2023 Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Bền vững

bởi John Apalla

Nhiều trường cao đẳng hiện cung cấp chương trình thạc sĩ trực tuyến về tính bền vững để sinh viên có thể nhận được một chương trình đào tạo sau đại học liên quan đến bảo tồn, thực hành xanh và môi trường.

Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Bền vững

Các bài học được giảng dạy trong chương trình cấp bằng này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đưa các tổ chức hướng tới những lựa chọn thân thiện hơn với môi trường. Là một sinh viên tốt nghiệp về tính bền vững, bạn có thể mở rộng kiến thức của mình về hệ sinh thái, hành vi con người, chính sách công và lãnh đạo doanh nghiệp.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Trên đường đi, bạn có thể định vị mình như một nhà lãnh đạo đã sẵn sàng để giải quyết các vấn đề của thế kỷ 21 và phát triển các giải pháp bền vững.

Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến về Bền vững

Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến về Bền vững

Vấn đề môi trường đang gây bức xúc ở mọi phía, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ và thừa nhận thất bại. Thay vào đó, bạn có thể chọn giải quyết các vấn đề môi trường trực tiếp với giáo dục và sự nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn và bền vững.

Kiếm được bằng thạc sĩ về tính bền vững có thể cung cấp nền giáo dục thiết yếu cần thiết cho một vai trò tiên tiến trong lĩnh vực này. Trong các chương trình sau đại học về bền vững môi trường, bạn có thể nghiên cứu các chủ đề như:

 • Thay đổi cách quản lý
 • Các chiến lược giao tiếp
 • Sinh thái học
 • Kinh tế học
 • Sử dụng nang lượng
 • Hệ thống thông tin địa lý
 • Sử dụng đất đai
 • Luật pháp và chính sách công
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Số liệu thống kê

Thực địa là phổ biến trong các chương trình cấp bằng thạc sĩ bền vững. Bạn có thể dành thời gian làm việc tại vị trí hoặc thu thập các mẫu môi trường. Thực tập có thể giúp bạn áp dụng các bài học trên lớp vào thực tế. Cũng có thể có một số khóa học trong phòng thí nghiệm.

Tính bền vững có thể liên quan đến khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu, giáo dục, kinh doanh, hậu cần và khoa học chính trị. Các nồng độ cho mức độ bền vững có thể bao gồm lãnh đạo môi trường, tin học, chính sách công, khoa học sinh thái hoặc kỹ thuật môi trường.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Ngoài ra, một số trường cung cấp các nghiên cứu về tính bền vững như một trọng tâm trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Các trường khác có thể cung cấp chuyên ngành này trong chương trình Thạc sĩ Chính sách Công (MPA).

Một số chương trình cấp bằng thạc sĩ bao gồm một thành phần luận án. Luận án là một bài báo nghiên cứu chính được thiết kế để tổng hợp một năm hoặc nhiều nghiên cứu. Các chương trình khác có thể liên quan đến một dự án capstone. Có bằng thạc sĩ về tính bền vững có thể dẫn đến nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Một số chuyên gia làm việc với tư cách là nhà khoa học hoặc kỹ sư, và những người khác là lãnh đạo doanh nghiệp hoặc nhà giáo dục. Hoạt động phi lợi nhuận và vận động chính sách công là những lựa chọn khác cho các chuyên gia về tính bền vững. Nói chung, bất kể chức danh nghề nghiệp của họ, sinh viên tốt nghiệp bền vững luôn cố gắng làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn, lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.

Thạc sĩ trực tuyến phổ biến về chuyên ngành bền vững

Thạc sĩ về Chuyên ngành Bền vững

Ngày nay, các nghiên cứu về tính bền vững được đánh giá cao trong nhiều lĩnh vực. Từ lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận đến đổi mới kinh doanh, có nhu cầu về bí quyết phát triển bền vững.

Để chuẩn bị cho bạn cho một ứng dụng cụ thể của các kỹ năng của bạn, bạn có thể muốn chọn mức độ tập trung cho chương trình cấp bằng của mình.

 • Hệ sinh thái . Sự tập trung này tập trung vào sinh học, hệ sinh thái, sử dụng đất và biến đổi khí hậu. Do sự chú trọng vào sinh học và các ngành khoa học khác, nghiên cứu thực địa và phòng thí nghiệm là những yêu cầu chung cho sự tập trung này.
 • Giáo dục Môi trường . Bạn có thể học cách truyền đạt thông tin về môi trường và giúp người khác sửa đổi hành vi của họ. Đối với giáo viên được cấp phép, sự tập trung này có thể nâng cao sự nghiệp giảng dạy K-12, nhưng nó cũng có thể mang lại lợi ích cho những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục tiếp cận hoặc giáo dục đại học.
 • Quản lý và Lãnh đạo . Nếu bạn đặt mục tiêu thành lập các tổ chức bảo tồn hoặc các nhóm quản lý dự án hàng đầu, thì sự tập trung này có thể giúp bạn học các kỹ năng cần thiết. Các khóa học có thể bao gồm các chủ đề như ra quyết định và giao tiếp.
 • Phân tích chính sách công . Bằng cách nghiên cứu chính phủ, kinh tế và lợi ích công cộng, bạn có thể chuẩn bị để tác động đến các chính sách môi trường và vận động cho sự thay đổi. Sinh viên theo học này có thể dự định làm việc cho các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ.
 • Nghiên cứu không gian địa lý . Sự tập trung này nhấn mạnh vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các kỹ thuật phân tích dữ liệu để nghiên cứu và lập chiến lược môi trường. Các công cụ công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong ngành học này.

Một số trường cao đẳng cho phép sinh viên lựa chọn nhiều mức độ để có một cách tiếp cận thực sự tùy chỉnh đối với giáo dục bền vững.

Nghề nghiệp & Mức lương bền vững

Nghề nghiệp & Mức lương bền vững

Những người kiếm được bằng thạc sĩ về tính bền vững thường hướng đến những nghề nghiệp hỗ trợ sự lành mạnh của hành tinh và các loài thực vật, động vật và những người chiếm giữ nó.

Một số chọn nghề nghiệp là các nhà khoa học bảo tồn và môi trường. Các chuyên gia này thường làm việc cho các cơ quan liên bang hoặc chính quyền tiểu bang và địa phương. Sinh viên tốt nghiệp được đào tạo về sinh thái học hoặc sinh học có thể trở thành nhà động vật học hoặc nhà sinh vật học động vật hoang dã.

Xem thêm:  Các Chương trình Khoa học Máy tính Trực tuyến Tốt nhất năm 2023

Kỹ sư môi trường làm việc chặt chẽ với các nhà khoa học môi trường. Họ sử dụng dữ liệu và nghiên cứu của các nhà khoa học để phát triển các kế hoạch phục hồi môi trường sống hoặc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các chuyên gia về bền vững cũng có thể giúp các doanh nghiệp trở nên thân thiện hơn với môi trường.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Một số làm công việc hậu cần, những người làm giảm tác động môi trường của các hoạt động vận chuyển và chuỗi cung ứng. Những người khác làm việc với tư cách là người quản lý dự án hoặc chuyên gia môi trường, những người đưa ra các sáng kiến xanh.

Theo Cục Thống kê Lao động , các công việc trong đời sống, vật lý và khoa học xã hội trả mức lương trung bình hàng năm là 69.760 đô la.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Các nhà khoa học chính trị $ 125.350
Kỹ sư môi trường 92.120 đô la
Giáo viên Khoa học Bảo tồn và Lâm nghiệp Sau trung học $ 87,400
Giáo viên Khoa học Môi trường sau Trung học $ 84.740
Chuyên gia quản lý dự án và chuyên gia hoạt động kinh doanh $ 77.420
Nhà hậu cần $ 76.270
Các nhà khoa học và chuyên gia về môi trường $ 73.230
Nhà động vật học và Nhà sinh vật học Động vật hoang dã $ 66.350
Các nhà khoa học bảo tồn $ 64.020
Người đi rừng $ 63,980

Khu vực tập trung cho bằng thạc sĩ trực tuyến của bạn về tính bền vững có thể ảnh hưởng đến việc theo dõi nghề nghiệp nào phù hợp với bạn. Sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là những người được đào tạo về hệ thống thông tin địa lý (GIS), có thể làm công việc kiểm lâm. Chúng có thể tham gia vào quá trình tăng trưởng hoặc khai thác gỗ.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp tập trung vào việc chăm sóc hành tinh thông qua các chính sách và luật pháp. Họ có thể là các nhà phân tích chính sách, người mà Cục Thống kê Lao động xếp vào loại các nhà khoa học chính trị. Họ cũng có thể làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận hoặc các nhóm vận động hành lang.

Một số chuyên gia có bằng thạc sĩ về tính bền vững theo đuổi sự nghiệp học tập. Họ có thể dạy các lớp đại học về khoa học môi trường hoặc bảo tồn. Bằng thạc sĩ là đủ để giảng dạy tại một số trường, đặc biệt là các trường cao đẳng cộng đồng, nhưng lấy bằng tiến sĩ có thể dẫn đến các vai trò tại các trường đại học lớn hơn.

Chương trình & Khóa học Thạc sĩ Bền vững

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Bền vững

Thời lượng chương trình khác nhau, nhưng nhiều chương trình yêu cầu từ 30 đến 42 giờ tín chỉ. Để kiếm được các tín chỉ cần thiết, bạn có thể tham gia các khóa học như những khóa học được liệt kê bên dưới:

 • Thay đổi Lãnh đạo : Trong khóa học này, bạn sẽ học cách giúp các tổ chức thực hiện những thay đổi theo hướng hoạt động xanh hơn, bền vững hơn.
 • Truyền thông vì sự bền vững : Bạn có thể học cách truyền tải thông điệp hấp dẫn thông qua các định dạng miệng, văn bản, video hoặc kỹ thuật số có thể thuyết phục hoặc thông báo cho người khác về các vấn đề môi trường.
 • Hệ sinh thái : Trên cạn và dưới nước, mọi hệ sinh thái đều trải qua các quá trình liên quan đến hóa học, sinh học và các ngành khoa học khác. Khóa học này có thể nâng cao hiểu biết của bạn về các quá trình đó và sự giống nhau và khác nhau giữa các hệ sinh thái.
 • GIS trong Khoa học Bảo tồn : Sau khi học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS), bạn có thể học các kỹ năng cụ thể để sử dụng các công cụ này trong các nỗ lực và nghiên cứu về tính bền vững của mình.
 • Chính sách công đối với các vấn đề môi trường : Trong lớp học này, bạn sẽ thảo luận về cách các chính sách được phát triển và thực hiện cũng như vai trò của các tổ chức chính trị và tổ chức phi chính phủ.
 • Nghiên cứu Khoa học Môi trường : Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề nghiên cứu như thiết kế thử nghiệm và phân tích dữ liệu.
 • Các thành phố bền vững : Khi bạn tìm hiểu về các thực hành bền vững cho các khu vực đô thị, bạn có thể đọc các nghiên cứu điển hình hoặc tham quan các thành phố.
 • Lãnh đạo bền vững : Bạn có thể phát triển các kỹ năng lãnh đạo của mình và tìm hiểu thêm về cách làm việc với tư cách là một nhà lãnh đạo dẫn đầu các sáng kiến xanh trong một tổ chức.
 • Chiến lược phát triển bền vững : Đây có thể là một khóa học nhập môn đặt nền tảng cho các nghiên cứu bổ sung ở cấp độ sau đại học về khoa học bền vững.
 • Các vấn đề về Giao thông : Bạn có thể thảo luận về ô nhiễm phương tiện giao thông và các phương pháp tiếp cận bền vững đối với công nghệ vận tải cho cả lái xe tư nhân và các dịch vụ vận chuyển thương mại.

Mức độ tập trung mà bạn chọn cho chương trình cấp bằng của mình có thể có nhiều ảnh hưởng đến việc bạn tham gia các khóa học nào. Ví dụ: tập trung doanh nghiệp có thể sẽ bao gồm nhiều khóa đào tạo về hậu cần hơn, trong khi tập trung sinh thái có thể bao gồm nhiều khóa học về sinh học động vật hoang dã hơn.

Yêu cầu Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Bền vững

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Bền vững

Một gói ứng dụng mạnh có thể giúp bạn tham gia vào chương trình thạc sĩ quản lý bền vững mà bạn lựa chọn. Yêu cầu ứng dụng thường bao gồm:

 • Điểm GRE (chỉ được yêu cầu bởi một số trường đại học)
 • Bài luận cá nhân hoặc tuyên bố mục đích học tập
 • Tiếp tục, thể hiện kinh nghiệm thực địa
 • Bảng điểm từ một trường cao đẳng được công nhận trong khu vực

Yêu cầu nhập học có thể khác nhau giữa các trường, vì vậy bạn cần đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi thu thập tài liệu của mình. Ví dụ, một số chương trình có thể muốn sơ yếu lý lịch của bạn thể hiện ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

Thạc sĩ công nhận tính bền vững

Thạc sĩ công nhận tính bền vững

Các trường hàng đầu để xem xét cho chương trình thạc sĩ của bạn về cấp bằng trực tuyến bền vững là những trường được công nhận cấp khu vực. Sự tôn trọng và sự công nhận trong khu vực đi đôi với nhau.

Thông thường, hỗ trợ tài chính chỉ có thể được sử dụng tại các trường được công nhận. Để bằng thạc sĩ của bạn được coi là một bằng cấp đáng tin cậy, bằng cấp đó thường cần được công nhận. Nếu bạn quyết định chuyển trường trong quá trình học của mình, chương trình mới của bạn có thể chấp nhận các môn học đã được công nhận trước đó của bạn. Ngoài ra, kiếm được bằng cấp được công nhận có thể là điều kiện tiên quyết để tham gia chương trình tiến sĩ.

Xem thêm:  2023 Bằng cử nhân tốt nhất về bán hàng [ bằng cấp]

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Để biết thêm thông tin về các kiểm định viên khu vực được chấp thuận và các trường được công nhận ở Hoa Kỳ, bạn có thể truy cập trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ .

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Thạc sĩ hỗ trợ tài chính bền vững

Đăng ký các cơ hội hỗ trợ tài chính có thể giúp cho việc học sau đại học của bạn có chi phí hợp lý hơn. Nếu bạn đủ điều kiện, cả hỗ trợ của chính phủ và tư nhân có thể là một phần trong gói hỗ trợ tài chính của bạn.

Sinh viên sắp tốt nghiệp có nhiều khả năng được chính phủ cho vay lãi suất thấp. Trong một số trường hợp, họ cũng có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp. Bạn có thể muốn xem xét cả chương trình tiểu bang và liên bang. Nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ bắt đầu bằng việc điền vào Đơn xin trợ giúp sinh viên liên bang (FAFSA) miễn phí . Học bổng là một nguồn viện trợ quan trọng khác cho nhiều sinh viên. Bạn có thể được cấp học bổng trực tiếp từ trường của bạn.

Bạn cũng có thể xin học bổng từ các tổ chức bên ngoài, chẳng hạn như câu lạc bộ cộng đồng hoặc nhóm từ thiện. Các hiệp hội vận động môi trường cũng có thể cung cấp các chương trình học bổng cho sinh viên bền vững. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra với người sử dụng lao động của bạn về các lựa chọn hỗ trợ tài chính. Một số công ty có các chương trình được thiết lập để giúp nhân viên của họ trang trải học phí.

Tôi có thể lấy bằng Thạc sĩ về Bền vững không?

Thạc sĩ về tính bền vững

Có, bạn có thể học các kỹ năng mới và củng cố hồ sơ của mình bằng cách lấy bằng thạc sĩ về tính bền vững. Một số trường cao đẳng thậm chí còn cung cấp các chương trình trực tuyến cho nghiên cứu sau đại học về tính bền vững để bạn có thể nghiên cứu chủ đề này theo một định dạng linh hoạt phù hợp với lịch trình của bạn.

Bạn cũng có thể chọn nồng độ cho mức độ bền vững của mình. Các lựa chọn tập trung có thể bao gồm chính sách môi trường, giáo dục bảo tồn, khoa học sinh thái hoặc hệ thống thông tin địa lý. Một số trường cung cấp sự tập trung vào tính bền vững trong một chương trình khác, chẳng hạn như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).

Bạn có thể làm gì với một Thạc sĩ về Bền vững?

bằng thạc sĩ bền vững trực tuyến

Một số sinh viên sử dụng bằng thạc sĩ bền vững trực tuyến của họ cho sự nghiệp khoa học. Họ có thể làm việc với tư cách là nhà khoa học về môi trường, bảo tồn hoặc sinh học động vật hoang dã.

Những người khác theo đuổi sự nghiệp kỹ thuật. Theo Cục Thống kê Lao động, các kỹ sư môi trường giúp phát triển các kế hoạch phục hồi môi trường hoặc tăng tính bền vững. Các chuyên gia có bằng thạc sĩ cũng có thể giúp cộng đồng hoặc công ty tăng cường thực hành xanh. Điều đó có thể liên quan đến việc trở thành một nhà quy hoạch đô thị hoặc một giám đốc hậu cần.

Bằng thạc sĩ cũng có thể dẫn đến các vị trí giảng dạy tại một số trường cao đẳng. Các giáo viên có thể là giảng viên hỗ trợ hoặc giáo sư đại học cộng đồng trong các khoa bảo tồn hoặc khoa học môi trường.

Quản lý Môi trường và Bền vững có phải là Sự nghiệp Tốt không?

Quản lý Môi trường và Bền vững

Đúng vậy, quản lý môi trường và bền vững là một nghề nghiệp tốt đối với nhiều chuyên gia. Các chuyên gia nghiên cứu chủ đề này có thể có các lựa chọn nghề nghiệp trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm nghiên cứu, hậu cần, phát triển khu vực, giáo dục và chính phủ.

Nhiều công việc cho các chuyên gia bền vững có thể mang lại mức lương đáng tin cậy. Ví dụ, Cục Thống kê Lao động tuyên bố rằng các kỹ sư môi trường thường kiếm được từ $ 55.450 đến $ 144.670 hàng năm. Các nhà khoa học và chuyên gia môi trường có thể kiếm được từ $ 42,960 đến $ 129,450 (Cục Thống kê Lao động). Làm việc trong lĩnh vực này cũng có thể mang lại sự hài lòng rằng bạn đang làm điều gì đó tốt cho Trái đất.

Mất bao lâu để có được bằng thạc sĩ về tính bền vững trực tuyến?

Thời gian hoàn thành chương trình của bạn có thể phụ thuộc vào tính khả dụng của bạn cũng như các yêu cầu của chương trình. Thường mất khoảng 1 năm học toàn thời gian, bao gồm cả các khóa học mùa hè, để hoàn thành chương trình thạc sĩ 36 giờ không bao gồm thành phần luận văn.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các chương trình yêu cầu nhiều giờ tín chỉ hơn, thực tập hoặc luận văn thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Đăng ký bán thời gian cũng có thể làm chậm tiến độ của bạn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, có thể mất đến 3 năm để hoàn thành chương trình cấp bằng thạc sĩ bền vững trực tuyến của bạn.

Sự khác biệt giữa MBA so với MS trong Bền vững là gì?

Trong khi một số trường cung cấp một bằng cấp độc lập về tính bền vững, những trường khác bao gồm tính bền vững như một lựa chọn tập trung cho Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đây là cách một MS trực tuyến trong Bền vững so với một MBA trực tuyến trong Bền vững.

MS trong Bền vững MBA về tính bền vững
 • Tham gia các lớp học cốt lõi về khoa học và các vấn đề môi trường
 • Có thể cung cấp các chuyên môn sâu hơn
 • Có thể dẫn đến nghiên cứu hoặc sự nghiệp khoa học
 • Bao gồm các lớp học cốt lõi giải quyết các chủ đề kinh doanh
 • Chuyên về tính bền vững, đặc biệt vì nó liên quan đến kinh doanh
 • Có thể dẫn đến vai trò lãnh đạo liên quan đến các sáng kiến xanh trong môi trường doanh nghiệp

Một số trường cung cấp các chương trình MS-MBA chung hoặc bằng MS trong Kinh doanh Bền vững.

Sự khác biệt giữa Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Nghệ thuật về Bền vững là gì?

Thạc sĩ Nghệ thuật hoặc Thạc sĩ Khoa học Bền vững có thể đóng góp vào mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Chúng ta hãy xem xét hai chương trình này so sánh như thế nào.

MS trong Bền vững MA trong Bền vững
 • Các khóa học kinh tế và khoa học tự nhiên khác
 • Có thể yêu cầu một bài luận văn
 • Có thể áp dụng cho các ngành kỹ thuật, sinh thái hoặc nghiên cứu
 • Các khóa học về khoa học xã hội và chính sách công khác
 • Có thể yêu cầu một luận văn, một dự án capstone hoặc một kỳ thực tập
 • Có thể áp dụng cho công việc lãnh đạo doanh nghiệp, lập kế hoạch công hoặc nghiên cứu

Nhìn chung, có thể có rất nhiều sự chồng chéo giữa hai chương trình.

Một Thạc sĩ về Bền vững có xứng đáng không?

Thạc sĩ về tính bền vững

Vâng, bằng thạc sĩ về tính bền vững rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Thông qua chương trình cấp bằng này, bạn có thể đạt được các kỹ năng có thể tuyển dụng có thể giúp bạn chăm sóc hành tinh và cải thiện sức khỏe và sự an toàn của con người.

Xem thêm:  Tại sao các trường cao đẳng đóng cửa - và điều gì sẽ xảy ra nếu của bạn?

Cơ hội việc làm tăng lên cũng được dự đoán cho một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Theo Cục Thống kê Lao động, việc làm cho các chuyên gia môi trường và nhà khoa học dự kiến sẽ tăng với tốc độ 8% trong mười năm tới.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Vị trí cho các nhà khoa học bảo tồn và các nhà lâm nghiệp đang tăng với tỷ lệ 7%. Một số chuyên gia về bền vững có thể phù hợp với vai trò hậu cần, một vị trí dự kiến sẽ tăng trưởng 30% việc làm trong mười năm tới (Cục Thống kê Lao động).

Các trường đại học cung cấp chương trình cấp bằng thạc sĩ trực tuyến về tính bền vững

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Antioch

Khuôn viên Đại học Antioch

Đại học Antioch cung cấp bằng MBA về Bền vững. Chương trình được thiết kế để dạy sinh viên cách duy trì ba điểm mấu chốt: con người, hành tinh và lợi nhuận. Khóa học bao gồm cả kinh nghiệm thực tế và học thuật. Với quá trình nghiên cứu nghiêm túc, mức độ này có thể được hoàn thành trực tuyến chỉ trong 18 tháng. Antioch được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Antioch được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học .

Đại học bang Black Hills

Khuôn viên Đại học Bang Black Hills

Đại học Bang Black Hills cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Tính bền vững. Các khóa học bao gồm Các nguyên tắc cơ bản về tính bền vững, Khoa học về tính bền vững, Kinh tế môi trường, Kích thước con người trong tính bền vững, Luật và chính sách môi trường. Ứng viên có thể nộp đơn mà không cần điểm GRE miễn là điểm trung bình của họ trên 2,75.

Đại học Bang Black Hills được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Concordia – Wisconsin

Khuôn viên trường Đại học Concordia University Wisconsin

Đại học Concordia — Wisconsin cung cấp bằng MBA về Phân tích và Quản lý Bền vững. Nó yêu cầu hoàn thành 36 tín chỉ để tốt nghiệp.

Nó được thiết kế để giúp sinh viên học cách tạo ra các tác động xã hội tích cực trong tổ chức của họ. Chương trình bao gồm các chủ đề như kinh tế vĩ mô và vi mô, ra quyết định, hóa học môi trường và độc chất, phân tích thống kê và sinh thái công nghiệp.

Đại học Concordia – Wisconsin được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học bang Montclair

Khuôn viên Đại học Bang Montclair

Đại học Bang Montclair cung cấp một MS trực tuyến về Khoa học Bền vững. Nó được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên vào các vai trò lãnh đạo trong các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các công ty khu vực tư nhân. Nó yêu cầu hoàn thành 32 tín chỉ để tốt nghiệp và thường có thể được hoàn thành trong 1 đến 3 năm. Đơn đăng ký được chấp nhận trên cơ sở cuốn chiếu.

Đại học Bang Montclair được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học Northeastern

Khuôn viên Đại học Northeastern

Đại học Northeastern cung cấp chương trình MBA trực tuyến tập trung vào Tính bền vững. Chương trình giảng dạy có sự pha trộn giữa kinh doanh và công nghệ. Các lớp học chỉ giới hạn cho hai mươi sinh viên. Chương trình có thể được hoàn thành trong ít nhất hai năm. Nó cũng bao gồm một nơi cư trú tùy chọn trong khuôn viên trường, nơi các bạn học trực tuyến có thể gặp gỡ nhau.

Đại học Northeastern được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Nam New Hampshire

Khuôn viên Đại học Nam New Hampshire

Đại học Southern New Hampshire cung cấp chương trình MBA trực tuyến tập trung vào Tính bền vững và Tuân thủ Môi trường. Chương trình được ACBSP công nhận và có khả năng hoàn thành chỉ trong một năm. Các lựa chọn khóa học trong chương trình bao gồm Năng lượng và Xã hội, Tuân thủ Môi trường / Tính bền vững và Các vấn đề về Môi trường.

Đại học Southern New Hampshire được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Arizona

Khuôn viên Đại học Arizona

Đại học Arizona cung cấp chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật trực tuyến về Đổi mới, Tính bền vững và Tinh thần Doanh nhân. Chương trình này yêu cầu hoàn thành 30 tín chỉ. Nó bao gồm các khóa học về kinh doanh và quản lý, cũng như các vật liệu tiên tiến và những phát triển tiên tiến trong khoa học và kỹ thuật vật liệu.

Đại học Arizona được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Houston – Clear Lake

Khuôn viên Clear Lake của Đại học Houston

Đại học Houston — Clear Lake cung cấp chương trình MBA trực tuyến tập trung vào Quản lý Môi trường. Những sinh viên chọn sự tập trung này sẽ tham gia các khóa học về Luật Môi trường và Quản lý Rủi ro Môi trường. Chương trình này yêu cầu hoàn thành 36 giờ tín chỉ. Nó có các khóa học cấp tốc chỉ dài 8 tuần.

Đại học Houston-Clear Lake được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Vermont

Cơ sở của Đại học Vermont

Đại học Vermont cung cấp bằng Thạc sĩ về Lãnh đạo vì Sự bền vững. Chương trình sử dụng mô hình thuần tập và yêu cầu hoàn thành một dự án capstone. Khối lượng công việc và lịch trình được thiết kế cho các chuyên gia làm việc. Các khóa học nhấn mạnh các mối quan hệ và bao gồm các cuộc họp đồng bộ. Đây là một chương trình cư trú thấp bao gồm các đợt tăng cường kéo dài một tuần.

Đại học Vermont được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Wilmington

Khuôn viên Đại học Wilmington

Đại học Wilmington cung cấp bằng MBA chuyên về Bền vững. Các lớp học bắt đầu 8 tuần một lần và chương trình được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Quốc tế về Giáo dục Kinh doanh. Chương trình có thể được hoàn thành chỉ trong một năm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Các khóa học bao gồm Hành vi tổ chức và Lãnh đạo có đạo đức, Ra quyết định của người quản lý và Khảo sát về Phân tích dữ liệu.

Đại học Wilmington được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Lấy bằng thạc sĩ của bạn về tính bền vững trực tuyến

Bằng Thạc sĩ về Bền vững Trực tuyến

Tính bền vững là một vấn đề cấp bách trong thế giới ngày nay. Đạt được một nền giáo dục sau đại học trong lĩnh vực này có thể giúp bạn chuẩn bị cho việc giải quyết các nhu cầu bền vững hiện đại.

Khi theo học chương trình thạc sĩ, bạn có thể đạt được các kỹ năng thiết yếu có thể áp dụng trong kinh doanh, giáo dục, chính sách công, kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Bạn thậm chí có thể kiếm được bằng thạc sĩ bền vững trực tuyến. Các chương trình cấp bằng bền vững trực tuyến có thể được công nhận và tôn trọng, và đi học trực tuyến là một sự thay thế thuận tiện cho các lớp học trong khuôn viên trường cho nhiều sinh viên.

Nếu bạn quan tâm đến tính linh hoạt của đào tạo từ xa, bạn có thể bắt đầu kiểm tra các chương trình thạc sĩ trực tuyến được công nhận về tính bền vững ngay hôm nay.

best online masters in sustainability programs
Biểu trưng Mydegreeguide