2023 Chương trình Tiến sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Thần học

bởi John Apalla

Lãnh đạo tôn giáo là một trách nhiệm nặng nề, nhưng kiếm được bằng Tiến sĩ Thần học trực tuyến có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Chương trình Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Thông qua các nghiên cứu tiến sĩ, bạn có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, thánh thư, thế giới quan, chức vụ và tâm linh. Những bài học mà bạn rút ra từ chương trình này có thể định hình cho việc thuyết giảng, viết lách, giảng dạy hoặc nghiên cứu của bạn trong nhiều năm tới.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Nếu bạn nghiêm túc về việc để tâm trí của bạn được định hình bởi các nghiên cứu thần học, thì việc trở thành một bác sĩ thần học có thể là bước tiếp theo của bạn.

Chương trình Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Tiến sĩ trong các Chương trình Thần học

Tôn giáo và học thuật có thể đi đôi với nhau. Trong chương trình Tiến sĩ thần học, bạn sẽ có cơ hội thực hành đức tin của mình thông qua học tập và học bổng.

Tiến sĩ là một bằng cấp nghiên cứu cuối cùng. Kiếm được nó có thể chứng tỏ rằng bạn là một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thần học của bạn. Nó cũng có thể cho thấy rằng bạn có quyết tâm và sự cống hiến để thực hiện nghiên cứu ban đầu và chia sẻ những phát hiện của bạn với những người khác.

Thần học là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều phân ngành. Lĩnh vực trọng tâm mà bạn chọn cho chương trình Tiến sĩ của mình có thể là:

 • Hộ giáo
 • Thông diễn học Kinh thánh
 • Tuyên úy
 • Nghiên cứu Tân ước
 • Nghiên cứu Cựu ước
 • Lịch sử tôn giáo
 • Thần học có hệ thống

Các lĩnh vực chuyên môn có sẵn cho bạn sẽ phụ thuộc vào nơi bạn đi học. Một số trường đại học đã thiết lập các theo dõi mức độ tập trung mà bạn có thể chọn. Những người khác có thể cho phép bạn tùy chỉnh các nghiên cứu của mình thông qua việc lựa chọn cẩn thận các lớp học sẽ đóng góp vào mục tiêu học tập của bạn.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Chương trình của bạn có thể bao gồm các lớp thần học cốt lõi, các khóa học xoay quanh lĩnh vực chuyên môn của bạn và các khóa học tập trung vào nghiên cứu. Chương trình giảng dạy có thể bao gồm các lớp học bao gồm giáo hội học, thần học Cơ đốc giáo nâng cao và các thực hành phát triển tâm linh.

Các lớp học nghiên cứu là một bước quan trọng để chuẩn bị cho luận văn của bạn. Các giảng viên sẽ hướng dẫn bạn chọn một lĩnh vực nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và tạo ra một bản thảo học thuật.

Kiếm được bằng tiến sĩ thần học có thể nâng cao khả năng thực hành mục vụ của bạn. Mức độ học tập cao này có thể cải thiện phong cách giảng dạy của bạn, hoặc thậm chí có thể chuẩn bị cho bạn khả năng lãnh đạo giáo phái. Một sự nghiệp học tập có thể là một lý do khác để xem xét các nghiên cứu Tiến sĩ. Với bằng tiến sĩ, bạn có thể có đủ điều kiện để theo đuổi vị trí giáo sư thần học hoặc nhà nghiên cứu.

Nghề nghiệp Thần học & Mức lương

Nghề nghiệp Thần học & Mức lương

Những người đã hoàn thành nghiên cứu thần học theo đuổi sự nghiệp với tư cách là thành viên của giáo sĩ là điều bình thường.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể giải thích kinh sách, đưa ra thông điệp, dẫn dắt sự thờ phượng hoặc dạy các lớp học tại các trung tâm tín ngưỡng của họ. Các trách nhiệm khác có thể bao gồm thăm người bệnh, tổ chức các buổi tiếp cận cộng đồng và cung cấp các dịch vụ tư vấn.

Tùy thuộc vào truyền thống tôn giáo mà một người phục vụ, chức danh công việc có thể khác nhau. Trong các giáo phái Thiên chúa giáo, các thành viên giáo sĩ thường được gọi là mục sư hoặc bộ trưởng. Tuy nhiên, các tôn giáo khác cũng có thể sử dụng các nhà thần học. Ví dụ, trong truyền thống Do Thái, họ có thể được gọi là các giáo sĩ Do Thái.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo làm việc trong các cơ sở không phải là nhà thờ hoặc các nhà thờ cúng khác ở địa phương có thể là tuyên úy. Ví dụ, các bệnh viện và quân đội thuê các tuyên úy. Theo Cục Thống kê Lao động , các thành viên của giáo sĩ có mức lương trung bình hàng năm là 51.940 đô la.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Quản trị viên giáo dục sau trung học $ 97,500
Giáo viên Triết học và Tôn giáo sau Trung học $ 76.160
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Nhà văn và tác giả $ 67.120
Các nhà sử học $ 63,100
Giáo viên trung học $ 62.870
Người gây quỹ $ 59,610
Người làm lưu trữ $ 56.760
Giáo sĩ $ 51,940
Nhà phân tích tin tức, phóng viên và nhà báo $ 49.300

Một số nhà lãnh đạo thần học theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Một Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ) có thể đủ điều kiện để bạn giảng dạy tôn giáo hoặc thần học cho sinh viên đại học hoặc sau đại học. Cũng có thể có cơ hội dạy tôn giáo cho học sinh trung học, đặc biệt là ở các trường tư thục.

Có bằng tiến sĩ, trong một số trường hợp, bạn có thể đủ điều kiện để làm việc trong quản lý giáo dục sau trung học. Đặc biệt, các trường cao đẳng và chủng viện tôn giáo có thể quan tâm đến việc thuê các trưởng khoa có nền tảng thần học.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Là một chuyên gia thần học, bạn có thể quan tâm đến lịch sử của các học thuyết, giáo phái hoặc văn bản tôn giáo. Bạn có thể muốn nghiên cứu chúng như một nhà sử học hoặc bảo tồn các hiện vật với tư cách là một nhà lưu trữ. Một ý tưởng khác là chia sẻ những hiểu biết thần học của bạn với những người khác thông qua việc xuất bản. Bạn có thể chọn viết sách hoặc làm nhà báo tập trung vào tin tức tôn giáo.

Xem thêm:  Tuyển dụng cho các Chuyên ngành Lịch sử

Nền tảng thần học của bạn cũng có thể giúp bạn đóng góp cho sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan cộng đồng. Sinh viên tốt nghiệp thần học có thể kết thúc làm việc với tư cách là giám đốc, người quản lý hoặc người gây quỹ.

Chương trình giảng dạy Tiến sĩ Thần học

Chương trình giảng dạy Tiến sĩ Thần học

Đối với các chương trình tiến sĩ thần học trực tuyến, bạn sẽ học một vài học kỳ của các khóa học, tương tự như những học kỳ được liệt kê bên dưới, trước khi viết luận án của mình.

 • Thông diễn học Kinh thánh : Một trong các khóa học của bạn có thể đề cập đến thông diễn học, hoặc thực hành đọc và giải thích các văn bản Kinh thánh.
 • Nhà thờ trong Thời hiện đại : Trong một lớp học như thế này, bạn có thể thảo luận về vai trò của các tổ chức dựa trên tín ngưỡng và nhà thờ cúng trong việc ảnh hưởng đến văn hóa và chính trị.
 • Tư vấn và Chăm sóc Tinh thần : Các nhà lãnh đạo tôn giáo đôi khi cung cấp dịch vụ tư vấn cho giáo dân, vì vậy lớp học này có thể trang bị cho bạn những kỹ năng chăm sóc cơ bản.
 • Nghiên cứu Phúc âm : Bạn có thể nghiên cứu kỹ một hoặc nhiều hơn trong số bốn sách Phúc âm khi bạn trở nên quen thuộc hơn với cuộc đời của Chúa Giê-su.
 • Biểu hiện tôn giáo trong nghệ thuật : Trong khóa học này, bạn có thể được giới thiệu với nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau được tạo ra để thể hiện sự tôn thờ hoặc để hỗ trợ cho việc thực hành thờ cúng.
 • Hình thành tâm linh : Trong khóa học này, bạn có thể khám phá các thực hành tâm linh từ các thời đại khác và thảo luận về các yếu tố hình thành tâm linh của một người.
 • Nghiên cứu Thần học : Để chuẩn bị cho luận văn của mình, bạn sẽ học các bước để thực hiện một dự án nghiên cứu lớn về một chủ đề thần học.
 • Giảng dạy thần học : Nếu sự nghiệp học tập là trong tương lai của bạn, khóa học này có thể trang bị cho bạn các kỹ năng giảng dạy tôn giáo và thần học cho sinh viên đại học.
 • Phụ nữ và Đức tin : Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng những vai trò quan trọng trong sự phát triển và thực hành đức tin Cơ đốc, và bạn có thể tìm hiểu về một số người trong số họ trong khóa học này.
 • Các tôn giáo trên thế giới : Bạn có thể tham gia một lớp học thần học so sánh, trong đó bạn phân tích các truyền thống tôn giáo khác nhau từ khắp nơi trên thế giới để xác định những điểm khác biệt chính cũng như những giáo lý được chia sẻ.

Việc lựa chọn khóa học của một trường đại học thường bị ảnh hưởng bởi truyền thống tôn giáo của trường, vì vậy bạn có thể muốn chọn một chương trình phù hợp với niềm tin thần học của bạn.

Yêu cầu tuyển sinh

Tuyển sinh các Chương trình Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Các trường cao đẳng được công nhận có thể có các tiêu chuẩn cao để nhập học, vì vậy bạn có thể cần phải nộp các tài liệu đăng ký như sau:

 • Sơ yếu lý lịch hoặc sơ yếu lý lịch
 • Luận văn thạc sĩ hoặc ví dụ về văn bản học thuật
 • Tài liệu tham khảo từ các nhà lãnh đạo học thuật, chuyên nghiệp hoặc tinh thần
 • Ký tên xác nhận tuyên bố đức tin của trường
 • Bảng điểm từ các nghiên cứu đại học và sau đại học của bạn

Một số trường đại học yêu cầu điểm từ GRE hoặc một kỳ kiểm tra tương tự, nhưng có những trường khác đưa ra các miễn trừ hoặc quyết định tuyển sinh của họ dựa trên các tiêu chí thay thế.

Công nhận

Kiểm định Chương trình Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Nhiều trường thần học cấp bằng tiến sĩ, nhưng không phải tất cả các trường đó đều được công nhận. Các bằng tiến sĩ thần học có uy tín nhất được cấp bởi các tổ chức được công nhận trong khu vực .

Đạt được chứng nhận cấp khu vực là một quá trình nghiêm ngặt đối với các trường học. Các trường cao đẳng phải chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn xuất sắc trong học tập. Cả các tổ chức tôn giáo và thế tục đều có thể được công nhận cấp khu vực.

Bằng cấp được công nhận nhận được sự tôn trọng lớn hơn. Hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao khi biết rằng bạn đã lấy được bằng Tiến sĩ từ một trường học bài bản. Việc chuyển tín chỉ sang một trường cao đẳng khác đôi khi cũng có thể phụ thuộc vào sự công nhận của khu vực.

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Hỗ trợ tài chính cho Chương trình Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Một gói hỗ trợ tài chính mạnh mẽ có thể giúp các nghiên cứu tiến sĩ trở nên hợp lý hơn. Một số sinh viên nhận được đủ hỗ trợ để tài trợ một phần hoặc toàn bộ chương trình của họ.

Đơn xin trợ giúp sinh viên liên bang miễn phí (FAFSA) thường là bước đầu tiên để đảm bảo được hỗ trợ. Là một sinh viên tiến sĩ, bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay của tiểu bang hoặc liên bang với lãi suất thấp. Hỗ trợ sinh viên của chính phủ chỉ có thể được sử dụng tại các trường đại học được công nhận.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Học bổng và nghiên cứu sinh cũng có thể đóng góp vào gói hỗ trợ tài chính của bạn. Những giải thưởng này đôi khi có thể được nhận trực tiếp thông qua trường đại học. Trong các trường hợp khác, bạn sẽ cần đăng ký với các tổ chức bên ngoài.

Các chương trình tiến sĩ đôi khi cung cấp thời gian nghỉ học cho những sinh viên cung cấp dịch vụ giảng dạy hoặc nghiên cứu. Thậm chí có thể có phụ cấp liên quan. Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng cung cấp các chương trình hỗ trợ học phí. Nếu công việc của bạn cung cấp tùy chọn này, bạn có thể nhận được một số tiền nhất định cho việc đi học của bạn mỗi học kỳ.

Có bằng Tiến sĩ Thần học không?

tiến sĩ thần học

Có, bạn có thể lấy bằng tiến sĩ thần học. Đối với mức độ nghiên cứu này, bạn có thể nghiên cứu thần học có hệ thống, giáo lý nhà thờ, giáo điển Kinh thánh và thực hành chức vụ. Một số chủng viện thần học cung cấp các chủ đề khóa học như phương pháp nghiên cứu tôn giáo, thần học và đạo đức, lịch sử giáo lý nhà thờ và các tôn giáo so sánh.

Là một phần của chương trình tiến sĩ, bạn có thể dành vài học kỳ để tham gia vào một dự án nghiên cứu và viết học thuật. Sau khi hoàn thành luận án của mình, bạn sẽ bảo vệ nó trước một hội đồng gồm các học giả trong lĩnh vực của bạn.

Bằng ThD là gì?

Tiến sĩ Thần học (ThD) là một văn bằng học thuật cuối cùng trong lĩnh vực thần học. Nó có phạm vi và tính chất tương tự như Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ), và bạn có thể mong đợi một chương trình ThD bao gồm các thành phần nghiên cứu nghiêm ngặt.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Thạc sĩ Tâm lý Tổ chức

Một số trường đại học sử dụng ThD cho các chương trình tiến sĩ trong các trường thần học của họ và Tiến sĩ cho các chương trình nằm trong các khoa khác. ThD là một từ viết tắt phổ biến cho mức độ này, nhưng các chữ viết tắt khác được chấp nhận là DTh, DTheol và Dr. theol.

Tôi có thể lấy bằng Tiến sĩ Thần học ở đâu?

Tiến sĩ Thần học

Một loạt các cơ sở giáo dục đại học cung cấp các chương trình Tiến sĩ Thần học. Chúng bao gồm cả những trường phái tôn giáo và những trường phái thường được coi là thế tục hơn về bản chất.

Tuy nhiên, nói chung, bạn có nhiều khả năng tìm thấy loại chương trình tiến sĩ này tại một chủng viện thần học hơn là tại một trường công lập. Các trường cao đẳng trực tuyến cũng cung cấp các chương trình Tiến sĩ Thần học. Học từ xa có thể là một lựa chọn cho phép bạn lấy bằng tiến sĩ danh tiếng trong khi làm việc toàn thời gian hoặc chăm sóc gia đình.

Các chương trình Tiến sĩ được kính trọng nhất, cả trong khuôn viên trường và trực tuyến, được cung cấp bởi các trường được công nhận trong khu vực.

Bạn có thể làm gì với bằng Tiến sĩ Thần học?

Tiến sĩ Thần học nghề nghiệp

Là một nhà thần học, bạn có thể áp dụng kiến thức tiến sĩ của mình trong mục vụ địa phương, lãnh đạo giáo phái hoặc vai trò tuyên úy. Sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ cũng có thể theo đuổi sự nghiệp như giáo sư, nhà sử học hoặc nhà văn.

Một số nhà thần học có bằng cấp cao theo đuổi cơ hội lãnh đạo trong các tổ chức phi lợi nhuận. Theo Cục Thống kê Lao động, các thành viên của giáo sĩ thường kiếm được từ 28.410 USD đến 89.510 USD hàng năm. Thu nhập hàng năm cho các giáo sư triết học và tôn giáo thường dao động từ $ 40.470 đến $ 155.430.

Một số sinh viên thần học thích làm việc trong các dịch vụ cộng đồng. Hầu hết các nhà quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng kiếm được từ $ 42,230 đến $ 115,800.

Mất Bao Lâu Để Lấy Bằng Tiến Sĩ Thần Học?

Tiến sĩ Thần học

Ph.D. mất 3 đến 5 năm để hoàn thành. Điều đó bao gồm thời gian cho các môn học và một luận văn.

Nếu chủng viện thần học của bạn không yêu cầu luận văn như một phần của chương trình thần học, thì bạn có thể kết thúc việc học trong 3 năm với việc học toàn thời gian. Đối với các trường yêu cầu, luận văn thường là yếu tố hàng đầu trong thời lượng một chương trình. Một số người mất vài năm để hoàn thành của họ.

Một số trường cho phép tuyển sinh tiến sĩ lên đến 8 năm, nhưng việc hoàn thành luận án của bạn sớm hơn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Tôi Có Phải Theo đuổi Sự Nghiệp Giáo Sĩ Nếu Tôi Có Bằng Tiến Sĩ Thần Học (ThD) không?

Sự nghiệp trong Giáo sĩ

Trong khi một số người có kế hoạch áp dụng các nghiên cứu thần học của họ trong nhà thờ địa phương, đó không phải là tất cả những gì bạn có thể làm với bằng cấp này.

Các nhà thần học là cần thiết trong các lớp học đại học. Một số sinh viên tốt nghiệp Tiến sĩ trở thành giáo sư tôn giáo, Kinh thánh hoặc thần học. Các chuyên gia về tôn giáo cũng có thể chia sẻ những hiểu biết của họ qua sách thay vì bục giảng. Sau khi hoàn thành luận án của mình, bạn có thể sẵn sàng bắt đầu một dự án nghiên cứu khác và viết một cuốn sách về chủ đề này.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Niềm tin tôn giáo của bạn cũng có thể khiến bạn quan tâm đến những người cần sự giúp đỡ. Một số sinh viên tốt nghiệp ThD tìm kiếm công việc như một người quản lý dịch vụ cộng đồng hoặc một người gây quỹ.

Sự khác biệt giữa DMin và Tiến sĩ Thần học là gì?

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc nhà tư tưởng, bạn có thể đang cố gắng quyết định giữa Tiến sĩ Bộ (DMin) hay Tiến sĩ Thần học. Đây là cách hai mức độ này xếp chồng lên nhau:

Tiến sĩ Thần học DMin
 • Tập trung vào học thuật
 • Được thúc đẩy bởi nghiên cứu học thuật
 • Thường kiếm được thông qua nghiên cứu toàn thời gian
 • Phù hợp với sự nghiệp giảng dạy, viết lách, nghiên cứu hoặc lãnh đạo cấp bộ
 • Tập trung vào học viên
 • Được cung cấp thông tin bởi nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh của Bộ
 • Thường kiếm được tiền bán thời gian khi tham gia thánh chức địa phương
 • Phù hợp với sự nghiệp trong các mục vụ nhà thờ địa phương và lãnh đạo dù

Bất chấp những khác biệt này, bằng cấp có thể giúp bạn chuẩn bị cho công việc mục vụ hoặc học tập.

Sự khác biệt giữa Tiến sĩ Nghiên cứu Tôn giáo và Thần học là gì?

Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề đức tin, bạn có thể nâng cao kiến thức của mình bằng Tiến sĩ tôn giáo hoặc Tiến sĩ thần học.

Tiến sĩ về nghiên cứu tôn giáo Tiến sĩ Thần học
 • Kiếm được tại các trường đại học tư thục hoặc công lập
 • Bao gồm nhiều loại tôn giáo trên thế giới
 • Tính khách quan của Esteems
 • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp nghiên cứu tôn giáo từ các quan điểm văn hóa và khoa học
 • Kiếm được tại các chủng viện thần học và các trường đại học tư nhân có quan hệ tôn giáo
 • Tập trung vào những lời dạy của một truyền thống đức tin cụ thể
 • Liên quan đến đức tin cá nhân
 • Đào tạo mọi người cho các vai trò của bộ

Cả tiến sĩ tôn giáo và thần học đều tập trung vào nghiên cứu và có thể dẫn đến sự nghiệp trong học thuật.

Tiến sĩ Thần học có xứng đáng không?

giáo sư thần học

Đúng vậy, bằng Tiến sĩ Thần học rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Nhiều nhà thần học tìm kiếm bằng tiến sĩ để đạt được các tiêu chuẩn cho sự nghiệp như một giáo sư thần học. Theo Cục Thống kê Lao động, việc làm cho giáo viên sau trung học dự kiến sẽ tăng với tốc độ 9% trong thập kỷ tới.

Là một nhà lãnh đạo tinh thần là một trách nhiệm lớn lao. Đối với những người trong các mục vụ nhà thờ địa phương, nghiên cứu Tiến sĩ có thể giúp nâng cao việc giảng dạy và thực hành chăm sóc mục vụ của bạn. Ngoài ra, việc kiếm được bằng thần học có thể ảnh hưởng đến sự phát triển đức tin của chính bạn.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng tiến sĩ thần học trực tuyến

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Xem thêm:  10 Nhanh chóng Tìm hiểu Công việc Thương mại

Đại học Calvary

Khuôn viên Đại học Calvary

Đại học Calvary cung cấp bằng Tiến sĩ Triết học về Kinh thánh và Thần học. Chương trình thường có thể được hoàn thành trong 4 năm, bao gồm một năm dành riêng cho luận văn.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải hoàn thành 18 tín chỉ bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Phải nộp lời chứng cá nhân, tài liệu tham khảo mục vụ và cá nhân, và mẫu văn bản khi nộp đơn.

Đại học Calvary được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học và Ủy ban.

Đại học Lãnh đạo Cơ đốc giáo

Khuôn viên Đại học Lãnh đạo Cơ đốc giáo

Đại học Lãnh đạo Cơ đốc cung cấp bằng Tiến sĩ Thần học trực tuyến. Sinh viên phải hoàn thành 60 giờ tín chỉ, thực tập tại một bộ, và một luận án hoặc dự án cấp bộ. Tối đa 20 tín chỉ đủ điều kiện có thể được chuyển vào chương trình từ các khóa học trước đó hoặc kinh nghiệm sống. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ thần học.

Đại học Lãnh đạo Cơ đốc được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học quốc tế Columbia

Khuôn viên Đại học Quốc tế Columbia

Đại học Quốc tế Columbia cung cấp bằng Tiến sĩ Triết học trực tuyến trong Nghiên cứu Thần học.

Sinh viên thường có thể hoàn thành chương trình trong 3 năm. Trong số 45 giờ tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp, 36 trong số đó đến từ việc hoàn thành luận văn. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình tối thiểu 3,5 và 2 tài liệu tham khảo học thuật và cần phải hoàn thành một cuộc phỏng vấn.

CIU được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam.

Chủng viện Tin Lành

Khuôn viên Đại Chủng viện Tin Lành

Chủng viện Tin Lành cung cấp Tiến sĩ Thần học. 39 giờ tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp thường có thể lấy được trong 3 năm. Sinh viên có thể chọn giữa 11 bản nhạc riêng biệt cho mức độ của mình, bao gồm Bản nhạc về tính cách cá nhân và Bản nhạc kinh thánh. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình tối thiểu là 3.0.

Evangelical Seminary được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Faulkner

Khuôn viên Đại học Faulkner

Đại học Faulkner cung cấp bằng Tiến sĩ Triết học trực tuyến về Nghiên cứu Kinh thánh. Sinh viên phải hoàn thành 54 giờ học kỳ và một luận văn để tốt nghiệp. Chương trình thường có thể được hoàn thành trong 4 năm. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình tối thiểu là 3.0 và cần nộp 3 thư giới thiệu và một bài nghiên cứu sau đại học.

Đại học Faulkner được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Johnson

Khuôn viên Đại học Johnson

Đại học Johnson cung cấp bằng Tiến sĩ về Nghiên cứu Lãnh đạo với tùy chọn bổ sung sự tập trung vào Thần học Lãnh đạo. Sinh viên phải hoàn thành 60 giờ tín chỉ để tốt nghiệp. Ứng viên cần phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình tối thiểu là 3.0, 3 thư giới thiệu, trong đó một thư của mục sư và một bài luận tuyển sinh.

Đại học Johnson được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Trường Cao đẳng Kinh thánh Lancaster

Khuôn viên trường Cao đẳng Kinh thánh Lancaster

Trường Cao đẳng Kinh thánh Lancaster cung cấp bằng Tiến sĩ về Nghiên cứu Kinh thánh. Sinh viên phải hoàn thành 60 giờ học kỳ, trong đó 20 giờ dành riêng cho luận văn. Trong khi chương trình trực tuyến, 3 lần cư trú được yêu cầu mỗi năm. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan với điểm trung bình 3,25 trở lên và 3 tài liệu tham khảo, một trong số đó phải từ một mục sư.

Lancaster Bible College được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học Liberty

Khuôn viên Đại học Liberty

Đại học Liberty cung cấp chương trình Tiến sĩ Thần học và Xin lỗi trực tuyến. Sinh viên phải hoàn thành 57 giờ tín chỉ để tốt nghiệp và chương trình thường có thể kết thúc trong 3,5 năm. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình từ 3,25 trở lên. Phải nộp mẫu viết, 3 thư giới thiệu và điểm GRE khi nộp đơn.

Đại học Liberty được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Oral Roberts

Khuôn viên Đại học Oral Roberts

Đại học Oral Roberts cung cấp bằng Tiến sĩ trực tuyến về Thần học theo ngữ cảnh. Ứng viên phải liên hệ với đại diện tuyển sinh để nộp đơn.

Chương trình tập trung vào bốn khía cạnh của sự suy tư thần học, bao gồm sự soi dẫn Kinh Thánh bởi Đức Thánh Linh và lịch sử của giáo lý Cơ đốc. Nó cũng xem xét bối cảnh văn hóa của các quốc gia hoặc khu vực cụ thể và các xu hướng toàn cầu trong Cơ đốc giáo được Thần linh trao quyền.

Trường đại học cũng cấp bằng tư vấn Cơ đốc trực tuyến cho sinh viên quan tâm đến lĩnh vực nghề nghiệp này.

Đại học Oral Roberts được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Regent

Khuôn viên Đại học Regent

Đại học Regent cấp bằng Tiến sĩ Thần học Đổi mới. Sinh viên có thể chọn thêm một trong bốn mức độ phù hợp với mức độ của mình: Nghiên cứu Kinh thánh, Thần học Cơ đốc, Lịch sử Giáo hội, hoặc Thần học Thực hành. Cần có tổng cộng 60 tín chỉ để tốt nghiệp. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ và được một thành viên giáo phẩm giới thiệu.

Đại học Regent được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam.

Lấy bằng Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Tiến sĩ Thần học Trực tuyến

Bằng Tiến sĩ Thần học có thể giúp bạn quen thuộc hơn với truyền thống đức tin của mình và những lời dạy của nó. Là một sinh viên tiến sĩ, bạn sẽ tham gia với các chuyên gia trong lĩnh vực của mình, đọc những cuốn sách định hình đức tin và thực hiện một dự án nghiên cứu học thuật.

Khi kết thúc chương trình của mình, bạn có thể sẽ hiểu sâu hơn về giáo lý với khả năng dạy cho người khác. Bằng tiến sĩ của bạn có thể giúp bạn đủ điều kiện cho các vai trò trong giảng dạy, nghiên cứu hoặc mục vụ.

Các trường cao đẳng cung cấp các chương trình cấp bằng thần học trực tuyến cung cấp một cách tiếp cận được tôn trọng để đưa các nghiên cứu thần học nâng cao vào cuộc sống bận rộn của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng để nghiên cứu thần học ở cấp độ tiến sĩ, bạn có thể bắt đầu bằng cách xem các chương trình trực tuyến được khu vực công nhận.

online phd in theology programs
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .