Các Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến Tốt nhất năm 2021

Trả lời cuộc gọi của bạn và bắt đầu lấy bằng Thạc sĩ Thần học của bạn trực tuyến từ một trong những trường được xếp hạng hàng đầu này. So sánh các chương trình tốt nhất ở đây.

masters-theology-programs=””>Các chương trình thạc sĩ thần học bao gồm thạc sĩ thần học (Th.M.) và thạc sĩ nghệ thuật trong nghiên cứu thần học (MATS). Một số trường cung cấp bằng thạc sĩ thần học, tương đương với MATS. Mỗi bằng cấp này cho phép người học làm sâu sắc thêm sự gắn bó của học giả với đức tin của họ.

Hầu hết Th.M. Các bằng cấp mất một năm để hoàn thành, đòi hỏi khoảng 30 tín chỉ. Môn học thường bao gồm tư vấn mục vụ, thần học có hệ thống, chú giải Kinh thánh và các ngôn ngữ Kinh thánh như tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Các văn bằng MATS thường mất 1-2 năm để hoàn thành và bao gồm 30-60 tín chỉ của các môn học. Học phí thay đổi. Một số chương trình trực tuyến hàng đầu có giá chỉ $ 5,500. Những người khác có thể tốn hơn năm lần số tiền đó.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ thần học thường làm giám đốc chương trình giáo dục cho các tổ chức dựa trên đức tin hoặc với tư cách là thành viên giáo sĩ. Nhiều người cũng theo đuổi sự nghiệp trong học thuật. Theo PayScale, những cá nhân có bằng thạc sĩ về nghiên cứu thần học kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 59.000 đô la mỗi năm tính đến tháng 10 năm 2021.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về việc kiếm bằng thạc sĩ thần học trực tuyến, bao gồm cả việc cung cấp bằng cấp, yêu cầu nhập học và các lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp.

Table of Contents

Tôi Có thể Mong đợi Điều gì Từ một Chương trình Thần học Thạc sĩ Trực tuyến?

Các sinh viên theo học thạc sĩ thần học thường có kỹ năng viết và nghiên cứu học thuật. Nhiều sinh viên tốt nghiệp trở thành nhà giáo dục hoặc thành viên giáo sĩ, vì vậy họ thường là những nhà giao tiếp có năng khiếu và những công chức tận tụy.

Nếu bạn đang blog/preparing-for-graduate-school/”>chuẩn bị nộp đơn vào trường cao học thần học, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu các lựa chọn khác nhau về bằng thạc sĩ thần học. Th.M. dành cho những cá nhân có kế hoạch theo đuổi mục vụ dạy nghề hoặc lấy bằng tiến sĩ thần học hoặc một chủ đề liên quan. Nhiều Th.M. bằng cấp yêu cầu người nộp đơn phải có bằng thạc sĩ thần thánh (M.Div.).

Hầu hết Th.M. chương trình bao gồm 30 tín chỉ của các môn học và mất một năm để hoàn thành. Sinh viên thường chọn một chuyên ngành, chẳng hạn như nghiên cứu Kinh thánh, tôn giáo và xã hội, hoặc mục vụ và truyền thông.

Không giống như hầu hết Th.M. các chương trình, các chương trình MATS thường chấp nhận những sinh viên chưa hoàn thành các môn thần học ở cấp độ sau đại học. Mặc dù một số chương trình MATS chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận vai trò mục vụ, nhưng bằng cấp MATS thường phù hợp với những giáo dân không có kế hoạch trở thành thành viên giáo sĩ được truyền chức. Các chương trình MATS bao gồm 30-60 tín chỉ và sinh viên mất hai năm để hoàn thành. Các lớp học giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và các ngành thần học.

Vẫn đang tìm kiếm sự phù hợp phù hợp? Khám phá các chương trình tương tự.

Tôi sẽ tham gia những khóa học nào trong Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến?

Tiếng Do Thái

Học sinh nghiên cứu Thư tín gửi người Hê-bơ-rơ, một trong những cuốn sách quan trọng nhất của Tân Ước. Thông qua phân tích văn bản gần gũi, học sinh xem xét bối cảnh lịch sử của cuốn sách, các vấn đề giải thích và các chủ đề thần học chính.

Lời xin lỗi trong Tân Ước

Khóa học này tập trung vào giá trị lịch sử của Tân Ước. Học sinh tham gia vào văn học từ các nghiên cứu lịch sử về Chúa Giê-su và Kitô học Tân Ước. Họ học cách bảo vệ tính xác thực của Tân Ước trước những người chỉ trích nó.

Lịch sử Cơ đốc giáo toàn cầu

Trong lớp học này, người học nghiên cứu sự truyền bá toàn cầu của Cơ đốc giáo từ thế kỷ thứ nhất trở đi. Thông qua các bài đọc, bài giảng và thảo luận, sinh viên tìm hiểu về các nhà truyền giáo và phong trào có ảnh hưởng.

Lãnh đạo Giáo xứ và Thực hành Mục vụ

Học sinh khám phá các nguyên tắc lãnh đạo Cơ đốc và cách áp dụng chúng trong thực hành thánh chức. Họ học cách tiếp cận các trách nhiệm mục vụ về mặt thần học và suy ngẫm về ý nghĩa của lời kêu gọi làm mục sư.

Tôn giáo và Nhập cư

Khóa học này khám phá mối quan hệ giữa nhập cư và tôn giáo ở Hoa Kỳ. Nó đề cập đến tác động của nhập cư đối với việc thực hành tâm linh. Khóa học cũng xem xét ảnh hưởng của tôn giáo đối với các gia đình, nền văn hóa và cộng đồng nhập cư. Học sinh xem xét cách thức giao thoa giữa chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo trong việc hình thành bản sắc của người nhập cư.

Tìm các công cụ bạn cần để bắt đầu bằng cấp của bạn

Yêu cầu Nhập học cho Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến là gì?

Các chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến thường có các resources/graduate-admissions-guide/”>yêu cầu nhập học sau đại học giống như các đối tác trong khuôn viên trường. Nhiều Th.M. các chương trình yêu cầu người nộp đơn phải có bằng M.Div. bằng cấp. Tuy nhiên, một số nhận sinh viên có bằng thần học cấp độ sau đại học khác. Chủng viện Thần học Dallas cung cấp một M.Div kết hợp. và Th.M. chương trình mà sinh viên có thể hoàn thành trong bốn năm.

Một số Th.M. các chương trình yêu cầu ứng viên phải thông thạo ít nhất một ngôn ngữ Kinh thánh, chẳng hạn như tiếng Do Thái hoặc tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, các chương trình MATS hiếm khi yêu cầu trình độ thông thạo ngôn ngữ Kinh thánh.

Đăng kí

Các chương trình sau đại học không sử blog/college-application-systems/”>dụng các hệ thống ứng dụng tập trung , chẳng hạn như blog/what-is-common-app/”>Ứng dụng chung . Thay vào đó, họ yêu cầu các sinh viên tương lai nộp đơn trực tiếp cho các trường. Hầu hết các chương trình đều tính phí cho người nộp đơn khi họ đăng ký hoặc ghi danh. Một số trường miễn lệ phí này cho cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ và vợ / chồng trong quân đội.

Điểm kiểm tra

Một số chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến yêu cầu ứng viên nộp điểm GRE của họ. Bởi vì các chương trình thạc sĩ thần học nhấn mạnh vào viết và nghiên cứu, một số chương trình coi điểm viết phân tích và lời nói của sinh viên nhiều hơn thành tích của họ trong phần lý luận định lượng của kỳ thi.

Xem thêm:  Nhân văn và Khoa học xã hội Nghề nghiệp

Thư giới thiệu

Nhiều chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến yêu cầu ứng viên nộp thư giới thiệu. Khi quyết định ai để blog/asking-for-letter-of-recommendation/”>yêu cầu thư giới thiệu , hãy xem xét các giáo sư và cố vấn tôn giáo, những người có thể chứng thực khả năng thành công của bạn trong chương trình thạc sĩ thần học.

Sơ yếu lý lịch và Kinh nghiệm làm việc

Các ủy ban tuyển sinh có thể yêu cầu bạn nộp resources/resume-cover-letter-guide/”>sơ yếu lý lịch hoặc sơ yếu lý lịch (CV) khi đăng ký vào các chương trình của họ. Một số chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến đánh giá các ứng viên về hồ sơ tôn giáo hoặc phục vụ cộng đồng của họ, vì vậy hãy bao gồm cả kinh nghiệm chuyên môn và tình nguyện vào sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.

Bài luận

Các ủy ban tuyển sinh của trường sau đại học thường yêu cầu ứng viên nộp các ví dụ về công việc học tập của họ. Nhiều người yêu cầu resources/how-to-write-a-grad-school-essay/”>các bài luận ứng dụng dài 1.000 đến 1.500 từ. Họ cũng có thể yêu cầu các bài báo học thuật dài 7.000 đến 10.000 từ. Một số chương trình cũng yêu cầu người nộp đơn trả lời bảng câu hỏi về niềm tin và thực hành tôn giáo của họ.

Bảng điểm chính thức

Các ủy ban tuyển sinh của trường sau đại học yêu cầu ứng viên nộp bảng điểm học tập chính thức từ mỗi trường cao đẳng hoặc đại học mà họ đã theo học. Một số chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến chấp nhận resources/transfer-guide/”>tín chỉ chuyển tiếp từ những ứng viên đã hoàn thành các môn học cấp độ sau đại học về thần học và các môn học liên quan.

Tôi có thể làm gì với Bằng Thạc sĩ Thần học Trực tuyến?

Triển vọng nghề nghiệp

Những sinh viên kiếm được Th.M. hoặc bằng MATS thường làm giám đốc bộ hoặc giám đốc giáo dục tôn giáo. Những người khác phục vụ như thành viên giáo sĩ. Một số sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ thần học lấy bằng tiến sĩ và theo đuổi sự nghiệp như giáo viên sau trung học trong các trường cao đẳng và đại học.

Cục Thống kê Lao động (BLS) dự đoán rằng việc làm cho các giám đốc hoạt động tôn giáo và giáo dục sẽ tăng 2% trong giai đoạn 2020-2030, chậm hơn tốc độ tăng trưởng việc làm trung bình giữa các ngành. Tỷ lệ tăng trưởng việc làm dự kiến cho các thành viên giáo sĩ trong giai đoạn này cũng thấp hơn mức trung bình. Tuy nhiên, BLS dự án việc làm cho giáo viên sau trung học sẽ tăng 12% từ năm 2020-2030.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ thần học có thể kiếm được mức lương trên mức trung bình. Kể từ tháng 10 năm 2021, PayScale báo cáo rằng các mục sư kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 50.120 đô la. Theo BLS, tính đến tháng 5 năm 2020, giáo viên triết học và tôn giáo sau trung học có mức lương trung bình hàng năm là 76.160 đô la.

Con đường sự nghiệp

Mục sư

Các mục sư giám sát các buổi thờ phượng của Cơ đốc nhân và hướng dẫn tâm linh cho các thành viên trong hội thánh của họ. Họ viết và cung cấp các bài giảng, dựa trên kiến thức của họ về thánh thư Cơ đốc giáo và lịch sử Kinh thánh. Các mục sư tham gia sâu vào các cộng đồng tôn giáo của họ và thường được phong chức trong nhà thờ của họ.

Mức lương trung bình hàng năm (tháng 10 năm 2021) : $ 50.120

Tuyên úy

Tuyên úy cung cấp hướng dẫn tinh thần cho những cá nhân đương đầu với những thử thách sâu sắc. Họ chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và tư vấn cho binh lính trên các căn cứ quân sự và chiến trường. Không giống như các mục sư, các tuyên úy thường tư vấn cho những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Các tuyên úy cần có bằng thạc sĩ thần học để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ.

Mức lương trung bình hàng năm (tháng 10 năm 2021) : $ 51,940

Giám đốc Bộ Trẻ em

Giám đốc các bộ thiếu nhi lập kế hoạch tổ chức các chương trình và sự kiện dành cho giới trẻ cho các nhà thờ và các tổ chức dựa trên đức tin. Họ cũng quản lý ngân sách và tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Một số giám đốc mục vụ trẻ em soạn giáo án, viết bài giảng và dạy các khóa học nghiên cứu Kinh Thánh. Các giám đốc mục vụ trẻ em thường là những người giao tiếp có kỹ năng với kiến thức sâu sắc về đức tin của họ.

Mức lương trung bình hàng năm (tháng 10 năm 2021) : $ 35.460

Giám đốc Giáo dục Tôn giáo

Giám đốc giáo dục tôn giáo làm việc cho các trường học, nhà thờ và các tổ chức dựa trên tín ngưỡng. Họ lập kế hoạch và tổ chức các chương trình sau giờ học, các buổi học vào Chủ nhật và các buổi họp mặt vào kỳ nghỉ. Các giám đốc giáo dục tôn giáo thường có bằng thạc sĩ và là những người giao tiếp xuất sắc.

Mức lương trung bình hàng năm (tháng 10 năm 2021) : $ 40.150

Giáo sư thần học

Các giáo sư thần học và tôn giáo giảng dạy các khóa học cho sinh viên đại học và sau đại học. Họ thường chuyên về một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và xuất bản thường xuyên trên các tạp chí học thuật. Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ trong các chương trình thần học có thể cần lấy bằng Tiến sĩ để đủ điều kiện cho một số vị trí nhất định.

Mức lương trung bình hàng năm (tháng 5 năm 2020) : $ 76.160

Thần học không dành cho bạn? Kiểm tra các Nghề nghiệp Liên quan này.

Giáo dục thường xuyên

Nhiều sinh viên có bằng thạc sĩ thần học sau đó lấy bằng tiến sĩ. Một số vào bằng Ph.D. chương trình thần học hoặc giải thích kinh thánh; những người khác theo đuổi tiến sĩ thần học hoặc tiến sĩ cấp bộ của họ. Một số sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ thần học kiếm được bằng online-doctorate-in-education-programs=””>tiến sĩ giáo dục về lãnh đạo Cơ đốc giáo hoặc một chủ đề tương tự.

Các thành viên giáo sĩ thường blog/certificates-certifications-licenses/”>xin giấy phép và phong chức thông qua nhà thờ của họ. Các tuyên úy có thể theo đuổi chứng chỉ hội đồng quản trị thông qua một số tổ chức, bao gồm Hiệp hội các Tuyên úy, Hiệp hội Quốc gia các Tuyên úy Công giáo và Hiệp hội Quốc gia các Tuyên úy Do Thái.

Làm cách nào để Chọn một Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến?

Phí tổn

Khi blog/comparing-costs-online-on-campus-programs/”>so sánh chi phí của các chương trình trực tuyến và trong khuôn viên trường, hãy xem xét các chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí đi lại đến và từ khuôn viên trường. Kiểm tra xem các chương trình trực tuyến tiềm năng của bạn có tính phí học từ xa cho sinh viên ở xa hay không. Tính toán những chi phí này có thể giúp bạn đi đến mức resources/online-students/true-program-cost/”>chi phí thực sự của bằng cấp của bạn .

Định dạng chương trình

Khi chọn một chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến, hãy hỏi các cố vấn tuyển sinh mà chương trình sử dụng blog//”>hình thức học tập từ xa nào. Sinh viên có tham gia các lớp học hầu như bằng cách đăng nhập vào những thời gian đã định hay họ có thể hoàn thành các yêu cầu của khóa học bất cứ lúc nào không? Cân nhắc xem bạn sẽ tham gia các lớp học toàn thời gian hay bán thời gian. Một số trường cũng có thể cung cấp các chương trình cấp tốc.

Địa điểm

Xem xét vị trí của các trường bạn đăng ký, ngay cả khi bạn blog/should-you-go-to-college-online-or-on-campus/”>quyết định đăng ký trực tuyến. Nhiều chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến có các yêu cầu trong khuôn viên trường, dễ dàng hơn để hoàn thành tại các trường học trong khoảng cách di chuyển.

Công nhận

Hiệp hội các trường thần học (ATS) công nhận các trường và chương trình sau đại học thần học của Tin lành, Công giáo La Mã, Chính thống và Do Thái. Kiểm định học thuật đảm bảo rằng các trường học và chương trình đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Khi chọn một chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến, hãy xem xét những chương trình được ATS công nhận.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí

Hô trợ học sinh

Chọn một chương trình thạc sĩ thần học cung cấp resources/online-students/student-services/”>các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên trực tuyến . blog/what-is-student-services/”>Các dịch vụ hỗ trợ có thể bao gồm dạy kèm trực tuyến, tư vấn nghề nghiệp, resources/ultimate-guide-internships/”>cơ hội thực tập và dịch vụ chỗ ở cho sinh viên khuyết tật. Tìm kiếm các chương trình tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ làm việc bền chặt giữa sinh viên và blog/college-mentor-student-success/”>giảng viên cố vấn .

2021 Các Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến được Công nhận Tốt nhất

Bảng xếp hạng do /”>Nhóm xếp hạng BestColleges tổng hợp

Trường của bạn có trong danh sách này không? Nhận con dấu xếp hạng BestColleges.

Cách chúng tôi xếp hạng trường học

Tại BestColleges, chúng tôi tin rằng việc học đại học là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện. Chúng tôi muốn giúp bạn điều hướng quá trình lựa chọn trường đại học bằng cách cung cấp bảng xếp hạng trường minh bạch, toàn diện và phù hợp.

Bảng xếp hạng của chúng tôi dựa trên một số nguyên tắc hướng dẫn và sử dụng dữ liệu thống kê mới nhất có sẵn từ các nguồn đáng tin cậy. /”>Đọc phương pháp xếp hạng của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cách tiếp cận của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được trường phù hợp nhất cho mình.

Chương trình Thạc sĩ Thần học Trực tuyến Tốt nhất

 1. Đại học quốc tế Columbia

  Đại học Quốc tế Columbia cung cấp chương trình thạc sĩ nghệ thuật trong nghiên cứu thần học cho những sinh viên có sở thích nghiên cứu và học bổng Kinh thánh. Có sẵn ở định dạng hoàn toàn trực tuyến, thạc sĩ thần học này yêu cầu 48 tín chỉ của môn học. Sinh viên toàn thời gian có thể tốt nghiệp trong 1,5-2 năm.

  Chương trình nghiêm túc, tập trung vào học thuật này nhấn mạnh vào nghiên cứu và phân tích phê bình để chuẩn bị cho các học giả thần học tạo ra tác phẩm có thể xuất bản. Học sinh cũng học cách ngữ cảnh hóa và giải thích các văn bản tôn giáo và đánh giá một cách phê bình và giải thích các giá trị và tuyên bố dựa trên giáo điều và học thuyết.

  Chương trình này hỗ trợ hai chương trình học tập: một chương trình dành cho sinh viên chưa có kinh nghiệm thần học trước đó và chương trình khác dành cho những người tìm kiếm bằng cấp có nền tảng học thuật về nghiên cứu tôn giáo. Bất kể nền tảng học vấn của họ, sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị cho sự nghiệp trong chức vụ, công việc truyền giáo và học viện.

 2. Đại học Lincoln Christian

  Được thành lập như một viện kinh thánh vào năm 1944, Đại học Lincoln Christian hiện nay được xếp hạng trong số các trường thần học và tâm linh hàng đầu tại Hoa Kỳ. Được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học, Hiệp hội Giáo dục Đại học Kinh thánh và Hiệp hội các Trường Thần học, LCU tạo ra điểm số hài lòng của sinh viên tốt trong các cuộc khảo sát sau đại học. Khoảng 82% người trúng tuyển được thăm dò ý kiến cho biết họ vẫn sẽ theo học tại trường đại học có cơ hội chọn lại trường của mình.

  Thạc sĩ thần học trực tuyến tại LCU là một chương trình chuyên sâu bao gồm 10-12 khóa học. Các lớp học bao gồm các chủ đề như đánh giá lịch sử về thần học, các mối quan hệ hệ thống được tạo ra bởi các học thuyết Cơ đốc giáo và các khía cạnh triết học của nghiên cứu tôn giáo. Người học với các tín chỉ hoặc bằng cấp đại học trong một lĩnh vực liên quan có thể đủ điều kiện để đạt được trình độ nâng cao và tốt nghiệp trong 18 tháng.

 3. Đại học Dallas cung cấp bằng thạc sĩ thần học thông qua Trường Bộ – một cơ sở giáo dục đại học theo định hướng Công giáo. Người học hoàn thành các khóa học chính cùng với các môn tự chọn, chiếm khoảng 40% trong tổng số 37 tín chỉ bắt buộc của chương trình.

  Các khóa học chính tập trung vào giáo điều, nghi lễ và thể chế Công giáo, và sinh viên thực hiện các bài kiểm tra kỹ lưỡng về thánh thư và lịch sử nhà thờ. Các môn tự chọn bao gồm các chủ đề tôn giáo và thế tục. Những người tìm kiếm bằng cấp có thể chọn tập trung vào thần học Kinh thánh hoặc bổ sung việc học của họ với các lớp kinh doanh và / hoặc nghệ thuật tự do.

  Chương trình đạt đến đỉnh cao trong một dự án capstone, mà những người tham gia hoàn thành trong học kỳ cuối cùng của họ; sinh viên thực hiện nghiên cứu tập trung về một chủ đề đã được khoa phê duyệt. Các yêu cầu tốt nghiệp cũng bao gồm một thư mục có chú thích chặt chẽ, được thiết kế để đảm bảo học sinh xuất hiện với nền tảng kỹ lưỡng và đầy đủ về các văn bản và văn học cần thiết.

 4. Có trụ sở tại Los Angeles, California, Đại học Truyền giáo Thế giới được thành lập bởi học giả tôn giáo Tiến sĩ Dong Sun Lim. Học viện mời các nhà thần học và các nhà lãnh đạo giáo hội có tham vọng từ khắp nơi trên thế giới để thúc đẩy sự phát triển học thuật và tâm linh của họ.

  Chương trình thạc sĩ thần học của trường có chương trình giảng dạy 48 tín chỉ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng giải thích Kinh thánh và phân tích phê bình. Những người tham gia cũng học cách áp dụng giáo lý tôn giáo vào các tình huống hàng ngày và lãnh đạo các cộng đồng tâm linh trong năng lực chuyên môn.

  Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những giáo dân có nguyện vọng làm nghề phục vụ tôn giáo, chương trình này cũng thích hợp cho các nhà truyền giáo và mục sư đã thành danh và mới nổi. Sinh viên với các tín chỉ thần học đã đạt được trước đó có thể đạt được vị trí nâng cao bằng cách chuyển tiếp lên đến 50% tổng số yêu cầu về bằng cấp.

 5. Có trụ sở tại quận Bronx của Thành phố New York, Đại học Fordham cung cấp nhiều bằng thạc sĩ trực tuyến thông qua Trường Cao học về Tôn giáo và Giáo dục Tôn giáo. Người học trực tuyến có thể lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật về tâm linh Cơ đốc giáo, chăm sóc mục vụ, nghiên cứu mục vụ hoặc giáo dục tôn giáo.

  Tất cả các chương trình đều tôn vinh tuyên bố sứ mệnh sáng lập của trường Công giáo Dòng Tên là cung cấp các cơ hội giáo dục tôn giáo có định hướng học thuật, có năng lực về mặt học thuật. Trường đại học duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào tư vấn, và các chương trình nghiên cứu tôn giáo dạy các cố vấn có nguyện vọng xây dựng sự nghiệp của họ trong tâm linh và các giá trị Cơ đốc.

  Đại học Fordham và Trường Cao học về Tôn giáo và Giáo dục Tôn giáo của nó tổ chức kiểm định và liên kết với chín cơ quan bên ngoài. Điều này đánh dấu một trong những bộ xác nhận đa dạng và đầy đủ nhất của bất kỳ viện thần học nào ở New York.

 6. Đại học Biola của Nam California cung cấp chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến. Những người tìm kiếm bằng cấp có thể theo đuổi các bài hát tiếng Hy Lạp và không phải tiếng Hy Lạp, với chương trình tiếng Hy Lạp cung cấp hướng dẫn nâng cao bằng tiếng Hy Lạp Cổ đại. Bài hát này mang đến cơ hội phát triển các khả năng nâng cao để đọc và giải thích các bản văn Cơ đốc giáo ban đầu bằng ngôn ngữ gốc của chúng.

  Những người tham gia thường hoàn thành chương trình thạc sĩ 49 tín chỉ trong 2-4 năm. Học sinh trong cả hai bài học tham gia các lớp học như nền tảng cá nhân để hình thành tinh thần; thần học đương đại; và Đấng Christ, nhân loại, tội lỗi, và sự cứu rỗi. Những người tham gia cũng hoàn thành một hội thảo capstone.

  Biola cung cấp chương trình thần học của mình thông qua Trường Thần học Talbot, có lịch sử hình thành từ năm 1908 và được Hiệp hội các Trường Thần học công nhận. Biola cũng được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC.

 7. Có trụ sở tại Omaha, Nebraska, Đại học Creighton kết hợp tính linh hoạt của việc học trực tuyến với hướng dẫn trực tiếp truyền thống trong chương trình tổng hợp về nghệ thuật trong chương trình mục vụ . Sinh viên có thể kiếm được hơn một nửa số tín chỉ cần thiết của họ trực tuyến.

  Các khóa học được cung cấp trong thời hạn tám tuần và người học thường tiến bộ trong chương trình bằng cách tham gia một lớp học tại một thời điểm. Các điều khoản có hiệu lực quanh năm và sinh viên hoàn thành các yêu cầu về cư trú trong khuôn viên trường trong những tháng hè.

  Creighton cũng kết hợp các khóa tĩnh tâm tâm linh vào chương trình mục vụ của mình, với các học sinh tham gia vào một cuộc hành trình tám ngày để phát triển nội tâm tập trung. Cơ sở giáo dục có nguồn gốc Công giáo Dòng Tên, với những người hướng dẫn nhân đôi vai trò là người cố vấn chuyên môn và tâm linh.

 8. Đại học Concordia Irvine

  Chương trình thạc sĩ thần học trực tuyến tại Đại học Concordia Irvine nhấn mạnh các ứng dụng thực tế của bằng cấp trong nghiên cứu tôn giáo Cơ đốc. Đường dẫn mức độ có cấu trúc nhóm thuần tập. Các lựa chọn nhấn mạnh có sẵn bao gồm lãnh đạo giáo dục Cơ đốc, nghiên cứu thần học, mục vụ thanh thiếu niên, thần học và văn hóa, và lãnh đạo đầy tớ.

  Mỗi lớp thường bao gồm 10-20 sinh viên, cho phép các giáo sư chú ý đến người học. Những người tham gia tham gia các khóa học cốt lõi như thần học giáo lý có hệ thống, các tín điều và lời thú nhận, và một cuộc khảo sát về thần học lịch sử. Họ cũng hoàn thành một luận án.

  Nhiều khóa học trong chương trình 32-38 tín chỉ này có tính năng phân phối đồng bộ, theo thời gian thực. Những người học thuộc tất cả các đảng phái tôn giáo đều được chào đón, và những người nộp đơn không cần bất kỳ khóa đào tạo thần học nào trước đó. Điểm GRE không bắt buộc.

 9. Đại học Franciscan của Steubenville

  Địa điểm

  Steubenville, OH

  Đại học Phanxicô Steubenville của Ohio tiếp nhận mô hình giáo dục đại học của dòng Phanxicô, trong đó coi trọng việc xây dựng mối quan hệ và cách tiếp cận bí tích để phát triển trí tuệ. Nó cũng tôn vinh sự đa dạng của sinh viên.

  Sinh viên trong chương trình thạc sĩ nghệ thuật của trường thần học có thể tùy chỉnh định dạng phân phối của họ bằng cách chọn một chương trình kết hợp hoặc hoàn toàn trực tuyến. Ứng viên phải có bằng đại học và nộp ba thư giới thiệu.

  Học sinh có thể chọn từ hai chuyên ngành: giáo lý và truyền giáo (chỉ có trong khuôn viên trường) và giáo luật (có sẵn cho người học trực tuyến). Lựa chọn thứ hai cung cấp nền tảng học thuật cần thiết để theo đuổi các nghiên cứu nâng cao tại Trường Giáo luật của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.

 10. Chương trình đào tạo thạc sĩ trực tuyến về nghệ thuật trong giáo dục tôn giáo tại Đại học Liberty có 60 tín chỉ của các môn học. Với ngày bắt đầu được cung cấp trong suốt cả năm, thời hạn tám tuần và mô hình phân phối không đồng bộ, chương trình trực tuyến này cung cấp một nền giáo dục linh hoạt và dễ tiếp cận.

  Kết hợp giữa quan điểm Cựu ước và Tân ước, nội dung khóa học khám phá các khía cạnh tín lý và giáo điều của đức tin Cơ đốc. Được thiết kế như một chương trình chuyên nghiệp với trọng tâm là học thuật, chương trình đào tạo sinh viên cho các nghề nghiệp trong chức vụ. Sinh viên tốt nghiệp có được một phạm vi tổng quát của kiến thức về thể chế và giáo dục và đủ điều kiện cho sự nghiệp trong giáo dục Cơ đốc giáo và mục sư.

  Chương trình này được cung cấp thông qua Liberty’s School of Divinity, nơi có sự chứng thực chuyên biệt từ Ủy ban Kiểm định của Hiệp hội các Trường Thần học.

Các câu hỏi thường gặp về các chương trình thạc sĩ thần học

Trường cao học thần blog/should-you-go-to-graduate-school/”>học có thể đáng giá nếu bạn đang cân nhắc theo học tiến sĩ, gia nhập giáo sĩ hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục tôn giáo. Nó cũng có thể đáng giá nếu bạn muốn đào sâu kiến thức của mình về một chủ đề thần học cụ thể.

Xem thêm:  2023 Chương trình cấp chứng chỉ kỹ thuật viên hiện trường tội phạm trực tuyến tốt nhất [Đại học]

Các bằng thạc sĩ thần học bao gồm thạc sĩ nghệ thuật nghiên cứu thần học và thạc sĩ thần học. Thu nhập của bạn Th.M. có thể đáng giá nếu bạn dự định trở thành bộ trưởng hoặc lấy bằng tiến sĩ. Một MATS có thể thích hợp hơn nếu bạn không có kế hoạch làm việc với tư cách là một thành viên giáo sĩ được phong chức.

Với bằng thạc sĩ thần học, sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi các nghề nghiệp bao gồm mục sư, tuyên úy và giám đốc giáo dục tôn giáo.

Theo ATS, một Th.M. cho phép sinh viên tham gia vào nghiên cứu thần học cấp độ sau đại học vượt ra ngoài phạm vi của M.Div. Các thành viên của giáo sĩ có thể nhận thấy rằng một Th.M. tăng cường thực hành chức vụ của họ. Những người khác có thể chọn theo đuổi bằng cấp để chuẩn bị cho các khóa học tiến sĩ. Những người có MATS cũng có thể tiếp tục lấy bằng tiến sĩ.

BLS dự kiến từ năm 2020 đến năm 2030, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thêm 6.600 việc làm mới của các giáo sĩ. Việc làm cho giám đốc các hoạt động tôn giáo và giáo dục có thể tăng 2%. Con số này chậm hơn tốc độ tăng trưởng việc làm trung bình dự kiến của cả nước là 8%.

Một số sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ thần học theo đuổi sự nghiệp làm giáo sư đại học và cao đẳng. BLS dự án rằng việc làm cho các nhà giáo dục sau trung học sẽ tăng 12% từ năm 2020 đến năm 2030. Tuy nhiên, một số ngành học sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn những ngành khác. Các bang có mức việc làm cao nhất cho giáo viên triết học và tôn giáo sau trung học là California, New York và Texas.

Theo PayScale, sinh viên tốt nghiệp với bằng thạc sĩ về nghiên cứu thần học kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 59.000 đô la vào tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, mức lương cho các cá nhân có bằng thạc sĩ thần học khác nhau. Ví dụ, giáo viên tôn giáo sau trung học kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể so với những người tốt nghiệp thạc sĩ thần học khác.

BLS báo cáo rằng tính đến tháng 5 năm 2020, các thành viên giáo sĩ kiếm được mức lương trung bình hàng năm là $ 51,940. Hàng giáo phẩm bao gồm các mục sư, tuyên úy và các nhà lãnh đạo tôn giáo được phong chức khác. Giám đốc các hoạt động tôn giáo và giáo dục kiếm được mức lương trung bình là $ 45,110 mỗi năm. BLS coi tất cả những người làm công tác tôn giáo khác là một nhóm duy nhất. Tính đến tháng 5 năm 2020, những người lao động thuộc nhóm này kiếm được thu nhập trung bình hàng năm là 33.530 đô la.

Sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ thần học thường lấy được bằng tiến sĩ và theo đuổi sự nghiệp như nhà giáo dục sau trung học. Những chuyên gia này kiếm được mức lương cao hơn nhiều chuyên gia khác có bằng thạc sĩ thần học.

Theo BLS, tính đến tháng 5 năm 2020, giáo viên sau trung học về tôn giáo và triết học kiếm được mức lương trung bình hàng năm là 76.160 đô la. Vào năm 2020, các khu vực đô thị được trả lương cao nhất cho nghề này là ở California, Rhode Island và Maryland.