Hướng dẫn Chương trình Cử nhân Hành chính Công

Bằng cử nhân về hành chính công có thể hấp dẫn đối với những cá nhân muốn thúc đẩy công ích và giúp đỡ cộng đồng.

Hành chính công đề cập đến các dịch vụ và hỗ trợ mang lại lợi ích cho xã hội và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Bằng cử nhân về quản trị công cho phép sinh viên tốt nghiệp làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ và các tổ chức khác phục vụ công chúng.

Các chuyên gia hành chính công làm việc trong các lĩnh vực chính sách công, bảo tồn thiên nhiên, y tế công cộng, giao thông vận tải, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp và phát triển kinh tế.

Bằng cử nhân hành chính công của một trường cao đẳng công lập có giá khoảng 9.349 đô la mỗi năm . Bằng cấp bốn năm từ một cơ sở tư nhân có thể tổng cộng hơn $ 32,700 mỗi năm.

Bằng cử nhân hành chính công yêu cầu khoảng bốn năm và 120 giờ tín chỉ. Tham gia các lớp học bán thời gian có thể kéo dài thời gian của học sinh trong một chương trình. Một số trường học trực tuyến cung cấp bachelor/accelerated/”>các khóa học cấp tốc , có thể mất ít thời gian hơn để người học hoàn thành.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) dự đoán rằng các công việc hành chính công như nhân viên xã hội và quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng sẽ tăng trưởng lần lượt 12% và 15% từ năm 2020-2030.

Mức lương khác nhau tùy thuộc vào nghề nghiệp, vị trí, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn. Ví dụ, BLS báo cáo rằng các nhà quy hoạch đô thị và thành phố kiếm được mức lương trung bình hàng năm là $ 75,950 , trong khi các nhân viên y tế cộng đồng kiếm được mức trung bình là $ 42,000 .

Tôi có nên lấy bằng Cử nhân Hành chính công không?

Các cộng đồng sẽ luôn cần các chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công để giúp đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, gia đình và các thành viên của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Các tác động đến sức khỏe, kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19 sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu về quản trị viên công trong những năm tới.

Ví dụ, các dự án BLS cho rằng việc làm cho các chuyên gia giáo dục sức khỏe và nhân viên y tế cộng đồng sẽ tăng 17% từ năm 2020-2030.

Bằng cử nhân hành chính công yêu cầu khoảng 120 giờ tín chỉ, mất khoảng bốn năm để hoàn thành. Các chuyên gia đi làm tham gia các lớp học bán thời gian có thể cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành chương trình của họ. Một số chương trình trực tuyến cung cấp các khóa học cấp tốc, cho phép sinh viên tốt nghiệp trong thời gian ngắn hơn.

Xem thêm:  Kỹ thuật viên Dược so với Trợ lý Dược

Sinh viên tốt nghiệp ngành hành chính công khi tham gia một số lĩnh vực nhất định có thể cần blog/certificates-certifications-licenses/”>giấy phép hoặc chứng chỉ . Bằng cử nhân quản lý hành chính công có thể là bước đệm cho sự nghiệp công tác xã hội. Điều này đòi hỏi phải được đào tạo và cấp phép bổ sung dựa trên các nhiệm vụ của tiểu bang.

Hầu hết các chuyên gia giáo dục sức khỏe không cần chứng nhận. Có được bằng chứng xác thực có thể khiến họ cạnh tranh hơn khi tìm kiếm việc làm.

Tìm các top-online-public-administration-degree-programs=””>chương trình cử nhân trực tuyến tốt nhất trong các chương trình hành chính công .

Tôi Sẽ Học Gì Trong Chương Trình Cử Nhân Hành Chính Công?

Sinh viên quản lý công thường tham gia các khóa học như giới thiệu về quản lý công, phương pháp định lượng và phát triển nguồn lực cho các tổ chức phi lợi nhuận. Họ cũng học về quản lý dự án trong các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ.

Sinh viên theo học bằng cử nhân hành chính công thường học được các kỹ năng kết nối mạng có giá trị. Nhiều người học tận dụng các resources/ultimate-guide-internships/”>cơ hội thực tập và thực tập , mang lại trải nghiệm thực tế. Học sinh cũng được tiếp xúc với các hoạt động gây quỹ như viết tài trợ.

blog/bachelor-of-arts-vs-bachelor-of-science/”>Theo dõi bằng cấp trong hành chính công có thể giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp cụ thể. Ví dụ, bằng cử nhân nghệ thuật (BA) thường dạy sinh viên các kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp thành thạo, tư duy phản biện và nhận thức liên văn hóa. Người học BA có thể tham gia một số khóa học ngoài chuyên ngành của họ, điều này cho phép lựa chọn linh hoạt hơn trong số các lựa chọn nghề nghiệp.

Cử nhân khoa học (BS) cung cấp một nền giáo dục tập trung hơn, cho phép sinh viên có được kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong chuyên ngành của họ. Sinh viên BS có xu hướng theo học các lớp khoa học và kỹ thuật nhiều hơn, cho phép ít tự do tìm kiếm việc làm hơn trong các lĩnh vực khác.

Nồng độ

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Học sinh quan tâm đến việc chăm sóc các nguồn tài nguyên thiên nhiên của trái đất có thể thích sự tập trung này. Người học tham gia các khóa học về các chủ đề như sinh thái đô thị, quản lý dự án và tính bền vững.

Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp

Bằng cử nhân hành chính công phục vụ sinh viên theo đuổi sự nghiệp quản lý khủng hoảng hoặc sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Học sinh trong lớp tập trung này học cách tạo ra các giao thức và chiến lược để chuẩn bị và ứng phó với các thảm họa khác nhau.

Quản lý tổ chức phi lợi nhuận

Sinh viên muốn làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận có thể chọn chuyên ngành này, chuyên môn này tập trung vào hoạt động gây quỹ, tài chính và tổ chức. Các cá nhân cũng tìm hiểu về quản lý dự án và viết tài trợ.

Dịch vụ công cộng

Dịch vụ công thu hút những sinh viên thích có nền tảng chung chung, điều này giúp họ luôn mở rộng các lựa chọn nghề nghiệp. Người học được tiếp xúc với các chủ đề khác nhau như thực thi pháp luật, y tế công cộng, quản lý dự án và gây quỹ.

Chính sách Y tế Công cộng

Chính sách y tế công cộng tập trung chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các cơ quan chính phủ. Họ có thể tham gia các khóa học về dịch tễ học, chính sách công, phương pháp định lượng và giới thiệu về sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm:  Cộng tác viên trực tuyến tốt nhất trong các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe

Vẫn đang tìm kiếm sự phù hợp phù hợp? Khám phá các chương trình cấp bằng tương tự

Tôi có thể làm gì?

Bằng cử nhân hành chính công có thể dẫn đến nhiều công việc phi lợi nhuận, dịch vụ công và chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng, dịch vụ xã hội và quản lý khủng hoảng. Các lĩnh vực hành chính công khác bao gồm công trình công cộng, quy hoạch thành phố, nhà ở, phát triển kinh tế, giao thông vận tải, giáo dục, công viên và giải trí.

Bằng cử nhân này chuẩn bị cho các cá nhân làm việc trong các vai trò hành chính, chẳng hạn như chỉ đạo một tổ chức phi lợi nhuận hoặc quản lý một bộ phận ứng phó thảm họa. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể kiếm được việc làm trong lĩnh vực kiểm toán, giáo dục sức khỏe cộng đồng, hoặc công tác xã hội.

Con đường sự nghiệp phổ biến

Con đường giáo dục thường xuyên phổ biến

Tôi Có Thể Kiếm Bao Nhiêu Tiền Với Bằng Cử Nhân Hành Chính Công?

Mức lương cho các công việc hành chính nhà nước khác nhau tùy theo ngành nghề và lĩnh vực. Ví dụ, BLS báo cáo rằng nhân viên y tế cộng đồng kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 42.000 đô la vào năm 2020. Các nhà quy hoạch đô thị và thành phố đã kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 75.950 đô la.

Bằng cử nhân về quản lý công có thể tăng khả năng kiếm tiền. Hơn nữa, những người giữ vị trí lãnh đạo có thể kiếm được mức lương tương đối cao hơn. Payscale báo cáo rằng các nhà quản lý chính sách và vận động đã kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 62.870 đô la vào tháng 3 năm 2023. Các chuyên gia giáo dục sức khỏe, theo BLS, đã nhận mức lương trung bình hàng năm là 62.120 đô la vào tháng 5 năm 2020.

Làm thế nào để tôi vào được Chương trình Cử nhân Hành chính Công?

resources/choosing-a-college/”>Các chương trình cấp bằng bốn năm thường yêu cầu sinh viên hoàn thành đơn đăng ký yêu cầu thông tin liên hệ cá nhân và các tài liệu khác. Nhiều trường sử dụng các nền tảng trực tuyến như Common App, cho phép học sinh gửi một đơn đăng ký đến nhiều tổ chức. Người nộp đơn phải trả lệ phí nộp đơn từ $ 20 đến $ 90.

Yêu cầu ứng dụng khác nhau giữa các chương trình. Hầu hết các ứng viên thích ứng viên có điểm trung bình tối thiểu 2,5. Trong một số trường hợp, điểm resources/college-entrance-exams/”>SAT hoặc ACT cao có thể bù đắp cho blog/how-to-calculate-gpa-college/”>điểm trung bình thấp. Các trường học cũng yêu cầu bảng điểm chính thức của giáo dục trung học và đại học trước đó.

Nhiều trường cao đẳng và đại học yêu cầu resources/college-application-essays/”>nhập học hoặc các bài luận nộp đơn nêu bật mục tiêu nghề nghiệp của sinh viên, thành tích học tập và lý do theo đuổi bằng cử nhân hành chính công. Các quan chức tuyển sinh thường yêu cầu blog/asking-for-letter-of-recommendation/”>thư giới thiệu từ người hướng dẫn, cố vấn hoặc nhà tuyển dụng cũ của ứng viên, những người có thể nói lên điểm mạnh và sự sẵn sàng của ứng viên cho việc học sau trung học.

Các câu hỏi thường gặp về các Chương trình Cử nhân Hành chính Công

Hành chính công thường cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên cộng đồng và thúc đẩy phúc lợi của xã hội. Nhiều chuyên gia hành chính công sẽ mô tả công việc là dịch vụ công.

Xem thêm:  Lịch sử của hành động khẳng định trong tuyển sinh đại học

Các chuyên gia trong lĩnh vực này làm việc trong tất cả các cấp chính quyền và trong lĩnh vực phi lợi nhuận. Phần lớn công việc của họ liên quan đến việc thúc đẩy các chính sách và chương trình của chính phủ. Hành chính công cũng bao gồm các nhà hoạt động cộng đồng, các quan chức được bầu, thành viên của hội đồng quản trị, các nhà từ thiện và tình nguyện viên.

Quản trị viên công có thể giữ các vị trí quản lý hoặc công việc đòi hỏi các kỹ năng cụ thể hơn. Nhiệm vụ hàng ngày khác nhau tùy thuộc vào nghề nghiệp và người sử dụng lao động. Nhiều nhà quản lý nhà nước tuân thủ luật pháp, quy tắc an toàn và các quy định về ngân sách.

Các trách nhiệm khác bao gồm nghiên cứu hoặc thực hiện các chính sách, quản lý dự án, thu thập và phân tích dữ liệu, và cập nhật cho các bên liên quan về hiệu quả của các chương trình. Quản trị viên công cộng cũng cộng tác với các nhà từ thiện, quan chức được bầu, tình nguyện viên và các cá nhân khác về các sáng kiến và dự án dịch vụ công. Những chuyên gia này phát triển các kỹ năng có thể chuyển giao như giao tiếp trong nhóm, cấp văn bản và lập ngân sách.

Một bằng cử nhân trung bình từ một trường cao đẳng công lập có giá 9.349 đô la mỗi năm . Bằng cấp bốn năm từ một tổ chức tư nhân trung bình hơn $ 32,700 mỗi năm. Bằng cử nhân hành chính công nên phù hợp với phạm vi chi phí này.

Người học có thể bù đắp một số chi phí bằng cách đăng ký vào các chương trình trực tuyến hoặc đăng ký hỗ trợ tài chính hoặc học bổng. Sinh viên trong khuôn viên trường cũng nên xem xét các chi phí như nhà ở, bữa ăn và các dịch vụ sinh viên. Sinh viên trực tuyến có thể tránh những chi phí này, nhưng họ có thể phải trả thêm phí cho công nghệ và các lớp học trực tuyến. Một số chương trình trực tuyến miễn học phí ngoài tiểu bang cho sinh viên sống ở một tiểu bang khác.

Bằng cử nhân hành chính công chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các lĩnh vực y tế công cộng, tổ chức phi lợi nhuận, quy hoạch thành phố, giao thông vận tải, công trình công cộng, giáo dục, phát triển kinh tế và chính phủ.

Một số cá nhân được đào tạo cho các vai trò lãnh đạo và quản lý, những người khác có thể nhận được các công việc đòi hỏi các kỹ năng cụ thể, như công tác xã hội, giáo dục sức khỏe, tài chính hoặc sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Sinh viên có thể theo đuổi các cơ hội thực tập để tích lũy kinh nghiệm và xác định sự phù hợp của họ đối với một lĩnh vực hoặc tổ chức.

Những cá nhân cảm thấy được kêu gọi để thúc đẩy công ích hoặc giúp đỡ cộng đồng của họ có thể xem xét hành chính công. Bằng cử nhân trong lĩnh vực này có thể giúp các chuyên gia có được sự nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến những người khác.

Các chương trình hành chính công dạy các kỹ năng như viết tài trợ, quản lý dự án và lập ngân sách. Lĩnh vực này cũng giúp các cá nhân trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp mềm như lãnh đạo, giao tiếp và kết nối.

Hình ảnh tính năng: Sản xuất độ phân giải / Hình ảnh Getty

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .