Hướng dẫn Chương trình Tội phạm học Cử nhân

Sinh viên tốt nghiệp với bằng cử nhân tội phạm học có hiểu biết về nguyên nhân và tác động của tội phạm. Học sinh tập trung vào bản chất của hệ thống tư pháp hình sự và mối liên hệ giữa luật pháp và công bằng xã hội. Nhiều sinh viên tốt nghiệp theo đuổi việc làm trong các lĩnh vực liên quan đến thực thi pháp luật.

Cục Thống kê Lao động (BLS) dự báo tỷ lệ tăng trưởng tổng thể là 5% trong các nghề dịch vụ bảo vệ từ năm 2016 đến năm 2026. Bằng cử nhân tội phạm học cũng có thể dẫn đến sự nghiệp trong các dịch vụ xã hội và cộng đồng , với mức tăng dự kiến là 18% đến năm 2026. Bằng đại học tội phạm học đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho đào tạo sau đại học và đào tạo chuyên nghiệp nâng cao và chuẩn bị cho sinh viên các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội, công tác xã hội, tư vấn và luật.

Table of Contents

Các Chương trình Cử nhân Tội phạm học Trực tuyến Tốt nhất năm 2020 là gì? Dưới đây là top 10 của chúng tôi:

# 1 Đại học Florida Trực tuyến Gainesville, FL
# 2 Đại học Nam Florida Tampa, FL
# 3 Đại học Wisconsin Whitewater Whitewater, WI
#4 Đại học Bang Florida Tallahassee, FL
# 5 Đại học LeTourneau Longview, TX
# 6 Đại học bang Missouri Springfield, MO
# 7 Cao đẳng Saint Mary-of-the-Woods Saint Mary of the Woods, IN
#số 8 Đại học Bắc Carolina tại Wilmington Wilmington, NC
# 9 Đại học Regis Denver, CO
# 10 Đại học bang Arizona Scottsdale, AZ

Tôi có nên lấy bằng Cử nhân về Tội phạm học không?

Một cử nhân tội phạm học và một cử nhân tư pháp hình sự có chung chủ đề, nhưng có những khác biệt quan trọng. Tư pháp hình sự thường tập trung vào việc thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp hình sự. Các mức độ tội phạm học đặt tội phạm và hành vi phạm tội như một hiện tượng xã hội trong khoa học xã hội và nhấn mạnh các vấn đề pháp lý và công bằng xã hội.

Sinh viên có thể chọn lấy bằng cử nhân tội phạm học trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường. Bằng cấp trực tuyến có thể phù hợp với nhu cầu của các chuyên gia đang làm việc hoặc những người đang tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp. Bằng cử nhân tội phạm học trong khuôn viên trường có thể thu hút những học sinh tốt nghiệp trung học, những người muốn trải nghiệm môi trường lớp học truyền thống.

Sinh viên trong các chương trình trong khuôn viên trường được hưởng lợi từ cố vấn cá nhân, cố vấn của giảng viên, nghiên cứu hợp tác và mạng lưới sinh viên. Nhiều chương trình khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng thông qua thực tập và nghiên cứu độc lập. Cho dù theo học trực tuyến hay trong khuôn viên trường, sinh viên có thể tận dụng các dịch vụ sắp xếp nghề nghiệp khi họ gần tốt nghiệp. Bằng đại học tội phạm học cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một nền tảng lý thuyết vững chắc và kinh nghiệm ứng dụng giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh ở nơi làm việc hoặc trường sau đại học.

Tôi Có Thể Làm Gì Với Bằng Cử Nhân Tội Phạm Học?

Bằng tội phạm học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp các kỹ năng để áp dụng các quan điểm lý thuyết vào các ứng dụng thực tế. Bằng cử nhân tội phạm học có thể dẫn đến sự nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật, điều tra tội phạm, các vấn đề công cộng, chính phủ hoặc các dịch vụ xã hội và cộng đồng. Trong khi nhiều sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong hệ thống tư pháp hình sự, chẳng hạn như cảnh sát, nhân viên quản chế hoặc sửa sai, những người khác có thể theo đuổi việc làm trong tòa án hoặc văn phòng pháp lý. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng giao tiếp tốt có thể được tư vấn và hòa giải xung đột. Những người đã phát triển kỹ năng máy tính và phân tích dữ liệu có thể tìm thấy sự nghiệp bổ ích trong các dịch vụ an ninh, pháp y và điều tra.

Các nhà quản lý làm việc cho nhiều tổ chức dịch vụ xã hội, điều phối các chương trình và quản lý các tổ chức cộng đồng. Họ quản lý các dịch vụ và tổ chức các hoạt động tiếp cận với khách hàng.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 64.100 *

Các chuyên gia này giúp đàm phán, quản lý và giải quyết sự đối kháng giữa các bên tranh chấp. Nghề nghiệp này thường yêu cầu bằng cử nhân về tội phạm học.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 60,670 *

Các chuyên gia này tạo điều kiện phục hồi cho các tội phạm hình sự. Họ giúp người phạm tội hoàn thành các điều kiện được ân xá, tránh tái phạm và kết nối họ với các dịch vụ xã hội.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 51.410 *

Các chuyên gia này thu thập bằng chứng cho các vụ án hình sự và tiến hành điều tra các vi phạm nghi ngờ đối với luật liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Họ có thể tiến hành giám sát, điều tra gian lận bảo hiểm hoặc phát hiện hành vi gián điệp của công ty. Các điều tra viên làm việc cho các công ty bảo hiểm hoặc tài chính có thể cần được đào tạo về pháp y máy tính, tin học và thực tiễn kinh doanh.

Xem thêm:  2023 Bằng cấp về tội phạm học trực tuyến tốt nhất [ cơ bản]

Mức lương trung bình hàng năm: $ 50,700 *

Các nhà tham vấn làm việc với khách hàng đang đấu tranh với lạm dụng chất kích thích và rối loạn hành vi. Một số cố vấn làm việc với những khách hàng đã được giới thiệu qua hệ thống tòa án. Bằng cử nhân là yêu cầu giáo dục tối thiểu đối với hầu hết các công ty.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 43.300 *

Nguồn: Cục thống kê lao động

Các chương trình liên quan mà bạn có thể quan tâm

Tìm hiểu về ngày bắt đầu, chuyển đổi tín chỉ, sự sẵn có của hỗ trợ tài chính và hơn thế nữa bằng cách liên hệ với các trường đại học bên dưới.

Cách chọn Chương trình Cử nhân về Tội phạm học

Với rất nhiều lựa chọn chương trình giảng dạy khác nhau, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu của chương trình trước khi đăng ký vào một trường cao đẳng. Một cử nhân nghệ thuật về tội phạm học và tâm lý học yêu cầu một bộ khóa học cốt lõi về nghệ thuật tự do và khoa học, ngoài các lớp tội phạm học. Một cử nhân khoa học về tội phạm học chú trọng nhiều đến phương pháp luận, phân tích thống kê và các ứng dụng thực tế. Ngoài các yêu cầu của chương trình, hãy tìm các trường được công nhận trong khu vực và quốc gia.

Sinh viên đăng ký toàn thời gian có thể hoàn thành chương trình học của mình trong vòng bốn năm. Bằng cấp về tội phạm học trực tuyến có thể mất ít nhất là hai năm. Sinh viên đi làm hoặc có cam kết với gia đình có thể thích tính linh hoạt của chương trình trực tuyến.

Chi phí của một cử nhân tội phạm học phụ thuộc vào chương trình và địa điểm. Trong khi một trường ngoài tiểu bang có thể đắt hơn, một số chương trình trực tuyến tính cùng một mức học phí bất kể. Các chương trình trực tuyến thường tính phí công nghệ. Trong khi một trường học trong khuôn viên trường yêu cầu lập ngân sách cho các chi phí khác, như nhà ở, phương tiện đi lại và thực phẩm. Một số chương trình trực tuyến có thể yêu cầu các lớp học trong khuôn viên trường không thường xuyên. Để giúp bù đắp chi phí, hãy điều tra các cơ hội vừa học vừa làm hoặc các công việc trong khuôn viên trường.

Chứng nhận có lập trình cho các Chương trình Cử nhân về Tội phạm học

Các trường cao đẳng và đại học có thể nhận được công nhận quốc gia hoặc khu vực, trong khi các bằng cấp trong một trường học có thể được công nhận chương trình chuyên biệt. Các trường kỹ thuật, dạy nghề và vì lợi nhuận thường được công nhận cấp quốc gia. Những trường này có yêu cầu nhập học ít khắt khe hơn và học phí không đắt. Kiểm định khu vực đòi hỏi các tiêu chuẩn học thuật cao hơn.

Tình trạng công nhận ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện hỗ trợ tài chính liên bang, và sinh viên không thể chuyển các tín chỉ khóa học kiếm được tại các trường không được công nhận. Các nhà tuyển dụng và các chương trình sau đại học thường ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường được công nhận.

Học viện Khoa học Tư pháp Hình sự quản lý việc công nhận theo chương trình duy nhất trong tội phạm học và tư pháp hình sự ở Hoa Kỳ Chỉ một số rất nhỏ các chương trình đại học đủ tiêu chuẩn để được chỉ định này.

Tuyển sinh Chương trình Tội phạm học Cử nhân

Mỗi trường thiết lập các yêu cầu nhập học của riêng mình. Trong khi nhiều chương trình trong khuôn viên trường xem xét điểm ACT hoặc SAT, hầu hết các trường đều xem xét các yếu tố khác, như kết quả học tập tổng thể và dịch vụ ngoại khóa. Vì các chương trình trực tuyến thường nhắm mục tiêu đến các chuyên gia đang làm việc, yêu cầu tuyển sinh có thể không yêu cầu các bài kiểm tra tiêu chuẩn hoặc điểm trung bình cơ bản.

Điều kiện tiên quyết

Điểm trung bình tối thiểu:

Hầu hết các trường đều yêu cầu điểm trung bình tối thiểu 2,5 hoặc 3,0. Họ có thể xem xét điểm trung bình thấp hơn trung học nếu điểm cho thấy sự cải thiện ổn định từ lớp chín đến lớp mười hai.

Vật liệu nhập học

Đăng kí:

Việc điền đơn có thể mất vài tuần. Học sinh có thể sử dụng Ứng dụng chung để làm cho quá trình dễ dàng hơn, cho phép bạn điền vào một biểu mẫu cho nhiều trường.

Bảng điểm:

Hầu hết các ứng dụng đại học yêu cầu một bảng điểm trung học chính thức ghi lại ngày tốt nghiệp, điểm số và các khoản tín dụng đã kiếm được của bạn. Các trường trung học thường thu một khoản phí nhỏ cho mỗi bảng điểm.

Thư giới thiệu:

Một số trường yêu cầu ba thư giới thiệu trở lên. Hãy chắc chắn rằng bạn cho người giới thiệu của bạn ít nhất một tháng để viết thư.

Điểm kiểm tra:

Học sinh nên tham gia kỳ thi SAT hoặc ACT trong năm học cơ sở hoặc đầu năm cuối cấp. Các trường cao đẳng xem xét điểm thi cùng với các yếu tố khác trong quá trình nhập học của họ.

Phí đăng ký:

Hầu hết các trường đều tính phí đăng ký. Học sinh sẽ phải trả trung bình $ 40 cho mỗi đơn xin đại học. Một số trường miễn lệ phí nộp đơn cho những sinh viên chứng minh được khó khăn về tài chính.

Tôi có thể mong đợi điều gì khác từ Chương trình Cử nhân về Tội phạm học?

Mặc dù các chương trình khác nhau tùy theo trường học, nhưng hầu hết các chương trình giảng dạy đều đề cập đến việc nghiên cứu tội phạm học như một môn khoa học xã hội và giảng dạy các cơ sở lý thuyết và lịch sử, phương pháp nghiên cứu và những thách thức đương đại. Nhiều chương trình cung cấp nồng độ. Một khi học sinh đã hoàn thành các môn học nhập môn, họ có thể chọn sự tập trung phản ánh sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp của mình.

Các nồng độ được cung cấp cho bằng Cử nhân về Tội phạm học
Nồng độ Sự mô tả Nghề nghiệp
Tư pháp vị thành niên Sự tập trung này đào tạo học sinh để làm việc với những người chưa thành niên phạm tội và những thanh niên gặp rắc rối. Khóa học giới thiệu cho sinh viên về hệ thống tư pháp vị thành niên ở Hoa Kỳ. Sự tập trung bao hàm sự tiến hóa của thời thơ ấu và thiếu niên với tư cách là các hiện tượng xã hội và tâm lý học phát triển. Viên chức quản chế và tạm tha cho trẻ vị thành niên, cố vấn cải tạo vị thành niên, cố vấn lạm dụng chất kích thích vị thành niên và nhân viên phụ trách dịch vụ xã hội
Bất bình đẳng xã hội, Tội phạm và Công lý Tập trung này xem xét sự bất bình đẳng về chủng tộc, dân tộc, giai cấp và giới tính trong tỷ lệ tội phạm. Các khóa học bao gồm đường ống từ trường học đến nhà tù, sự chênh lệch về bắt giữ và tuyên án, và sự miễn trừ của trẻ vị thành niên đối với các tòa án dành cho người lớn. Giáo trình cung cấp nền tảng cho các bằng cấp và nghề nghiệp nâng cao về luật, khoa học xã hội và công tác xã hội. Luật sư, người ủng hộ pháp lý, nhà giáo dục sau trung học, nhân viên phụ trách vị thành niên và cố vấn
Tin học Tư pháp Việc nghiên cứu tin học tư pháp chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp thành thạo công nghệ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh, tình báo và pháp y máy tính. Học sinh học các kỹ năng phân tích và dựa trên máy tính để ứng phó với vi phạm dữ liệu và ngăn chặn gian lận, tấn công và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Kỹ thuật viên pháp y, nhà phân tích bảo mật tình báo, chuyên gia tin học và điều tra viên gian lận và mạng
Luật và xã hội Thường được lựa chọn bởi các sinh viên quan tâm đến trường luật, sự tập trung này tập trung vào luật công, quy trình tư pháp, luật hiến pháp, luật hình sự, hệ thống tòa án hình sự và luật gia đình. Các hội thảo đề cập đến các vấn đề đương đại bao gồm nhân quyền, tội ác thù hận, giám sát và quyền riêng tư. Luật sư, luật sư, trợ lý pháp lý, người ủng hộ pháp lý và nhà giáo dục sau trung học
Công lý phục hồi Công lý phục hồi là một cách tiếp cận thay thế đối với tội phạm tập trung vào nhu cầu của nạn nhân. Học sinh tìm hiểu về các mô hình tập hợp những người phạm tội, nạn nhân và các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng để tìm kiếm giải pháp và phục hồi. Điều phối viên và huấn luyện viên công lý phục hồi, hòa giải xung đột và người bênh vực nạn nhân.
Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật

Các khóa học trong Chương trình Cử nhân Tội phạm học

Các chương trình cử nhân tội phạm học khác nhau đáng kể về các môn học, yêu cầu tốt nghiệp và các bài tập có lập trình. Sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia các lớp học như lý thuyết tội phạm học, phạm pháp vị thành niên và cảnh sát. Một số trường nhấn mạnh vào phương pháp nghiên cứu, thực tiễn ứng dụng hoặc kinh nghiệm thực tập. Dưới đây là một số dịch vụ khóa học phổ biến hơn:

Là điều kiện tiên quyết cho hầu hết các khóa học, lớp học này giới thiệu cho sinh viên nghiên cứu về hành vi tội phạm, luật và chuẩn mực cũng như nhận thức xã hội về tội phạm và tội phạm. Các chủ đề bao gồm giải thích lý thuyết về tội phạm, các yếu tố quyết định tâm lý xã hội của tội phạm và các vấn đề đương đại. Khóa học nhấn mạnh các phương pháp trị an và trừng phạt, cải cách tư pháp hình sự và phòng chống tội phạm.

Khóa học này chuẩn bị cho sinh viên một loạt các nghề nghiệp trong thực thi pháp luật, dịch vụ quản chế và tư vấn. Học sinh tìm hiểu về xây dựng xã hội của thời thơ ấu, thanh thiếu niên và phạm pháp, với trọng tâm là hệ thống tư pháp vị thành niên đương đại của Hoa Kỳ.

Khóa học này kiểm tra nhân khẩu học của lực lượng cảnh sát và kiểm soát xã hội. Sinh viên quan tâm đến việc thực thi pháp luật và sự nghiệp dịch vụ xã hội sẽ thấy khóa học này hữu ích. Các chủ đề đề cập đến sự đa dạng và cảnh sát, vai trò của truyền thông và nhận thức của cảnh sát, và cảnh sát như một lực lượng lao động thống nhất.

Thông qua việc đọc chuyên sâu, phân tích bằng văn bản và thảo luận, sinh viên đánh giá các mô hình tội phạm học chính, bao gồm các lý thuyết cổ điển, thực chứng, vô tổ chức xã hội, liên kết khác biệt, dán nhãn, răn đe và nữ quyền. Học sinh học cách áp dụng những lý thuyết này vào các vấn đề đương đại. Hội thảo này cung cấp nền tảng cho công việc sau đại học, hoặc nghề nghiệp trong luật, dịch vụ xã hội, hoặc giáo dục sau trung học.

Khóa học này trình bày giải quyết xung đột, hòa giải và thương lượng. Nội dung khóa học bao gồm các lực lượng ảnh hưởng đến leo thang và giảm leo thang xung đột và được thiết kế cho sinh viên khám phá sự nghiệp trong quản lý và tư vấn xung đột. Học sinh học các kỹ thuật hòa giải thuận lợi thông qua các bài tập và mô phỏng tương tác.

Mất bao lâu để lấy bằng Cử nhân Tội phạm học?

Một mức độ tội phạm học đại học bao gồm khoảng 120 tín chỉ. Sinh viên cần quyết định xem họ sẽ tham gia các lớp học toàn thời gian hay bán thời gian. Trong khi một số sinh viên có thể duy trì ghi danh liên tục cho đến khi tốt nghiệp, những người khác có thể tham gia bán thời gian trong một hoặc nhiều học kỳ. Trong khi trạng thái toàn thời gian thường yêu cầu 12 giờ mỗi học kỳ, hầu hết các chương trình yêu cầu sinh viên phải học nhiều hơn khối lượng khóa học tối thiểu để hoàn thành trong vòng bốn năm.

Một số chương trình cấp tốc có thể dẫn đến bằng cấp trong 18 tháng. Học sinh có thể rút ngắn thời gian tốt nghiệp bằng cách chuyển đổi tín chỉ từ các trường cao đẳng khác hoặc lấy tín chỉ AP.

Bao nhiêu là một Cử nhân Tội phạm học?

Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES) báo cáo rằng sinh viên đại học toàn thời gian tại các cơ sở giáo dục bốn năm công lập và tư nhân phi lợi nhuận đã trả học phí và lệ phí trung bình cao hơn trong năm 2016 và 2017 so với năm 2010 và 2011. Học phí trung bình cho các cơ sở công lập bốn năm tăng lên 8.800 đô la, tăng 12% so với năm 2010 và 2011. Học phí trung bình cho các trường tư nhân phi lợi nhuận 4 năm tăng 15%, 33.500 đô la trong cùng thời kỳ. Sinh viên nên nộp đơn xin học bổng và hỗ trợ tài chính, đồng thời có thể nộp Đơn đăng ký Miễn phí xin Viện trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) để tìm đủ điều kiện nhận các khoản vay hoặc trợ cấp của liên bang.

Mỗi trường đại học xác định mức học phí khác nhau. Hãy xem xét liệu một chương trình học tại một cơ sở công lập có mang lại giá trị tốt hơn so với một trường tư thục hay không, và so sánh học phí trong bang và ngoài bang. Ngoài học phí, ngân sách cho sách và vật dụng, tiền ăn ở, thực phẩm và phương tiện đi lại. Khi lựa chọn các trường cao đẳng, hãy nghiên cứu chi phí sinh hoạt trong các cộng đồng xung quanh khuôn viên trường.

Xem thêm:  Nghề Khoa học Phòng cháy

Chứng chỉ và Giấy phép Cử nhân về Tội phạm học Chuẩn bị cho

NAFC cung cấp một số chứng chỉ lâm sàng và phi lâm sàng tự nguyện, bao gồm cố vấn pháp y, chuyên gia điều trị tội phạm tình dục, chuyên gia điều trị trẻ vị thành niên, chuyên gia tư vấn bạo lực gia đình và tư vấn viên cai nghiện. Chứng nhận phi lâm sàng yêu cầu bằng cử nhân, giấy phép của tiểu bang nếu có, kinh nghiệm được giám sát và điểm thi đậu.

Chứng nhận này cung cấp chứng chỉ cho các chuyên gia bảo mật làm việc trong lĩnh vực bảo mật CNTT và tội phạm mạng. Chứng chỉ CPP thể hiện kiến thức và năng lực trong các lĩnh vực chính của đánh giá rủi ro bảo mật. Ứng viên phải có bằng cử nhân từ một tổ chức được công nhận và bảy năm kinh nghiệm về bảo mật.

Chứng chỉ NCPM yêu cầu 40 giờ đào tạo chuyên ngành. Việc chỉ định hỗ trợ các ứng viên được đào tạo cần thiết để thiết lập bản thân trong việc hòa giải và giải quyết xung đột. Hiệp hội cũng tổ chức một khóa học hòa giải viên được chứng nhận.

Chứng chỉ CFE thiết lập trình độ chuyên môn cho các chuyên gia làm việc trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận. Ứng viên phải chứng minh sự hiểu biết về tài chính và luật pháp. Các ứng cử viên để được cấp giấy chứng nhận phải vượt qua một kỳ thi bao gồm các giao dịch tài chính và các kế hoạch gian lận, các phương pháp điều tra gian lận và luật.

Hiệp hội Quốc tế về các nhà phân tích tình báo thực thi pháp luật đã thành lập chứng chỉ này để công nhận các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao cho các nhà phân tích tình báo và pháp y. Sinh viên tốt nghiệp BA có thể đăng ký chứng chỉ cơ bản. Ứng viên có năm năm kinh nghiệm trở lên và được đào tạo nâng cao có thể nhận được chứng chỉ cấp cao hơn.

Tài nguyên cho Sinh viên Tội phạm học

Dịch vụ Tham chiếu Tư pháp Hình sự Quốc gia

NCJRS tài trợ cho một kho lưu trữ trực tuyến cung cấp các bản tóm tắt của hơn 200.000 nghiên cứu nghiên cứu về tư pháp hình sự, tư pháp vị thành niên và lạm dụng chất kích thích. Thư viện cung cấp các phiên bản toàn văn của các nghiên cứu do liên bang tài trợ.

Trung tâm băng đảng quốc gia

NGC cung cấp các nguồn lực, công cụ thiết thực và số liệu thống kê để hỗ trợ các học viên, nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực giảm thiểu sự tham gia của băng đảng và thực hiện các chiến lược hiệu quả để ngăn chặn, can thiệp và trấn áp băng đảng.

Văn phòng Tư pháp Vị thành niên và Phòng chống Tội phạm

OJJDP vận hành kho lưu trữ chính thức của chính phủ để thống kê, các bài báo nghiên cứu và các tờ thông tin về tất cả các khía cạnh của tư pháp và phạm pháp dành cho trẻ vị thành niên. Nó có các ấn phẩm trực tuyến về luật pháp, các băng nhóm thanh thiếu niên, trẻ em mất tích và bị bắt cóc, cũng như việc trẻ em bị bạo lực.

Trung tâm tài nguyên tình báo tội phạm quốc gia

NCIRC, được tài trợ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cung cấp thông tin về phòng chống tội phạm và bạo lực cho các nhân viên thực thi pháp luật, các nhà nghiên cứu và các thành viên của công chúng. Trung tâm cung cấp tài liệu cho các cơ quan tư pháp hình sự và các chuyên gia.

Viện tư pháp quốc gia

Các kho lưu trữ của NIJ chứa một số danh mục tài nguyên giáo dục và nghiên cứu tư pháp hình sự có thể truy cập được, bao gồm các bài báo trên tạp chí, băng ghi âm và các bài thuyết trình đa phương tiện. Trang web cũng bao gồm danh sách các khóa đào tạo dành cho sinh viên và chuyên gia.

Các tổ chức chuyên nghiệp về tội phạm học

Các hiệp hội chuyên nghiệp trong ngành tội phạm học đại diện cho các lĩnh vực chính trong ngành, cung cấp thông tin về sự phát triển, giáo dục thường xuyên và thông tin đăng nhập cũng như cơ hội kết nối với những người cố vấn. Hầu hết các hiệp hội nghề nghiệp cung cấp cho sinh viên đại học tư cách thành viên chiết khấu, lời mời tham gia các sự kiện hội nghị và kết nối, trao cơ hội cũng như quyền truy cập vào các ngân hàng việc làm và các nguồn lực nghề nghiệp.

Hiệp hội Tội phạm học Hoa Kỳ (ASC)

Xã hội quốc tế này thúc đẩy học bổng, nghiên cứu và giảng dạy hiện tại về tội phạm học và tư pháp hình sự. Xã hội tài trợ cho một hội nghị thường niên, một cuộc trao đổi việc làm và các nguồn lực nghề nghiệp. Sinh viên chiếm 30% thành viên ASC.

Hiệp hội Cải huấn Hoa Kỳ (ACA)

Đại diện cho quyền lợi của các chuyên gia sửa lỗi, ACA tài trợ cho các chương trình đào tạo, và hội nghị phát triển nghề nghiệp. Hiệp hội ủng hộ việc thiết lập các tiêu chuẩn công nhận cho các tổ chức cải huấn và quản lý chương trình Chuyên gia sửa sai được chứng nhận.

Học viện Khoa học Tư pháp Hình sự (ACJS)

ACJS đại diện cho hơn 2.800 chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và sinh viên trong các lĩnh vực tư pháp hình sự và tội phạm học. Học viện tài trợ cho các hội nghị và hội thảo, xuất bản nghiên cứu và giám sát chương trình chứng chỉ ACJS.

Học viện Khoa học Pháp y Hoa Kỳ (AAFS)

Tổ chức này tiến bộ khoa học pháp y và ứng dụng của nó vào luật và điều tra tội phạm. Các thành viên sinh viên có thể truy cập các dịch vụ sắp xếp nghề nghiệp và thông tin xác thực. AAFS xuất bản Tạp chí Khoa học Pháp y và tài trợ cho một hội nghị hàng năm.

Hiệp hội Tư pháp Hình sự Quốc gia (NCJA)

Tổ chức này đại diện cho lợi ích của các chuyên gia làm việc trong tất cả các lĩnh vực của hệ thống tư pháp. NCJA giải quyết các vấn đề kiểm soát tội phạm và phòng chống tội phạm. Các thành viên sinh viên nhận được quyền truy cập vào các sự kiện kết nối, hội thảo trên web miễn phí và phí hội nghị được chiết khấu.

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .