2023 Chương trình Tiến sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Tội phạm học []

bởi John Apalla

Bạn có muốn kiếm bằng Tiến sĩ Tội phạm học trực tuyến không?

Chương trình Tiến sĩ Tội phạm học Trực tuyến

Các chương trình tiến sĩ trực tuyến về tội phạm học đào tạo sinh viên về xã hội học tội phạm học. Bạn có thể tìm hiểu những yếu tố xã hội nào góp phần làm tăng tỷ lệ tội phạm và cách thực hiện nghiên cứu khoa học về tội phạm.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể giúp soạn thảo luật phòng chống tội phạm, hỗ trợ cải tạo tội phạm hoặc thực hiện nghiên cứu học thuật. Lĩnh vực tội phạm học đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho cộng đồng an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Chương trình Tiến sĩ Tội phạm học Trực tuyến

Tiến sĩ trong các Chương trình Tội phạm học

Tội phạm học là một nhánh của xã hội học đề cập đến tội phạm và tội phạm. Bạn có thể muốn xem xét các chương trình tiến sĩ về tội phạm học nếu bạn đã học xã hội học hoặc một lĩnh vực liên quan ở cấp độ cử nhân hoặc thạc sĩ và muốn phát triển thêm kiến thức chuyên ngành.

Các chương trình Tiến sĩ tội phạm học, giống như các chương trình thạc sĩ về tội phạm học , có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiều con đường sự nghiệp khác nhau. Các chuyên gia có bằng tiến sĩ có xu hướng theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu hoặc học thuật. Kiến thức nâng cao về tội phạm học cũng có thể có lợi nếu bạn làm việc trong một cơ sở phục hồi chức năng hoặc cải huấn cho tội phạm hình sự.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Nó cũng áp dụng cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhằm giảm tỷ lệ tội phạm và tăng cường an toàn công cộng.

Dưới đây là một số môn học thường được đề cập trong các chương trình tội phạm học tiến sĩ:

 • Pháp luật tố tụng hình sự
 • Pháp y
 • Ngành tâm lý tội phạm
 • Xã hội học
 • Phân tích thống kê
 • Phương pháp nghiên cứu

Tiến sĩ tội phạm học thường là một chương trình cấp bằng rất chuyên sâu về nghiên cứu. Bạn có thể sẽ học được rất nhiều về cách thu thập dữ liệu và phân tích phương pháp nghiên cứu.

Là một phần của chương trình tiến sĩ, bạn có thể sẽ phải hoàn thành luận văn. Một luận văn chứng tỏ rằng bạn biết cách tiến hành nghiên cứu đúng phương pháp và đóng góp kiến thức mới cho lĩnh vực này để xuất bản trên các tạp chí được bình duyệt.

Lý tưởng nhất là kiến thức này sẽ có những ứng dụng thực tế có thể giúp cải thiện xã hội.

Nghề nghiệp Tội phạm học & Mức lương

Nghề nghiệp Tội phạm học & Mức lương

Kiến thức nâng cao về tội phạm học có thể hữu ích cho con đường sự nghiệp trong đó mọi người cố gắng hiểu và giảm thiểu hành vi phạm tội.

Chuyên môn tội phạm học có thể được áp dụng cho sự nghiệp xã hội học, quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng, nghiên cứu, điều trị cải tạo hoặc tư vấn. Bằng tiến sĩ cũng có thể giúp bạn đủ điều kiện cho sự nghiệp trong học viện hoặc cho các vị trí cấp cao hoặc lãnh đạo trong lĩnh vực này.

Theo Cục Thống kê Lao động , đây là một số nghề nghiệp liên quan đến nghiên cứu tiên tiến về tội phạm học.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Giám đốc điều hành $ 185,950
Các nhà khoa học chính trị $ 125.350
Thám tử và Điều tra viên Hình sự $ 86,940
Nhà xã hội học $ 86.110
Giáo viên sau trung học $ 80.790
Nghiên cứu khảo sát, Nghiên cứu Khoa học và Dịch vụ Phát triển $ 74,800
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Kỹ thuật viên Khoa học Pháp y $ 60.590
Nhân viên Quản chế và Chuyên gia Điều trị Cải huấn $ 55,690
Chuyên gia tư vấn phục hồi chức năng $ 37.530

Các nhà quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng có thể làm việc trong nhiều ngành khác nhau, nhưng họ thường được tuyển dụng bởi các dịch vụ cá nhân và gia đình. Họ cũng có thể làm việc cho chính quyền địa phương hoặc cho các tổ chức tôn giáo, tài trợ, dân sự, nghề nghiệp và các tổ chức tương tự.

Những người sử dụng lao động khác của các nhà quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng bao gồm các cơ sở điều dưỡng và chăm sóc nội trú cũng như các dịch vụ phục hồi chức năng cộng đồng và dạy nghề. Hầu hết các nhà xã hội học làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.

Chương trình giảng dạy Tiến sĩ Tội phạm học

Chương trình giảng dạy Tiến sĩ Tội phạm học

Dưới đây là một số ví dụ về các khóa học bạn có thể tham gia khi lấy bằng tiến sĩ về tội phạm học:

 • Lý thuyết về Tội phạm : Bạn sẽ nghiên cứu các lý thuyết xã hội học về lý do tại sao mọi người phạm tội.
 • Tội phạm học và Chính sách công : Bạn sẽ tìm hiểu cách nghiên cứu về tội phạm học và tội phạm có thể ảnh hưởng đến chính sách công hiệu quả hơn như thế nào.
 • Thống kê Ứng dụng : Bạn sẽ học cách phân tích và diễn giải chính xác dữ liệu mà bạn đã thu thập trong khi tiến hành nghiên cứu.
 • Triết học Luật pháp, Công lý và Kiểm soát Xã hội : Khóa học này bao gồm các hệ thống tư pháp pháp lý và hình sự từ góc độ triết học.
 • Chủng tộc và Dân tộc trong Tội phạm và Tư pháp Hình sự : Bạn sẽ nghiên cứu vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống trong hệ thống tư pháp hình sự.
 • Trách nhiệm dân sự đối với các chuyên gia tư pháp hình sự : Khóa học này bao gồm các nghĩa vụ pháp lý của các chuyên gia tư pháp hình sự cũng như các tình huống mà họ có thể phải đối mặt với các vụ kiện dân sự về hành vi sai trái.
 • Luật Hình sự nâng cao : Bạn sẽ nghiên cứu các luật xác định tội hình sự và quy định hình phạt của những kẻ phạm tội bị kết án.
 • Cảnh sát và Xã hội : Khóa học này khám phá vai trò của cảnh sát, những cách mà cảnh sát có thể ảnh hưởng đến xã hội một cách tích cực hoặc tiêu cực và những cách cảnh sát có thể hiệu quả hơn trong công việc của họ.
 • Chính sách và Quản lý Tư pháp Hình sự : Bạn sẽ nghiên cứu các chính sách trong hệ thống tư pháp hình sự và cách chúng ảnh hưởng đến quy trình tư pháp và hệ thống sửa chữa.
 • Phân tích dữ liệu tội phạm : Bạn sẽ nghiên cứu các con số được thu thập trong nghiên cứu tội phạm và học cách giải thích chúng.

Các yêu cầu chính xác của khóa học có thể khác nhau giữa các trường đại học. Các chương trình tiến sĩ cũng thường yêu cầu hoàn thành một luận án hoặc dự án capstone.

Cách chọn Chương trình Tiến sĩ Trực tuyến về Tội phạm học

Chương trình Tiến sĩ Trực tuyến về Tội phạm học

Dưới đây là một số yếu tố bạn có thể muốn tính đến khi chọn chương trình tiến sĩ trực tuyến về tội phạm học:

 • Khả năng chi trả . Một số trường có thể thu học phí cao hơn những trường khác.
 • Nồng độ có sẵn . Một số chương trình cho phép bạn chọn mức độ tập trung trong lĩnh vực tội phạm học, chẳng hạn như tội phạm mạng hoặc tư pháp vị thành niên.
 • Bài tập đồng bộ hoặc không đồng bộ . Trong một định dạng trực tuyến đồng bộ, các lớp học trực tuyến gặp nhau tại một thời điểm cụ thể, giống như các lớp học truyền thống. Trong một khóa học không đồng bộ, bạn có thể hoàn thành tất cả các bài tập theo lịch trình của riêng mình.
 • Tỷ lệ vị trí việc làm . Bạn có thể muốn tham dự một chương trình được biết đến là có thể giúp hầu hết sinh viên tốt nghiệp của nó có việc làm sau khi hoàn thành chương trình học.
 • Yêu cầu trong khuôn viên trường . Một số chương trình trực tuyến được cung cấp bởi các trường đại học truyền thống có thể yêu cầu bạn thỉnh thoảng đến khuôn viên trường để gặp cố vấn của bạn hoặc tham dự các cuộc hội thảo. Các chương trình khác có thể hoàn toàn trực tuyến.

Vì có nhiều loại chương trình khác nhau, nên bạn có thể khám phá các tùy chọn của mình để có thể tìm được loại phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của mình.

Yêu cầu tuyển sinh

Tuyển sinh Chương trình Tiến sĩ về Tội phạm học

Bạn nên có những bằng cấp nào trước khi đăng ký chương trình tiến sĩ trực tuyến về tội phạm học? Dưới đây là một số yêu cầu tuyển sinh phổ biến:

 • Bằng cử nhân trở lên từ một trường đại học được công nhận
 • Điểm trung bình tối thiểu là 3.0
 • Kinh nghiệm chuyên môn trước đây
 • Cơ sở nghiên cứu

Các yêu cầu tuyển sinh có thể khác nhau ở các trường đại học khác nhau. Một số trường đại học có thể coi GPA là bằng cấp quan trọng nhất, trong khi những trường khác có thể thích những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trước đó. Một số trường đại học yêu cầu bạn phải có bằng thạc sĩ, đặc biệt nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

Công nhận

Chương trình Tiến sĩ về Tội phạm học

Các trường đại học được công nhận trong khu vực thường xuyên được đánh giá bởi một cơ quan bên ngoài để đảm bảo chất lượng của các chương trình giáo dục và dịch vụ sinh viên của họ. Tên của cơ quan cung cấp sự công nhận của trường đại học thường có thể được tìm thấy trên trang web của trường đại học.

Trước khi đăng ký một chương trình cấp bằng tội phạm học trực tuyến , bạn có thể muốn kiểm tra để đảm bảo chương trình đó được công nhận. Tình trạng công nhận của một trường đại học có thể ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng bạn có thể chuyển tín chỉ khóa học sang các trường đại học khác và liệu bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang hay không.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng cấp kiếm được từ một tổ chức được công nhận cũng được các nhà tuyển dụng và các trường đại học tôn trọng rộng rãi. Để tìm hiểu thêm về kiểm định khu vực, bạn có thể truy cập Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) .

Giấy phép và Chứng nhận Tội phạm học

Giấy phép và Chứng nhận Tội phạm học

Ngoài việc theo đuổi một bằng cấp cuối cùng trong lĩnh vực tội phạm học, bạn cũng có thể quan tâm đến việc kiếm được chứng chỉ từ một tổ chức chuyên nghiệp.

Hiệp hội Cải huấn Hoa Kỳ (ACA) cung cấp các chứng chỉ chuyên nghiệp cho những người làm công việc sửa sai, chẳng hạn như chứng chỉ Điều hành viên sửa sai được chứng nhận (CCE). Để đạt được chứng chỉ thường yêu cầu vượt qua một kỳ thi tương ứng với kiến thức chuyên ngành hoặc đào tạo.

Chứng chỉ không phải lúc nào cũng bắt buộc đối với sự nghiệp tư pháp hình sự, nhưng chúng có thể chỉ ra kiến thức chuyên môn của bạn trong lĩnh vực này và cam kết của bạn trong việc học liên tục.

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Chương trình Tiến sĩ về Tội phạm học hỗ trợ tài chính

Có rất nhiều cơ hội hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên đủ tiêu chuẩn, ngay cả đối với những sinh viên đang theo học các chương trình tiến sĩ trực tuyến.

Học bổng dành cho sinh viên trong hầu hết mọi lĩnh vực và mọi cấp học. Một số tổ chức nghề nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có cơ hội học bổng cho sinh viên đang theo học ngành tư pháp hình sự hoặc một lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như tội phạm học.

Bạn cũng có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ người sử dụng lao động hiện tại của mình, đặc biệt nếu việc nâng cao kiến thức về tội phạm học sẽ có lợi cho công việc của bạn. Để đăng ký hỗ trợ tài chính liên bang, bạn có thể điền vào Đơn xin miễn phí hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA) .

Tổ chức nghề nghiệp tội phạm học

Tổ chức nghề nghiệp tội phạm học

Các tổ chức chuyên nghiệp đôi khi tổ chức các sự kiện kết nối trực tiếp. Họ cũng có thể cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào danh sách việc làm, cơ hội giáo dục thường xuyên, tạp chí thương mại trực tuyến và các ấn phẩm chuyên môn khác.

Dưới đây là một số tổ chức chuyên nghiệp dành cho những người làm việc trong lĩnh vực tội phạm học và lĩnh vực tư pháp hình sự rộng hơn:

Các tổ chức này có thể cung cấp cho bạn các nguồn hữu ích trong khi bạn hoàn thành chương trình Tiến sĩ và sau khi bạn tốt nghiệp.

Có bằng Tiến sĩ về Tội phạm học không?

Chương trình tiến sĩ về tội phạm học

Có, có các chương trình tiến sĩ về tội phạm học. Các chương trình tiến sĩ này dạy sinh viên cách sử dụng nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt để cung cấp thông tin về chính sách công và thực hành trong hệ thống tư pháp hình sự.

Bạn cũng có thể tham gia các khóa học liên ngành nâng cao về các môn học như luật, thống kê và xã hội học. Hầu hết các chương trình tiến sĩ cũng yêu cầu hoàn thành luận án dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn.

Tương tự như những gì bạn có thể tìm thấy trong các chương trình Tiến sĩ tư pháp hình sự hàng đầu , Tiến sĩ Tội phạm học có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng nghiên cứu nâng cao có tính ứng dụng cao trong học viện hoặc trong các tổ chức sử dụng nghiên cứu tội phạm học.

Bạn có thể làm gì với bằng Tiến sĩ về Tội phạm học?

Bằng tiến sĩ về tội phạm học chủ yếu dành cho những sinh viên muốn giảng dạy hoặc thực hiện nghiên cứu. Một số chuyên gia có bằng Tiến sĩ tội phạm học làm giáo viên sau trung học, nhà tội phạm học hoặc nhà nghiên cứu khảo sát.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng tiến sĩ là một yêu cầu tiêu chuẩn đối với giáo viên và nhà nghiên cứu sau trung học. Loại bằng cấp này cũng có thể hữu ích cho các nghề nghiệp trong hệ thống sửa chữa và tư pháp hình sự. Bằng tiến sĩ cũng có thể giúp bạn đủ điều kiện để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong các tổ chức nhằm mục đích phục hồi tội phạm hình sự.

Mất bao lâu để lấy bằng tiến sĩ về tội phạm học trực tuyến?

Các chương trình tiến sĩ thường mất từ 3 đến 5 năm để hoàn thành, nhưng thời gian hoàn thành của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào độ dài của chương trình và số giờ học bạn thực hiện trong mỗi học kỳ.

bằng tiến sĩ tội phạm học

Các chương trình yêu cầu luận văn thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các chương trình không làm luận văn. Nếu không có yêu cầu về luận văn, bạn có thể hoàn thành chương trình Tiến sĩ trong vòng 3 năm nếu bạn tham gia học toàn thời gian.

Bạn có thể nhận được những công việc gì với bằng Tiến sĩ Tội phạm học?

Có rất nhiều công việc đầy thử thách và bổ ích mà bạn có thể theo đuổi với bằng tiến sĩ tội phạm học. Chính xác những công việc nào bạn có thể đủ điều kiện để hoàn thành chương trình tiến sĩ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc và lĩnh vực chuyên môn của bạn.

Các nghề liên quan đến tội phạm học bao gồm giáo viên sau trung học, quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng, nhà xã hội học, nhà nghiên cứu khảo sát, nhân viên quản chế, chuyên gia điều trị cải huấn và cố vấn phục hồi chức năng.

Một nhà phê bình học làm gì?

việc làm với Tiến sĩ Tội phạm học

Tội phạm học là một trong những nhánh của xã hội học. Vì vậy, một nhà tội phạm học về mặt kỹ thuật là một loại nhà xã hội học. Các nhà tội phạm học tiến hành nghiên cứu khoa học liên quan đến tội phạm và các loại tội phạm mà chúng thực hiện.

Họ có thể tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi như:

 • Yếu tố nào dẫn đến con người phạm tội?
 • Những loại người nào dễ phạm những loại tội phạm nào nhất?
 • Những phương pháp hiệu quả nhất mà xã hội có thể sử dụng để ngăn chặn tội phạm là gì?
 • Làm thế nào chúng ta có thể giúp người phạm tội trở thành thành viên hữu ích của xã hội?

Có rất nhiều nghiên cứu được tiến hành trong lĩnh vực này và kiến thức có thể thu được từ nghiên cứu tội phạm học có thể giúp làm cho cộng đồng an toàn hơn cho mọi người.

Sự khác biệt giữa Chương trình Tiến sĩ Tội phạm học và Tư pháp Hình sự là gì?

Dưới đây là một số khác biệt chính giữa lĩnh vực tội phạm học và tư pháp hình sự:

Chương trình Tiến sĩ về Tội phạm học Chương trình Tiến sĩ Tư pháp Hình sự
 • Liên quan đến nghiên cứu khoa học về tội phạm và tội phạm
 • Thường thiên về nghiên cứu
 • Tập trung nhiều hơn vào việc học cách tiến hành nghiên cứu
 • Tập trung vào nghiên cứu hệ thống tư pháp hình sự và hoạt động của nó
 • Thường hướng nghiệp hơn
 • Tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu ứng dụng trong hệ thống tư pháp hình sự

Mặc dù tội phạm học và tư pháp hình sự có phần trùng lặp nhau, nhưng chúng là hai lĩnh vực riêng biệt.

Tiến sĩ Tội phạm học có xứng đáng không?

Vâng, bằng Tiến sĩ Tội phạm học rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Tăng trưởng việc làm được mong đợi đối với một số ngành nghề liên quan đến tội phạm học. Việc làm của giáo viên sau trung học dự kiến sẽ tăng 9% trong thập kỷ tới, theo Cục Thống kê Lao động.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Trong khi đó, việc làm của các nhà quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng dự kiến sẽ tăng 17% và việc làm của các nhà xã hội học dự kiến sẽ tăng 4%. Tội phạm học là một lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn đối với nhiều người và nghiên cứu tiến sĩ có thể giúp bạn mở rộng kiến thức và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển này.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng Tiến sĩ Tội phạm học Trực tuyến

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học California của Pennsylvania

Khuôn viên Đại học Pennsylvania của California

Đại học California University of Pennsylvania cung cấp chương trình Tiến sĩ Tư pháp Hình sự trực tuyến. Nó thường có thể được hoàn thành trong 2 năm. Những người quan tâm đến chương trình phải có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan với điểm trung bình 3.5 trở lên. Học sinh phải nộp bản tường trình cá nhân và bài viết mẫu khi nộp đơn.

Đại học California của Pennsylvania được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học quốc tế Texas A&M

Khuôn viên Đại học Texas A và M

Đại học Quốc tế Texas A&M cung cấp bằng Tiến sĩ Triết học về Tư pháp Hình sự. Chương trình yêu cầu sinh viên hoàn thành một học kỳ trong khuôn viên trường trước khi chuyển sang các lớp học trực tuyến. Các ứng viên có bằng thạc sĩ được yêu cầu hoàn thành 49 giờ học kỳ, trong khi những người có bằng luật cần hoàn thành 52 giờ.

Đại học Quốc tế Texas A&M được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Arizona

Khuôn viên Đại học Arizona

Đại học Arizona cung cấp Tiến sĩ Tâm lý học với chuyên ngành Nghiên cứu Tội phạm học và Tư pháp. Mỗi khóa học dài từ 6 đến 9 tuần. Sinh viên được yêu cầu hoàn thành 62 tín chỉ để tốt nghiệp. Ứng viên phải nộp bảng điểm chính thức từ chương trình thạc sĩ mà họ đã hoàn thành với điểm trung bình 3.0 trở lên.

Đại học Arizona được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Bắc Georgia

Khuôn viên Đại học Bắc Georgia

Đại học Bắc Georgia cung cấp bằng Tiến sĩ trực tuyến về Tư pháp hình sự với trọng tâm là Tình báo. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 54 giờ tín chỉ, bao gồm hai thực hành giảng dạy. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình từ 3.2 trở lên và điểm thi GRE chính thức.

UNG được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Đại học bang Washington

Khuôn viên Đại học Bang Washington

Đại học Bang Washington cấp bằng Tiến sĩ Triết học về Tư pháp Hình sự và Tội phạm học.

Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 72 giờ tín chỉ, trong đó 33 giờ dành cho nghiên cứu luận văn. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình 3.0 trở lên, 3 thư giới thiệu, điểm thi GRE chính thức và bản tường trình cá nhân.

Đại học Bang Washington được công nhận bởi Ủy ban Tây Bắc về các trường Cao đẳng và Đại học.

Lấy bằng Tiến sĩ về Tội phạm học Trực tuyến

Tiến sĩ Tội phạm học Trực tuyến

Nếu bạn quan tâm đến việc phân tích tội phạm từ góc độ xã hội học, bạn có thể đã quyết định rằng lấy bằng Tiến sĩ Tội phạm học là bước tiếp theo cho quá trình học tập và sự nghiệp của bạn.

Một số trường đại học được công nhận cung cấp chương trình tiến sĩ này trong khuôn viên trường cũng như trực tuyến. Các chương trình trực tuyến, cho dù đó là bằng cấp trực tuyến về tội phạm học hay bằng cấp về tư pháp hình sự trực tuyến rộng hơn, thường được biết đến vì sự tiện lợi và linh hoạt của chúng. Thêm vào đó, bạn có thể sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách tránh phải đi đến trường.

Với rất nhiều tùy chọn có sẵn, bạn có thể so sánh các chương trình để tìm ra chương trình nào phù hợp nhất với sở thích học tập và sở thích nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể bắt đầu hành trình tiến sĩ của mình ngay hôm nay bằng cách khám phá các trường đại học được công nhận!

online phd in criminology programs
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm:  Tiến sĩ Trực tuyến Tốt nhất trong các Chương trình Lãnh đạo Giáo dục