoa Kỳ 58,7% 13,0%
6. Địa lý nhân văn 59,0% 11,8%
7. Lịch sử Châu Âu 59,3% 13,7%
8. Thống kê 60,0% 16,2%
9. Văn học Anh 60,1% 9,3%
10. Lịch sử thế giới 60,2% 9,2%

Nguồn: College Board , tháng 5 năm 2020

1. Vật lý 1

Lớp học này kết hợp vật lý, tìm hiểu khoa học và đại số. AP Vật lý 1 được coi là một trong những lớp AP khó nhất, bao gồm các chủ đề như cơ học Newton, điện tích và lực. Sinh viên cũng dành khoảng 25% thời gian trên lớp để thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cấp đại học và viết báo cáo.

Xem thêm:  2022 Bằng cấp về Quan hệ công chúng Trực tuyến Tốt nhất

Bài kiểm tra AP này bao gồm năm câu hỏi trả lời tự do và 50 câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) yêu cầu học sinh giải thích các hiện tượng vật lý, giải phương trình toán học, giải thích mô hình khái niệm và thiết kế thí nghiệm.

2. Khoa học môi trường

Bản chất rộng rãi của khoa học môi trường , bao gồm sinh học, địa chất, hóa học và toán học, có nghĩa là giáo viên bao gồm rất nhiều tài liệu. Một phần, Khoa học Môi trường AP khám phá trái đất và các nguồn tài nguyên của nó, phân tích các vấn đề môi trường và áp dụng các phương pháp định lượng để tìm ra các giải pháp khả thi. Học sinh cũng thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực địa.

Bài kiểm tra AP bao gồm 80 MCQ và ba câu hỏi trả lời tự do, kiểm tra khả năng phân tích nghiên cứu, giải thích dữ liệu và giải quyết vấn đề của học sinh bằng các phương trình toán học. Người dự thi cũng phân tích một vấn đề môi trường và đề xuất một giải pháp.

3. Hóa học

AP Chemistry yêu cầu một nền tảng vững chắc về hóa học và đại số. Học sinh học về các quá trình hóa học phức tạp và có được các kỹ năng cần thiết để thiết kế các thí nghiệm nhằm kiểm tra các lý thuyết và hỗ trợ các tuyên bố khoa học dựa trên bằng chứng. Khóa học này nổi tiếng về khả năng ghi nhớ và bài tập về nhà nặng nề.

Kỳ thi bao gồm 60 MCQ và bảy câu hỏi trả lời tự do. Nó kiểm tra khả năng của học sinh trong việc biện minh cho các tuyên bố khoa học và phân tích các mô hình về tính chất hóa học. Người dự thi cũng thiết kế các thí nghiệm và sử dụng các mối quan hệ toán học để giải quyết vấn đề.

4. Chính phủ và Chính trị Hoa Kỳ

Khóa học AP này bao gồm khá nhiều lãnh thổ, bao gồm hệ thống chính trị Hoa Kỳ, các tổ chức chính phủ quốc gia, hoạch định chính sách công và quyền công dân. Học sinh thực hiện so sánh, giải thích dữ liệu và viết các lập luận dựa trên bằng chứng bằng cách sử dụng các tài liệu cơ bản và các quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Bài kiểm tra Chính trị và Chính phủ Hoa Kỳ AP bao gồm 55 MCQ và bốn câu hỏi trả lời tự do kiểm tra sự hiểu biết của học sinh về các khái niệm chính trị và khả năng phân tích tài liệu và quyết định của tòa án.

5. Lịch sử Hoa Kỳ

Khóa học Lịch sử Hoa Kỳ AP bao gồm chín kỷ nguyên lịch sử từ năm 1491 đến nay. Có rất nhiều thông tin để tìm hiểu về khoảng thời gian dài này. Trong lớp học này, học sinh kết nối kết quả lịch sử với cách con người và chính sách hình thành nền tảng của nước Mỹ.

Kỳ thi bao gồm 55 MCQ, ba câu hỏi trả lời ngắn, một bài luận dài và một câu hỏi dựa trên tài liệu (DBQ). DBQ yêu cầu sinh viên phát triển và hỗ trợ một lập luận dựa trên bảy tài liệu. Học sinh cũng được kiểm tra về các sự kiện lịch sử và khả năng giải thích các câu chuyện lịch sử.

Xem thêm:  Hỏi Giáo sư: Làm thế nào để Yêu cầu Gia hạn Trên Giấy

6. Địa lý nhân văn

Kỳ thi Địa lý Nhân văn AP thường là kỳ thi AP đầu tiên mà học sinh thực hiện. Lớp học khám phá sự di cư của con người và việc sử dụng đất cũng như cách những yếu tố này làm thay đổi cảnh quan và tài nguyên của Trái đất. Học sinh học cách phân tích dữ liệu không gian địa lý, giải thích bản đồ và nhận dạng các mẫu.

Bài kiểm tra AP bao gồm 60 MCQ và ba câu hỏi trả lời tự do. Kỳ thi bao gồm vấn đề di cư, cũng như các mô hình và mối quan hệ sử dụng đất nông nghiệp, chính trị và văn hóa. Người dự thi phân tích bản đồ, biểu đồ và hình ảnh vệ tinh để giải thích các mối quan hệ không gian.

7. Lịch sử Châu Âu

Khóa học này khám phá lịch sử của Châu Âu từ giữa thế kỷ 15 đến nay, bao gồm cả những phát triển về văn hóa, kinh tế và chính trị. Ngoài việc ghi nhớ nhiều thông tin, học sinh phải vận dụng các kỹ năng tư duy phản biện và phát triển lập luận dựa trên các mẫu và bằng chứng lịch sử.

Bài thi Lịch sử Châu Âu AP được xây dựng tương tự như bài thi Lịch sử AP Hoa Kỳ, và nó yêu cầu học sinh hiểu các khái niệm lịch sử và xác định các mối liên hệ. Nhiều sinh viên nhận thấy việc viết DBQ trong khoảng thời gian nhất định là một trong những thách thức lớn nhất.

8. Thống kê

Thống kê AP liên quan đến việc thu thập, tổ chức, phân tích và giải thích dữ liệu định tính và định lượng. Khía cạnh định tính của thống kê có vẻ khó hiểu đối với những học sinh giỏi về phương trình toán học. Các chủ đề được đề cập bao gồm suy luận thống kê, các mẫu dự đoán và thử nghiệm.

Kỳ thi Thống kê AP bao gồm 40 MCQ và sáu câu hỏi trả lời miễn phí. Kỳ thi bao gồm các câu hỏi về thu thập và phân tích dữ liệu, xác suất và chọn mẫu, và suy luận thống kê.

9. Văn học Anh

Khóa học này liên quan đến việc đọc và giải thích các văn bản phức tạp, sau đó lập luận để giải thích. Người học phải hiểu một cuốn sách hoặc chơi đủ tốt để viết một bài luận về nó, bao gồm cả trích dẫn, mà không cần nhìn vào văn bản.

Bài thi Ngữ văn Anh văn AP bao gồm 55 MCQ và ba câu hỏi trả lời tự do bao gồm phân tích tiểu thuyết và thơ. Người dự thi cũng xem xét các khái niệm văn học đóng góp như thế nào vào các tác phẩm cụ thể.

10. Lịch sử thế giới

AP World History từng bao gồm thời tiền sử cho đến nay, nhưng gần đây College Board đã quyết định cắt bỏ tư liệu hàng nghìn năm để tạo ra AP World History: Modern class. Nội dung khóa học hiện bắt đầu từ năm 1200 CN và phân chia lịch sử thế giới thành chín thời đại, khám phá các đế chế và cuộc cách mạng trên đất liền.

Mặc dù giảm, khóa học này vẫn bao gồm rất nhiều thông tin. Được định dạng giống như các kỳ thi lịch sử AP khác, phần lớn bài kiểm tra tập trung vào việc giải thích các diễn biến lịch sử, tạo kết nối và tạo lập luận.

Xem thêm:  Làm thế nào để trở thành một nhà vệ sinh nha khoa

Các yếu tố ảnh hưởng đến lớp AP nào khó nhất

Mặc dù là một chỉ số hữu ích, nhưng tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra không phản ánh đầy đủ độ khó của một lớp AP. Ví dụ, theo College Board , tỷ lệ đậu vào tháng 5 năm 2020 là 83,6% cho AP Nhật ngữ và chỉ 53,4% cho AP Khoa học Môi trường. Điều đó nói rằng, chỉ có 2.581 sinh viên tham gia kỳ thi trước, trong khi 162.469 sinh viên tham gia kỳ thi sau.

Tỷ lệ đậu thấp có thể là do nhiều sinh viên chuẩn bị kỹ càng hơn, trong khi tỷ lệ đậu cao hơn có thể nói đến một nhóm sinh viên nhỏ, chuyên môn cao, tận tâm, nhỏ hơn. Mặc dù tỷ lệ điểm hoàn hảo có thể phản ánh mức độ khó để nắm vững tài liệu khóa học, nhưng tỷ lệ này cũng có thể bị sai lệch bởi số lượng sinh viên tham gia kỳ thi.

Ba yếu tố dự đoán tốt hơn về khó khăn có thể là điểm mạnh học tập của bạn, số lượng tài liệu khóa học được đề cập và giáo viên. Ví dụ, nếu bạn xuất sắc trong giải tích, rất có thể bạn sẽ hoàn thành khối lượng công việc trong AP Calculus. Ngoài ra, nếu giáo viên dạy môn Sinh học AP đã nổi tiếng khó tính, họ cũng có thể có thành tích tuyệt vời trong việc giúp học sinh chuẩn bị và vượt qua kỳ thi.

Các câu hỏi thường gặp về các lớp AP khó nhất

Vào tháng 5 năm 2020, 61,4% học sinh thi AP Calculus AB đã đậu, trong khi 81,6% học sinh đậu AP Calculus BC. Mặc dù những điểm số này có vẻ không quá thấp, nhưng giải tích có thể là một khái niệm khó nắm bắt đối với nhiều học sinh. College Board khuyến nghị tối thiểu bốn năm toán cấp trung học cơ sở trước khi thử Giải tích AP.

Vào tháng 5 năm 2020, chỉ có 8,8% học sinh tham dự kỳ thi AP Vật lý 1 đạt điểm tuyệt đối 5. Cũng cần lưu ý rằng chỉ có 6,4%, 7,2% và 8,8% học sinh đăng ký tham gia AP Seminar, AP 3-D Các khóa học về Nghệ thuật và Thiết kế, và Nghiên cứu AP đạt điểm 5, mặc dù đây là các lớp chuyên biệt, dựa trên danh mục đầu tư.

College Board chấm điểm các bài kiểm tra AP trên thang điểm 1-5. Đạt điểm 4 trong kỳ thi AP biểu thị “đủ điều kiện rất tốt” và rất có thể bạn sẽ nhận được tín chỉ đại học hoặc xếp lớp nâng cao.

Trong khi điểm 3 trong bài kiểm tra AP là điểm đậu và biểu thị rằng học sinh “đủ điều kiện” trong môn học, một số trường cao đẳng chỉ trao tín chỉ cho điểm 4 hoặc 5. Ngoài ra, hãy nhớ rằng một số trường cao đẳng không trao bất kỳ tín chỉ nào cho Kỳ thi AP, bất kể điểm số.

Hình ảnh nổi bật: PhotoAlto / Sigrid Olsson / Brand X Pictures / Getty Images

Bạn có câu hỏi về trường đại học?

Trong loạt bài Hỏi một Cố vấn Đại học của chúng tôi, các cố vấn giàu kinh nghiệm cung cấp cái nhìn sâu sắc về trải nghiệm đại học bằng cách trả lời các câu hỏi của bạn về việc tuyển sinh đại học, tài chính và cuộc sống sinh viên.

ask advisor image