2023 Các Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Trực tuyến Tốt nhất

bởi John Apalla

Nếu bạn đam mê môi trường và quan tâm nhiều đến chất lượng của không khí, nước và đất, thì bạn có thể cân nhắc việc kiếm bằng thạc sĩ kỹ thuật môi trường trực tuyến.

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Trực tuyến

Các chương trình sau đại học về kỹ thuật môi trường được cấu trúc để cung cấp sự hiểu biết nâng cao về các khái niệm kỹ thuật môi trường trong khi đảm bảo rằng việc học tập đi kèm với những kinh nghiệm thực tiễn có giá trị.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Mức lương cao hơn mức trung bình và triển vọng việc làm tích cực giúp kỹ thuật môi trường trở thành một lĩnh vực đầy hứa hẹn và bổ ích.

Chương trình Trực tuyến Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Trực tuyến

Các chương trình thạc sĩ kỹ thuật môi trường tập trung vào các lý thuyết, ứng dụng và phương pháp được sử dụng trong quản lý và đánh giá chất lượng nước, đất và không khí. Các chương trình này thường cung cấp sự kết hợp của các môn học bao gồm học tập dựa trên lý thuyết và kiến thức kết hợp với công việc thực hành trong phòng thí nghiệm.

Kiếm được bằng thạc sĩ về kỹ thuật môi trường có thể giúp bạn đủ điều kiện cho một số vị trí khác nhau. Các nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm kỹ sư môi trường, nhà khoa học môi trường và nhà thủy văn học.

Các kỹ sư môi trường có thể chịu trách nhiệm cải tiến các quy trình liên quan đến quản lý nước thải, ô nhiễm không khí, thực hành tái chế và thải bỏ, và ô nhiễm đất.

Để thực hiện điều này, các kỹ sư môi trường có thể thiết kế các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn, đánh giá tiến độ của các dự án môi trường và kiểm tra các cơ sở để tuân thủ các quy định.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bằng cấp cao trong lĩnh vực này có thể cung cấp cho bạn nền tảng giáo dục cần thiết để theo đuổi các vai trò trong quản lý. Một số vai trò lãnh đạo bao gồm giám đốc kỹ thuật, giám đốc kỹ thuật và giám đốc khoa học tự nhiên.

Các vị trí giảng dạy tại các trường cao đẳng cộng đồng cũng có thể dành cho sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ về kỹ thuật môi trường.

Chương trình giảng dạy trong các chương trình sau đại học trực tuyến về kỹ thuật môi trường có thể bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật dân dụng và môi trường, khoa học môi trường, toán học, cơ khí và kỹ thuật công nghiệp. Điều này tương tự như những gì bạn có thể trải nghiệm trong các chương trình thạc sĩ trực tuyến về quản lý kỹ thuật hoặc thạc sĩ trực tuyến trong các chương trình xây dựng dân dụng.

Các khóa học cụ thể được nghiên cứu như một phần của chương trình học của bạn có thể bao gồm hóa học môi trường, mô hình thủy văn, quy trình sinh học môi trường, cơ học chất lỏng môi trường, quản lý chất thải, lấy mẫu và phân tích môi trường và khoa học khí hậu.

Các khóa học khác có thể bao gồm thích ứng kỹ thuật, quản lý chất lượng không khí, viễn thám môi trường và mô hình động cho đầu tư và hoạch định chính sách.

Nghề Kỹ thuật Môi trường & Mức lương

Nghề Kỹ thuật Môi trường & Mức lương

Kỹ sư môi trường có thể làm việc với nhiều chức danh nghề nghiệp khác nhau, bao gồm tư vấn môi trường, kỹ sư cấp thoát nước, chuyên gia kiểm soát ô nhiễm hoặc kỹ sư y tế công cộng.

Hoàn thành chương trình thạc sĩ trực tuyến về kỹ thuật môi trường có thể giúp bạn chuẩn bị để làm việc trong các ngành khác nhau, bao gồm các công ty quản lý, dịch vụ kỹ thuật, chính phủ liên bang và tiểu bang, dịch vụ nghiên cứu và khoa học, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận.

Theo Cục Thống kê Lao động , có một số vị trí mà sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi với bằng MS trực tuyến về Kỹ thuật Môi trường.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Quản lý Kiến trúc và Kỹ thuật, Nghiên cứu và Phát triển $ 167.290
Các nhà quản lý kiến trúc và kỹ thuật, các công ty quản lý $ 152,640
Các nhà quản lý khoa học tự nhiên 129.100 USD
Kỹ sư môi trường, Chính phủ liên bang $ 105.410
Các nhà khoa học và chuyên gia về môi trường, Chính phủ liên bang $ 102,910
Kỹ sư môi trường, Dịch vụ kỹ thuật 89.050 đô la
Kỹ sư môi trường, Chính quyền địa phương $ 86.540
Kỹ sư Môi trường, Dịch vụ Tư vấn Quản lý, Khoa học và Kỹ thuật $ 84.300
Nhà thủy văn học 81.270 đô la
Các nhà khoa học và chuyên gia về môi trường, Dịch vụ kỹ thuật $ 73.410
Xem thêm:  Tổng quan về Trường Đại học Bang Ohio: Tỷ lệ chấp nhận, Học phí, v.v.

Các vị trí kỹ sư môi trường dự kiến sẽ tăng nhanh trung bình trong vài năm tới, với tỷ lệ tăng trưởng dự đoán cho nghề này là 3% (Cục Thống kê Lao động).

Cục Thống kê Lao động dự kiến một số vị trí liên quan đến lĩnh vực này sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình, bao gồm nhà thủy văn học (5%), nhà quản lý khoa học tự nhiên (5%), nhà khoa học và chuyên gia môi trường (8%).

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Tăng trưởng việc làm tích cực trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường có thể liên quan đến việc chính phủ tăng cường tập trung vào hiệu quả sử dụng nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần đảm bảo thực hành của họ phù hợp với các quy định về môi trường.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ sư môi trường tại nơi làm việc

Khi theo học bằng MS về Kỹ thuật Môi trường, bạn thường sẽ tham gia các khóa học bao gồm các chủ đề về kỹ thuật dân dụng và môi trường, khoa học môi trường, toán học và kỹ thuật cơ khí và công nghiệp.

  • Hóa học môi trường : Bạn sẽ xem xét các nguyên tắc chính của hóa học và kỹ thuật môi trường, bao gồm ô nhiễm nước và không khí, hóa học hữu cơ, phản ứng axit-bazơ và mức độ pH, trong số các chủ đề khác.
  • Mô hình hóa thủy văn : Khóa học này là tổng quan về chu trình thủy văn, bao gồm lượng mưa, dòng chảy và tuyết tan.
  • Quy trình sinh học môi trường : Bạn sẽ xem xét các quy trình vi sinh và sinh học vì chúng liên quan đến các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường.
  • Cơ học chất lỏng môi trường : Bạn sẽ xem xét hoạt động của chất lỏng trong cả môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng.
  • Quản lý chất thải : Khóa học này là tổng quan về các thực hành quản lý chất thải rắn và nguy hại, bao gồm các giải pháp thay thế quản lý chất thải và đánh giá các hệ thống hiện có.
  • Lấy mẫu và Phân tích Môi trường : Khóa học này kiểm tra các lý thuyết, ứng dụng và phương pháp được sử dụng trong việc lấy mẫu và phân tích các chất gây ô nhiễm không khí, nước và đất.
  • Khoa học Khí hậu, Thích ứng Kỹ thuật và Chính sách : Bạn sẽ xem xét hóa sinh dựa trên bằng chứng, khoa học dữ liệu và tâm linh học vì chúng liên quan đến tính bền vững, tài nguyên và năng lượng tái tạo.
  • Quản lý chất lượng không khí : Bạn sẽ nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến quản lý chất lượng không khí, bao gồm các phương pháp luận khác nhau để phân tích các chất ô nhiễm và các hệ thống liên quan.
  • Viễn thám Môi trường : Khóa học này là tổng quan về các phương pháp và thực hành viễn thám, bao gồm cả bức xạ điện từ, thực hành sử dụng hệ thống thông tin địa lý và đánh giá dữ liệu vệ tinh.
  • Mô hình năng động cho đầu tư và hoạch định chính sách : Khóa học này là sự xem xét các lý thuyết và thực tiễn liên quan đến đầu tư môi trường và hoạch định chính sách, bao gồm việc ra quyết định, quản lý rủi ro và làm việc với sự phức tạp.

Tùy thuộc vào trường học và chương trình bạn chọn theo học, bạn có thể có tùy chọn bổ sung cho môn học của mình với báo cáo thạc sĩ hoặc luận văn thạc sĩ.

Yêu cầu tuyển sinh

Sinh viên thạc sĩ kỹ thuật môi trường

Để đủ điều kiện nhập học vào chương trình cấp bằng trực tuyến thạc sĩ kỹ thuật môi trường, bạn sẽ được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu nhất định như một phần của quá trình đăng ký.

Mặc dù các yêu cầu này có thể khác nhau giữa các trường, các tiêu chí chung bao gồm:

Các tiêu chí bổ sung có thể bao gồm điểm GRE hoặc GMAT, nhưng yêu cầu này ngày càng trở nên ít phổ biến hơn để được nhận vào một số chương trình.

Công nhận

Chứng nhận Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Kiểm định khu vực là một quá trình xác nhận chất lượng học tập của một cơ sở giáo dục sau trung học. Để được công nhận, các trường và chương trình của họ phải đáp ứng một bộ tiêu chuẩn chất lượng đã định trước.

Tình trạng công nhận của một chương trình có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi tín chỉ của bạn và có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn đăng ký vào các chương trình Tiến sĩ sau này. Bằng cấp được công nhận cũng thường được các nhà tuyển dụng tiềm năng đánh giá cao hơn.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bạn có thể tìm hiểu xem chương trình bạn muốn theo học có được công nhận hay không bằng cách truy cập trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ .

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Hỗ trợ tài chính

Có một số nguồn hỗ trợ tài chính, học bổng và các nguồn tài trợ thay thế dành cho sinh viên đủ tiêu chuẩn có thể giúp tài trợ cho bằng thạc sĩ của bạn về kỹ thuật môi trường.

Chính phủ liên bang và tiểu bang cung cấp các lựa chọn tài trợ trợ cấp và cho vay trong khi một số doanh nghiệp tư nhân và công cộng cung cấp cơ hội nộp đơn và đủ điều kiện nhận học bổng. Trong một số trường hợp, học bổng có thể hướng đến các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc các nhóm cá nhân.

Xem thêm:  Hướng dẫn Chuyển tiếp Cao đẳng của Sinh viên

Nếu bạn hiện đang được tuyển dụng, chủ nhân của bạn có thể có chương trình đào tạo nhân viên hoặc phát triển chuyên môn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể đủ điều kiện để nhận tài trợ cho thạc sĩ của mình từ các loại chương trình đào tạo của nhà tuyển dụng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về hỗ trợ tài chính qua trang web của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, và bạn cũng có thể điền vào Đơn đăng ký miễn phí cho Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FAFSA) .

Mất bao lâu để lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Trực tuyến?

Bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường Trực tuyến

Theo truyền thống, bằng thạc sĩ về kỹ thuật môi trường mất khoảng 1 đến 2 năm để hoàn thành. Hầu hết các chương trình yêu cầu bạn hoàn thành từ 30 đến 36 giờ tín chỉ.

Bạn mất bao lâu để hoàn thành chương trình học của mình có thể phụ thuộc vào việc bạn theo học toàn thời gian hay bán thời gian, loại chương trình bạn chọn tham gia và liệu bạn có chuyển các tín chỉ đã hoàn thành trước đó vào chương trình của mình hay không.

Trong một số trường hợp, các chương trình có thể được hoàn thành trong vòng 1 năm. Đối với sinh viên bán thời gian, các nghiên cứu có thể kéo dài trong 3 hoặc 4 năm.

Bạn có thể làm gì với bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường?

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Bằng thạc sĩ về kỹ thuật môi trường có thể giúp bạn đủ điều kiện cho một số cơ hội nghề nghiệp. Các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể làm việc như kỹ sư môi trường, nhà tư vấn môi trường, kỹ sư cấp thoát nước, nhà thủy văn và quản lý kỹ thuật.

Bạn có thể theo đuổi các cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ở nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm các công ty tư vấn môi trường, nhà máy xử lý nước thải, trung tâm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm và các cơ sở chính phủ.

Một số sinh viên tốt nghiệp thậm chí có cơ hội làm việc tại một trường cao đẳng cộng đồng hoặc vận hành công việc kinh doanh tư vấn của riêng họ.

Sự khác biệt giữa Kỹ thuật Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường là gì?

Kỹ thuật xây dựng so với Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường tập trung vào các yếu tố khác nhau của môi trường, bao gồm chất lượng đất, nước và không khí.

Mặt khác, kỹ thuật dân dụng là một chuyên ngành xem xét thiết kế và phát triển các cấu trúc, chẳng hạn như các tòa nhà, cầu, đường và sân bay. Các chủ đề về kỹ thuật dân dụng bao gồm hành vi của vật liệu, giao thông vận tải và kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật kết cấu và kỹ thuật địa kỹ thuật.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng dân dụng có thể làm việc trên các thiết kế ban đầu hoặc kế hoạch sửa chữa để phát triển các cấu trúc khác nhau, và họ cũng có thể giám sát và quản lý dự án cho đến khi hoàn thành.

Sự khác biệt giữa Khoa học Môi trường và Kỹ thuật Môi trường là gì?

Khoa học môi trường so với Kỹ thuật môi trường

Mặc dù có một số điểm tương đồng giữa khoa học môi trường và kỹ thuật môi trường, nhưng có một số điểm khác biệt chính.

Khoa học môi trường có xu hướng tập trung mạnh hơn vào việc thu thập và phân tích dữ liệu và nghiên cứu thông qua các mẫu và khảo sát. Ngược lại, kỹ thuật môi trường tập trung nhiều hơn vào việc sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật để phát triển các kế hoạch và thực hành bảo vệ môi trường.

Các kỹ sư thường sử dụng thông tin và nghiên cứu do các nhà khoa học thu thập được để đưa ra quyết định của họ.

Một Thạc sĩ về Kỹ thuật Môi trường có xứng đáng không?

Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Vâng, một bằng thạc sĩ về kỹ thuật môi trường là giá trị nó cho nhiều sinh viên. Các chương trình tốt nghiệp kỹ sư môi trường có thể giúp bạn chuẩn bị cho các vị trí khác nhau mang lại triển vọng việc làm tích cực trong vài năm tới.

Cục Thống kê Lao động dự đoán tăng trưởng việc làm khả quan cho nhiều nghề nghiệp trong lĩnh vực này, bao gồm kỹ sư môi trường (3%), nhà thủy văn (5%), nhà quản lý khoa học tự nhiên (5%), và các nhà khoa học và chuyên gia môi trường (8%).

Nói chung, những người có bằng thạc sĩ là những ứng cử viên thuận lợi hơn cho các vị trí kỹ thuật môi trường, theo Cục Thống kê Lao động.

Các trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng thạc sĩ trực tuyến về kỹ thuật môi trường

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng kỹ sư môi trường trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Bang California – Fullerton

Đại học Bang California - khuôn viên Fullerton

Đại học Bang California — Fullerton cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Trực tuyến về Kỹ thuật Môi trường.

Chương trình yêu cầu hoàn thành một dự án capstone dựa trên nhóm và thường có thể được hoàn thành trong 2 năm. Ứng viên phải có bằng cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào. Những người đã học kỹ thuật cần có điểm trung bình là 2,5, trong khi những người đã học bất kỳ môn học nào khác cần điểm trung bình là 3,0.

Đại học Bang California – Fullerton được công nhận bởi Hiệp hội các trường phổ thông và đại học phía Tây Ủy ban Cao đẳng và Đại học.

Xem thêm:  18 công việc tốt nhất cho "Con người"

Đại học Columbia

Khuôn viên trường đại học Columbia

Đại học Columbia cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Trái đất và Kỹ thuật Môi trường. Chương trình yêu cầu 30 giờ tín chỉ, có thể được hoàn thành trực tuyến.

Sinh viên phải duy trì điểm trung bình 2,5 và hoàn thành tất cả các yêu cầu trong vòng 5 năm kể từ khi bắt đầu chương trình. Ứng viên phải có điểm trung bình 3.0, 3 thư giới thiệu và sơ yếu lý lịch.

Columbia được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa.

Đại học Johns Hopkins

Khuôn viên Đại học Johns Hopkins

Đại học John Hopkins cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Môi trường. Ứng viên phải có điểm trung bình tối thiểu là 3.0 để đủ điều kiện.

Chương trình cho phép sinh viên lựa chọn một trong 3 lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật Môi trường và Khoa học, hoặc Quy hoạch và Quản lý Môi trường. Sinh viên phải hoàn thành 10 tín chỉ trong vòng 5 năm.

Đại học Johns Hopkins được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri

Khuôn viên Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri

Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Môi trường. Sinh viên cũng có thể chọn lấy chứng chỉ sau đại học về Kỹ thuật địa môi trường hoặc Khai thác mỏ. Ứng viên phải có bằng cử nhân kỹ thuật với điểm trung bình 3.0 trở lên.

Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Trường Đại Học bang Bắc Carolina

Khuôn viên Đại học Bang North Carolina

Đại học Bang North Carolina cung cấp chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường trực tuyến. Sinh viên phải hoàn thành 30 giờ tín chỉ với điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn. Những người quan tâm đến chương trình phải có điểm trung bình chung là 3.0. Các ứng viên có bằng cử nhân kỹ thuật có thể được miễn yêu cầu GRE.

Đại học Bang North Carolina được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Old Dominion

Khuôn viên Đại học Old Dominion

Đại học Old Dominion cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Môi trường. Chương trình có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường và yêu cầu 30 giờ tín chỉ để tốt nghiệp. Sinh viên có thể chọn con đường luận văn hoặc con đường dự án. Ứng viên phải có điểm trung bình từ 3.0 trở lên và điểm GRE.

Đại học Old Dominion được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Trường đại học California, Los Angeles

Cơ sở của Đại học California Los Angeles

Đại học California — Los Angeles cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật với Chứng chỉ Chuyên môn về Kỹ thuật Nước Bền vững. Học sinh phải hoàn thành 9 khóa học và một dự án capstone hoặc 3 kỳ thi viết. Ứng viên phải có điểm trung bình 3.0 và điểm GRE.

UCLA được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC.

Đại học Florida

Khuôn viên Đại học Florida

Đại học Florida cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Môi trường. Chương trình yêu cầu sinh viên hoàn thành 30 giờ tín chỉ, bao gồm 15 giờ tự chọn. Điểm trung bình từ 3.0 trở lên phải được duy trì để tốt nghiệp. Ứng viên phải có điểm trung bình 3.0, bảng điểm chính thức, 3 thư giới thiệu và bản tuyên bố mục đích.

Đại học Florida được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Đại học Illinois – Urbana Champaign

Đại học Illinois tại cơ sở Urbana-Champaign

Đại học Illinois — Urbana Champaign cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Trực tuyến về Kỹ thuật Môi trường. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 36 giờ tín chỉ, với 8 giờ trong số đó đến từ các khóa học 500 cấp độ. Ứng viên phải có điểm trung bình từ 3.0 trở lên, điểm GRE, 3 thư giới thiệu và bản tuyên bố mục đích.

Đại học Illinois tại Urbana-Champaign được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Học viện bách khoa Worcester

Khuôn viên Học viện Bách khoa Worcester

Học viện Bách khoa Worcester cung cấp bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường. Sinh viên phải hoàn thành 11 khóa học trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường. Tùy chọn luận án chỉ dành cho sinh viên trong khuôn viên trường. Ứng viên phải có bằng cử nhân kỹ thuật với các khóa học về cơ học chất lỏng và mười hai khóa học toán và khoa học 3 tín chỉ.

WPI được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Nhận Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường của bạn Trực tuyến

Trực tuyến Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

Kiếm được bằng thạc sĩ kỹ thuật môi trường của bạn trực tuyến có thể mang lại cho bạn cơ hội thăng tiến trong một sự nghiệp bổ ích và dựa trên khoa học.

Các con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực này mà sinh viên tốt nghiệp có thể theo đuổi bao gồm từ kỹ sư môi trường và nhà thủy văn học đến giáo viên đại học cộng đồng, giám đốc kỹ thuật và quản lý kỹ thuật.

Ngoài các lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt, bằng thạc sĩ kỹ thuật môi trường có thể giúp mở ra cánh cửa đến với các môi trường làm việc đa dạng, bao gồm học thuật, nghiên cứu thực địa, làm việc trong phòng thí nghiệm và công việc văn phòng.

Nếu bạn quan tâm đến việc thăng tiến sự nghiệp của mình trong lĩnh vực này, bạn có thể muốn khám phá các chương trình thạc sĩ trực tuyến được công nhận về kỹ thuật môi trường để tìm chương trình phù hợp nhất với lịch trình và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

online environmental engineering masters
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .