2023 Chuyên ngành Khoa học Xã hội Tốt nhất

bởi John Apalla

Các chuyên ngành khoa học xã hội cho phép bạn khám phá ý nghĩa của việc trở thành con người và áp dụng sự hiểu biết đó vào xã hội hiện đại.

Các chuyên ngành Khoa học Xã hội Tốt nhất

Khoa học xã hội là một nhóm ngành liên quan đến cách con người tương tác với nhau và cách chúng tác động đến môi trường của họ.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các bằng cấp về khoa học xã hội bao gồm các lĩnh vực như lịch sử, tâm lý học, nhân chủng học, tư pháp hình sự và khoa học chính trị. Vì có một loạt các chuyên ngành khoa học xã hội, cơ hội nghề nghiệp cũng đa dạng.

Chuyên ngành Khoa học xã hội

Là một nhóm ngành, các chuyên ngành khoa học xã hội tìm cách sử dụng các phương pháp luận khoa học để giải quyết các vấn đề trong xã hội. Các bằng cấp khoa học xã hội thường liên quan đến việc nghiên cứu cách con người tương tác với nhau. Có rất nhiều loại bằng cấp thuộc về khoa học xã hội. Các chuyên ngành phổ biến bao gồm nhân loại học, tư pháp hình sự, khoa học chính trị, tâm lý học và xã hội học.

Chọn chương trình mà bạn quan tâm nhất để chuyển đến phần đó của hướng dẫn:

Bất kể chuyên ngành bạn chọn là gì, bạn vẫn sẽ nhận được nền tảng vững chắc về khoa học xã hội và các khóa học liên quan.

Nhân chủng học

Chuyên ngành nhân học

Nếu bạn quan tâm đến cách con người phát triển xã hội và văn hóa, thì nhân học có thể là lĩnh vực dành cho bạn. Các nhà nhân chủng học nghiên cứu các xã hội trong quá khứ và hiện tại để hiểu rõ hơn về cách chúng được tạo ra.

Có bốn nhánh chính của nhân học. Các nhà khảo cổ học sử dụng các đồ tạo tác để tìm hiểu các xã hội trong quá khứ, thường để giúp chúng ta đưa ra kết luận về các xã hội hiện đại. Các nhà nhân chủng học nghiên cứu chính xác những gì tên gọi – sự tiến hóa của sinh học loài người.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các nhà nhân học ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ và mối liên hệ của nó với văn hóa, trong khi các nhà nhân học văn hóa xã hội nghiên cứu văn hóa con người một cách rộng rãi hơn. Là một sinh viên nhân học, bạn có thể mong đợi các khóa học của mình chạm đến từng chuyên ngành trong số bốn chuyên ngành phụ của nhân học. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học về ngôn ngữ học, lịch sử và địa lý.

Nhiều nhà nhân chủng học liên kết với các chương trình sau trung học cung cấp cơ hội việc làm và nghiên cứu ổn định. Các nhà nhân chủng học cũng có thể tìm thấy cơ hội nghề nghiệp trong các viện bảo tàng hoặc ngành công nghiệp giải trí với tư cách là nhà tư vấn. Vì các nhà nhân chủng học thường được yêu cầu phải có bằng sau đại học, các chuyên gia có trình độ học vấn cử nhân có thể đủ điều kiện để làm trợ lý.

Tư pháp hình sự

Chuyên ngành tư pháp hình sự

Khoa học xã hội nói chung nhằm mục đích hiểu rõ hơn về con người, thường là để thay đổi các yếu tố có vấn đề của xã hội hiện đại. Điều này chắc chắn đúng với tội phạm học và tư pháp hình sự.

Tội phạm học là nghiên cứu về lý do tại sao tội phạm tồn tại trong xã hội. Các bằng cấp tư pháp hình sự áp dụng kiến thức này để phòng chống tội phạm trong một hệ thống tư pháp hình sự cụ thể. Mặc dù hai ngành khác nhau về mặt kỹ thuật, nhưng chúng có một số điểm giao nhau về lĩnh vực nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Trong chương trình cấp bằng tư pháp hình sự, bạn có thể tham gia các khóa học về luật hình sự, chính sách và thủ tục liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự, xã hội học và nạn nhân. Nghề nghiệp tư pháp hình sự bao gồm từ sĩ quan cảnh sát đến chuyên gia pháp y. Một số vị trí có thể yêu cầu giáo dục bổ sung hoặc đào tạo chuyên ngành. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành tư pháp hình sự cũng học tiếp vào trường luật.

Xem thêm:  2023 Các trường cao đẳng trực tuyến tốt nhất ở California

Khoa học chính trị

Chuyên ngành Khoa học Chính trị

Có nhiều cách để tạo ra tác động đến xã hội với tư cách là một cá nhân, và bằng cấp về khoa học chính trị thường dành cho mục đích đó. Các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học chính trị có thể nghiên cứu những tác động tiềm tàng của chính sách công và thực hiện các vai trò chủ động trong chính phủ.

Một chương trình cấp bằng khoa học chính trị khám phá cách chính phủ hoạt động và các quá trình mà chính sách công được thực hiện hoặc thay đổi. Bạn cũng có thể học cách đánh giá hậu quả có thể xảy ra của chính sách công trong thực tế. Trong một chương trình cấp bằng khoa học chính trị, bạn có thể sẽ tham gia các lớp học về cấu trúc chính phủ, luật hiến pháp, lịch sử, chính sách môi trường và xã hội, và kinh tế.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng cấp về khoa học chính trị có thể được áp dụng cho nhiều ngành nghề. Nhiều sinh viên tốt nghiệp muốn áp dụng kiến thức của họ về chính sách công để tác động đến sự thay đổi ở cấp chính phủ. Bạn cũng có thể chọn học cao hơn nếu bạn muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực học thuật với tư cách là một nhà nghiên cứu hoặc giáo viên sau trung học. Bằng đại học về khoa học chính trị cũng có thể là nền tảng vững chắc để lấy bằng sau đại học về luật.

Tâm lý

Chuyên ngành tâm lý học

Trong khi nhiều chuyên ngành khoa học xã hội tập trung vào con người và mối quan hệ của họ với môi trường bên ngoài, thì tâm lý học với tư cách là một ngành học tập trung vào hoạt động bên trong của cá nhân.

Một chương trình tâm lý học cung cấp cho bạn cơ hội để nghiên cứu cách trí óc con người hoạt động từ cả khía cạnh sinh học và thực tế. Trong khi nhiều ngành tâm lý học yêu cầu bằng cấp sau đại học, khi còn là đại học, bạn có thể sẽ tham gia các lớp học về đạo đức, tư vấn và tâm lý học ứng dụng.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Có năm lĩnh vực tâm lý học mà bạn có thể chọn để học chuyên sâu khi còn là một sinh viên đại học. Năm lĩnh vực phụ này là tâm lý học phát triển, tâm lý xã hội, tâm lý học nhận thức, tâm lý học sinh học và tâm lý học tiền tư vấn. Bằng cấp về tâm lý học có thể có các ứng dụng đa dạng trong lực lượng lao động.

Với bằng đại học, bạn có thể tìm thấy các cơ hội nghề nghiệp đầu vào trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng, tư vấn hoặc học thuật. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tiếp tục lấy bằng tiến sĩ để theo đuổi sự nghiệp như nhà tâm lý học được cấp phép.

Xã hội học

Chuyên ngành xã hội học

Xã hội học là nghiên cứu khoa học về cách con người tương tác với nhau. Bằng xã hội học liên quan đến việc sử dụng nghiên cứu, thống kê và quan sát để đưa ra kết luận hữu ích về cách con người phát triển và tác động đến xã hội.

Trong khi có nhiều điểm tương đồng giữa xã hội học và nhân học, các nhà xã hội học nói chung quan tâm đến toàn bộ xã hội hơn là từng cá nhân. Trong một chương trình cấp bằng xã hội học, bạn có thể sẽ tham gia các lớp học về nghiên cứu thực tiễn tốt nhất, thống kê, lịch sử, lý thuyết xã hội, chủng tộc và giới tính.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các môn học trong một chương trình xã hội học thường được thiết kế để giúp bạn áp dụng các phương pháp nghiên cứu vào sự hiểu biết của bạn về các tổ chức xã hội. Giống như hầu hết các văn bằng khoa học xã hội, xã hội học có thể cung cấp một con đường dẫn đến nhiều ngành nghề và chương trình sau đại học.

Các chuyên gia có bằng đại học có thể có cơ hội làm điều phối viên cộng đồng, nhà nghiên cứu chính sách công, cố vấn hoặc nhà giáo dục, tùy thuộc vào trình độ của họ. Những người đang muốn trở thành nhà xã hội học có xu hướng tiếp tục học tốt nghiệp trung học.

Nghề nghiệp Khoa học Xã hội & Mức lương

Nghề nghiệp Khoa học Xã hội & Mức lương

Nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn liên quan đến việc giúp đỡ cộng đồng địa phương của bạn hoặc có thể tạo ra sự khác biệt trong toàn xã hội, thì bằng khoa học xã hội có thể là con đường phù hợp với bạn. Theo Cục Thống kê Lao động , có rất nhiều cơ hội trong các lĩnh vực khoa học xã hội – bao gồm tư pháp hình sự, truyền thông và các lĩnh vực dịch vụ xã hội.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Thạc sĩ Quản lý Xây dựng
Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Các nhà kinh tế 108.350 đô la
Nhà địa lý 85.430 đô la
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Cảnh sát và thám tử $ 67.290
Nhà phân tích nghiên cứu thị trường $ 65.810
Chuyên gia quan hệ công chúng $ 62.810
Nhân viên Quản chế và Chuyên gia Điều trị Cải huấn $ 55,690
Nhân viên xã hội $ 51.760
Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học Xã hội $ 49.210
Bác sĩ tư vấn sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất, rối loạn hành vi và lạm dụng chất gây nghiện $ 47,660

Theo Cục Thống kê Lao động, các nghề nghiệp trong khoa học xã hội có xu hướng có mức lương trên mức trung bình đối với hầu hết các nghề.

Cách chọn chương trình cấp bằng khoa học xã hội

Chương trình cấp bằng Khoa học xã hội

Dưới đây là danh sách những điều bạn có thể cần lưu ý khi tìm kiếm chương trình cấp bằng khoa học xã hội phù hợp nhất với nhu cầu của mình:

 • Khoa khoa học xã hội được thành lập tốt
 • Các tập trung khoa học xã hội đa dạng
 • Cơ hội thực tập
 • Cơ hội du học
 • Câu lạc bộ hoặc tổ chức sinh viên liên quan đến bằng cấp
 • Chi phí chương trình và cam kết thời gian
 • Tùy chọn chương trình trực tuyến so với trực tiếp
 • Văn hóa trường học và địa điểm

Mặc dù một số cân nhắc ở trên có thể quan trọng hơn đối với bạn so với những điều khác, nhưng việc nghiên cứu và so sánh các chương trình khác nhau có thể có lợi để tìm ra chương trình phù hợp với bạn.

Kỹ năng đạt được khi theo đuổi bằng cấp khoa học xã hội

Kỹ năng cấp bằng Khoa học xã hội

Các ngành khoa học xã hội, mặc dù đa dạng về trọng tâm và ứng dụng cụ thể, nhưng tất cả đều quan tâm đến cách con người tương tác với nhau và môi trường của họ. Chương trình học của bạn sẽ cụ thể cho chuyên ngành bạn đã chọn, nhưng các lớp khoa học xã hội cốt lõi thường bao gồm các môn học như sau:

 • Nhân chủng học
 • Kinh doanh và quản lý
 • Lịch sử
 • Pháp luật
 • Khoa học chính trị
 • Tâm lý

Mỗi lĩnh vực khoa học xã hội đều yêu cầu bạn phát triển kỹ năng nghiên cứu và phân tích. Kỹ năng giao tiếp của bạn cũng sẽ được nâng cao và thử thách. Bất kỳ lĩnh vực khoa học xã hội nào bạn chọn để nắm bắt, nghiên cứu, giao tiếp và giải quyết vấn đề đều có khả năng trở thành những khía cạnh quan trọng trong giáo dục của bạn.

Chuyên ngành Khoa học xã hội là gì?

Chuyên ngành khoa học xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm tìm hiểu hành vi của con người ở cấp độ cá nhân và xã hội. Trên thực tế, hầu hết các ngành khoa học xã hội cố gắng giải quyết các vấn đề trong xã hội hiện đại bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Với mục tiêu đó, bằng cấp khoa học xã hội sẽ liên quan đến các khóa học dành riêng cho phương pháp nghiên cứu và thực hành tốt nhất, lịch sử xã hội và văn hóa, lý thuyết xã hội và giao tiếp. Là một sinh viên của khoa học xã hội, bạn có thể phát triển các bộ kỹ năng linh hoạt dựa trên ngành học bạn đã chọn cũng như giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Khoa học xã hội là gì?

Khoa học xã hội là gì

Khoa học xã hội là một nhóm ngành liên quan đến việc hiểu con người từ cả góc độ cá nhân và xã hội.

Ví dụ, các nhà xã hội học tiến hành nghiên cứu về một xã hội cụ thể tại một thời điểm cụ thể để đưa ra kết luận về các thể chế bên trong xã hội đó. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề trong chính xã hội đó hoặc trên quy mô rộng hơn.

Các ngành khoa học xã hội bao gồm:

 • Nhân chủng học
 • Nghiên cứu truyền thông
 • Tư pháp hình sự
 • Kinh tế học
 • Địa lý
 • Khoa học chính trị
 • Tâm lý
 • Xã hội học

Các môn khoa học xã hội nói chung cố gắng nâng cao hiểu biết của chúng ta về bản thân chúng ta với tư cách là con người để chúng ta có thể phát triển các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện cộng đồng của chúng ta.

Tại sao nên học Khoa học xã hội?

Tại sao nên học Khoa học xã hội

Dưới đây là một vài trong số nhiều lý do tại sao bạn có thể chọn một bằng cấp về khoa học xã hội. Bạn có thể muốn:

 • Học cách áp dụng phương pháp khoa học vào các lĩnh vực xã hội
 • Có tác động tích cực đến cộng đồng của bạn
 • Trở thành một người giao tiếp hiệu quả
 • Tham gia vào một ngành học hấp dẫn với nhiều lựa chọn nghề nghiệp
 • Tận hưởng một nền giáo dục đa dạng về lịch sử, văn hóa, chính trị và địa lý
 • Hiểu sâu hơn về hành vi của con người

Các nghề nghiệp trong khoa học xã hội thường xoay quanh sự tham gia của cộng đồng và cải thiện cuộc sống của mọi người ở quy mô nhỏ hoặc lớn.

Bạn có thể làm gì với bằng Khoa học xã hội?

Khoa học xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, cơ hội nghề nghiệp có thể rất đa dạng. Chuyên ngành bạn đã chọn có thể ảnh hưởng đến việc đào tạo bạn nhận được và các loại vị trí bạn có thể đủ điều kiện. Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp ngành tư pháp hình sự có thể đi thực thi pháp luật hoặc tiếp tục học trường luật.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Với bằng cử nhân, một số chuyên gia khoa học xã hội làm công việc phân tích nghiên cứu thị trường, chuyên gia quan hệ công chúng hoặc nhân viên xã hội. Những người khác làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn hoặc dịch vụ xã hội và cộng đồng. Thậm chí còn có nhiều con đường sự nghiệp hơn mở ra cho các chuyên gia có bằng thạc sĩ khoa học xã hội hoặc bằng tiến sĩ về khoa học xã hội .

Các nghề nghiệp khoa học xã hội nâng cao bao gồm nhà xã hội học, nhà nhân chủng học, nhà tâm lý học, nhà khoa học chính trị và nhà sử học.

Sự khác biệt giữa Chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là gì?

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa khoa học xã hội và nhân văn.

Khoa học Xã hội Nhân văn
 • Tìm cách hiểu loài người bằng cách tiếp cận khoa học hơn
 • Tìm cách cải thiện sự tồn tại của con người thông qua nghiên cứu và ứng dụng
 • Bao gồm các ngành như tâm lý học, nhân chủng học và xã hội học
 • Tìm cách hiểu loài người bằng cách tiếp cận triết học hơn
 • Mô tả tình trạng con người
 • Bao gồm các ngành như văn học, triết học và nghệ thuật

Có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa khoa học xã hội và nhân văn, một phần là do có sự giao thoa về ngành học giữa hai ngành này. Ví dụ, một số trường coi chương trình nhân học của họ là một phần của khoa học nhân văn hơn là khoa học xã hội.

Sự khác biệt giữa Khoa học xã hội và Nghiên cứu xã hội là gì?

Khoa học xã hội so với Nghiên cứu xã hội

Sự khác biệt giữa khoa học xã hội và nghiên cứu xã hội chủ yếu nằm ở mục tiêu của ngành học. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa hai lĩnh vực chủ đề.

Khoa học Xã hội Khoa học Xã hội
 • Tìm cách áp dụng các phương pháp luận khoa học để tác động đến sự thay đổi trong xã hội
 • Có xu hướng hành động theo định hướng
 • Thường tập trung vào hiện tại
 • Tìm cách thúc đẩy sự tham gia và hiểu biết của người dân
 • Thường được coi là chủ yếu về bản chất học thuật
 • Thường xoay quanh lịch sử loài người

Hầu hết các trường đại học sẽ cấp bằng nghiên cứu xã hội trong bối cảnh của chương trình giáo dục trung học, trong khi khoa học xã hội thường là một khoa độc lập.

Khoa học xã hội có phải là chuyên ngành tốt không?

chuyên ngành khoa học xã hội

Đúng vậy, khoa học xã hội là một chuyên ngành tốt cho nhiều sinh viên đại học. Lĩnh vực này bao gồm một loạt các cơ hội nghề nghiệp. Theo Cục Thống kê Lao động, có một số ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội dự kiến sẽ có mức tăng trưởng trên mức trung bình trong mười năm tới.

Bằng đại học trong ngành khoa học xã hội cũng có thể đóng vai trò như một bước đệm để đạt được bằng sau đại học. Ví dụ, bằng khoa học chính trị và tư pháp hình sự có thể cung cấp nền tảng vững chắc cho bằng luật, trong khi bằng tâm lý học có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho một nhà tâm lý học đầy tham vọng.

Nhận bằng cấp của bạn về Khoa học xã hội trực tuyến

Bằng Khoa học Xã hội Trực tuyến

Khoa học xã hội có nhiều lựa chọn về lĩnh vực nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp. Khoa học xã hội thường nghiên cứu các nền văn hóa của con người trong quá khứ và hiện tại và khám phá cách con người suy nghĩ và tương tác với nhau.

Chuyên ngành khoa học xã hội có thể là một lựa chọn có lợi để cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm một nghề nghiệp tạo ra sự khác biệt tích cực trong xã hội. Ngày càng có nhiều trường đại học được công nhận cấp bằng khoa học xã hội cả trực tiếp và trực tuyến.

Bạn có thể bắt đầu khám phá nhiều chương trình khoa học xã hội có sẵn để khám phá chương trình nào phù hợp nhất với sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

best social science majors
Biểu trưng Mydegreeguide