Khoa học xã hội là gì?

  • Khoa học xã hội đóng một vai trò quan trọng trong nền giáo dục nghệ thuật tự do truyền thống.
  • Khoa học xã hội bao gồm việc nghiên cứu hành vi của con người và xã hội ở nhiều cấp độ khác nhau.
  • Các chuyên ngành khoa học xã hội phổ biến bao gồm tâm lý học, khoa học chính trị và kinh tế.
  • Bằng khoa học xã hội có thể dẫn đến nhiều loại công việc trong kinh doanh, khoa học và luật.

Khoa học xã hội là một phần cốt lõi của nền giáo dục nghệ thuật tự do . Liên quan đến thế giới con người và xã hội, lĩnh vực này nghiên cứu nền kinh tế, hành vi con người, thể chế xã hội và chính trị.

Ở đại học, các chuyên ngành khoa học xã hội xây dựng các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, có thể được tận dụng trên thị trường việc làm cho một loạt các ngành và công việc.

Nhưng chính xác thì khoa học xã hội là gì? Và bạn có thể nhận được những công việc gì trong lĩnh vực này?

Định nghĩa và Tổng quan về Khoa học xã hội

Khoa học xã hội là tất cả về cách xã hội hoạt động. Các nhà khoa học xã hội kiểm tra các thể chế như chính phủ, nền kinh tế và gia đình; họ cũng nghiên cứu cách các cá nhân và nhóm tương tác với nhau và điều gì thúc đẩy hành vi của con người.

Một số ví dụ về khoa học xã hội bao gồm:

  • Nhân chủng học
  • Kinh tế học
  • Địa lý
  • Khoa học chính trị
  • Tâm lý
  • Xã hội học

Khoa học xã hội khác với khoa học tự nhiên ở chỗ nó nghiên cứu thế giới con người, được xây dựng hơn là thế giới vật chất. Các lĩnh vực như sinh học , hóa học và vật lý sử dụng phương pháp khoa học để đề xuất các giả thuyết và lý thuyết. Các nhà khoa học xã hội dựa trên các phương pháp tương tự, chẳng hạn như phân tích dữ liệu định lượng, để nghiên cứu xã hội.

Khoa học xã hội cũng chia sẻ một số phương pháp tiếp cận tương tự như các phương pháp tiếp cận được sử dụng trong khoa học nhân văn, như nghiên cứu định tính. Cả khoa học xã hội và nhân văn đều sử dụng các phương pháp tiếp cận phân tích và diễn giải để tìm hiểu thêm về thế giới con người.

Khoa học xã hội chia sẻ một số phương pháp tiếp cận tương tự như phương pháp tiếp cận được sử dụng trong khoa học tự nhiên và nhân văn.

Tuy nhiên, các ngành khoa học xã hội đòi hỏi nhiều phương pháp định lượng và khoa học hơn. Ví dụ, các nhà kinh tế dựa vào số liệu thống kê và dự báo để hiểu các xu hướng, trong khi các nhà khoa học chính trị sử dụng khảo sát và thăm dò ý kiến để theo dõi những thay đổi chính trị.

Bất chấp những khác biệt này, nhiều người đặt câu hỏi liệu một số lĩnh vực – bao gồm tâm lý học, kinh tế học, lịch sử, xã hội học, khoa học chính trị và triết học – có thuộc về khoa học xã hội hay nhân văn hay không.

Tâm lý học có phải là một khoa học xã hội không?

Hầu hết các trường cao đẳng phân loại tâm lý học như một khoa học xã hội. Tâm lý học liên quan đến tâm trí và hành vi của con người, làm cầu nối giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Các chuyên ngành tâm lý học nghiên cứu sự phát triển của con người, các hành vi xã hội và cảm xúc, dựa trên các phương pháp khoa học xã hội.

Một số lĩnh vực phụ phù hợp với khoa học xã hội hơn những lĩnh vực khác. Ví dụ, tâm lý học xã hội thường được coi là một khoa học xã hội, trong khi các lĩnh vực phụ như tâm lý học thần kinh và tâm lý học sinh học đòi hỏi sự đào tạo mạnh mẽ hơn về khoa học vật lý, khiến nhiều người phân loại chúng là các môn học STEM .

Kinh tế học có phải là khoa học xã hội không?

Kinh tế học là một môn khoa học xã hội tập trung vào nền kinh tế và các hoạt động kinh tế. Sinh viên chuyên ngành kinh tế nghiên cứu các hệ thống kinh tế và cách các cá nhân và tổ chức sản xuất và trao đổi hàng hóa. Các nhà kinh tế học xem xét các chủ đề như vai trò của chính phủ trong việc định hình nền kinh tế, các hành vi kinh tế cá nhân và phân phối hàng hóa và dịch vụ.

Xem thêm:  Chương trình Thạc sĩiáoục Trực tuyến 1 Năm [022]

Cả kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô đều sử dụng các công cụ khoa học xã hội để thu thập và phân tích dữ liệu, tạo ra các dự báo và dự đoán dựa trên dữ liệu, đồng thời hiểu được cung và cầu.

 

Lịch sử có phải là khoa học xã hội không?

Lịch sử nằm ở đâu đó giữa khoa học xã hội và nhân văn. Vào đầu thế kỷ 20, hầu hết các nhà sử học coi ngành học của họ là một ngành khoa học xã hội vì họ đã sử dụng – và vẫn đang sử dụng – các công cụ định lượng để hiểu quá khứ.

Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, ngày càng nhiều nhà sử học bắt đầu coi lĩnh vực của họ như một môn khoa học nhân văn do họ nghiên cứu lịch sử văn hóa và các giá trị nhân văn.

Trong khi nhiều trường cao đẳng ngày nay gộp khoa lịch sử với các ngành khoa học xã hội khác, một số trường lại coi đây là một lĩnh vực khoa học nhân văn.

Xã hội học có phải là Khoa học xã hội không?

Xã hội học là một khoa học xã hội tập trung vào xã hội và các thiết chế xã hội. Về nhiều mặt, xã hội học là môn khoa học xã hội đầu tiên, kể từ khi ngành học này ban đầu áp dụng phương pháp khoa học vào xã hội loài người.

Các chuyên ngành xã hội học nghiên cứu xã hội con người để trả lời các câu hỏi về sự thay đổi xã hội, sự rối loạn trong xã hội và sự phân tầng xã hội. Các nhà xã hội học khám phá cách các thể chế xã hội hình thành hành vi cá nhân, sự tiến hóa xã hội và cách các tổ chức tương tác với nhau.

 

Triết học có phải là khoa học xã hội không?

Hầu hết các trường đại học coi triết học là một môn khoa học nhân văn hơn là một khoa học xã hội. Triết học nhấn mạnh những câu hỏi cơ bản về thực tại, bản chất con người và mối quan hệ giữa tâm trí và vật chất. Các chuyên ngành triết học sử dụng logic và lý thuyết phê bình để giải quyết các chủ đề như đạo đức, thế giới bên ngoài, nghệ thuật và tính khách quan.

Nhiều ngành khoa học xã hội tìm đến các nguyên tắc triết học để cố gắng hiểu hành vi của con người, tác động của đạo đức đối với việc ra quyết định và sự phát triển của các thể chế xã hội.

Khoa học Chính trị có phải là Khoa học xã hội không?

Khoa học chính trị là một môn khoa học xã hội liên quan đến việc nghiên cứu các thể chế chính trị, hệ thống chính phủ và hành vi chính trị. Các nhà khoa học này sử dụng nghiên cứu định tính và định lượng để hiểu các xu hướng chính trị và ra quyết định.

Trong chương trình cấp bằng khoa học chính trị , sinh viên tìm hiểu về sự trỗi dậy của các thể chế chính trị, quá trình xây dựng luật và mối tương tác giữa các quyền lực chính trị. Một số nhà khoa học chính trị chuyên về lý thuyết chính trị, trong khi những nhà khoa học khác nghiên cứu về quan hệ quốc tế, chính trị so sánh hoặc chính trị Mỹ.

 

Hình ảnh Klaus Vedfelt / Getty

Vai trò của Khoa học Xã hội trong Giáo dục Đại học

Vào thế kỷ 19, triết gia người Pháp Auguste Comte cho rằng các học giả nên sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích xã hội. Gọi cách tiếp cận mới này là “xã hội học”, Comte và những người theo ông đã tìm kiếm các quy luật xã hội đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học giống như các quy luật tự nhiên.

Ngày nay, nhiều trường đại học cung cấp các chuyên ngành khoa học xã hội thông qua trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học, và hầu hết đều yêu cầu các lớp khoa học xã hội như một phần của yêu cầu giáo dục phổ thông của họ.

Các lớp Khoa học Xã hội và Yêu cầu của Gen Ed

Các khóa học của Gen ed cung cấp nhiều khóa đào tạo cho sinh viên. Nhiều trường cao đẳng yêu cầu các lớp giáo dục về các môn học như toán, tiếng Anh, giao tiếp, khoa học tự nhiên, lịch sử và khoa học xã hội.

Các khóa học khoa học xã hội là một phần cốt lõi của nền giáo dục nghệ thuật tự do.

Các khóa học khoa học xã hội xây dựng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích, biến chúng trở thành một phần cốt lõi của nền giáo dục nghệ thuật tự do . Do đó, nhiều trường bao gồm các lớp khoa học xã hội trong các yêu cầu về thế hệ của họ.

Ví dụ, sinh viên tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Virginia phải tham gia các khóa học thuộc ba hạng mục khoa học xã hội riêng biệt. Tương tự như vậy, hệ thống Đại học Bang New York yêu cầu sinh viên chưa tốt nghiệp lựa chọn trong số các môn tự chọn khác nhau – bao gồm cả khoa học xã hội – để đáp ứng các yêu cầu của thế hệ mới.

Xem thêm:  Bạn Có Thể Làm gì Với Bằng Tiếng Anh?

Kỹ năng đạt được trong các khóa học Khoa học xã hội

Khoa học xã hội đóng vai trò trung tâm trong chương trình cử nhân vì chúng củng cố các kỹ năng quan trọng, có giá trị to lớn trên thị trường việc làm. Trong các lớp khoa học xã hội, sinh viên phân tích văn bản để hiểu ý nghĩa của chúng, thu thập dữ liệu để lập dự án xu hướng và nghiên cứu những thay đổi trong các thể chế xã hội.

Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng nhất đạt được trong chương trình khoa học xã hội:

Khả năng phân tích

Các ngành khoa học xã hội nhấn mạnh khả năng phân tích một số loại nguồn, bao gồm nguồn dạng văn bản, dữ liệu số và kết quả khảo sát. Học sinh tiến hành các phân tích định tính và định lượng và học cách đưa ra kết luận dựa trên các phân tích của mình. Các môn khoa học xã hội đào tạo người học đưa ra các khuyến nghị được hỗ trợ bởi dữ liệu.

Kỹ năng nghiên cứu

Sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội học về các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực của họ, bao gồm cả nghiên cứu định tính và định lượng. Bài tập dạy sinh viên cách xác định các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đánh giá một câu hỏi nghiên cứu bằng cách sử dụng nhiều nguồn khác nhau. Tùy thuộc vào trường học, sinh viên chưa tốt nghiệp có thể tiến hành nghiên cứu như một phần của luận án cao cấp hoặc dự án capstone.

Liên lạc

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ mang lại lợi ích cho các chuyên gia trong hầu hết mọi lĩnh vực. Sinh viên khoa học xã hội học cách truyền đạt ý tưởng của họ bằng văn bản và lời nói. Bằng khoa học xã hội cũng nhấn mạnh đến giao tiếp thuyết phục, vì người học phải thực hành thuyết phục người khác về cách giải thích dữ liệu của họ.

Giải quyết vấn đề

Đào tạo về khoa học xã hội có thể giúp rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Học sinh học cách xác định vấn đề, thu thập dữ liệu và đánh giá thông tin để đi đến kết luận. Giải quyết vấn đề dựa trên nhiều kỹ năng khoa học xã hội cốt lõi khác, chẳng hạn như phân tích, nghiên cứu và ra quyết định.

Tư duy phản biện

Kỹ năng cuối cùng này tổng hợp khả năng phân tích, nghiên cứu và đánh giá. Tư duy phản biện đòi hỏi khả năng xác định các nguồn hữu ích nhất, đặt câu hỏi bằng chứng và xác định các mẫu. Khoa học xã hội xây dựng kỹ năng tư duy phản biện bằng cách dạy học sinh chưa tốt nghiệp phân tích kỹ lưỡng thông tin để họ có thể đưa ra kết luận logic được hỗ trợ bởi các nguồn của họ.

Năm 2020, danh sách các kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất trong lực lượng lao động ngày nay của Certainly xếp hạng các kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề ở vị trí hàng đầu. Khả năng diễn giải dữ liệu, xác định xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu giúp các chuyên gia khoa học xã hội thành công trong sự nghiệp đã chọn của họ.

Các chuyên ngành Khoa học xã hội phổ biến nhất là gì?

Là một ngành nghệ thuật tự do cơ bản, khoa học xã hội vẫn phổ biến đối với sinh viên đại học.

Các chuyên ngành khoa học xã hội phổ biến nhất bao gồm tâm lý học, khoa học chính trị, kinh tế học và xã hội học.

Dữ liệudoTrung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia công bố cho thấy một số môn khoa học xã hội được xếp hạng trong số các chuyên ngành phổ biến nhất. Năm 2017, 14% chuyên ngành thuộc về khoa học xã hội, với 159.000 sinh viên lấy bằng cử nhân về khoa học xã hội hoặc lịch sử và 117.000 lấy bằng tâm lý học.

Các chuyên ngành khoa học xã hội phổ biến nhất bao gồm tâm lý học, khoa học chínhtrị, kinh tế học và xã hội học, theo Trung tâm Giáo dục và Lực lượng Lao động của Đại học Georgetown. Nhiều sinh viên cũng tập trung vào nhân học, địa lý, tội phạm học và quan hệ quốc tế.

Danh sách khoa học xã hội của một số người bao gồm các lĩnh vực liên quan chặt chẽ như công tác xã hội, hành chính công và giáo dục, cũng được xếp hạng trong số các chuyên ngành đại học phổ biến nhất.

 

Hình ảnh Orbon Alija / Getty

Giá trị nghề nghiệp của bằng cấp khoa học xã hội

Nghiên cứu từ Georgetown chỉ ra rằng các chuyên ngành khoa học xã hội kiếm được mức lương điển hình cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Mức lương khởi điểm trung bình cho các chuyên ngành khoa học xã hội ($ 33,000) thấp hơn một chút so với các chuyên ngành kinh doanh ($ 37,000) và cao hơn mức cho các chuyên ngành nhân văn ($ 29,000).

Ở giai đoạn trung cấp, các chuyên gia có bằng khoa học xã hội thường kiếm được khoảng 60.000 đô la một năm, hoặc cao hơn 24.000 đô la mỗi năm so với mức lương trung bình hàng năm của một sinh viên tốt nghiệp trung học mà không có bằng đại học.

Công việc Khoa học Xã hội

Bằng cấp khoa học xã hội có thể dẫn đến một số con đường chuyên nghiệp , bao gồm cả sự nghiệp như một nhà khoa học xã hội. Ví dụ, các nhà địa lý học áp dụng chương trình đào tạo đại học của họ để nghiên cứu về Trái đất và địa lý con người. Bằng cử nhân đáp ứng các yêu cầu cho nhiều vị trí, bao gồm cả những người làm việc với chính phủ liên bang.

Xem thêm:  MPH so với MHA - Mức độ nào là lựa chọn tốt nhất của bạn?

Nhiều công việc trong ngành khoa học xã hội yêu cầu bằng cấp sau đại học. Bằng thạc sĩ đại diện cho trình độ học vấn đầu vào điển hình cho các nhà khoa học chính trị và kinh tế học. Các nhà tâm lý học, xã hội học và nhân chủng học nói chung cũng yêu cầu một bằng cấp cao.

Hơn 40% sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội học lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Có được bằng cấp sau đại học đồng nghĩa với việc mức lương trung bình hàng năm tăng 45%.

Mức lương Khoa học Xã hội Trung bình

Nguồn: Cục thống kê lao động

 

Các nghề nghiệp khác bạn có thể theo đuổi với chuyên ngành khoa học xã hội

Sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội có thể tận dụng nhiều hướng đi nghề nghiệp khác nhau sau khi tốt nghiệp. Ngoài các công việc về khoa học xã hội, bằng khoa học xã hội có thể dẫn đến các vị trí trong các lĩnh vực như luật, giáo dục và kinh doanh.

Trong lĩnh vực kinh doanh, sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội có thể làm việc như nhà phân tích dữ liệu, nhà phân tích nghiên cứu thị trường hoặc nhà nghiên cứu kinh tế. Lĩnh vực phân tích dữ liệu đang phát triển thường thuê các ứng viên có nền tảng khoa học xã hội. Tất cả những công việc này dựa trên các kỹ năng phân tích và nghiên cứu của một văn bằng khoa học xã hội.

Bằng khoa học xã hội có thể dẫn đến các vị trí trong các lĩnh vực như luật, giáo dục và kinh doanh.

Các sinh viên chuyên ngành khoa học xã hội cũng có thể đảm nhận một vị trí làm việc cho chính phủ hoặc trong dịch vụ dân sự. Có kiến thức về địa lý hoặc khoa học chính trị có thể mở ra cánh cửa trong quy hoạch đô thị, tài chính công và hành chính công.

Một số người có bằng khoa học xã hội có thể thích làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Các giáo viên trung học phổ thông giáo dục học sinh trong một số ngành khoa học xã hội, bao gồm địa lý, nghiên cứu xã hội và công dân. Lưu ý rằng công việc giảng dạy thường yêu cầu giấy phép giảng dạy do nhà nước cấp.

Ngoài ra, việc đào tạo tư duy phân tích và phê bình đạt được từ bằng cấp khoa học xã hội có thể chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp theo đuổi sự nghiệp luật. Nhiều sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị, kinh tế và tâm lý học chọn tiếp tục học thông qua trường luật.

Báo cáo lương đại học năm 2019 của PayScale xác định nhiều ngành nghề có nhu cầu cho các chuyên ngành khoa học xã hội, bao gồm nhà phân tích tài chính, nhà phân tích tình báo, nhà điều tra gian lận và giám đốc dịch vụ xã hội.

Bạn có nên lấy bằng Khoa học xã hội không?

Các chuyên ngành khoa học xã hội nghiên cứu các chủ đề thú vị như tội phạm, bầu cử, ra quyết định và hành vi bất thường, đồng thời củng cố kỹ năng tư duy phân tích và phê bình của họ. Bằng khoa học xã hội có thể chuẩn bị cho bạn thành công trong một số lĩnh vực chuyên môn.

So với các chuyên ngành STEM và nhân văn, các chuyên ngành khoa học xã hội báo cáo tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học cao hơn.

Trong một nghiên cứu của Marketing campaign for Social Science , các chuyên ngành khoa học xã hội báo cáo tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học cao hơn: 84% sinh viên tốt nghiệp khoa học xã hội có việc làm sau khi tốt nghiệp 3,5 năm, so với 78% sinh viên chuyên ngành STEM và 79% sinh viên chuyên ngành nhân văn. . Các chuyên gia khoa học xã hội cũng có nhiều khả năng giữ vai trò quản lý hoặc cấp cao hơn.

Mặc dù không có gì đảm bảo bạn sẽ kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng bằng cấp khoa học xã hội có thể mang lại nhiều lợi ích. Trong một chương trình khoa học xã hội, bạn sẽ không chỉ xây dựng các kỹ năng quan trọng như giải quyết vấn đề và giải thích dữ liệu, mà còn học cách bạn có thể áp dụng kiến thức và khả năng mới tìm thấy của mình vào một số lĩnh vực nghề nghiệp tiềm năng.

Tài nguyên Khoa học Xã hội Bổ sung

Hướng dẫn Nghề nghiệp Khoa học Xã hội BestColleges Hướng dẫn Chương trình Cử nhân Khoa học Xã hội của BestColleges BestColleges Các chương trình cử nhân trực tuyến tốt nhất về khoa học xã hội

Hình ảnh nổi bật: Orbon Alija / Getty Pictures

Bạn có câu hỏi về trường đại học?

Trong loạt bài Hỏi một Cố vấn Đại học của chúng tôi, các cố vấn giàu kinh nghiệm cung cấp cái nhìn sâu sắc về trải nghiệm đại học bằng cách trả lời các câu hỏi của bạn về việc tuyển sinh đại học, tài chính và cuộc sống sinh viên.