Cử nhân Tài chính so với Cử nhân Tài chính [2023]

bởi Joy Cromwelle

Khi bạn đang tìm kiếm một chương trình tài chính đại học, sự lựa chọn giữa Cử nhân Tài chính và Cử nhân Tài chính có thể xuất hiện lặp đi lặp lại. Để quyết định loại cử nhân tài chính truyền thống hay trực tuyến phù hợp với bạn, hãy xem xét các lớp học bạn muốn tham gia và mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp.

Cử nhân Tài chính so với Cử nhân Tài chính

Mặc dù có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng các lớp học mà bạn tham gia để lấy bằng Cử nhân và Cử nhân tài chính sẽ khác nhau. Cơ hội việc làm cũng khác nhau giữa cả hai.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các khóa học Cử nhân về Tài chính

Trong chương trình Cử nhân Nghệ thuật, bạn có thể dự kiến sẽ tham gia nhiều khóa học. Một số trong số này sẽ liên quan trực tiếp đến kinh doanh, tài chính hoặc kế toán.

Các phần khác của chương trình học sẽ nhằm mục đích cung cấp cho bạn một nền giáo dục toàn diện; chúng có thể bao gồm các lớp học về ngôn ngữ, lịch sử, tâm lý học, khoa học, truyền thông và toán học.

 • Lịch sử và Chính phủ Hoa Kỳ: Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khởi đầu của quốc gia và cách cơ cấu chính phủ được thành lập. Bạn sẽ khảo sát các sự kiện lịch sử đã diễn ra kể từ khi thành lập đất nước và tìm hiểu cách chính phủ, ban lãnh đạo và Hiến pháp đã thay đổi theo thời gian.
 • Đại số Đại học: Lớp toán này sẽ ôn lại các khái niệm bạn đã học trong chương trình trung học và giúp bạn phát triển thêm các kỹ năng toán học của mình. Bạn có thể học về các biểu thức, phương trình và Những điều bạn học được trong lớp này có thể là nền tảng cho các lớp khoa học hoặc thống kê mà bạn học sau này ở đại học.
 • Kinh tế học: Trong một hoặc nhiều lớp học, bạn sẽ khám phá cả kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Bạn sẽ tìm hiểu về nền kinh tế của Hoa Kỳ và các quốc gia khác, tìm hiểu cách thực hiện phân tích kinh tế, nghiên cứu cung và cầu và thảo luận về tác động của lạm phát và suy thoái.
 • Thành phần tiếng Anh: Có thể giao tiếp rõ ràng thông qua chữ viết là một kỹ năng quan trọng đối với các chuyên gia. Trong một hoặc nhiều lớp học sáng tác, bạn sẽ trau dồi khả năng viết của mình, hiểu rõ hơn về ngữ pháp tiếng Anh và thực hành sử dụng từ viết để thuyết phục người khác.
 • Quản lý tài chính: Khóa học tài chính này sẽ giúp bạn học cách trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích tài chính. Các chủ đề có thể bao gồm đọc báo cáo tài chính, cân bằng rủi ro và tăng trưởng, quản lý nợ, đánh giá điều kiện thị trường và xử lý vốn.
 • Tài chính toàn cầu: Trong thế giới kinh doanh ngày nay, các thị trường quốc tế khá kết nối với nhau. Làm việc trong một doanh nghiệp Mỹ có thể phải tiếp xúc thường xuyên với các công ty nước ngoài. Tổng quan về thị trường quốc tế này sẽ chuẩn bị cho bạn để điều hướng các giao dịch toàn cầu thành công. Ngân hàng ở nước ngoài và các quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa có thể được bảo hiểm.
 • Giới thiệu về Kế toán: Có nhiều điểm trùng lặp giữa các ngành kế toán và tài chính, vì vậy tốt nhất là sinh viên tài chính nên tham gia một lớp học kế toán nhập môn. Bạn sẽ học kế toán chi phí, lập ngân sách, thuế, kiểm toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bởi vì bằng Cử nhân Tài chính trực tuyến trang bị cho bạn nhiều thứ hơn là chỉ các kỹ năng tài chính, bằng cấp này có thể phù hợp hơn cho những người đang tìm kiếm việc nhập học ở trường cao học. Chương trình cử nhân có thể cung cấp cho bạn một nền tảng học thuật vững chắc, và chương trình thạc sĩ có thể cung cấp cho bạn các nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Nếu bạn biết mình sẽ muốn kiếm được bằng cấp cao hơn sau chương trình cử nhân, thì cử nhân Tài chính có thể là con đường phù hợp.

Các khóa học Cử nhân Khoa học Tài chính

Các khóa học Cử nhân Khoa học Tài chính

Nếu bạn chọn theo học Cử nhân Khoa học Tài chính, bạn vẫn sẽ tham gia các khóa học giáo dục phổ thông, nhưng có thể không có nhiều khóa học trong số đó. Thay vào đó, phần trăm cao hơn các khóa học của bạn sẽ được dành riêng cho việc nghiên cứu tài chính.

Trọng tâm này có nghĩa là bằng cấp của bạn phải thực hiện một công việc kỹ lưỡng là chuẩn bị cho bạn lực lượng lao động.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

 • Viết Học thuật: Vì chương trình BS có trọng tâm về toán và khoa học, lớp học viết mà bạn tham gia có thể tập trung vào các thông tin liên lạc mang tính học thuật hơn là cấu thành chung. Bạn sẽ nghiên cứu ngữ pháp, tài liệu và đưa ra một tình huống thông qua bài viết của mình. Bạn cũng sẽ thực hành các kỹ năng nghiên cứu của mình để có thể trích dẫn các nguồn học thuật khi bạn viết.
 • Giải tích Cao đẳng: Toán cao cấp là yêu cầu cần thiết của một số chương trình cử nhân tài chính. Điều này có thể xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều khóa học giải tích. Bạn có thể cần phải tham gia một lớp học giải tích tổng quát hoặc một lớp đặc biệt dành cho các nghiên cứu kinh doanh. Trong một lớp học tập trung vào kinh doanh, bạn có thể học các công cụ phái sinh, logarit và
 • Tài chính Doanh nghiệp: Lớp học này sẽ chuẩn bị cho bạn khả năng lãnh đạo tài chính trong môi trường kinh doanh. Bạn sẽ nghiên cứu cách làm việc với tài sản, vốn và Cấu trúc tài chính được sử dụng trong các cơ sở kinh doanh của công ty có thể là một điểm nhấn khác của chương trình học này. Tại một số trường, khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cả tài chính doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
 • Giao tiếp: Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn sẽ cần phải nói và gửi thông tin theo những cách thu hút sự chú ý của nhóm của bạn và truyền đạt sự hiểu biết. Khóa học này có thể tập trung vào việc thuyết trình, dẫn dắt các cuộc họp và giao tiếp với các cổ đông hoặc công chúng.
 • Báo cáo tài chính: Học cách hiểu và phân tích các báo cáo tài chính sẽ trang bị cho bạn cách xác định giá trị của một tổ chức và đánh giá hoạt động của nó. Mặc dù lớp học này có thể đề cập đến việc lập báo cáo tài chính, nhưng chương trình giảng dạy tài chính của bạn có nhiều khả năng tập trung vào việc giải thích các báo cáo mà những người khác đã biên soạn.
 • Đầu tư và Quản lý Rủi ro: Khóa học này sẽ cung cấp tổng quan về các phương pháp được sử dụng để phát triển tài sản tài chính. Bạn có thể tìm hiểu về chứng khoán, các công cụ phái sinh và Khóa học sẽ trang bị cho bạn các công cụ để đánh giá rủi ro và phần thưởng liên quan đến các quyết định khác nhau để bạn có thể quản lý thành thạo các khoản đầu tư cho cá nhân hoặc tổ chức.
 • Thống kê cho Kinh doanh: Lớp toán kinh doanh này sẽ cung cấp cho bạn một khuôn khổ cho nhiều thách thức mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình học tài chính và sự nghiệp của mình. Bạn sẽ học về xác suất, hồi quy tuyến tính và lấy mẫu, và bạn sẽ nghiên cứu cách sử dụng những kỹ năng này làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh.
Xem thêm:  Lịch sử Châu Âu của AP có khó không? Hướng dẫn đầy đủ về năm 2023

Nếu bạn đang tìm kiếm một bằng cấp bốn năm sẽ giúp trang bị cho bạn một công việc trong lĩnh vực tài chính, thì bạn có thể muốn theo đuổi bằng cử nhân Tài chính trực tuyến. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào khoa học và thực tiễn của tài chính, chương trình cấp bằng này có thể giúp bạn tìm được một công việc tài chính đáng tin cậy ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Cử nhân tài chính tiền lương

Cử nhân tài chính tiền lương

Trong khi có một số công việc bạn có thể làm với bằng Cử nhân tài chính ngay sau khi tốt nghiệp, thường sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho bạn nếu bạn tiếp tục lấy bằng thạc sĩ trong lĩnh vực này.

Biểu đồ sau đây phác thảo một số công việc bạn có thể theo đuổi với bằng cử nhân của mình, theo Cục Thống kê Lao động và những công việc khác mà bạn có thể đủ điều kiện làm sau khi lấy bằng thạc sĩ.

Sự nghiệp Tổng quan Mức lương trung bình hàng năm Con đường giáo dục cần xem xét
Quản lý tài chính Điều phối các hoạt động tài chính của tổ chức, bao gồm báo cáo, đầu tư và tuân thủ pháp luật, đồng thời giám sát nhóm tài chính 129.890 USD Bằng thạc sĩ tài chính hoặc bằng cử nhân tài chính và vài năm kinh nghiệm làm việc
Nhà kinh tế học Tiến hành nghiên cứu, đưa ra dự đoán và đưa ra lời khuyên về các vấn đề kinh tế $ 105.020 Bằng thạc sĩ kinh tế
Giáo viên kinh doanh sau trung học Chủ trì các lớp học về tài chính hoặc một chuyên ngành kinh doanh khác tại trường cao đẳng cộng đồng, trường đại học hoặc trường cao học $ 87,200 Bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về tài chính
Chuyên gia phân tích tài chính Hướng dẫn các tổ chức đầu tư tài sản của họ hoặc cung cấp các khuyến nghị đầu tư cho các chuyên gia tài chính 81.590 đô la Bằng cử nhân tài chính
Nhà phân tích ngân sách Giám sát ngân sách bộ phận và cung cấp hướng dẫn để giúp nhân viên làm việc trong phạm vi ngân sách được phân bổ $ 76.540 Bằng cử nhân tài chính
Phân tích tín dụng Đánh giá xem có chấp thuận cho khách hàng một hạn mức tín dụng hay không và xác định mức tín dụng cần phát hành $ 73.650 Bằng cử nhân tài chính
Nhân viên quan hệ nhà đầu tư Đóng vai trò là người phát ngôn giữa công ty và các nhà đầu tư của công ty, đồng thời làm việc để giữ mối quan hệ tốt đẹp với các cổ đông 61.850 đô la Bằng cử nhân về tài chính và kinh nghiệm làm việc
Đại lý bất động sản Giúp người mua hoặc người thuê tìm tài sản mới và hỗ trợ chủ sở hữu trong quá trình bán tài sản của họ $ 50.730 Bằng cử nhân về tài chính và giấy phép của tiểu bang

Thông tin về mức lương dựa trên mức trung bình từ các nhà tuyển dụng trong cả nước. Vị trí địa lý, kinh nghiệm và trình độ học vấn có thể ảnh hưởng đến lương cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, mức trung bình phải đủ để trả lời câu hỏi: ” Tài chính có phải là một bằng cấp tốt không?” không có vấn đề cho dù bạn chọn một BA hay BS.

BS Tài chính Tiền lương

BS Tài chính Tiền lương

Một BS đôi khi được đề nghị là bằng cấp tài chính để có được nếu bạn không quan tâm đến việc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học trước khi đạt được một công việc tài chính ổn định.

Sau khi tốt nghiệp với bằng tài chính của bạn, hãy xem xét một trong những con đường việc làm trong bảng dưới đây, theo Cục Thống kê Lao động. Mỗi lĩnh vực đại diện cho một lĩnh vực đang phát triển mà bạn có thể tham gia với bằng cử nhân tài chính .

Sự nghiệp Tổng quan Mức lương trung bình hàng năm Tăng trưởng việc làm dự kiến trong 10 năm tới
Cố vấn tài chính cá nhân Giúp các cá nhân và gia đình lập kế hoạch cho tương lai tài chính của họ, đầu tư tiền của họ và tiết kiệm để học đại học hoặc nghỉ hưu $ 87.850 4%
Ngân hàng đầu tư Giúp các doanh nghiệp huy động vốn bằng cách thực hiện các giao dịch giữa nhà đầu tư và tổ chức hoặc cung cấp hướng dẫn tài chính trong quá trình mua bán và sáp nhập $ 86.840 4%
Giám định tài chính Giúp đảm bảo sự ổn định kinh tế và các giao dịch công bằng bằng cách đảm bảo rằng các tổ chức tài chính đang tuân thủ các quy định của chính phủ và duy trì các hoạt động cho vay lành mạnh 81.090 đô la 7%
Kiểm toán viên Kiểm tra hồ sơ tài chính để phát hiện những sai sót, sai lệch hoặc không trung thực $ 71.550 4%
Công cụ ước tính chi phí Cung cấp thông tin chi tiết cho các tổ chức về việc đầu tư thời gian, tiền bạc và lao động cần thiết để thực hiện các dự án $ 65.250 -1%
Cán bộ cho vay Xem xét các đơn xin vay của các cá nhân hoặc tổ chức và xác định xem có nên đề nghị phê duyệt khoản vay hay không $ 63.270 3%
Đại lý bán hàng dịch vụ tài chính Cung cấp các dịch vụ tài chính, bao gồm các khoản vay, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và lập kế hoạch tài chính, cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp $ 62.270 4%
Thư ký môi giới Thực hiện công việc văn thư liên quan đến việc mua và bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác $ 52.750 4%
Xem thêm:  Tại sao chúng ta cần khám phá lịch sử của Lễ tạ ơn

Mặc dù bạn có thể tự thành lập một trong những lĩnh vực công việc này ngay sau khi tốt nghiệp bằng Cử nhân Tài chính, bạn vẫn có thể muốn quay lại trường học vào một ngày nào đó. Một chương trình thạc sĩ về tài chính hoặc một chuyên ngành liên quan có thể giúp bạn tiếp tục leo lên bậc thang trong lĩnh vực của mình.

Chứng nhận cho các bằng cấp tài chính trực tuyến

biểu trưng AACSB

Trường kinh doanh bạn chọn để cấp bằng tài chính có thể được AACSB International công nhận.

Điều này có nghĩa là trường đã trải qua quá trình tự nguyện để các chương trình kinh doanh của mình được tổ chức độc lập này xem xét và AACSB đã xác định rằng các chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn học tập của họ .

Có rất nhiều chương trình tốt không có sự công nhận của AACSB, nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn đang nhận được nền giáo dục tài chính tốt nhất, thì việc tìm kiếm một trường có sự công nhận này là một cách tốt để thực hiện nó.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Mặt khác, công nhận khu vực là điều bắt buộc. Điều rất quan trọng là chọn một trường đáp ứng các tiêu chuẩn của một trong các tổ chức kiểm định khu vực của đất nước, chẳng hạn như Ủy ban Học tập Đại học (HLC). bạn có thể tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được một nền giáo dục tốt từ các chương trình của họ.

Hỗ trợ tài chính cho bằng cử nhân tài chính

ảnh chụp màn hình trang web FAFSA

Kiếm được một tấm bằng tài chính bắt đầu bằng việc sắp xếp tài chính của bạn. Học phí và các chi phí đại học khác có thể đắt đỏ. May mắn thay, hỗ trợ tài chính có thể làm cho việc kiếm được bằng cấp trở nên khả thi hơn. Sự trợ giúp này có thể có nhiều hình thức khác nhau.

 • Hoàn trả học phí cho nhà tuyển dụng
 • Các kế hoạch thanh toán do trường đại học của bạn thiết lập
 • Các khoản vay tư nhân
 • Trợ cấp của tiểu bang hoặc liên bang
 • Các khoản vay của tiểu bang hoặc liên bang
 • Học bổng và nghiên cứu sinh từ các tổ chức tư nhân hoặc trường học của bạn
 • Chương trình vừa học vừa làm

Nhiều tổ chức cấp hỗ trợ sẽ căn cứ vào đề nghị của họ dựa trên kết quả của Đơn xin Trợ giúp Sinh viên Liên bang (FAFSA) Miễn phí của bạn.

Các câu hỏi liên quan đến việc kiếm được bằng tài chính

Dưới đây là câu trả lời của chúng tôi cho một số câu hỏi khác mà bạn có thể có.

Tài chính là Cử nhân Nghệ thuật hay Khoa học?

Tài chính không giới hạn ở một loại bằng cấp cụ thể. Thông thường, một trường cao đẳng sẽ cung cấp chương trình Cử nhân Tài chính hoặc Cử nhân Khoa học Tài chính.

Ngoài ra còn có các trường cao đẳng cung cấp cả hai loại bằng cấp tài chính, vì vậy bạn có thể lựa chọn bằng tốt nhất cho mục tiêu học tập của mình.

Tuy nhiên, một lựa chọn bằng cấp khác là Cử nhân Quản trị Kinh doanh trong Tài chính. Nếu bạn biết bạn đặc biệt muốn sử dụng bằng cấp tài chính của mình trong thế giới kinh doanh, thì bạn có thể đánh giá cao nền tảng kinh doanh vững chắc được cung cấp bởi chương trình BBA về Tài chính.

Bằng cấp Tài chính được gọi là gì?

Bằng cấp tài chính có thể được gọi bằng những cái tên như Cử nhân Tài chính, Cử nhân Khoa học Tài chính và Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Tài chính. Các chương trình này có thể có những điểm nhấn hơi khác nhau, nhưng cả ba chương trình này đều có thể giúp bạn chuẩn bị cho những chặng đường nghề nghiệp nói chung là tương tự nhau.

Tại một số trường, bạn có thể có tùy chọn cho một bằng cấp kết hợp, chẳng hạn như bằng Cử nhân Kế toán và Tài chính. Mặc dù vậy, nói chung, tài chính và kế toán là hai ngành tương tự nhưng riêng biệt, vì vậy việc lấy bằng Cử nhân Kế toán có thể không giúp bạn chuẩn bị cho tất cả các nghề nghiệp giống như một Cử nhân Tài chính.

Bạn có thể lấy bằng MBA về tài chính không?

Sau khi lấy bằng cử nhân tài chính, bạn có thể muốn tiếp tục con đường học vấn của mình bằng cách quay lại trường để học chương trình thạc sĩ.

Một MBA trực tuyến về Tài chính là một lựa chọn phổ biến cho sinh viên tài chính. Thạc sĩ Khoa học (MS) về Tài chính là một lựa chọn tốt khác cho các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Danh sách các trường cung cấp bằng cử nhân hoặc cử nhân tài chính

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Cao đẳng Baker

baker-college-logo

Baker College cam kết thực hiện sứ mệnh giúp sinh viên thành công trong nỗ lực học tập và sự nghiệp tương lai. Được thành lập vào năm 1911, Baker College đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Nhận thấy nhu cầu thay đổi của mọi người theo thời gian, họ cung cấp các chương trình phù hợp với nền kinh tế hiện đại và toàn cầu. Các chương trình này được định hình bởi các nhà lãnh đạo trong ngành, đảm bảo rằng sinh viên được trang bị các kỹ năng và kiến thức mà các nhà tuyển dụng cần.

 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Tài chính

Baker College được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học Chicago, Illinois.

Đại học Kỹ thuật Colorado

Khuôn viên Đại học Kỹ thuật Colorado

Đại học Kỹ thuật Colorado được thành lập vào năm 1965 và cung cấp các bằng cấp chủ yếu về quản lý, kinh doanh và công nghệ. Hầu hết sinh viên của họ hoàn thành các khóa học của họ hoàn toàn trực tuyến.

Xem thêm:  2023 Bằng cấp về Truyền thông Trực quan Trực tuyến Tốt nhất [ành cho Cử nhân]

Liên tục, tạp chí Military Times đã xếp hạng CTU là Trường Đại học Tốt nhất cho Vets số 1 trong hạng mục các trường đại học trực tuyến và phi truyền thống.

 • Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh – Tài chính

Đại học Kỹ thuật Colorado được công nhận cấp khu vực bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Cao đẳng Columbia

Khuôn viên trường Cao đẳng Columbia

Columbia College, hay Columbia College of Missouri, là một trường cao đẳng nghệ thuật và khoa học tự do tư nhân và độc lập nằm ở Columbia, Missouri. Nó được thành lập vào năm 1851 và kể từ đó đã giúp sinh viên cải thiện cuộc sống của họ thông qua giáo dục đại học.

Trong số những lợi thế khi trở thành một phần của cộng đồng Cao đẳng Columbia là các lớp học nhỏ, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và các chương trình giáo dục xuất sắc.

 • Cử nhân nghệ thuật trong tài chính
 • Cử nhân Khoa học Tài chính

Cao đẳng Columbia đã được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học từ năm 1918.

Cao đẳng bang Florida tại Jacksonville

trường cao đẳng bang florida tại cơ sở jacksonville

Florida State College tại Jacksonville, một phần của Hệ thống Cao đẳng Florida, là một trường cao đẳng công lập ở Jacksonville, Florida. Nó được thành lập vào năm 1965 và nó mở cửa để phục vụ khu vực Đông Bắc Florida. Nó liên tục cố gắng cung cấp giáo dục suốt đời có giá trị cao và phù hợp nhằm nâng cao sự phát triển trí tuệ và xã hội của học sinh.

Họ cung cấp các lớp học đại học truyền thống, các lớp học kết hợp và trực tuyến, một số ở các định dạng cấp tốc để phù hợp với nhu cầu và lịch trình cá nhân của sinh viên.

 • Cử nhân Khoa học về Dịch vụ Tài chính

FSCJ được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng phía Nam.

Cao đẳng tiểu bang Granite

Khuôn viên trường đại học bang Granite

Granite State College là một trường cao đẳng công lập ở Concord, New Hampshire. Kể từ năm 1972, Granite State College chấp nhận một mục tiêu mạnh mẽ là cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho những sinh viên năng động, bất kể tuổi tác, thu nhập và nền tảng.

Họ cung cấp các khóa học trực tuyến với một loạt các lựa chọn linh hoạt và thuận tiện. Hỗ trợ sinh viên có sẵn cả ảo và trực tiếp, mọi bước của con đường.

 • BS Tài chính Kế toán

Granite State College được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Bang Metropolitan

khuôn viên trường đại học bang đô thị

Metropolitan State University là một trường đại học công lập toàn diện ở Minneapolis – St. Paul, Minnesota, và là một phần của hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng Bang Minnesota. Kể từ khi thành lập vào năm 1971, nó đã được dành để đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học của người dân Minneapolis – Saint Paul.

Với mục tiêu cung cấp học tập suốt đời, trường đại học xây dựng trên danh tiếng của mình về các chương trình đổi mới và lấy sinh viên làm trung tâm cho phép sinh viên thuộc mọi thành phần đạt được các mục tiêu giáo dục của họ.

Đại học Bang Metropolitan được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học bang Missouri

Khuôn viên Đại học Bang Missouri

Đại học Bang Missouri, một trường đại học công lập ở Springfield, Missouri, là trường đại học lớn thứ hai của bang về số lượng tuyển sinh. Nó được thành lập vào năm 1905 với tên gọi là Trường Bình thường của Quận Bốn. Họ có một cộng đồng chặt chẽ gồm những người học và nhà giáo dục đam mê và kiên định, những người cam kết lãnh đạo có đạo đức, năng lực và sự tham gia của cộng đồng.

 • Cử nhân Khoa học Tài chính

Sự công nhận cấp khu vực của Đại học Bang Missouri được thông qua Ủy ban Học tập Đại học.

Trường Cao đẳng Kinh doanh và Tài chính New England

khuôn viên trường kinh doanh mới của Anh

New England College of Business, được thành lập năm 1909, là một trường cao đẳng tư thục tọa lạc tại Boston, Massachusetts. Trường đại học cấp bằng liên kết, đại học và sau đại học về Tiếp thị kỹ thuật số, Kinh doanh và Kinh doanh quốc tế. Nó hoạt động với sứ mệnh cung cấp các chương trình cấp bằng chất lượng cao, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cũng như đào tạo chuyên nghiệp cho sinh viên của mình.

 • Bằng Cử nhân Kinh doanh – Ngân hàng & Tài chính

NECB được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England.

Đại học Bang Pennsylvania

Khuôn viên Đại học Bang Pennsylvania

Đại học Bang Pennsylvania là trường đại học công lập được cấp đất với các cơ sở trên khắp Pennsylvania. Nó được thành lập vào năm 1855 với tên gọi là Trường Trung học Nông dân của Pennsylvania. Với số lượng tuyển sinh trung bình hàng năm hơn 46.800 sinh viên sau đại học và đại học, trường được coi là một trong những trường đại học lớn nhất cả nước.

 • Cử nhân Khoa học Tài chính

PSU được công nhận trong khu vực bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và trung học Hoa Kỳ.

Đại học Purdue toàn cầu

purdue-đại học-logo

Đại học Purdue Toàn cầu hoạt động như một phần của Hệ thống Đại học Purdue. Với các khóa học chủ yếu được cung cấp trực tuyến, các chương trình của trường tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu định hướng nghề nghiệp ở cấp độ liên kết, đại học và sau đại học.

Sinh viên có thể kiếm được bằng cấp phù hợp với nhu cầu riêng của những người trưởng thành đi làm bận rộn. Phương pháp giảng dạy đổi mới của trường, cùng với chương trình giảng dạy hiện đại, giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

 • Cử nhân Khoa học Tài chính

Purdue Global được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Cử nhân Tài chính và Cử nhân Tài chính – Điều gì tốt nhất cho bạn?

Cử nhân Tài chính so với Cử nhân Tài chính Bằng cấp

Bạn có dự định lấy bằng thạc sĩ tài chính không? Bắt đầu con đường học vấn của bạn với bằng Cử nhân Nghệ thuật Tài chính. Nếu bạn thích một chương trình giáo dục cử nhân được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho lực lượng lao động, thì bằng Cử nhân Khoa học Tài chính có thể tốt hơn cho bạn.

Tuy nhiên, hai loại cử nhân này trong các chương trình tài chính có nhiều đặc điểm, vì vậy bạn có thể nhận được một nền giáo dục tốt theo cách nào đó. Cách tốt nhất để chọn là khám phá những gì các trường khác nhau cung cấp. Đăng ký vào các chương trình nổi bật với bạn, và bạn có thể đang trên đường đạt được một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tài chính.

BA in Finance vs BS in Finance
Biểu trưng Mydegreeguide