Nhân văn là gì?

Một phần của nghệ thuật tự do, khoa học nhân văn thúc đẩy tư duy phản biện, phân tích và sáng tạo. Không giống như khoa học xã hội, khoa học nhân văn tập trung nhiều hơn vào …

Đọc tiếp