Hướng dẫn Chương trình Thạc sĩ Xã hội học

Xã hội học là nghiên cứu về hành vi xã hội, bao gồm trong các nhóm nhỏ, các tổ chức chính thức và các tổ chức quy mô lớn. Ngành học phân tích tác động của các yếu tố xã hội, chẳng hạn như chủng tộc, dân tộc, giới tính và tầng lớp xã hội đối với cơ hội sống và các mối quan hệ xã hội.

Cục Thống kê Lao động dự báo cơ hội việc làm cho các nhà khoa học xã hội sẽ tăng 11% vào năm 2026.

Thạc sĩ xã hội học cung cấp các công cụ trí tuệ và phân tích để hiểu thế giới đang phát triển và liên kết của chúng ta. Những kỹ năng này có nhu cầu cao và là nền tảng cho nhiều con đường sự nghiệp trong kinh doanh, chính phủ, giáo dục và một loạt các ngành công nghiệp khác. Cục Thống kê Lao động dự báo cơ hội việc làm cho các nhà khoa học xã hội sẽ tăng 11% vào năm 2026. Các công việc trong nghiên cứu khoa học, chính phủ, giáo dục đại học, vận động chính sách và tư vấn mang lại triển vọng việc làm được trả lương cao nhất cho sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học , với cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mở rộng khi tốt nghiệp đào tạo và kinh nghiệm.

Bạn có thể lấy bằng Thạc sĩ Xã hội học trực tuyến!
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang social-sciences/masters/sociology/”>Chương trình Trực tuyến của chúng tôi.

social-sciences/masters/sociology/” class=”sonic-btn primary”>Chương trình Thạc sĩ Xã hội học Trực tuyến

Table of Contents

Các social-sciences/masters/sociology/”>chương trình xã hội học tốt nhất năm 2020 là gì? Dưới đây là 5 hàng đầu của chúng tôi:

Các chương trình liên quan mà bạn có thể quan tâm

Tìm hiểu về ngày bắt đầu, chuyển đổi tín chỉ, sự sẵn có của hỗ trợ tài chính và hơn thế nữa bằng cách liên hệ với các trường đại học bên dưới.

Tôi có nên lấy bằng Thạc sĩ Xã hội học không?

Sinh viên bị thu hút vào xã hội học có ý định kết nối đào tạo giáo dục với hành động xã hội để cải thiện kết quả xã hội học. Bằng thạc sĩ xã hội học cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp sự hiểu biết, hiểu biết sâu sắc và kỹ năng để giúp giảm bớt các vấn đề xã hội lớn, như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, nghèo đói, xung đột toàn cầu và thay đổi môi trường. Các chương trình thạc sĩ xã hội học tốt nhất kết nối các nguyên tắc cơ bản lý thuyết và phân tích quan trọng với các kỹ thuật ứng dụng. Chương trình giảng dạy nhấn mạnh đến phương pháp luận định tính và định lượng, thu thập dữ liệu, phân tích thống kê và nghiên cứu so sánh và lịch sử.

Các chương trình thạc sĩ về xã hội học cung cấp các hình thức phân phối trực tuyến và trong khuôn viên trường. Tính linh hoạt của các chương trình trực tuyến thường hấp dẫn các sinh viên có nghĩa vụ với gia đình hoặc các chuyên gia làm việc quan tâm đến việc khám phá các cơ hội nghề nghiệp mới. Các bằng cấp truyền thống trong khuôn viên trường thường thu hút sinh viên trực tiếp ra khỏi các chương trình đại học theo đuổi các nghề nghiệp yêu cầu công việc sau đại học nâng cao.

Sinh viên theo học các chương trình trong khuôn viên trường được hưởng lợi từ các tương tác trực tiếp với giảng viên, sinh viên và cố vấn. Họ thường cộng tác với các sinh viên khác trong nhóm của họ trong các lớp học, trong các nhóm học tập và như một phần của nhóm nghiên cứu. Trong các học kỳ cuối cùng trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên tận dụng lợi thế của các dịch vụ giới thiệu việc làm của trường họ và các cơ hội thực tập nâng cao nghề nghiệp.

Bất kể hình thức phân phối nào, bằng thạc sĩ xã hội học cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một lợi thế cạnh tranh để chuyển sang các vị trí hoàn thành tốt trong khu vực công và tư nhân. Bằng cấp này cũng cung cấp một nền tảng vững chắc cho sinh viên theo đuổi các chương trình tiến sĩ về xã hội học và các lĩnh vực liên quan.

Tôi có thể làm gì với bằng Thạc sĩ xã hội học?

Một thạc sĩ xã hội học áp dụng kiến thức học thuật và kỹ năng tư duy phản biện vào nhiều vấn đề, bao gồm các nhóm xung đột, thay đổi văn hóa và xã hội, đa dạng chủng tộc và sắc tộc, và bất bình đẳng xã hội. Bằng thạc sĩ xã hội học trang bị cho sinh viên các kỹ năng có thể chuyển giao cho nơi làm việc, chẳng hạn như cách thiết kế các dự án nghiên cứu, thu thập và giải thích dữ liệu, tham gia vào phân tích chính sách và vận động cho sự thay đổi. Bằng cấp là bàn đạp cho nhiều con đường sự nghiệp trong kinh doanh, giáo dục đại học, dịch vụ xã hội, chính sách và chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ xã hội học nhấn mạnh vào thống kê và phương pháp nghiên cứu thậm chí còn tìm thấy nhiều cơ hội hơn để thăng tiến nghề nghiệp.

Các nhà phân tích nghiên cứu sản xuất, kiểm tra và xác minh dữ liệu định lượng trong nhiều cơ sở tổ chức khác nhau. Họ trình bày thông tin bằng văn bản và báo cáo bằng miệng, giải thích cách sử dụng thông tin để đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Những chuyên gia này phải có ít nhất bằng cử nhân về khoa học xã hội hoặc kinh doanh với các kỹ năng phân tích dữ liệu có thể chứng minh được.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 62.359 *

Xem thêm:  Tư vấn Thạc sĩ trong Trường học (Hướng dẫn năm 2023)

Các nhà phân tích này thu thập thông tin về chính sách chăm sóc sức khỏe và trình bày những phát hiện của họ để cung cấp thông tin hoạch định chính sách cho các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tư nhân. Bằng thạc sĩ xã hội học hoặc một ngành khoa học xã hội khác tập trung vào phương pháp nghiên cứu và thống kê cung cấp nền tảng vững chắc cho vị trí này.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 46.137 *

Các nhà xã hội học tiến hành nghiên cứu xem xét các nhóm, thể chế, tổ chức và các quá trình văn hóa. Họ sử dụng các công cụ thống kê và các phương pháp định tính và định lượng để thu thập và phân tích dữ liệu về các vấn đề xã hội, bao gồm chủng tộc, giới tính, chăm sóc sức khỏe và tội phạm. Hầu hết các vị trí nghiên cứu trong xã hội học yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ.

Mức lương trung bình hàng năm: 50.000 đô la *

Các nhà nghiên cứu khảo sát tìm việc làm với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty tư vấn. Họ thiết kế và thực hiện các dự án nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, áp dụng phần mềm thống kê và đánh giá các phát hiện. Công việc như một nhà nghiên cứu khảo sát thường yêu cầu đào tạo sau đại học ở cấp độ thạc sĩ, với nền tảng về thống kê và phương pháp nghiên cứu.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 51,747 *

Nhiều công ty sử dụng các nhà phân tích nghiên cứu tiếp thị để thực hiện nghiên cứu về điều kiện thị trường, phân tích xu hướng tiêu dùng và dữ liệu bán hàng, đồng thời hỗ trợ phát triển các kế hoạch tiếp thị. Trong khi nhiều vị trí yêu cầu bằng cử nhân về tiếp thị, xã hội học hoặc một lĩnh vực liên quan, thì các nhà tuyển dụng lại ưu ái những người có bằng thạc sĩ được đào tạo về phương pháp nghiên cứu và phân tích thống kê.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 51,281 *

Nguồn: PayScale

Làm thế nào để Chọn một Chương trình Thạc sĩ về Xã hội học

Trước khi đăng ký học thạc sĩ xã hội học, sinh viên nên xem xét một số yếu tố, bao gồm định dạng phân phối, yêu cầu tốt nghiệp, chi phí và địa điểm. Nhiều sinh viên hoàn thành thạc sĩ xã hội học trong khoảng hai năm nếu theo học toàn thời gian. Một số sinh viên nhận được social-sciences/masters/sociology/”>bằng thạc sĩ trực tuyến của họ trong 18 tháng. Một chương trình đào tạo từ xa cung cấp sự linh hoạt về lịch trình cho sinh viên quản lý công việc và nghĩa vụ gia đình.

Mỗi chương trình thạc sĩ thiết lập chương trình giảng dạy riêng. Sinh viên nên cẩn thận để chọn một chương trình cung cấp các khóa học bắt buộc, môn tự chọn và chuyên môn phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và sở thích nghiên cứu của họ. Một luận văn viết, nghiên cứu độc lập hoặc yêu cầu thực tập có thể kéo dài thời gian hoàn thành.

Chi phí cho một bằng thạc sĩ khác nhau tùy theo trường học và địa điểm. Các cơ sở công lập có xu hướng đưa ra mức học phí hợp lý hơn so với các trường tư thục, với một số trường hợp ngoại lệ. Mặc dù theo học tại một trường ngoài tiểu bang thường có chi phí cao hơn so với đăng ký học tại một trường trong tiểu bang, một số chương trình trực tuyến cung cấp mức học phí cố định bất kể nơi cư trú. Bằng cấp trực tuyến thường tính phí công nghệ không áp dụng cho sinh viên trong khuôn viên trường.

Vị trí của trường cũng góp phần vào chi phí. Ngoài học phí, theo học một chương trình truyền thống trong khuôn viên trường còn đòi hỏi các chi phí về nhà ở, đi lại, ăn uống và các chi phí sinh hoạt khác.

Chứng nhận có lập trình cho các Chương trình Thạc sĩ về Xã hội học

Các tổ chức kiểm định độc lập đánh giá các trường cao đẳng và đại học để đảm bảo rằng họ cung cấp chất lượng giáo dục. Tình trạng công nhận ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang và các tổ chức được công nhận thường không chấp nhận tín chỉ chuyển tiếp từ các trường không được công nhận. Nhiều nhà tuyển dụng và các trường sau đại học ưu tiên ứng viên có bằng cấp từ các tổ chức được công nhận. Phần lớn các trường được công nhận ở Mỹ nhận được sự công nhận của khu vực. Các trường dạy nghề, vì lợi nhuận và kỹ thuật có mức học phí tương đối thấp và chính sách tuyển sinh ít hạn chế hơn có thể lựa chọn để được công nhận quốc gia.

Các chương trình trong các trường được công nhận cấp khu vực hoặc quốc gia có thể yêu cầu công nhận theo chương trình, đánh giá một chương trình cụ thể trong trường. Có rất ít chương trình thạc sĩ xã hội học được công nhận theo chương trình. Tuy nhiên, một số chương trình về xã hội học ứng dụng, lâm sàng và công cộng và thực hành xã hội học được công nhận theo chương trình từ Ủy ban về công nhận các chương trình trong xã hội học ứng dụng và lâm sàng (CAPACS) . Chứng nhận của CAPACS chủ yếu phù hợp với những sinh viên quan tâm đến xã hội học ứng dụng và lâm sàng.

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Xã hội học

Sinh viên nên bắt đầu quá trình đăng ký một năm trước khi họ dự định ghi danh. Nhiều chương trình yêu cầu điểm GRE. Các chương trình thạc sĩ xã hội học cũng có thể yêu cầu bài kiểm tra môn học GRE bao gồm kiến thức về ngành học.

Hầu hết các trường yêu cầu một bài luận cá nhân, bảng điểm và thư giới thiệu cùng với đơn đăng ký. Học sinh nên thu hẹp đơn đăng ký vào các trường mục tiêu có chính sách tuyển sinh phù hợp với điểm trung bình, kinh nghiệm và điểm thi của mình. Học sinh cũng nên nộp đơn vào một số trường an toàn mà họ tự tin nhập học và một hoặc hai trường chọn lọc hơn.

Điều kiện tiên quyết

Bằng cử nhân =

Hầu hết các chương trình yêu cầu bằng cử nhân xã hội học hoặc một trong các ngành khoa học xã hội, mặc dù một số chương trình có thể xem xét sinh viên có nền tảng nghệ thuật tự do nói chung.

Điểm trung bình tối thiểu:

Nhiều trường yêu cầu điểm trung bình tối thiểu 3.0. Học sinh có thể bù đắp điểm trung bình thấp bằng kinh nghiệm và điểm kiểm tra.

Vật liệu nhập học

Đăng kí:

Sinh viên nộp đơn đăng ký chi tiết nền tảng giáo dục và nghề nghiệp của họ.

Bảng điểm:

Học sinh phải nộp bảng điểm chính thức của tất cả các quá trình học sau trung học. Hầu hết các trường đều tính phí phát hành bảng điểm.

Thư giới thiệu:

Hầu hết các trường yêu cầu hai đến ba thư giới thiệu từ các giáo sư hoặc người giám sát, những người có thể nói lên điểm mạnh và sự sẵn sàng của sinh viên cho việc học ở cấp độ sau đại học. Học sinh nên thông báo cho người viết vài tuần để hoàn thành các bức thư.

Điểm kiểm tra:

Một số trường sau đại học yêu cầu điểm GRE. Tuy nhiên, nhiều chương trình có trọng lượng lớn hơn đối với kết quả học tập tổng thể, các khuyến nghị và kinh nghiệm.

Phí đăng ký:

Phí xử lý đơn đăng ký khác nhau tùy theo trường học nhưng thường có giá khoảng $ 50. Một số trường miễn lệ phí này cho những sinh viên có nhu cầu tài chính chứng minh được.

Xem thêm:  AP Chemistry có khó không? Hướng dẫn đầy đủ về năm 2023

Tôi có thể mong đợi điều gì khác từ Chương trình Thạc sĩ Xã hội học?

Mỗi bằng thạc sĩ xã hội học cung cấp một chương trình giảng dạy riêng biệt, phản ánh điểm mạnh của chương trình và sở thích của giảng viên. Trong khi mỗi chương trình khác nhau về các yêu cầu tốt nghiệp, nhiều chương trình thạc sĩ xã hội học chia sẻ các yếu tố chung, bao gồm một tập hợp các khóa học nền tảng cốt lõi và một luận án hoặc yêu cầu nghiên cứu độc lập.

Các khóa học trong Chương trình Thạc sĩ Xã hội học

Các chương trình thạc sĩ về xã hội học không chia sẻ một chương trình giảng dạy chuẩn hóa. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình yêu cầu các khóa học cốt lõi về lý thuyết cổ điển và đương đại, phương pháp nghiên cứu và phân tích thống kê. Danh sách sau đây cung cấp các ví dụ về các khóa học phổ biến được tìm thấy trong chương trình thạc sĩ xã hội học.

Khóa học này giúp sinh viên làm quen với các phương pháp định lượng và định tính được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học, chẳng hạn như nghiên cứu khảo sát, phân tích dữ liệu, khám nghiệm tử thi xã hội và phỏng vấn. Sinh viên phân tích các ví dụ về nghiên cứu xã hội học đương đại và phát triển các đề xuất với các ứng dụng để nghiên cứu chính sách và đánh giá chương trình.

Khóa học cơ bản này khám phá nguồn gốc của lý thuyết xã hội từ nguồn gốc triết học của nó cho đến đầu thế kỷ 20. Sinh viên phân tích một cách phê bình các tác phẩm của Marx, Durkheim, Weber, và các nhà lý thuyết cổ điển khác, tập trung vào các chủ đề chính và ảnh hưởng đến các lý thuyết xã hội học đương thời.

Khóa học này giới thiệu cho sinh viên các văn bản đại diện trong các lý thuyết về nữ quyền, chủng tộc phê phán, hậu thuộc địa và toàn cầu hóa, cũng như các phê bình hậu hiện đại và văn hóa. Học sinh áp dụng những quan điểm này vào các vấn đề xã hội và các câu hỏi chính sách, bao gồm bất bình đẳng, gia tăng bạo lực, suy thoái môi trường và phân biệt chủng tộc toàn cầu hóa.

Hội thảo này khám phá sự phát triển của tư duy xã hội học về chủng tộc và dân tộc bằng cách sử dụng các quan điểm cổ điển và đương đại về phân biệt chủng tộc có hệ thống, phân biệt chủng tộc mù màu và lý thuyết chủng tộc phê phán. Sinh viên đánh giá ảnh hưởng của lý thuyết chủng tộc phê phán trong nghiên cứu pháp lý và các ngành khác, cũng như tác động và ứng dụng của nó trong chính sách, chính trị và diễn ngôn xã hội.

Được thiết kế cho sinh viên tập trung vào phân tích chính sách và nghiên cứu ứng dụng, khóa học này đề cập đến xã hội học về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Các chủ đề bao gồm các cấu trúc xã hội về sức khỏe và bệnh tật, sự bất bình đẳng về sức khỏe, hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe so sánh và kết quả của bệnh nhân. Học sinh xem xét các cuộc tranh luận về chăm sóc sức khỏe toàn dân, các phong trào và mốt chăm sóc sức khỏe, và đạo đức y tế.

Mất bao lâu để lấy bằng thạc sĩ xã hội học?

Thời lượng của chương trình thạc sĩ xã hội học phụ thuộc vào yêu cầu của chương trình, hình thức phân phối và số lượng khóa học đã hoàn thành mỗi học kỳ. Phần lớn các chương trình trong khuôn viên trường bao gồm 30-40 tín chỉ và mất hai năm học toàn thời gian để hoàn thành. Bằng cấp trực tuyến có thể được hoàn thành trong một năm hoặc ít hơn nếu sinh viên tham gia đầy đủ khóa học mà không bị gián đoạn. Một yêu cầu luận văn có thể kéo dài thời gian hoàn thành.

Các yếu tố cá nhân cũng quyết định mức độ nhanh chóng của một sinh viên có thể kiếm được bằng cấp. Ví dụ, sinh viên có công việc hoặc nghĩa vụ gia đình có thể thích đăng ký bán thời gian hơn, có thể thêm năm vào bằng cấp.

Bao nhiêu là một Thạc sĩ Xã hội học?

Trong khi bằng thạc sĩ đòi hỏi một khoản chi lớn về tài chính, sinh viên tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ thường kiếm được mức lương cao hơn và trải nghiệm nhiều khả năng hơn để thăng tiến nghề nghiệp. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia , học phí sau đại học trung bình dao động từ $ 11,303 cho các cơ sở công lập đến $ 23,919 cho các trường tư nhân phi lợi nhuận.

Chi phí của một thạc sĩ xã hội học khác nhau tùy theo chương trình, hình thức phân phối và loại trường học. Các trường công lập thường thu học phí thấp hơn các cơ sở tư thục, nhưng học sinh ngoại bang tại các trường công lập có thể có mức học phí tương tự như học sinh trường tư thục. Một số chương trình trực tuyến tính phí như nhau cho sinh viên trong bang và ngoài bang. Trong khi sinh viên trực tuyến tiết kiệm chi phí đi lại và chỗ ở, họ thường phải trả phí đào tạo từ xa và phí công nghệ không áp dụng cho sinh viên đăng ký các chương trình trong khuôn viên trường.

Sinh viên nên điều tra các lựa chọn hỗ trợ tài chính và nộp FAFSA để xác định khả năng đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp liên bang, các khoản vay và nghiên cứu làm việc. Một số trường cung cấp quyền lợi cho các cựu chiến binh và gia đình của họ, và một số chương trình xã hội học trao học bổng chuyên ngành và học bổng sau đại học. Các chuyên gia đang làm việc nên kiểm tra với người sử dụng lao động của họ về các quyền lợi miễn giảm học phí.

Chứng chỉ và Giấy phép cho Sinh viên Tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội học

Được quản lý bởi Hiệp hội Xã hội học Ứng dụng và Lâm sàng (AACS) , chứng chỉ này công nhận năng lực của các nhà xã hội học có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xã hội học ứng dụng, lâm sàng và xã hội học công cộng. Các ứng viên CSP phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về xã hội học với trọng tâm là lâm sàng hoặc công cộng và cung cấp tài liệu về những đóng góp của họ đối với thực hành ứng dụng.

Chứng chỉ AACS cấp cao nhất, chứng chỉ CCS thừa nhận các nhà xã hội học áp dụng các quan điểm xã hội học vào việc phân tích và thiết kế các biện pháp can thiệp nhằm tạo ra những thay đổi xã hội tích cực. Các nhà xã hội học làm việc trong môi trường lâm sàng với bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. có thể áp dụng cho chứng nhận này.

Xem thêm:  Hỏi giáo sư: Bạn có nên tham gia các lớp học buổi đông không?

Đại học Massachusetts Boston cấp chứng chỉ sau tú tài miễn phí này cho các nhà nghiên cứu khảo sát làm việc trong các lĩnh vực chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, học thuật hoặc kinh doanh. Chứng chỉ phát triển sự thành thạo trong các ứng dụng thực tế của nghiên cứu khảo sát. Ứng viên phải có bằng cử nhân xã hội học hoặc một lĩnh vực liên quan và hoàn thành 15 đơn vị môn học về lấy mẫu, thu thập dữ liệu, thiết kế khảo sát và phân tích.

Tài nguyên cho sinh viên xã hội học sau đại học

Tóm tắt xã hội học

Cơ sở dữ liệu toàn diện này lập chỉ mục các nghiên cứu quốc tế về xã hội học, khoa học hành vi và các ngành liên quan, có từ năm 1951. Cơ sở dữ liệu của nó bao gồm các tạp chí học thuật, luận án, đánh giá sách, bài báo hội nghị và kỷ yếu. Tệp đi kèm, Bản tóm tắt dịch vụ xã hội, bao gồm các thư mục cho nghiên cứu hiện tại tập trung vào công tác xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách xã hội, dịch vụ con người và phát triển cộng đồng.

Trung tâm nghiên cứu Pew

Được biết đến như một bể thông tin phi đảng phái, Trung tâm Nghiên cứu Pew thông báo cho công chúng về các xu hướng và thái độ xã hội và nhân khẩu học đang hình thành thế giới. Nó tiến hành thăm dò dư luận, phân tích nhân khẩu học, phân tích nội dung truyền thông và các nghiên cứu khoa học xã hội thực nghiệm khác. Bộ dữ liệu gần đây bao gồm chính trị và chính sách; tôn giáo và đời sống công cộng; Xu hướng gốc Tây Ban Nha; và internet, khoa học và công nghệ.

SocioSite

Được duy trì bởi Đại học Amsterdam, trang thông tin khoa học xã hội hữu ích này cung cấp liên kết đến các trung tâm nghiên cứu và lưu trữ dữ liệu quốc tế. Nó lưu trữ một danh sách toàn diện các lĩnh vực chủ đề trong xã hội học bao gồm các thư mục chú thích và hướng dẫn nghiên cứu. Danh sách của nó bao gồm một số khóa học xã hội học trực tuyến, bài giảng video và tài nguyên chương trình giảng dạy.

Báo cáo Phát triển của Ngân hàng Thế giới

Báo cáo thường niên này trình bày các nghiên cứu điển hình, phân tích và khuyến nghị về tất cả các khía cạnh của sự phát triển kinh tế toàn cầu. Các báo cáo gần đây xem xét các vấn đề liên quan đến cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi và những thách thức về môi trường. Trang web cung cấp quyền truy cập mở vào số liệu thống kê phát triển, các khóa học trực tuyến, video, hội thảo trên web và đồ họa thông tin về các vấn đề toàn cầu đa dạng.

Khảo sát xã hội chung

Được xuất bản bởi National Opinion Research, GSS theo dõi những thay đổi về đặc điểm xã hội và thái độ của người dân Hoa Kỳ về các vấn đề như quan hệ chủng tộc, lòng tin vào các tổ chức công, tội phạm và chất lượng cuộc sống. GSS là cuộc khảo sát phỏng vấn cá nhân, đầy xác suất duy nhất về xã hội Mỹ, theo dõi hàng trăm xu hướng kể từ năm 1972.

Những tổ chức chuyên nghiệp

Tham gia một tổ chức chuyên nghiệp cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp một lợi thế cạnh tranh khi họ chuẩn bị bước vào nơi làm việc. Các tổ chức này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cơ hội kết nối với các nhà xã hội học có tham vọng và thành lập, tìm hiểu về cơ hội việc làm và học bổng sau đại học, cũng như cập nhật về những phát triển trong lĩnh vực này. Tư cách thành viên của sinh viên cung cấp quyền truy cập vào các nguồn phát triển nghề nghiệp, danh sách việc làm và các dịch vụ lý lịch. Các hiệp hội nghề nghiệp dành cho các nhà xã hội học phản ánh sự đa dạng và rộng lớn của ngành học, bao gồm các mối quan tâm chuyên biệt và các liên kết nghề nghiệp.

Hiệp hội xã hội học Hoa Kỳ

Được thành lập vào năm 1905, ASA thúc đẩy sự phát triển của kỷ luật và nghề nghiệp xã hội học. ASA phục vụ hơn 13.000 thành viên làm việc trong các hoạt động xã hội học khác nhau trong các tổ chức học thuật, chính phủ và phi lợi nhuận. Các thành viên được hưởng các lợi ích như hội nghị thường niên, một trang web tài nguyên nghề nghiệp phong phú, phát triển chuyên môn, đào tạo sau đại học và ngân hàng việc làm.

Hiệp hội nghiên cứu các vấn đề xã hội

Hiệp hội liên ngành này tập hợp các nhà xã hội học quan tâm đến việc áp dụng các quan điểm phản biện, khoa học và nhân văn vào việc nghiên cứu các vấn đề xã hội và chính sách xã hội. Các thành viên sinh viên có thể tham dự các cuộc họp hàng năm và nộp đơn xin hỗ trợ nghiên cứu và trợ cấp đi hội nghị. SSSP xuất bản các Vấn đề Xã hội, một tạp chí khoa học xã hội được tham khảo rộng rãi, được bình duyệt.

Hiệp hội các nhà xã hội học da đen

ABS thúc đẩy lợi ích của các nhà xã hội học người Mỹ gốc Phi. Nó hoạt động để tăng số lượng các nhà xã hội học da đen được đào tạo chuyên nghiệp và vận động để mở rộng sự tham gia của họ trong toàn bộ ngành. Hiệp hội tổ chức hội nghị thường niên và duy trì ngân hàng việc làm cho các thành viên. Nó cũng xuất bản một tạp chí, Các vấn đề trong Chủng tộc và Xã hội, hợp tác với Đại học Vanderbilt .

Các nhà xã hội học cho phụ nữ trong xã hội

Tổ chức này thúc đẩy phụ nữ trong xã hội học bằng cách khuyến khích học bổng, phát triển nghề nghiệp và đa dạng thể chế. Nó cung cấp một chương trình cố vấn để hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, chuẩn bị bản thảo, và các vấn đề về nhiệm kỳ và thăng chức. SWG xuất bản Giới và Xã hội, một tạp chí được bình duyệt tập trung vào nghiên cứu về giới trong các không gian toàn cầu và xuyên quốc gia.

Hiệp hội xã hội học quốc tế

Các thành viên ISA bao gồm các nhà xã hội học hành nghề từ khắp nơi trên thế giới. Là một chi nhánh của Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế, nó có tư cách là một tổ chức phi chính phủ trong mối quan hệ chính thức với UNESCO. ISA tài trợ cho các cơ hội kết nối và phát triển nghề nghiệp, tổ chức một hội nghị quốc tế lớn bốn năm một lần, và cung cấp một số ấn phẩm và tài nguyên trực tuyến.

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .