Hướng dẫn Chương trình Cử nhân trong Bộ

Sinh viên thường theo đuổi bằng cử nhân về mục vụ Cơ đốc vì họ mong muốn có cơ hội nghề nghiệp cho phép họ truyền bá lời Chúa. Bằng cấp mục vụ có thể đóng vai trò như một bước đệm để vào trường giáo lý hoặc một con đường trực tiếp để làm việc ở cấp độ đầu vào trong các nhà thờ, trường học và kinh doanh.

Trong suốt bốn năm, sinh viên cấp bằng thánh chức trong khuôn viên trường và trực tuyến tham gia vào việc nghiên cứu Kinh thánh và phát triển khả năng lãnh đạo. Một số chương trình cung cấp nghiên cứu rộng rãi về mục vụ, trong khi những chương trình khác tập trung vào việc phục vụ cho các nhóm dân cư cụ thể như thanh niên và gia đình. Tiếp tục đọc hướng dẫn này để nghe ý kiến từ một chuyên gia, nhận các mẹo chọn chương trình và tìm hiểu thêm về tuyển sinh chương trình của Bộ, chương trình giảng dạy và cơ hội nghề nghiệp.

Bộ là gì?

Phục vụ là phụng sự Đức Chúa Trời và phục vụ mọi người trong danh Đức Chúa Trời. Chúng ta thường kết hợp chức vụ với các bộ trưởng, mục sư và nhà thuyết giáo được phong chức, những người thực hiện các hoạt động của chức vụ để kiếm sống, nhưng bất kỳ ai cũng có khả năng tham gia vào các hoạt động của chức vụ. Các loại mục sư khác bao gồm các mục sư trẻ không có chức vụ, những người truyền giáo tình nguyện, những người làm việc phi lợi nhuận dựa trên đức tin, chủ các doanh nghiệp dựa trên đức tin và những người theo đạo Cơ đốc đang tìm kiếm cơ hội hàng ngày để giúp đỡ người khác.

Bộ phục vụ một số mục đích quan trọng trong đức tin Cơ đốc. Trong một bối cảnh rộng, chức vụ tìm cách thu hút nhiều người hơn vào tôn giáo bằng cách chia sẻ thông tin về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su Christ và những lời dạy khác trong Kinh thánh. Trong bối cảnh của các nhà thờ riêng lẻ, các mục tiêu của mục vụ bao gồm việc gia tăng số thành viên, sự tham dự, sự tham gia tích cực và tâm linh. Bộ cũng bao gồm các hoạt động phục vụ – chẳng hạn như những hoạt động được hoàn thành bởi các nhà truyền giáo toàn cầu – giúp đáp ứng các nhu cầu về thể chất, tình cảm, tinh thần, nghề nghiệp hoặc tài chính của người khác, bất kể đức tin cá nhân của họ.

Bằng cử nhân về chức vụ thu hút sinh viên nghiên cứu nghiêm túc về Kinh thánh, thần học và phương pháp lãnh đạo. Truy cập features/top-online-ministry-degree-programs/”>trang chương trình để tìm hiểu thêm.

Những gì bạn có thể làm với bằng cử nhân tại Bộ

Kiếm được bằng cử nhân trong chức vụ chuẩn bị cho sinh viên cho nhiều nghề nghiệp khác nhau. Những người có bằng cấp có thể tìm việc làm trong trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà thờ và trung tâm tiếp cận cộng đồng. Các chuyên gia tôn giáo thường được thúc đẩy bằng cách giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng thông qua các giáo lý Cơ đốc.

Các nhà quản lý dịch vụ xã hội chịu trách nhiệm về sự phối hợp và giám sát của các tổ chức cộng đồng. Họ giúp tạo điều kiện tài trợ, đánh giá hiệu quả của các chương trình và thực hiện các hoạt động tiếp cận cộng đồng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các dịch vụ xã hội. Thông thường, các nhà quản lý dịch vụ cộng đồng được tuyển dụng bởi các nhà thờ và các tổ chức phi lợi nhuận khác.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 65.320 *

Các chuyên gia có bằng cấp của Bộ có thể giảng dạy trong các trường học dựa trên tôn giáo hoặc các trường cung cấp bài tập trên lớp về nghiên cứu tôn giáo. Một thạc sĩ về chức vụ thường được yêu cầu để trở thành giáo sư và giảng dạy ở cấp sau trung học.

Mức lương trung bình hàng năm: $ 60.320 *

Các tổ chức tôn giáo tìm kiếm các cá nhân có nền tảng kinh doanh để truyền bá các thông điệp thần học và kinh thánh trong các ngành khác nhau. Những người muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh với quan điểm Cơ đốc được hưởng lợi bằng cách nghiên cứu kinh doanh và thánh chức.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Nguồn nhân lực Cử nhân năm 2021

Mức lương trung bình hàng năm: $ 60,870 *

Nguồn: Cục thống kê lao động

Sinh viên tốt nghiệp cấp bằng Bộ trực tuyến tiếp tục tìm được công việc có ý nghĩa trong nhiều ngành và nơi làm việc khác nhau. Khám phá nhiều cơ hội hơn nữa với careers/humanities-and-social-sciences/philosophy/”>hướng dẫn nghề nghiệp của chúng tôi.

Điều gì sẽ xảy ra trong Chương trình Cử nhân tại Bộ

Các chương trình cử nhân trong Bộ thường yêu cầu từ 120 đến 126 tín chỉ của các môn học được chia giữa giáo dục phổ thông, nghiên cứu chính và các môn tự chọn hoặc các khóa học tập trung. Giáo dục phổ thông thường đáp ứng khoảng một nửa yêu cầu tín chỉ, cung cấp nghiên cứu các ngành học chính bao gồm toán học, khoa học, nhân văn và khoa học xã hội. Kết quả học tập phổ biến của bằng cấp Bộ trực tuyến bao gồm khả năng của sinh viên tốt nghiệp để:

  • Khai thác kiến thức về thần học và Kinh thánh

  • Thể hiện kỹ năng lãnh đạo trong tương tác nhóm và cá nhân

  • Sử dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tế một cách hiệu quả

Kết quả học tập bổ sung có thể áp dụng cho các sinh viên theo đuổi giáo dục của Bộ chuyên ngành, chẳng hạn như bằng cấp Bộ thanh thiếu niên trực tuyến hoặc bằng cấp Bộ trẻ em trực tuyến. Tuy nhiên, bất kể trọng tâm nào, gần như mọi chương trình của Bộ đều yêu cầu người học phải hoàn thành một bài thực hành trước khi tốt nghiệp. Thực tiễn liên quan đến công việc thực sự trong môi trường thánh chức.

Để bạn có ý tưởng tốt hơn về chương trình giảng dạy điển hình của Bộ dành cho bậc đại học, năm mô tả khóa học mẫu đã được liệt kê dưới đây.

  • Nghiên cứu Kinh thánh: Tất cả các bằng cấp của Bộ đều yêu cầu một số khóa học về Kinh thánh để nâng cao hiểu biết về Kinh thánh. Các khóa học bao gồm Cựu ước, Tân ước và giải thích Kinh thánh.

  • Nhập môn Thần học: Thường được giảng dạy như một khóa học khảo sát, phần nhập môn thần học giúp sinh viên tiếp cận với nhiều học thuyết Cơ đốc khác nhau, từ vựng thần học, phương pháp đọc và nghiên cứu, cũng như phân tích các lập luận thần học.

  • Quản trị Nhà thờ: Sinh viên trong khóa học này tìm hiểu về thực hành và thần học về đạo đức nghề nghiệp, quản lý tài chính và trách nhiệm quản lý trong bối cảnh của một nhà thờ hoặc bối cảnh bộ khác.

  • Lịch sử Giáo hội: Các khóa học này giới thiệu cho sinh viên các phong trào, nhà tư tưởng và ý tưởng đã tạo ra những tác động lịch sử lớn đối với tư tưởng và thực hành Cơ đốc giáo. Các khái niệm lịch sử cũng được kết nối với các vấn đề đương đại.

  • Giới thiệu về Bộ: Khóa học định hướng này khuyến khích người học nghiên cứu các hình thức khác nhau của chức vụ trong lịch sử và hiện đại, điều tra ý thức kêu gọi của họ, và khám phá những cơ hội và thách thức trong sự nghiệp của Bộ.

Phỏng vấn chuyên gia

Chân dung Donald Pinnock

Donald Pinnock

Donald Pinnock là bộ trưởng phúc âm của Giáo hội Chúa Kitô và người chủ trì Giải pháp . Donald đã là một mục sư truyền bá phúc âm trong 17 năm và nhận bằng cử nhân về chức vụ truyền giáo từ Trường Bộ của Giáo hội Chúa Kitô.

Người mẹ thân yêu của tôi đã ấn tượng ngay từ khi còn nhỏ về lòng tôn kính đối với tôi và bốn anh chị em của tôi. Tuy nhiên, ở tuổi thiếu niên, tôi đã bị trật bánh với những phiền nhiễu bên lề của cuộc sống. Vào giữa những năm 20 tuổi, khi cuộc sống của tôi dường như không có định hướng thực sự, tôi đã trải qua một sự hiển linh cá nhân đưa tôi trở lại với Chúa. Ngay sau đó tôi theo đuổi việc học của mình trong thánh chức của Iglesia Ni Cristo (Nhà thờ Chúa Kitô). Tôi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình để phụng sự Đức Chúa Trời và giúp những người khác cũng làm như vậy.

Chương trình giảng dạy của thánh chức đã kêu gọi người làm công tác truyền giáo trong 5 năm sau khi tốt nghiệp và 5 năm nữa trước khi thụ phong. Kể từ đó, tôi được bổ nhiệm làm mục sư thường trú tại các hội thánh của Nhà thờ Chúa ở Calgary, Seattle, Toronto, và thậm chí ở Manila, Philippines. Tôi đã từng giữ các chức vụ ở cấp địa hạt giáo hội (có hơn 100 địa hạt của giáo hội trên khắp thế giới) như giám thị cứu rỗi, giám thị giáo huấn, thư ký huyện và mục sư huyện. Sau khi trải qua hầu hết các nhiệm vụ mà một mục sư trong nhà thờ có thể làm, tôi hiện được giao nhiệm vụ giám sát chi nhánh truyền thông của nhà thờ ở Canada.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Cử nhân Quản lý Thể thao

Đối với tôi, khi tôi nhận được bằng BEM (cử nhân về chức vụ truyền giáo), đó thực sự là một cột mốc quan trọng trong chức vụ của tôi. Nhưng theo nhiều cách, nó chỉ mở ra cánh cửa để tôi có thể bước ra ngoài cánh đồng để giúp gặt hái những linh hồn cho Chúa là Đức Chúa Trời. Giờ đây, nó ít lý thuyết hơn và tất cả đều là thực tế: truyền giảng, thăm viếng và cầu nguyện cho người bệnh, rao giảng, tư vấn hôn nhân và thanh niên, tổ chức các hoạt động xã hội – công dân, và nhiều hơn thế nữa. Bằng cấp về chức vụ không giống như bất kỳ bằng cấp nào khác bởi vì nó dẫn đến một ơn gọi chứ không phải một nghề nghiệp.

Cuộc sống có một ý nghĩa hoàn toàn khác khi bạn trở thành một người có bằng cấp trong thánh chức. Trọng tâm không còn là việc có được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, mà là tất cả về việc phụng sự Đức Chúa Trời và giúp đỡ người khác (cũng như bản thân của mình) để đạt được sự cứu rỗi qua con trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Vì vậy, cá nhân tôi, sẽ không coi chức vụ là một bằng cấp đa năng theo nghĩa là người ta có thể sử dụng những bằng cấp đó để dễ dàng chuyển sang ngành kỹ thuật hoặc bán bất động sản. Đối với tôi, thánh chức là một cam kết trọn đời. Vì vậy, bằng cấp bộ trưởng của tôi hơn 20 năm trước là duy nhất.

Là một công việc theo nghĩa của chức vụ của tôi, đó là một yêu cầu cơ bản của Giáo hội của Đấng Christ. Và trong bối cảnh đó, tôi có thể khiêm tốn nói rằng tôi rất thích sự nghiệp thừa tác viên của mình. Hiện tại, tôi đang khám phá lĩnh vực không gian mạng để tiếp tục thu phục linh hồn cho Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.

Đừng theo đuổi một tấm bằng chức vụ một cách nửa vời. Nếu một người không cảm thấy như thể họ đang được Chúa kêu gọi để làm như vậy, thì có lẽ họ có thể giúp đỡ bằng một số cách khác tại nhà thờ của họ. Chức vụ đích thực không phải vì lợi ích cá nhân. Nó đòi hỏi nhiều hy sinh, nhiều giờ và nghiên cứu liên tục. Nhưng phần thưởng là mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đức Chúa Trời và Đấng Christ, và do đó hy vọng lớn hơn để đạt được sự cứu rỗi, đó là phần thưởng cuối cùng.

Kỹ năng con người rất quan trọng. Làm cho mọi người cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn, liên quan đến họ, đưa ra những lời khuyên hữu ích – tất cả những điều này và hơn thế nữa là một phần của việc có thể tiếp cận và chạm vào cuộc sống của những người mà một bộ trưởng có thể tiếp cận. Người ta cũng phải thông thạo khi sử dụng Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao việc học và đọc liên tục là điều bắt buộc, không chỉ đối với những người đang bắt đầu học trong thánh chức, mà ngay cả đối với những người đang ở ngoài công trường. Trên hết, một người phải có tình yêu thương chân thật đối với Đức Chúa Trời, Đấng Christ và đồng loại. Nhờ tình yêu thương quý mến đó, một vị thánh có thể chịu đựng tất cả và trung thành.

Cá nhân tôi mà nói, không có một “nghề nghiệp” nào khác có thể sánh ngang với việc làm trong bộ. Tôi nói điều này với sự tôn trọng lớn nhất đến tất cả những người khác đã đạt được mục tiêu nghề nghiệp và đang có tác động tích cực đến cuộc sống của người khác và xã hội. Họ cũng có thể sống một cuộc sống đầy đủ bên cạnh những người thân trong gia đình và bạn bè của họ. Và nhiều người cũng đang tuyên xưng đức tin của họ vào Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Bộ chỉ là hy sinh cuối cùng để thực hiện. Cuộc sống của một người bị ràng buộc bởi các nguyên lý của Đức Chúa Trời. Có những hành động nhất định mà người ta không thể phạm phải. Nhưng nếu mục đích cuối cùng là được cứu trong Mùa Vọng Thứ Hai của Đấng Christ, thì chắc chắn là tham gia thánh chức là cách đảm bảo hơn cả.

expert-contributors/” class=”sonic-interlink bg-tertiary-700 text-white border-accent-700 border-l-4 rounded flex flex-col justify-center p-5 pr-10 mb-5 relative no-underline hover:text-white hover:bg-accent-700 “>Gặp gỡ nhiều chuyên gia của chúng tôi hơn

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Cử nhân Khoa học Chính trị

Cách chọn Chương trình Cử nhân trong Bộ

Công nhận xác nhận rằng một trường cao đẳng hoặc đại học đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng chuyên môn và học thuật. Theo học tại một trường được công nhận đảm bảo giá trị thực của bằng tốt nghiệp của bạn, tăng khả năng tuyển dụng của bạn và cho phép bạn chuyển tiếp tín chỉ trong tương lai, nếu bạn chọn theo học trường cao học.

Bằng cấp bộ trong khuôn viên trường hoặc trực tuyến của bạn phải được công nhận cấp khu vực hoặc quốc gia. Việc công nhận khu vực được thực hiện bởi các tổ chức khác nhau, bao gồm Ủy ban Học tập Đại học và Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam. Các cơ quan công nhận quốc gia công nhận các chương trình của Bộ bao gồm Hiệp hội Giáo dục Đại học Kinh thánh và Hiệp hội Xuyên Quốc gia của các trường Cao đẳng và Trường học Cơ đốc.

Dưới đây là danh sách các yếu tố khác cần xem xét.

Bằng cấp của giảng viên

Trước khi chọn bằng cấp, hãy tìm hiểu xem ai đang dạy các lớp. Bạn muốn học hỏi từ các giảng viên có bằng cấp cao và nhiều kinh nghiệm trong thế giới thực trong chức vụ.

Tùy chọn chuyên môn

Hãy chắc chắn rằng trường bạn thích cung cấp bằng cấp hoặc mức độ tập trung phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn, cho dù đó là mục vụ giới trẻ, kinh doanh, nghiên cứu mục vụ, quản trị nhà thờ hoặc một cái gì đó khác.

Phí tổn

Học phí đại học rất khác nhau tùy thuộc vào hình thức chương trình, quy tắc cư trú của tiểu bang và việc bạn theo học trường công hay trường tư. Chọn một mức độ bạn có thể đủ khả năng để hoàn thành.

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân của Bộ

Các trường lớn hơn thường đặt trọng lượng lớn hơn vào điểm kiểm tra và điểm của học sinh tương lai trong khi các trường nhỏ hơn, chọn lọc hơn thường ưu tiên các bài luận ứng dụng, tài năng cá nhân và thư giới thiệu. Các yêu cầu nhập học cụ thể khác nhau giữa các trường, nhưng phần dưới đây trình bày chi tiết các yêu cầu và thủ tục phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi đăng ký vào các chương trình đại học của Bộ.

Vật liệu nhập học

Sinh viên phải nộp đơn đăng ký trực tuyến chi tiết nền tảng chuyên môn và học vấn của họ. Nhiều trường chấp nhận Đơn đăng ký Chung, cho phép học sinh nộp đơn vào nhiều trường đồng thời.

Ứng viên phải nộp bảng điểm từ tất cả các trường trước đó. Một số tổ chức cung cấp bảng điểm miễn phí, trong khi những cơ sở khác tính phí.

Nhiều trường cao đẳng yêu cầu ít nhất một thư giới thiệu từ một giáo viên cũ hoặc người sử dụng lao động, người có thể nói lên sự sẵn sàng của học sinh vào đại học. Người nộp đơn nên cho người viết ít nhất ba tuần để hoàn thành các bức thư.

Hầu hết các trường đều yêu cầu điểm SAT hoặc ACT. Học sinh có thể bù đắp điểm trung bình thấp bằng điểm thi cao.

Các ứng dụng thường có giá từ $ 40 đến $ 60. Một số trường miễn các khoản phí này cho sinh viên có nhu cầu tài chính chứng minh được.

Tài nguyên dành cho Sinh viên Cử nhân trong Bộ

Communitas International

Chương trình lãnh đạo này dạy các mục sư mới vào nghề cách tích cực hướng dẫn hội thánh thông qua sự hiểu biết về các vấn đề cộng đồng.

Bản tin Thần học Kinh thánh

BTB là một tạp chí được bình duyệt hàng quý với các bài phê bình và bài báo do các chuyên gia kinh thánh và thần học viết.

Tạp chí Văn học Kinh thánh

Được cung cấp cho các thành viên của Hiệp hội Văn học Kinh thánh, tạp chí này được thành lập cách đây 132 năm. Đây là một ấn phẩm hàng quý bao gồm các ghi chú và bài báo được viết bởi các học giả Kinh thánh.

Mission Frontiers

Được thành lập cách đây gần 30 năm, ấn phẩm hai tháng này cung cấp cho độc giả những hiểu biết sâu sắc về các chủ đề truyền giáo. Các bài báo được viết bởi các nhà lãnh đạo nhà thờ trên toàn thế giới. Mission Frontiers tận tâm hỗ trợ phong trào trồng nhà thờ toàn cầu cho người dân bản địa.

Tạp chí Sứ mệnh Đô thị

Ấn phẩm này dành riêng cho sự tiến bộ toàn cầu của Giáo hội Chúa Kitô. Các bài báo được viết bởi các học giả và bao gồm nghiên cứu chuyên sâu và xem xét các vấn đề kinh thánh quốc tế.