2023 Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Khoa học Xã hội

bởi John Apalla

Thạc sĩ khoa học xã hội là bằng tốt nghiệp về bất kỳ lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực liên quan đến phân tích suy nghĩ, hành vi của con người và các tương tác xã hội.

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội Trực tuyến

Học các môn này ở cấp độ thạc sĩ thường bao gồm việc tiến hành nghiên cứu và hoàn thành luận án để phát triển khả năng tư duy khoa học của bạn về các chủ đề này.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Lấy bằng thạc sĩ về khoa học xã hội có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiều nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực bạn đã chọn. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu thêm về các lựa chọn nghề nghiệp và bằng cấp khoa học xã hội có thể có.

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Thạc sĩ khoa học xã hội có thể là các chương trình rộng rãi hoặc liên ngành. Bạn cũng có thể theo đuổi một bằng cấp trong một lĩnh vực khoa học xã hội cụ thể, chẳng hạn như công tác xã hội, tâm lý học, khoa học chính trị, lịch sử hoặc một lĩnh vực liên quan.

Chọn chương trình mà bạn quan tâm nhất để chuyển đến phần đó của hướng dẫn:

Cả hai lĩnh vực này đều mang lại nhiều cơ hội để phát triển, nhiều triển vọng việc làm khác nhau và rất nhiều việc làm đảm bảo.

Khoa học xã hội

CÔ. trong Khoa học xã hội

Thạc sĩ Khoa học xã hội bao gồm tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, kinh tế học, khoa học chính trị, lịch sử, v.v.

Đây là loại thạc sĩ rộng nhất trong khoa học xã hội. Mục tiêu của chương trình này là để bạn trở nên hiểu biết về nhiều khía cạnh khác nhau của khoa học xã hội và cách chúng liên quan với nhau. Loại bằng cấp này có thể hữu ích nhất cho những người muốn dạy khoa học xã hội ở cấp sau trung học.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Chuyên môn khoa học xã hội cũng có thể được áp dụng cho các ngành nghề phục vụ cộng đồng và xã hội cũng như một số lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như tiếp thị hoặc nguồn nhân lực.

Công tac xa hội

Thạc sĩ Công tác xã hội

Thạc sĩ Công tác xã hội (MSW) nhằm chuẩn bị cho bạn trở thành một nhân viên xã hội. Bạn cũng có thể áp dụng kiến thức công tác xã hội trong các loại hình công việc phục vụ cộng đồng và xã hội khác.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Trong khi kiếm MSW, bạn có thể sẽ học các kỹ thuật tư vấn, phân biệt chủng tộc và đa dạng văn hóa, kinh tế, tâm lý học, xã hội học, bình đẳng xã hội và các môn học khác có thể giúp bạn phục vụ người khác tốt hơn. Chương trình Thạc sĩ Công tác xã hội thường ít tập trung hơn vào việc thực hiện nghiên cứu học thuật và tập trung hơn vào các ứng dụng thực tế cho kiến thức khoa học xã hội.

Tâm lý

chương trình thạc sĩ tâm lý học

Trong chương trình thạc sĩ tâm lý học, bạn sẽ học các môn như khoa học nhận thức và hành vi, khoa học thần kinh, phát triển trẻ em, lão hóa nhận thức và tư vấn.

Một số chương trình cấp thạc sĩ về tâm lý học có thể giúp bạn đủ điều kiện để trở thành một nhà tâm lý học tổ chức công nghiệp hoặc một cố vấn được cấp phép. Một chương trình thạc sĩ cũng có thể chuẩn bị cho bạn theo đuổi bằng tiến sĩ nếu bạn muốn trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Sự hiểu biết về tâm lý học cũng có thể hữu ích trong các lĩnh vực như giáo dục, dịch vụ cộng đồng và xã hội, và thậm chí cả kinh doanh và quản lý. Các chương trình cấp bằng thạc sĩ tâm lý học thường cung cấp một nền tảng vững chắc trong cả việc hiểu và thực hiện nghiên cứu lâm sàng.

Khoa học chính trị

chương trình sau đại học khoa học chính trị

Trong chương trình sau đại học về khoa học chính trị, bạn có thể nghiên cứu chi tiết về các loại hệ thống chính phủ khác nhau, lịch sử của chúng và cách chúng hoạt động.

Các môn học thường bao gồm lý luận chính trị, chính trị so sánh, lịch sử chính trị, kinh tế chính trị, chính sách công và quan hệ quốc tế. Bạn cũng có thể hiểu được các loại hệ thống chính phủ khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người dưới quyền của họ.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Nhiều chương trình khoa học chính trị cũng muốn bạn tham gia thực tập để bạn có thể kết nối và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trong thế giới thực. Khoa học chính trị có thể là một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích nếu bạn muốn làm việc trong các chiến dịch chính trị, tư vấn chính trị hoặc phân tích chính sách.

Lịch sử

bằng thạc sĩ lịch sử

Bằng thạc sĩ về lịch sử bao gồm các khóa học về lịch sử thế giới và các khóa học về lịch sử của các khu vực địa lý cụ thể, đặc biệt là châu Mỹ và châu Âu. Sinh viên sau đại học về lịch sử cũng thường nghiên cứu kinh tế học, hệ thống chính trị và xã hội học để giúp họ hiểu rõ hơn về các sự kiện lịch sử.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bạn không chỉ có thể học các sự kiện lịch sử mà còn có thể học cách suy nghĩ sâu sắc về các sự kiện lịch sử và cách xem xét mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện. Hầu hết các chương trình cấp bằng sau đại học về lịch sử bao gồm một luận án hoặc tùy chọn nghiên cứu ứng dụng. Sinh viên tốt nghiệp có xu hướng làm việc với tư cách là giáo viên, nhà sử học hoặc người phụ trách bảo tàng.

Nghề nghiệp Khoa học Xã hội & Mức lương

Nghề nghiệp Khoa học Xã hội & Mức lương

Các chuyên ngành khoa học xã hội có thể chuẩn bị cho bạn sự nghiệp trong khoa học chính trị, xã hội học, lịch sử và các lĩnh vực liên quan, tùy thuộc vào lĩnh vực bạn tập trung. Nhiều sinh viên tốt nghiệp chọn theo đuổi công việc trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật. Các lựa chọn nghề nghiệp phi học thuật có thể bao gồm làm việc trong viện bảo tàng hoặc cho các tổ chức dịch vụ cộng đồng và xã hội.

Theo Cục Thống kê Lao động , đây là một số nghề nghiệp sinh lợi liên quan đến khoa học xã hội.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Các nhà khoa học chính trị $ 125.350
Nhà tâm lý học tổ chức-công nghiệp $ 96.270
Nhà xã hội học $ 86.110
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Nhà nhân chủng học và nhà khảo cổ học $ 66.130
Các nhà sử học $ 63,100
Các nhà nghiên cứu khảo sát $ 59.870
Giám tuyển $ 56,990
Người làm lưu trữ $ 56.760
Nhân viên xã hội $ 51.760

Chính xác những lựa chọn nghề nghiệp khoa học xã hội nào dành cho bạn sau khi tốt nghiệp có thể phụ thuộc vào loại bằng cấp khoa học xã hội cụ thể mà bạn có. Ví dụ: Thạc sĩ Công tác xã hội có thể đủ điều kiện cụ thể để bạn trở thành nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép nếu bạn chọn chương trình theo dõi giấy phép.

Chương trình & Khóa học Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Dưới đây là một số khóa học bạn có thể xem qua khi lấy bằng thạc sĩ về khoa học xã hội:

 • Đổi mới học thuật trong ngành : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách áp dụng kiến thức về khoa học xã hội để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh.
 • Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Quan điểm : Trong khóa học này, bạn sẽ khám phá cách xác định và định khung các vấn đề xã hội cũng như cách tiếp tục nghiên cứu chúng một cách khoa học.
 • Phân tích dữ liệu định lượng trong Khoa học xã hội : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách phân tích các con số thu thập được trong khi thực hiện nghiên cứu.
 • Phân tích dữ liệu định tính trong Khoa học xã hội : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách phân tích thông tin thu thập được trong nghiên cứu không thể đo lường bằng con số.
 • Nghiên cứu dựa vào cộng đồng : Khóa học này sẽ bao gồm cả các thành phần bài giảng và nghiên cứu thực địa, và nó có thể cung cấp cho bạn cơ hội hoàn thành các dự án nghiên cứu quy mô nhỏ.
 • Chính sách và Luật về Quyền Bầu cử : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu lịch sử và các khía cạnh pháp lý của hệ thống bỏ phiếu Hoa Kỳ.
 • Khoa học xã hội gắn kết: Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về định hướng mới nổi đối với nghiên cứu khoa học xã hội, trong đó các nhà nghiên cứu cố gắng tham gia vào các chủ đề của họ thay vì xa rời chúng.
 • Phân tích và Viết Nghiên cứu : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách viết một bài báo nghiên cứu học thuật.
 • Kinh tế lao động : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu cách cung và cầu ảnh hưởng đến thị trường lao động.
 • Xã hội học Lịch sử : Trong khóa học này, bạn sẽ nghiên cứu các phong trào xã hội và những thay đổi trong suốt lịch sử.

Có nhiều loại bằng cấp khoa học xã hội khác nhau, tất cả đều có thể có các yêu cầu khóa học khác nhau.

Yêu cầu tuyển sinh Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Tuyển sinh Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Dưới đây là một số yêu cầu tuyển sinh phổ biến đối với các chương trình cấp bằng thạc sĩ khoa học xã hội:

 • Bằng đại học, ưu tiên trong lĩnh vực khoa học xã hội hoặc một lĩnh vực liên quan
 • Điểm trung bình của bậc đại học ít nhất là 2,75, trung bình
 • Tiếp tục hoặc quá trình làm việc
 • Thư giới thiệu từ người hướng dẫn hoặc người cố vấn khác

Một số chương trình cũng có thể yêu cầu bạn nộp điểm GRE hoặc GMAT, nhưng điều này đang trở nên ít phổ biến hơn. Các yêu cầu tuyển sinh có thể khác nhau đáng kể giữa các trường đại học.

Chứng nhận cho các Chương trình Sau đại học Khoa học Xã hội

Chứng nhận cho các Chương trình Sau đại học Khoa học Xã hội

Kiểm định khu vực là một quá trình mà các trường cao đẳng và đại học được đánh giá về chất lượng của các chương trình học và các dịch vụ sinh viên sẵn có của họ.

Có nhiều cơ quan công nhận khu vực khác nhau trong cả nước cung cấp công nhận trong khu vực địa lý của họ. Theo học tại một trường được công nhận có thể giúp bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính và có thể dễ dàng chuyển tín chỉ sang trường mới nếu cần.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bạn thường có thể tìm thấy thông tin về tình trạng công nhận của trường và cơ quan kiểm định trên trang web của họ. Để tìm hiểu thêm về kiểm định khu vực, bạn có thể truy cập Bộ Giáo dục Hoa Kỳ .

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Hỗ trợ tài chính cho các Chương trình Sau đại học Khoa học Xã hội

Có nhiều loại hỗ trợ tài chính khác nhau dành cho các sinh viên tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn. Các lựa chọn có thể có để khám phá bao gồm hỗ trợ tài chính của tiểu bang và liên bang, các chương trình sử dụng lao động và học bổng.

Bạn có thể đăng ký hỗ trợ tài chính liên bang bằng cách điền vào Đơn xin miễn phí hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA) . Học bổng có thể có từ trường đại học của bạn hoặc từ một tổ chức bên ngoài. Khi bạn đăng ký một chương trình cấp bằng, bạn cũng có thể muốn tìm hiểu về hỗ trợ tài chính hiện có của họ.

Nếu bạn đang lấy bằng trong khuôn viên trường, bạn có thể đủ điều kiện để làm trợ giảng hoặc ở một vị trí tương tự. Một số nhà tuyển dụng thậm chí còn có các chương trình hoàn trả học phí cho những người lao động đang theo học bậc cao hơn.

Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội là gì?

Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Bằng thạc sĩ về khoa học xã hội là một chương trình cấp bằng sau đại học, trong đó sinh viên nghiên cứu các tương tác giữa con người với nhau. Điều này thường bao gồm nghiên cứu lịch sử, kinh tế học, xã hội học, tâm lý học, khoa học chính trị và các môn học liên quan.

Bạn cũng có thể học cách phân tích nghiên cứu hiện có, cách tiến hành nghiên cứu đúng phương pháp và cách suy nghĩ về các tương tác của con người một cách khoa học. Bạn có thể lấy bằng thạc sĩ khoa học xã hội lĩnh vực rộng, hoặc bạn có thể theo đuổi bằng thạc sĩ trong một chủ đề chuyên biệt, chẳng hạn như tâm lý học hoặc công tác xã hội.

Bạn có thể làm gì với bằng Thạc sĩ Khoa học xã hội?

Bằng thạc sĩ về sự nghiệp Khoa học xã hội

Khi bạn đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về khoa học xã hội, bạn có thể áp dụng kiến thức chuyên môn của mình trong một lĩnh vực thích hợp, chẳng hạn như chính trị, giáo dục hoặc dịch vụ cộng đồng và xã hội.

Bạn cũng có thể chọn tiếp tục con đường học vấn của mình với các chương trình tiến sĩ khoa học xã hội , để tiếp tục sự nghiệp của mình hoặc theo đuổi công việc nghiên cứu và học thuật ở cấp sau trung học. Những gì bạn có thể làm với bằng thạc sĩ khoa học xã hội phụ thuộc vào loại bằng cấp bạn nhận được. Một số loại bằng cấp khoa học xã hội nhằm mục đích chuẩn bị cho bạn cho những nghề nghiệp cụ thể.

Ví dụ: Thạc sĩ Công tác xã hội dành cho những người muốn trở thành nhân viên công tác xã hội lâm sàng được cấp phép. Hầu hết các bằng thạc sĩ về khoa học xã hội có thể chuẩn bị cho bạn sự nghiệp nâng cao trong các lĩnh vực tương ứng của họ, chẳng hạn như nhà sử học, nhà khoa học chính trị và nhà tâm lý học tổ chức công nghiệp.

Mất bao lâu để lấy bằng thạc sĩ khoa học xã hội?

Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Bạn mất bao lâu để lấy được bằng cấp có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những yếu tố này có thể bao gồm số giờ tín chỉ mà chương trình của bạn yêu cầu, liệu chương trình của bạn có yêu cầu bạn hoàn thành luận văn hay không và bạn tham gia các lớp học bán thời gian hay toàn thời gian.

Ví dụ, một chương trình 36 giờ tín chỉ có thể được hoàn thành trong ít nhất 1 năm nếu bạn tham gia các lớp học quanh năm và toàn thời gian. Nhiều chương trình cấp bằng về khoa học xã hội sử dụng mô hình thuần tập, trong đó bạn và các bạn cùng lớp của bạn đều học cùng các lớp với nhau mỗi học kỳ.

Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội có xứng đáng không?

Vâng, bằng thạc sĩ về khoa học xã hội có giá trị đối với nhiều chuyên gia. Theo Cục Thống kê Lao động, việc làm trong các công việc phục vụ xã hội và cộng đồng dự kiến sẽ tăng 12% trong thập kỷ tới. Các ngành nghề về đời sống, thể chất và khoa học xã hội được dự báo sẽ có mức tăng trưởng việc làm 8% trong cùng khoảng thời gian.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng cấp sau đại học về khoa học xã hội có thể giúp bạn thăng tiến sự nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển này và cho phép bạn suy nghĩ về các tương tác giữa con người với nhau theo những cách mới. Kiếm được bằng thạc sĩ cũng có thể giúp bạn đủ điều kiện cho các vị trí giảng dạy hoặc quản lý trong lĩnh vực của bạn.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng thạc sĩ trực tuyến về khoa học xã hội

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Tiểu bang Arizona

Khuôn viên Đại học Bang Arizona

Đại học Bang Arizona cung cấp nhiều bằng thạc sĩ trực tuyến về khoa học xã hội, bao gồm Tâm lý học, Công nghệ và Phát triển Toàn cầu, Xã hội học, v.v. Mỗi chương trình có các yêu cầu tốt nghiệp khác nhau, dao động từ 30 đến 36 giờ tín chỉ. Ứng viên phải có điểm trung bình tối thiểu 3.0 từ bằng đại học liên quan để được chấp nhận vào một chương trình.

Đại học Bang Arizona được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trung học Bắc Trung Bộ.

Đại học Ohio

Khuôn viên Đại học Ohio

Đại học Ohio cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội trực tuyến. Chương trình là một chương trình liên ngành với các lớp học về lịch sử, địa lý, khoa học chính trị, nhân chủng học, và các nghiên cứu về phụ nữ, giới tính và tình dục. Ứng viên phải có điểm trung bình đại học từ 3.0 trở lên và phải nộp bản khai cá nhân.

Đại học Ohio được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

SUNY – Brockport

Khuôn viên SUNY Brockport

SUNY — Brockport cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Giáo dục với trọng tâm là Nghiên cứu Xã hội Vị thành niên. Chương trình được thiết kế cho những người quan tâm đến việc giảng dạy các môn xã hội học cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Để tốt nghiệp, sinh viên phải đạt được 30 giờ tín chỉ. Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình tối thiểu là 3.0.

SUNY – Brockport được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Thành lũy

Khuôn viên Hoàng thành

Thành cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội về Nghệ thuật. Chương trình trực tuyến yêu cầu sinh viên hoàn thành 36 giờ tín chỉ để tốt nghiệp. Nó cho phép sinh viên tập trung vào khoa học chính trị, tư pháp hình sự, xã hội học, nhân chủng học, tâm lý học, an ninh quê hương và lãnh đạo. Ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến với bảng điểm và điểm thi chính thức.

Thành được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Troy

Khuôn viên Đại học Troy

Đại học Troy cấp bằng sau đại học về khoa học xã hội. Sinh viên phải hoàn thành 36 giờ tín chỉ và có tùy chọn để hoàn thành trọng tâm trong Lịch sử, Địa lý, Tâm lý học, Khoa học Chính trị, Tội phạm học, Xã hội học hoặc Nhân loại học. Ứng viên phải nộp bảng điểm chính thức, điểm thi và thư giới thiệu khi nộp đơn.

Đại học Troy được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học ở Buffalo

Đại học tại cơ sở Buffalo

Đại học tại Buffalo cung cấp bằng Thạc sĩ về Giáo dục Nghiên cứu Xã hội. Sinh viên phải hoàn thành 33 giờ tín chỉ để tốt nghiệp. Chương trình thường có thể được hoàn thành trong 3 học kỳ toàn thời gian. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải nộp bảng điểm không chính thức và hai bản khai cá nhân cùng với đơn đăng ký của họ.

Đại học tại Buffalo được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học Alabama

Khuôn viên Đại học Alabama

Đại học Alabama cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật trong Giáo dục Trung học cho Khoa học Xã hội Tổng quát. Sinh viên phải hoàn thành 30 giờ tín chỉ trực tuyến để tốt nghiệp. Những người quan tâm đến chương trình phải có bằng đại học với điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn và điểm thi GRE hoặc MAT.

Đại học Alabama được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Memphis

Khuôn viên Đại học Memphis

Đại học Memphis cung cấp bốn chương trình thạc sĩ liên quan đến khoa học xã hội. Các lựa chọn bao gồm Thạc sĩ Nghệ thuật Tư pháp Hình sự, Thạc sĩ Nghệ thuật Báo chí và Truyền thông Chiến lược, Thạc sĩ Quản lý Phi lợi nhuận và Thạc sĩ Công tác Xã hội. Mỗi chương trình có yêu cầu tuyển sinh và tốt nghiệp riêng.

Đại học Memphis được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Missouri

Cơ sở của Đại học Missouri

Đại học Missouri cung cấp bằng Thạc sĩ Giáo dục với trọng tâm là Giáo dục Nghiên cứu Xã hội. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 32 giờ tín chỉ. Ứng viên phải nộp bảng điểm, bản tuyên bố mục đích, hai thư giới thiệu và bảng thông tin cá nhân do trường cung cấp.

Đại học Missouri được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Bắc Iowa

Cơ sở của Đại học Bắc Iowa

Đại học Bắc Iowa cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội. Chương trình được thiết kế cho những người quan tâm đến việc giảng dạy môn học cho học sinh THCS. Sinh viên phải hoàn thành một dự án nghiên cứu cuối cùng để tốt nghiệp. Các ứng viên phải có điểm trung bình là 3.0, nhưng những người có điểm trung bình từ 2.75 trở lên có thể được xem xét.

Đại học Bắc Iowa được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Nhận Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội Trực tuyến

Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội Trực tuyến

Nếu bạn muốn theo đuổi bằng thạc sĩ về khoa học xã hội, có nhiều lựa chọn có sẵn cho bạn để lấy bằng ngay trong khuôn viên trường hoặc trực tuyến. Một chương trình cấp bằng trực tuyến có thể cung cấp cho bạn sự linh hoạt trong lịch trình hơn.

Nhiều chương trình thạc sĩ trực tuyến về khoa học xã hội hoạt động tương tự như các chương trình truyền thống, với thời gian học và cơ hội thảo luận với bạn cùng lớp. Những loại hoạt động này có thể được thực hiện từ xa thông qua các nền tảng học tập trực tuyến. Một số chương trình cấp bằng trực tuyến cũng bao gồm các cơ hội thực tập để bạn có thể có những trải nghiệm tương tác thực tế trong lĩnh vực bạn đã chọn.

Nếu bạn đã sẵn sàng để nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn của mình, bạn có thể bắt đầu khám phá các trường đại học được công nhận ngay hôm nay để tìm chương trình thạc sĩ khoa học xã hội phù hợp với bạn.

online masters in social science programs
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm:  25 Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Tâm lý Tổ chức Công nghiệp [2023]