Các trường cao đẳng tốt nhất ở Colorado

Được thành lập vào năm 1889, Đại học Bắc Colorado cung cấp hơn 100 chương trình đại học và 120 chương trình sau đại học cho khoảng 13.500 sinh viên. Bên cạnh các lớp học tại bốn cơ sở của trường, UNC cung cấp hàng chục bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trực tuyến hoàn toàn trong các lĩnh vực như quản trị kinh doanh, tâm lý giáo dục và điều dưỡng.

Ứng viên đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. Khoảng 25% sinh viên UNC chuyển từ trường khác, và trường đại học miễn yêu cầu ACT hoặc SAT cho những sinh viên tương lai có hơn 24 tín chỉ có thể chuyển tiếp. Để đăng ký vào một chương trình sau đại học, bạn thường phải có bằng cử nhân và tham gia kỳ thi đầu vào như GRE.

UNC cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho sinh viên của mình, phần lớn dựa trên thành tích học tập, dịch vụ cộng đồng và / hoặc lĩnh vực nghiên cứu. Ví dụ: các cựu quân nhân theo học thạc sĩ hóa học có thể đăng ký học bổng trị giá 10.000 đô la và Học bổng Amy Smart Memorial cung cấp 2.000 đô la hỗ trợ mỗi năm cho sinh viên đại học thể hiện tiềm năng lãnh đạo đặc biệt.

Xem thêm:  Hỏi Giáo sư: Điểm đỗ đại học là gì?