Thực hành là gì? Mọi thư bạn cân biêt

Tìm hiểu thực hành là gì, làm thế nào để nổi bật trong thực tế của bạn và cách áp dụng những gì bạn đã học trên lớp vào thực tế của bạn. Một chương trình thực hành …

Đọc tiếp

Bằng MPA là gì?

KBTB kết hợp các khái niệm kinh doanh, nghiên cứu pháp lý, kinh tế và khoa học chính trị. Sinh viên MPA học cách phân tích chính sách và quản lý các chương trình của chính phủ và …

Đọc tiếp

Khi nào là ngày Ivy 2022?

Ngày Ivy là khi tất cả các trường Ivy League công bố quyết định nhập học năm đầu tiên của họ. Ngày thông báo thường rơi vào khoảng cuối tháng 3 hàng năm. Sau Ngày Thường xuân, hãy …

Đọc tiếp