2023 Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến Tốt nhất

bởi John Apalla

Bằng thạc sĩ trực tuyến về thần học hoặc thần học có thể giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc để theo đuổi sự nghiệp trong chức vụ và học viện.

Các Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến

Nghiên cứu thần học cũng có thể là một phần của nhiệm vụ cá nhân để thăm dò và đào sâu đức tin và kiến thức tôn giáo của bạn, bao gồm cả việc trau dồi ý thức kêu gọi và ơn gọi của bạn.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Một số người có đức tin thích kết hợp việc học thần học với việc đào tạo nghề nghiệp khác trong các lĩnh vực như tâm lý học, giáo dục, hoặc công tác xã hội.

Các Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến

Các Chương trình Thạc sĩ Thần học

Lấy bằng MA về Thần học có thể giúp bạn phát triển kiến thức nền tảng liên quan đến nghiên cứu Kinh thánh, mục vụ nhà thờ, giáo lý thần học và lịch sử nhà thờ.

Một số chương trình nghiên cứu thần học tập trung nhiều hơn vào đào tạo và nghiên cứu học thuật, trong khi các chương trình khác tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên để thụ phong và lãnh đạo mục vụ.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các chương trình sau đại học về thần học thường cung cấp đào tạo trong các lĩnh vực như:

 • Nghiên cứu Kinh thánh và chú giải Kinh thánh
 • Chăm sóc và tư vấn mục vụ
 • Thần học có hệ thống và biện luận
 • Truyền giáo
 • Lịch sử nhà thờ
 • Lãnh đạo giáo hội
 • Quan điểm đa văn hóa về tôn giáo

Khi bạn xem xét các chương trình M.Th trực tuyến khác nhau, bạn có thể tìm kiếm nồng độ phù hợp với mục tiêu của mình. Sự tập trung có thể nhấn mạnh việc đào tạo học thuật về học thuật Kinh thánh và ngôn ngữ Kinh thánh, các kỹ năng thực hành để chăm sóc mục vụ và lãnh đạo nhà thờ, hoặc các nghiên cứu văn hóa tự do hơn.

MA trong các chuyên ngành thần học

MA trong Thần học

Dưới đây là một số lĩnh vực phổ biến của chuyên môn thần học. Một số tập trung nhiều hơn vào chuyên môn trí tuệ và học thuật, trong khi những người khác tập trung nhiều hơn vào các kỹ năng mục vụ thực tế.

 • Nghiên cứu Kinh thánh : Chuyên ngành này liên quan đến việc nghiên cứu chặt chẽ các Cựu ước và Tân ước, nguồn gốc lịch sử của chúng, và các khía cạnh văn bản, đạo đức, tâm linh và giáo lý của việc giải thích Kinh thánh.
 • Giáo dục Tôn giáo : Từ giáo dục tại gia và trường học Chủ nhật đến giáo dục dựa trên đức tin và tiếp cận Cơ đốc giáo toàn cầu, chuyên môn này tập trung vào việc rao giảng, giảng dạy và các hình thức khác của thông điệp Cơ đốc giáo, giáo dục và truyền giáo.
 • Lãnh đạo Cơ đốc : Nếu trọng tâm nghề nghiệp của bạn là lãnh đạo, phát triển hoặc xây dựng một nhà thờ, thì chuyên môn này có thể giúp bạn học các kỹ năng lãnh đạo tổ chức cập nhật.
 • Cố vấn Mục vụ : Chuyên môn tư vấn mục vụ có thể giúp bạn có được các kỹ năng và sự tự tin cần thiết cho các mục vụ tư vấn hàng đầu, bao gồm cố vấn thanh thiếu niên, đào tạo tâm linh, tư vấn cho các cặp vợ chồng và tư vấn đau buồn.
 • Xin lỗi : Chuyên môn về xin lỗi có thể giúp bạn xem xét và kiểm tra các giới hạn của giáo lý Cơ đốc và việc giải thích Kinh thánh. Bạn cũng có thể học cách giải thích và bảo vệ giáo lý Cơ đốc trong bối cảnh văn hóa đương đại.

Hầu hết các chương trình thạc sĩ thần học đều nhấn mạnh đến các khái niệm cốt lõi trong nghiên cứu kinh thánh và giáo lý, nhưng việc xem xét các chuyên ngành như thế này có thể giúp bạn tìm ra chương trình tốt nhất phù hợp với sở thích và mục tiêu của mình.

Nghề nghiệp Thần học & Mức lương

Nghề nghiệp Thần học & Mức lương

Lấy bằng thạc sĩ thần học trực tuyến có thể là một bước quan trọng để đủ điều kiện cho một số cơ hội nghề nghiệp thực tế trong lãnh đạo mục vụ, các chương trình mục vụ Cơ đốc giáo hoặc học viện.

Một chương trình giảng dạy có ý nghĩa, dựa trên giá trị và đạo đức có thể giúp bạn xây dựng nền tảng tinh thần thúc đẩy sự khích lệ, lòng trắc ẩn, sự kiên trì và thành công trong một số lĩnh vực nghề nghiệp và cuộc sống.

Theo Cục Thống kê Lao động , có một số nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến công việc mục vụ, giáo dục tôn giáo hoặc dịch vụ cộng đồng có thể cung cấp các chuyên ngành nghiên cứu tôn giáo, các vai trò định hướng phục vụ.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông $ 98.490
Quản trị viên giáo dục sau trung học $ 97,500
Giáo viên Triết học và Tôn giáo sau Trung học $ 76.160
Người quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng $ 69.600
Nhà văn và tác giả $ 67.120
Giáo viên trung học $ 62.870
Giáo sĩ, bệnh viện đa khoa và phẫu thuật $ 55.990
Cơ sở chăm sóc giáo sĩ, điều dưỡng $ 52,400
Giáo sĩ, tổ chức tôn giáo $ 46.720
Giám đốc, Hoạt động tôn giáo và Giáo dục $ 45.110

Ngoài việc theo đuổi các công việc trong học viện hoặc trong mục vụ tôn giáo, giáo dục và lãnh đạo, bạn có thể theo đuổi nhiều con đường sự nghiệp khác có thể bổ sung cho sự kêu gọi Cơ đốc của bạn.

Đối với nhiều người, đào sâu đức tin Cơ đốc và ý thức về ơn gọi cũng có nghĩa là chuẩn bị cho các vai trò trong các nghề nghiệp định hướng phục vụ. Điều này có thể bao gồm các vị trí trong công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, chính sách công, tư vấn, giảng dạy hoặc lãnh đạo tổ chức.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Một số người thậm chí có thể coi việc đào tạo về giải thích thánh thư, biện giải và triết lý đạo đức của họ là nền tảng cho các công việc sau này trong ngành luật.

Chương trình & Khóa học Thạc sĩ Thần học

Chương trình giảng dạy của Thạc sĩ Thần học

Các lựa chọn về chương trình giảng dạy và khóa học sẽ khác nhau tùy theo trường học và thiết kế chương trình, nhưng là một sinh viên nghiên cứu thần học, bạn có thể tham gia các khóa học tương tự như sau:

 • Giới thiệu về Thần học Cơ đốc : Khóa học này là một cuộc khám phá rộng lớn về thế giới quan của Cơ đốc giáo, tường thuật Kinh thánh và các khái niệm thần học liên quan.
 • Lịch sử nhà thờ : Khóa học này khảo sát lịch sử nhà thờ và khám phá các sự kiện quan trọng trong lịch sử nhà thờ thời kỳ đầu, thời trung cổ và hiện đại, chẳng hạn như cuộc ly giáo giữa các nhà thờ phương đông và phương tây và cuộc Cải cách Tin lành.
 • Giới thiệu về Nghiên cứu Kinh thánh : Lớp học này là một tổng quan phong phú về những cân nhắc lịch sử, văn hóa, giáo lý và triết học quan trọng cần thiết để hiểu và dạy người khác về cả Cựu ước và Tân ước.
 • Kinh thánh Exegesis : Khóa học này cung cấp một nghiên cứu toàn diện về nhiều quan điểm và thực hành được sử dụng trong việc giải thích theo nghĩa đen, lịch sử, đạo đức, tâm linh và giáo lý của Kinh thánh Cựu ước và Tân ước.
 • Nghiên cứu Cựu ước : Bạn sẽ tìm hiểu về các sự kiện quan trọng trong Cựu ước trong bối cảnh của các yếu tố lịch sử và văn hóa và liên quan đến học thuyết thần học.
 • Thần học Tân Ước : Lớp này tập trung vào các đặc điểm chính của thánh thư Tân Ước, bao gồm Chúa Giê-su người Na-xa-rét và chức vụ của ngài, các tác phẩm của Sứ đồ Phao-lô, và các lĩnh vực chính đối lập giữa thần học Cựu ước và Tân ước.
 • Lãnh đạo Mục vụ : Bạn sẽ học về các khuôn khổ hiệu quả để thành công trong vai trò mục sư cấp cao, bao gồm các kỹ năng lãnh đạo tổ chức, kỹ năng lãnh đạo và đào tạo về các mục vụ quan tâm và giáo dục Cơ đốc.
 • Truyền giảng và thờ phượng : Lớp học này khám phá các phương pháp và khái niệm khác nhau liên quan đến việc rao giảng phúc âm trong bối cảnh các thực hành thờ phượng lớn hơn.
 • Phương pháp Nghiên cứu trong Thần học : Khóa học này cung cấp cho các mục sư và nhà thần học đầy tham vọng một nền tảng vững chắc về các công cụ, nguồn lực và phương pháp nghiên cứu có liên quan.
 • Giáo dục Cơ đốc và Tiếp cận : Khóa học này là một cái nhìn tổng thể về các cấu trúc thể chế, các mục vụ và các phương pháp nuôi dưỡng sự hình thành và giáo dục Cơ đốc hiệu quả.
Xem thêm:  Nghiên cứu phụ nữ là gì và tại sao nó có liên quan?

Tổng quan về chương trình giảng dạy này thể hiện phạm vi và chiều sâu của sự phát triển cá nhân và các năng lực liên quan đến công việc mà bạn có thể phát triển khi theo học bằng thạc sĩ thần học.

Yêu cầu tuyển sinh

Tuyển sinh các Chương trình Thạc sĩ Thần học

Để được nhận vào hầu hết các chương trình thạc sĩ về thần học hoặc thần học, bạn sẽ cần có bằng cử nhân.

Bạn cũng có thể đủ điều kiện nếu bạn có thành tích học tập tương đương đã chuẩn bị cho bạn trước những thách thức về học thuật, ngôn ngữ và phân tích của một chương trình nghiên cứu thần học. Các yêu cầu tuyển sinh điển hình bao gồm:

 • Bằng cử nhân về tôn giáo, thần học hoặc các chuyên ngành nghệ thuật tự do liên quan
 • Điểm trung bình đại học đạt yêu cầu
 • Điểm GRE hoặc GMAT (nếu được yêu cầu)
 • Một tuyên bố về niềm tin hoặc mục đích
 • Thư giới thiệu

Các yêu cầu tuyển sinh có thể khác nhau và chính sách tuyển sinh cũng có thể khác nhau khi bạn xem xét các chương trình tại các cơ sở khác nhau, chẳng hạn như các trường cao đẳng truyền thống, trường cao đẳng Kinh thánh hoặc chủng viện.

Công nhận

Chứng nhận các Chương trình Thạc sĩ Thần học

Điều quan trọng là phải tìm hiểu xem bạn có đang theo đuổi bằng cấp từ một trường được công nhận hoàn toàn hay không. Sự công nhận của khu vực giúp đảm bảo bằng cấp của bạn được các trường khác, hội đồng cấp phép và các nhà tuyển dụng trong tương lai tôn vinh. Học tập tại một trường được công nhận có thể giúp đảm bảo rằng chất lượng học tập và các dịch vụ sinh viên mà bạn sẽ nhận được đáp ứng các tiêu chuẩn được chấp nhận.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Cuối cùng, sự công nhận có thể là điều kiện tiên quyết đối với một số hình thức hỗ trợ tài chính. Các tổ chức kiểm định, chẳng hạn như Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) , có thêm thông tin về kiểm định và tìm kiếm các trường được công nhận.

Giấy phép và Chứng chỉ Thần học

Giấy phép và Chứng chỉ Thần học

Một chương trình nghiên cứu sau đại học về thần học hoặc thần học có thể giúp bạn chuẩn bị cho một số nghề nghiệp theo định hướng phục vụ. Nếu đây là con đường sự nghiệp mong muốn của bạn, việc suy nghĩ về giấy phép và chứng chỉ sớm có thể có lợi.

Ba lĩnh vực phổ biến của việc cấp phép và chứng nhận được bổ sung bởi các chương trình thần học bao gồm tư vấn sức khỏe tâm thần, giảng dạy và tuyên úy. Các tổ chức chứng nhận trong các lĩnh vực này bao gồm:

Các yêu cầu có thể khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và chứng nhận mong muốn. Một số chương trình thạc sĩ trực tuyến cấp bằng tôn giáo giúp đảm bảo rằng bạn có được sự chuẩn bị cần thiết để đáp ứng các yêu cầu cấp phép hoặc chứng nhận, điều này có thể hợp lý hóa quy trình.

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Chương trình Thạc sĩ Thần học hỗ trợ tài chính

Nếu bạn dự đoán cần trợ giúp để trang trải các chi phí của chương trình thạc sĩ trực tuyến của mình, bạn có thể cân nhắc đăng ký hỗ trợ tài chính để xem liệu bạn có đủ điều kiện hay không.

Các hình thức hỗ trợ tài chính phổ biến bao gồm trợ cấp giáo dục của tiểu bang và liên bang, chương trình vừa học vừa làm, học bổng dựa trên nhu cầu và thành tích, và các khoản vay dành cho sinh viên. Các điều khoản cho vay và các hình thức hỗ trợ tài chính khác có thể khác nhau, vì vậy sẽ có lợi khi xem xét kỹ tất cả các đề nghị.

Nếu bạn sẽ đăng ký để được hỗ trợ dựa trên nhu cầu, thì việc điền vào Đơn đăng ký miễn phí để được hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA) có thể là một điểm khởi đầu tốt.

Bằng Thần học là gì?

Bằng thần học

Bằng thần học thường là bước đầu tiên tốt để làm việc trong thánh chức. Các chuyên ngành thần học thường được hướng dẫn có hệ thống về nghiên cứu Kinh thánh, lịch sử nhà thờ và giáo lý Cơ đốc.

Kiếm được bằng thần học cũng có thể liên quan đến việc đào tạo chuyên môn về chú giải Kinh thánh, giáo lý học, biện luận, tư vấn mục vụ, đào tạo Cơ đốc nhân và lãnh đạo nhà thờ.

Bằng thần học có thể là một cách để đào sâu đức tin và hiểu biết tôn giáo của bạn, nhưng khi được cấp bởi một tổ chức được công nhận, nó cũng là một bằng cấp học thuật được chính thức công nhận. Sinh viên có thể lấy bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc tiến sĩ Thần học.

Tôi Nên Chọn Một Trường Đại Học, Cao Đẳng Kinh Thánh hay một Chủng viện để Nghiên cứu?

chương trình thạc sĩ thần học

Khi kiểm tra các chương trình thạc sĩ về thần học, các chương trình có thể được cung cấp bởi các trường cao đẳng hoặc đại học thông thường, bởi các trường cao đẳng Kinh thánh, hoặc các chủng viện thần học và trường thần học.

Bạn nên chọn loại hình tổ chức nào?

 • Đại học : Một trường đại học giáo dân thường phục vụ cho sinh viên có nguồn gốc Cơ đốc và không theo Cơ đốc giáo. Nó thường không tán thành đời sống tôn giáo mặc dù nó cung cấp các bằng cấp về thần học cùng với các chuyên ngành khác.
 • Trường cao đẳng Kinh thánh : Trường cao đẳng kinh thánh hoặc trường cao đẳng Cơ đốc có thể cung cấp nhiều chuyên ngành nhưng thường do giảng viên Cơ đốc giảng dạy. Loại trường đại học này thường tán thành các giá trị của Cơ đốc giáo, công nhận các ngày lễ của Cơ đốc giáo, và khuyến khích các hoạt động liên quan đến nhà thờ.
 • Chủng viện : Một chủng viện hoặc trường thần học cung cấp các chương trình sau đại học về thần học, tập trung nhiều vào việc đào tạo Cơ đốc giáo, nghiên cứu Kinh thánh và các nghiên cứu thần học khác hoặc các khóa học thực hành liên quan đến việc chuẩn bị mục vụ.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn cân nhắc xem nồng độ khóa học nào phù hợp với mục tiêu và sở thích của bạn. Khi bạn xem xét các lựa chọn cấp bằng thần học trực tuyến , bạn cũng có thể muốn xác định định hướng thể chế nào có ý nghĩa nhất đối với cá nhân bạn.

Tôi cần gì để lấy bằng Thạc sĩ Thần học?

bằng thạc sĩ trong các chương trình thần học

Đối với hầu hết các bằng thạc sĩ trực tuyến trong các chương trình thần học, bạn sẽ phải lấy bằng cử nhân từ một trường được công nhận.

Điều đó nói rằng, hầu hết các chương trình không có yêu cầu nghiêm ngặt về loại bằng cử nhân bạn có. Trên thực tế, một số chương trình sau đại học nhận thấy lợi ích trong việc tuyển dụng sinh viên có kinh nghiệm sống, nền tảng học vấn và quan điểm đa dạng.

Xem thêm:  Các Chương trình Giảng dạy Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất năm 2023

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Tất nhiên, có bằng cử nhân thần học, tôn giáo hoặc nghiên cứu tôn giáo có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho nhiều chủ đề mà bạn có thể gặp phải trong chương trình thạc sĩ thần học.

Bạn có thể làm gì với một Thạc sĩ Thần học?

Thạc sĩ Thần học

Kiếm được bằng thạc sĩ thần học có thể giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu rộng về giáo lý Cơ đốc và phát triển chuyên môn của bạn trong việc nghiên cứu và giải thích Kinh thánh. Bằng cấp này có thể giúp bạn đủ điều kiện để được phong chức và cảm thấy tự tin hơn về các công việc trong chức vụ và lãnh đạo mục vụ.

Bạn có thể muốn theo đuổi các bậc thầy về thần học và tôn giáo để phát triển bản thân hoặc hình thành tâm linh. Loại hình phát triển cá nhân này cũng có thể hỗ trợ bạn thành công trong các vai trò chuyên môn, đặc biệt là những công việc theo định hướng dịch vụ.

Theo Cục Thống kê Lao động, việc làm cho các nhà quản lý dịch vụ xã hội và cộng đồng được dự báo sẽ tăng 17% trong mười năm tới. Nhiều Cơ đốc nhân có cam kết và được đào tạo về mặt học thuật cũng theo đuổi giấy phép để phục vụ trong các lĩnh vực như trị liệu tâm lý, tư vấn hoặc giáo dục.

Mất bao lâu để lấy bằng thạc sĩ thần học?

Bằng Thạc sĩ Thần học

Đối với một số sinh viên, tùy thuộc vào trường học và chương trình, có thể mất 2 đến 3 năm để hoàn thành tất cả các yêu cầu của bằng thạc sĩ thần học hoặc thần học.

Thời gian bạn hoàn thành cũng có thể phụ thuộc vào việc bạn mất bao lâu để hoàn thành luận án hoặc yêu cầu của đề tài. Nếu chương trình chỉ yêu cầu 36 giờ tín chỉ và không có luận văn, có thể kết thúc trong 1 năm với việc học toàn thời gian quanh năm, kể cả mùa hè.

Có thể được phong chức sau khi kiếm được bằng tốt nghiệp trực tuyến về thần học không?

Bằng Cao học Thần học

Không có một bộ yêu cầu thống nhất nào đủ tiêu chuẩn cho một người nào đó để được phong chức. Những yêu cầu này có xu hướng thay đổi đáng kể theo mệnh giá.

Điều đó nói rằng, một số giáo phái Cơ đốc giáo lớn yêu cầu một Master of Divinity. Chương trình đào tạo bạn có thể nhận được từ các bậc thầy về thần học hoặc thần học có thể giúp chuẩn bị cho bạn làm việc trong các vai trò mục vụ ở hầu hết các giáo phái.

Các mục sư và bộ trưởng có nguyện vọng dự định thụ phong có thể tìm kiếm thông tin từ các hiệp hội quản lý việc thụ phong trong giáo phái tương ứng của họ.

Sự khác biệt giữa Thạc sĩ Thần học và Thạc sĩ Thần học là gì?

Một chương trình thạc sĩ về thần học có khả năng nhấn mạnh sự chuẩn bị cho việc thụ phong và làm việc trong vai trò mục vụ. Một chương trình thạc sĩ thần học có thể nhấn mạnh sự chuẩn bị học thuật chuyên sâu hơn về thần học.

Bậc thầy về Thần tính Thạc sĩ thần học
 • Nhấn mạnh sự chuẩn bị cho việc xuất gia
 • Nhấn mạnh đến sự hình thành tâm linh Cơ đốc, tư vấn mục vụ và giáo dục học
 • Nhiều khả năng yêu cầu một dự án capstone thực tế thay vì một luận án
 • Nhấn mạnh nghiên cứu học thuật về thần học
 • Ít chú trọng hơn đến các giáo huấn, các mục vụ chăm sóc và sự hình thành tâm linh cá nhân
 • Có nhiều khả năng bao gồm một yêu cầu luận văn

Mức độ thần thánh nhấn mạnh vào việc chuẩn bị cho bạn công việc thực tế với tư cách là mục sư nhà thờ thay vì vai trò trong học viện có lẽ là điều khiến nó trở nên nổi bật nhất so với mức độ thần học.

Một Thạc sĩ Thần học có xứng đáng không?

Vâng, bằng thạc sĩ thần học rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Bậc thầy về thần học hoặc thần học có thể giúp trang bị cho bạn cho sự nghiệp thánh chức và giúp bạn đủ điều kiện để được thụ phong ở nhiều giáo phái.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Cục Thống kê Lao động dự báo tăng trưởng việc làm 4% cho các nghề nghiệp của giáo sĩ. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch tìm kiếm sự truyền chức hoặc sự nghiệp mục vụ, bạn vẫn có thể muốn có bằng thạc sĩ thần học nếu bạn muốn nghiên cứu thần học và đào sâu kiến thức của mình về thánh thư và giáo lý Cơ đốc.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng thạc sĩ thần học trực tuyến

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Belhaven

Khuôn viên Đại học Belhaven

Đại học Belhaven cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến về Nghiên cứu Kinh thánh và Thần học. Chương trình yêu cầu 36 giờ tín chỉ để tốt nghiệp. Ứng viên phải có bằng thạc sĩ với điểm trung bình từ 2,5 trở lên. Nếu ứng viên không đạt yêu cầu, họ có thể nộp một bài luận và 2 thư giới thiệu để xem xét.

Đại học Belhaven được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Biola

Khuôn viên Đại học Biola

Đại học Biola cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến tập trung vào Thần học. Chương trình cung cấp hai bản nhạc: tiếng Hy Lạp và không tiếng Hy Lạp. Bài hát tiếng Hy Lạp cho phép học sinh học tiếng Hy Lạp được sử dụng trong Tân Ước.

Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình tối thiểu là 3.0. Họ cũng phải nộp bảng điểm chính thức, 2 bài luận và 2 tài liệu tham khảo.

Đại học Biola được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC.

Đại học Campbellsville

Khuôn viên Đại học Campbellsville

Đại học Campbellsville cung cấp chương trình Thạc sĩ Thần học trực tuyến. Chương trình thường có thể được hoàn thành trong 2 năm và các khóa học của nó kéo dài 8 tuần. Sinh viên có thể chọn một trong ba chuyên ngành: Nghiên cứu Kinh thánh, Lãnh đạo Mục vụ và Thần học. Ứng viên phải có bằng cử nhân và cần nộp một bài luận và 2 thư giới thiệu.

Đại học Campbellsville được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Đại học quốc tế Columbia

Khuôn viên Đại học Quốc tế Columbia

Đại học Quốc tế Columbia cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến về Nghiên cứu Thần học. Chương trình yêu cầu 48 giờ tín chỉ để tốt nghiệp và thường có thể được hoàn thành trong 2 năm. Các ứng viên phải nộp bảng điểm chính thức, một bài luận ứng tuyển và một tài liệu tham khảo từ một nhà lãnh đạo nhà thờ. Điểm trung bình tối thiểu 2,5 là cần thiết để đủ điều kiện tham gia chương trình.

CIU được công nhận bởi: Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.

Đại học Concordia – Irvine

Đại học Concordia - Khuôn viên Irvine

Đại học Concordia — Irvine cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến về Thần học. Chương trình yêu cầu 32 giờ tín chỉ để tốt nghiệp và thường mất 2,5 năm để hoàn thành. Học sinh có thể chọn thêm một trong năm cách nhấn mạnh. Ứng viên phải có bằng cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào, bản tuyên bố ý định và 2 tài liệu tham khảo chuyên môn.

Đại học Concordia – Irvine được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC.

Đại học Creighton

Khuôn viên Đại học Creighton

Đại học Creighton cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến tại Bộ. Chương trình cung cấp các kỳ hạn 8 tuần. Sinh viên phải hoàn thành 48 giờ tín chỉ, bao gồm cả thời gian thực tập, để tốt nghiệp. Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình 3.0, 3 thư giới thiệu và bản tường trình cá nhân.

Đại học Creighton được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trung học Bắc Trung Bộ.

Đại học Fordham

Khuôn viên Đại học Fordham

Đại học Fordham cung cấp nhiều loại bằng thạc sĩ về thần học, bao gồm cả Nghiên cứu Mục vụ.

Xem thêm:  10 Suggestions for Enjoying Protection in Entrance of Objective

Tùy thuộc vào chương trình, cần 36 đến 60 tín chỉ để tốt nghiệp. Các yêu cầu tốt nghiệp khác cũng khác nhau tùy thuộc vào chương trình. Ứng viên phải nộp 2 thư giới thiệu, tất cả bảng điểm chính thức, sơ yếu lý lịch và bản khai cá nhân để đủ điều kiện. Một cuộc phỏng vấn cũng phải được hoàn thành.

Đại học Fordham được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các Hoa Kỳ Trung Quốc.

Đại học Franciscan của Steubenville

Cơ sở của Đại học Franciscan University of Steubenville

Đại học Franciscan University of Steubenville cung cấp chương trình Thạc sĩ Thần học và Bộ Cơ đốc trực tuyến. Học sinh phải hoàn thành 30 tín chỉ từ các khóa học chính và 3 đến 7 môn tự chọn. Điểm trung bình từ 3.0 trở lên cần được duy trì để tốt nghiệp. Những người quan tâm đến chương trình phải có bằng cử nhân với điểm trung bình tối thiểu là 3.0.

Đại học Franciscan của Steubenville được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Chủng viện thần học đầy đủ hơn

Khuôn viên Chủng viện Thần học đầy đủ hơn

Fuller Theology Seminary cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học trực tuyến và Thạc sĩ Nghệ thuật về Thần học và Bộ. Cả hai chương trình đều yêu cầu sinh viên phải hoàn thành 80 tín chỉ để tốt nghiệp, thường mất 4 năm để hoàn thành. Ứng viên phải có điểm trung bình từ 2.7 trở lên và cần nộp một bài luận và 3 tài liệu tham khảo.

Fuller Theological Seminary được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và trường cao đẳng phía Tây Ủy ban cao đẳng và đại học.

Đại học Gonzaga

Khuôn viên trường đại học Gonzaga

Đại học Gonzaga cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học và Lãnh đạo. Sinh viên phải hoàn thành 30 tín chỉ để tốt nghiệp. Mặc dù chương trình có thể được hoàn thành trực tuyến, nhưng hai lần thăm khuôn viên trường là bắt buộc. Ứng viên phải có điểm trung bình 3.0 từ chương trình cử nhân, 2 thư giới thiệu và một bài viết mẫu.

Đại học Gonzaga được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng và đại học Tây Bắc.

Đại học Harding

Khuôn viên trường đại học Harding

Đại học Harding cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học, Thạc sĩ Nghệ thuật trong Bộ Cơ đốc, và Thạc sĩ Thần học.

Mỗi chương trình có các yêu cầu khác nhau: cả hai chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật đều yêu cầu 48 tín chỉ, trong khi Thạc sĩ Thần học yêu cầu 78. Ứng viên cần cung cấp 4 tài liệu tham khảo, trong đó có 2 tài liệu tham khảo từ giáo sư, một tài liệu từ bộ trưởng và một tài liệu tham khảo nhân vật.

Harding được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Liberty

Khuôn viên Đại học Liberty

Đại học Liberty cung cấp chương trình Thạc sĩ Thần học trực tuyến. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 30 giờ tín chỉ.

Chương trình thường có thể được hoàn thành trong 1,5 năm và mỗi khóa học kéo dài 8 tuần. Thay vào đó, một bài học không phải là luận án cho phép sinh viên hoàn thành một dự án capstone. Người nộp đơn phải có điểm trung bình 3.0 và khuyến nghị mục vụ và cần hoàn thành bảng câu hỏi về thần học.

Đại học Liberty được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Lincoln Christian

Khuôn viên Đại học Lincoln Christian

Lincoln Christian University cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học về Nghệ thuật. Chương trình chỉ yêu cầu 10 đến 12 khóa học để hoàn thành nó. Ứng viên phải có điểm trung bình từ 2,5 trở lên. Họ cũng cần nộp đơn đăng ký trực tuyến, 2 bài luận và 2 tài liệu giới thiệu về nhân vật từ những người giữ chức vụ lãnh đạo tại các tổ chức Cơ đốc.

Đại học Lincoln Christian được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Newman

Khuôn viên Đại học Newman

Đại học Newman cung cấp cả Thạc sĩ Thần học và Thạc sĩ Thần học. Cả hai chương trình đều yêu cầu sinh viên phải hoàn thành 30 giờ tín chỉ.

Sinh viên muốn lấy bằng MA về Thần học phải hoàn thành luận án. Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình 3.0 trở lên, thư giới thiệu và bài luận cá nhân.

Đại học Newman được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Tây Bắc

Khuôn viên Đại học Tây Bắc

Đại học Northwest cung cấp chương trình Thạc sĩ Nghệ thuật trực tuyến về Kinh thánh và Thần học. Để tốt nghiệp, bạn phải hoàn thành 36 tín chỉ. Học sinh có thể bắt đầu chương trình vào sáu ngày khai giảng khác nhau trong suốt năm. Các ứng viên phải nộp đơn đăng ký trực tuyến với bảng điểm chính thức, bài luận cá nhân và thư giới thiệu từ một người tham khảo mục vụ hoặc nghề nghiệp.

Đại học Northwest được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng và đại học Tây Bắc.

Đại học Regent

Khuôn viên Đại học Regent

Đại học Regent cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học. Chương trình yêu cầu 24 tín chỉ để tốt nghiệp và thường có thể được hoàn thành trong 2 năm.

Sinh viên có thể chọn thêm một trong bốn nồng độ vào bằng cấp của mình, chẳng hạn như Lịch sử Giáo hội hoặc Nghiên cứu Kinh thánh. Các ứng viên phải nộp đơn trực tuyến và cần gửi một bảng câu hỏi tuyển sinh và một bài viết mẫu về học thuật.

Đại học Regent được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Saint Joseph’s College of Maine

Khuôn viên trường Saint Joseph's College of Maine

Saint Joseph’s College of Maine cung cấp chương trình Thạc sĩ Thần học về Thần học trực tuyến. Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến và nộp bảng điểm chính thức để đủ điều kiện.

Chương trình thường có thể được hoàn thành trong một năm và 6 tháng. Sinh viên có thể chọn thêm một trong ba chuyên ngành cho bằng cấp của mình: Thần học Mục vụ, Thần học Thánh, hoặc Nghiên cứu Đặc điểm Nâng cao.

Saint Joseph’s College được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England, Inc.

Đại học Saint Leo

Khuôn viên Đại học Saint Leo

Đại học Saint Leo cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học trực tuyến. Để tốt nghiệp, sinh viên phải nộp 36 giờ tín chỉ, với 9 tín chỉ mở cho các môn tự chọn thần học. Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình tối thiểu là 3.0 và cần nộp bảng điểm chính thức, thư giới thiệu chuyên môn và tuyên bố về mục tiêu nghề nghiệp.

Đại học Saint Leo được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Dallas

Khuôn viên Đại học Dallas

Đại học Dallas cung cấp bằng Thạc sĩ Thần học. Sinh viên phải hoàn thành 37 giờ tín chỉ, bao gồm 3 giờ tín chỉ dành riêng cho một dự án capstone.

Tài liệu tham khảo có chú thích phải được gửi để tốt nghiệp. Ứng viên phải có bằng cử nhân với điểm trung bình 2,75 và cần có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy và thư giới thiệu.

Đại học Dallas được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Notre Dame

Khuôn viên Đại học Notre Dame

Đại học Notre Dame cung cấp chương trình Thạc sĩ Thần học về Thần học trực tuyến. Ứng viên phải nộp 3 thư giới thiệu và bảng điểm để nộp hồ sơ.

Sinh viên phải hoàn thành 36 tín chỉ để tốt nghiệp. Học sinh có thể chọn giữa Đường dân cư hỗn hợp, yêu cầu các khóa học mùa hè trong khuôn viên trường, hoặc Đường mòn trực tuyến hỗn hợp, có các khóa học hè trực tuyến.

Đại học Notre Dame được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội các trường cao đẳng và trung học Bắc Trung Bộ.

Nhận các Thạc sĩ Thần học của bạn Trực tuyến

Thạc sĩ Thần học Trực tuyến

Lấy thạc sĩ thần học của bạn có thể là một con đường ít truyền thống hơn, nhưng nó có thể dẫn đến sự nghiệp bổ ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù con đường sự nghiệp truyền thống có thể giáo dục bạn, nhưng có thể việc theo đuổi các bậc thầy về thần học hoặc thần học có thể thực sự truyền cảm hứng và biến đổi bạn.

Đào tạo thần học nâng cao có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về thánh thư và trang bị cho bạn vai trò lãnh đạo, giảng dạy hoặc phục vụ trong nhà thờ hoặc cộng đồng địa phương của bạn. Nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp thánh chức, bạn có thể bắt đầu hành trình giáo dục của mình ngay hôm nay bằng cách xem các chương trình sau đại học thần học trực tuyến được công nhận.

online masters in theology programs
Biểu trưng Mydegreeguide