Khi nào thì điểm SAT được công bố? Toàn bộ lịch trình 23

Khi nào điểm SAT được công bố? Tìm tất cả những gì bạn cần biết về ngày công bố điểm SAT, gửi báo cáo điểm SAT của bạn đến các trường đại học, v.v.

  • Ngày công bố điểm SAT diễn ra tại một số thời điểm trong năm.
  • Báo cáo điểm SAT của bạn bao gồm điểm tổng thể, phần và điểm kiểm tra cá nhân của bạn.
  • Bạn có thể chọn các trường đại học để gửi điểm SAT của mình khi đăng ký làm bài kiểm tra.

Nhiều sinh viên tự hỏi mất bao lâu để có được điểm SAT và làm thế nào để kiểm tra điểm SAT của họ khi chúng có sẵn. Thông thường, bạn có thể kiểm tra điểm SAT của mình khoảng 14 ngày sau khi làm bài kiểm tra. College Board công bố điểm trước 8 giờ sáng theo giờ ET vào mỗi ngày phát hành.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin về ngày công bố điểm SAT. Bạn cũng sẽ học cách gửi điểm số của mình đến các trường đại học và tìm báo cáo điểm trực tuyến ở đâu.

Ngày công bố điểm SAT: Hoàn thành lịch trình 23

Báo cáo điểm SAT được cung cấp cho sinh viên và trường cao đẳng vào một số thời điểm trong suốt năm. College Board thường gửi điểm SAT cho các trường cao đẳng khoảng 10 ngày sau khi cung cấp cho sinh viên.

Xem thêm:  Bạn có nên thay đổi ngành học của mình không?

Bảng dưới đây phác thảo các ngày công bố điểm SAT đến tháng 6 năm 2023.

Hoàn thành lịch thi SAT 23
Ngày kiểm tra Khi học sinh nhận được điểm Khi các trường cao đẳng nhận được điểm
Ngày 27 tháng 8 năm 2023 Ngày 9 tháng 9 năm 2023 Ngày 19 tháng 9 năm 2023
Ngày 1 tháng 10 năm 2023 Ngày 14 tháng 10 năm 2023 Ngày 24 tháng 10 năm 2023
Ngày 5 tháng 11 năm 2023 Ngày 18 tháng 11 năm 2023 Ngày 28 tháng 11 năm 2023
Ngày 3 tháng 12 năm 2023 Ngày 16 tháng 12 năm 2023 Ngày 26 tháng 12 năm 2023
11 tháng 3 năm 2023 24 tháng 3 năm 2023 Ngày 3 tháng 4 năm 2023
Ngày 6 tháng 5 năm 2023 Ngày 19 tháng 5 năm 2023 Ngày 29 tháng 5 năm 2023
Ngày 3 tháng 6 năm 2023 Ngày 16 tháng 6 năm 2023 Ngày 26 tháng 6 năm 2023

Nguồn: College Board

Khi nào thì điểm SAT trong ngày học được công bố?

Hơn 9.000 trường học và 3.000 khu học chánh trên toàn quốc đã tổ chức Ngày học SAT , cho phép học sinh trung học và học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi trong giờ học bình thường.

Những học sinh tham gia kỳ thi thông qua chương trình Ngày học có thể nhận được điểm của mình sau khoảng hai tuần. Sinh viên đăng ký thông qua trường học của họ, mặc dù họ cũng nên tạo một tài khoản College Board.

Ngày công bố điểm SAT cho chương trình Ngày học khác với các báo cáo điểm SAT khác. Bảng dưới đây cho thấy ngày công bố điểm SAT vào Ngày học 23.

Xem thêm:  25 Chương trình cấp bằng Tiến sĩ Khoa học Máy tính Trực tuyến Tốt nhất
Ngày học SAT 23 Ngày công bố điểm
Ngày kiểm tra Khi học sinh nhận được điểm Khi các trường cao đẳng nhận được điểm
Ngày 12 tháng 10 năm 2023 Ngày 2 tháng 11 năm 2023 Ngày 12 tháng 11 năm 2023
Ngày 27 tháng 10 năm 2023 Ngày 17 tháng 11 năm 2023 Ngày 27 tháng 11 năm 2023
1 tháng 3 năm 2023 23 tháng 3 năm 2023 Ngày 2 tháng 4 năm 2023
22 tháng 3 năm 2023 Ngày 14 tháng 4 năm 2023 24 tháng 4 năm 2023
Ngày 12 tháng 4 năm 2023 Ngày 3 tháng 5 năm 2023 Ngày 13 tháng 5 năm 2023
Ngày 25 tháng 4 năm 2023 18 tháng 5 năm 2023 28 tháng 5 năm 2023

Nguồn: College Board

Cách kiểm tra điểm SAT trực tuyến

Bạn có thể kiểm tra điểm SAT của mình bằng cách tạo tài khoản College Board. Bạn cũng có thể chọn nhận báo cáo của mình qua điện thoại.

Báo cáo điểm SAT cho biết tổng điểm của bạn trong số test-prep/sat/how-to-calculate-scores/”>1600 điểm có thể có , cùng với phần trăm mà điểm của bạn giảm. Báo cáo cũng có điểm phần Đọc và Viết và Toán dựa trên Bằng chứng của bạn, cũng như điểm kiểm tra cá nhân của bạn trong các môn Đọc, Viết và Ngôn ngữ và Toán.

Đi sâu hơn trong báo cáo, bạn sẽ tìm thấy điểm kiểm tra chéo và điểm số phụ của mình. Nếu bạn blog/when-to-take-sat/”>thi SAT nhiều lần, tài liệu sẽ cung cấp báo cáo điểm thi của bạn cho mỗi lần thi.

Xem thêm:  2023 Các Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Quan hệ Công chúng

Cách gửi điểm SAT đến các trường cao đẳng

Vào ngày thi, bạn có thể cho biết trường cao đẳng hoặc đại học nào bạn muốn nhận điểm SAT. College Board nhằm mục đích gửi điểm đến các trường học sinh đã chọn trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố đầu tiên. Các trường yêu cầu ứng viên nộp điểm SAT thường yêu cầu báo cáo điểm chính thức.

Quá trình test-prep/sat/send-scores-colleges/”>gửi điểm SAT đến các trường cao đẳng có thể mất thêm vài ngày đối với những học sinh thi SAT với một bài luận. Lưu ý rằng chỉ một số học sinh tham gia kỳ thi thông qua Ngày học SAT mới có thể tham gia tùy chọn viết luận.

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .