Cách viết phần thân bài cho bài luận đại học

Mục đích của một đoạn văn là gì?

Phần thân bài đóng vai trò không thể thiếu trong việc blog/thesis-statement-strategies/”>chứng minh luận điểm của bài văn , được trình bày trong phần mở bài. Theo một trình tự, các đoạn thân bài cung cấp một đường dẫn từ phần mở đầu – dự báo cấu trúc nội dung của bài luận – đến phần kết luận, tóm tắt các lập luận và xem xét những hiểu biết cuối cùng có thể áp dụng như thế nào trong các bối cảnh khác nhau. Do đó, mỗi đoạn nội dung phải liên quan một cách logic với đoạn ngay trước và sau nó.

Nếu bạn có thể loại bỏ một đoạn văn mà không làm mất thông tin quan trọng hỗ trợ cho tuyên bố luận điểm của mình, thì đoạn văn đó là một sự khác biệt với đường dẫn này và nên được chỉnh sửa để phù hợp với phần còn lại của bài luận của bạn và chứa bằng chứng, bối cảnh và / hoặc chi tiết cần thiết .

Mỗi đoạn nội dung phải liên hệ một cách hợp lý với đoạn văn ngay trước và sau đoạn văn đó, đồng thời cũng phải tập trung vào một chủ đề hoặc ý tưởng duy nhất.

Mỗi đoạn văn cũng phải tập trung vào một chủ đề hoặc ý tưởng duy nhất. Nếu chủ đề phức tạp hoặc có nhiều phần, hãy cân nhắc xem mỗi phần có được lợi từ đoạn văn của chính nó hay không.

Xem thêm:  18 công việc tốt nhất cho "Con người"

Mọi người có xu hướng hấp thụ thông tin theo từng bước ngắn và người đọc thường dành thời gian nghỉ ngơi tinh thần ở cuối đoạn văn. Điểm dừng này cũng là nơi họ tạm dừng để xem xét nội dung hoặc viết ghi chú. Như vậy, bạn nên tránh những đoạn văn dài dòng.

Cuối cùng, hầu hết các quy ước về văn phong hàn lâm đều dựa vào các đoạn văn một câu. Tương tự như cách các đoạn nội dung có thể quá dài và lộn xộn, các đoạn một câu có thể cảm thấy quá ngắn và kém phát triển. Làm theo sáu bước dưới đây sẽ cho phép bạn tránh được cái bẫy phong cách này.