Hướng dẫn cơ bản để thực tập

Những điều cần cân nhắc khi tìm kiếm một công việc thực tập

Một khi bạn tìm ra loại hình thực tập bạn muốn, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ về các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến chất lượng của một chương trình thực tập. Dưới đây là một số yếu tố lớn nhất cần xem xét trong quá trình tìm kiếm thực tập của bạn.

1. Mục tiêu Thực tập

Để tối đa hóa lợi ích của việc thực tập, bạn nên thiết lập các mục tiêu từ trước. Những thực tập sinh lần đầu có thể coi trải nghiệm như một cách để học hỏi về phong cách làm việc của chính họ. Những sinh viên đã hoàn thành nhiều đợt thực tập có thể xem cơ hội này như một cách để quyết định giữa hai con đường nghề nghiệp.

Bất kể động cơ và mục tiêu của bạn là gì, bạn nên cố gắng đạt được sự tự tin vào khả năng làm việc với đồng nghiệp, giao tiếp với người giám sát và hoàn thành các nhiệm vụ được chỉ định. Bằng cách làm cho bản thân trở nên có giá trị, bạn nâng cao khả năng có được các tài liệu tham khảo chuyên môn , hướng dẫn nghề nghiệp và lời mời làm việc.

Xem thêm:  30 chương trình cấp bằng tư vấn trực tuyến tốt nhất [2023]

2. Bằng cấp và Con đường nghề nghiệp

Khi tìm kiếm công việc thực tập phù hợp, sinh viên phải cân nhắc cả bằng cấp của họ và các lựa chọn nghề nghiệp đi kèm. Cũng giống như một bằng cấp có thể dẫn đến một số con đường sự nghiệp, các đường lối học tập khác có kết quả nghề nghiệp hạn hẹp hơn nhiều.

Dù bằng cách nào, thực tập mang lại lợi ích cả về học tập và nghề nghiệp. Ví dụ, một sinh journalism-degree-programs=””>viên chuyên ngành báo chí có thể coi cơ hội thực tập tại một tờ báo nổi tiếng là cơ hội cuối cùng – nhưng những vị trí này đặc biệt cạnh tranh.

Nhận thức được khả năng thị trường của các kỹ năng trong các nghề nghiệp liên quan đến báo chí có thể giúp mở rộng cơ hội thực tập đồng thời mở rộng các lựa chọn nghề nghiệp.

3. Cam kết thời gian

Bạn phải xem xét cam kết về thời gian của một kỳ thực tập. Nếu một vị trí cản trở khả năng thành công ở trường của bạn hoặc duy trì trách nhiệm cá nhân, thì nó có thể không mang lại kết quả tích cực.

Nói chung, thực tập theo học kỳ yêu cầu cam kết bán thời gian không quá 20 giờ mỗi tuần. Để kiếm được tín chỉ đại học cho kỳ thực tập , sinh viên thường phải hoàn thành ít nhất 150 giờ làm việc trong kỳ học.

Các kỳ thực tập kéo dài trong những tháng mùa hè thường yêu cầu một lịch trình làm việc toàn thời gian. Những cơ hội này có nhiều khả năng mang lại sự bù đắp bằng tiền hơn. Bạn cũng có thể theo đuổi các kỳ thực tập mùa hè ở nước ngoài để có được tầm nhìn toàn cầu hơn.

Xem thêm:  Ngày Quyết định Đại học là gì?

4. Bồi thường

Cho dù được trả lương hay không được trả lương, việc thực tập sẽ mang lại lợi ích cho người học theo những cách đáng kể. Mặc dù một số công ty có thể cố gắng khai thác hoặc lợi dụng sinh viên thực tập, Bộ Lao động Hoa Kỳ vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ theo quy định, bao gồm các tiêu chuẩn về thực tập không lương .

Thực tập sinh làm việc trong khu vực tư nhân và hoàn thành các trách nhiệm phù hợp với mô tả công việc của một nhân viên được trả lương đủ điều kiện hợp pháp cho mức lương tối thiểu theo giờ của liên bang. Những thực tập sinh không đủ tiêu chuẩn là “nhân viên” theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng nên xem xét tình hình tài chính của họ.

Thực tập không lương có thể dẫn đến phát triển kỹ năng, cơ hội kết nối và cung cấp việc làm. Tuy nhiên, chúng có thể gây ra gánh nặng tài chính nghiêm trọng và làm giảm các nghĩa vụ đi học và làm việc.

5. Tín chỉ đại học

Những sinh viên hoàn thành thực tập như một phần của chương trình của họ thường nhận được tín chỉ đại học. Các chương trình thực tập được tạo điều kiện cung cấp đào tạo có cấu trúc phù hợp chặt chẽ với kết quả cấp bằng và tiêu chuẩn đại học.

Xem thêm:  Những công ty nào đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng?

Là một phần trong trách nhiệm thực tập của họ, sinh viên cung cấp phản ánh hàng tuần và kiểm tra định kỳ với người giám sát và cố vấn giảng viên của họ. Người học theo đuổi các kỳ thực tập bên ngoài chương trình của họ thường có thể nhận được tín chỉ nếu họ phối hợp với các bộ phận của họ từ trước.

Để được chấp thuận cho loại chương trình này, bạn phải tranh thủ sự hỗ trợ chính thức của giáo sư hoặc cố vấn và chứng minh rằng việc thực tập hỗ trợ kết quả chương trình.

6. Native so với Distant

Kinh nghiệm đào tạo tại địa phương và trực tiếp là tiêu chuẩn cho hầu hết các sinh viên thực tập. Tuy nhiên, với sự mở rộng của các nền tảng phần mềm và viễn thông hợp tác, thực tập từ xa đang ngày càng phổ biến.

Thực tập sinh từ xa làm việc thông qua nền tảng ảo của công ty và kết nối với đồng nghiệp thông qua e-mail, cuộc gọi điện thoại và các ứng dụng hội nghị như Microsoft Groups, Zoom và Google Meet. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cần phải trả tiền ăn ở hoặc đi lại như khi bạn thực tập trực tiếp.

Trải nghiệm từ xa cũng thường liên quan đến lịch trình linh hoạt cho phép bạn theo kịp các trách nhiệm khác.