30 Thạc sĩ Trực tuyến Tốt nhất về Quản lý Chăm sóc Sức khỏe [ các Chương trình MHA022]

bởi Joy Cromwelle

Khám phá Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến về Quản trị Chăm sóc Sức khỏe cho năm 2023. So sánh các chương trình MHA trực tuyến, trường học, lựa chọn nghề nghiệp và mức lương.

Khám phá Chương trình Thạc sĩ Trực tuyến về Quản trị Chăm sóc Sức khỏe cho năm 2023. So sánh các chương trình MHA trực tuyến, trường học, lựa chọn nghề nghiệp và mức lương.

Thạc sĩ Quản lý chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe là một ngành đang bùng nổ và bằng thạc sĩ trực tuyến về quản trị chăm sóc sức khỏe có thể giúp bạn đạt được cả kỹ năng và chứng chỉ để cạnh tranh trong thị trường việc làm ngày nay.

Bạn thậm chí không cần phải tham gia các lớp học trong khuôn viên trường đại học. Mọi thứ có thể được thực hiện trực tuyến. Ngày trả lương cũng có thể rất ấn tượng. Mức lương trung bình là 80.000 đô la mỗi năm và những người có thu nhập hàng đầu trong ngành có thể mang về nhà hơn 100.000 đô la mỗi năm (Trung tâm Giáo dục và Lực lượng lao động).

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các công việc sinh lợi cao nhất là trong chính phủ, bệnh viện, văn phòng bác sĩ và trung tâm chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, nhưng cũng có nhiều cơ hội khác ngoài đó.

Table of Contents

Các bằng thạc sĩ trực tuyến về quản trị chăm sóc sức khỏe

Thạc sĩ quản trị chăm sóc sức khỏe là một bằng cấp linh hoạt, có phạm vi rộng có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiều công việc khác nhau.

Nhấp vào trường mà bạn quan tâm nhất để chuyển đến phần đó của hướng dẫn:

Bạn không cần phải lấy bằng thạc sĩ để thành công, nhưng nó có thể cải thiện tỷ lệ trúng tuyển của bạn và nó có thể cung cấp cho bạn nền tảng học vấn mà bạn sẽ cần để đủ điều kiện cho các chức danh và giấy phép đặc biệt.

Dưới đây là các loại bằng cấp quản trị chăm sóc sức khỏe trực tuyến phổ biến nhất mà bạn sẽ thấy trong các chương trình cấp sau đại học.

Thạc sĩ Quản lý chăm sóc sức khỏe

quản trị viên chăm sóc sức khỏe nói chuyện với một nhân viên nộp đơn

Thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe (MHA) tập trung vào công việc hậu trường của việc điều hành một bệnh viện hoặc phòng khám. Từ việc xử lý các yêu cầu bảo hiểm đến việc thuê nhân viên mới, đó là loại lao động giúp trung tâm chăm sóc sức khỏe tiếp tục hoạt động.

Các chương trình cấp bằng thường cung cấp một nền giáo dục toàn diện về những thứ như quản trị, tài chính, chính sách, tài liệu và công nghệ. Cũng có thể có các môn tự chọn không bắt buộc cho những thứ như đạo đức hoặc tin học kỹ thuật số.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Các chương trình trực tuyến của MHA có thể là ảo 100% hoặc chúng có thể có các yêu cầu trực tiếp dưới hình thức thực tập hoặc thực tế tại hiện trường.

Thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe

quản lý chăm sóc sức khỏe trong một cuộc họp

Thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe (MHM) rất giống với thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe và một số trường cao đẳng sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau. Bạn cũng có thể thấy nó như một chuyên môn cho bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA).

Tuy nhiên, khi xem xét các chi tiết cụ thể, có một số điều làm cho một mức độ quản lý chăm sóc sức khỏe trở nên độc đáo. Ví dụ, nó thường tập trung nhiều hơn vào nhu cầu “bức tranh toàn cảnh” của một bệnh viện hơn là các hoạt động hàng ngày của nó.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Thường cũng nhấn mạnh vào khả năng lãnh đạo; giả định là sinh viên sẽ muốn trở thành người quản lý, giám sát hoặc quản trị viên cấp cao. Các lớp học có thể bao gồm mọi thứ từ hành vi tổ chức đến quản lý nguồn nhân lực.

Nếu bạn không chắc trường đã chọn của mình phân biệt như thế nào giữa MHA, MHM và MBA, đừng ngại hỏi.

Chương trình giảng dạy & khóa học về quản lý chăm sóc sức khỏe

Thạc sĩ Quản trị chăm sóc sức khỏe sinh viên học trong thư viện

Bạn có thể dự kiến tham gia những lớp nào khi lấy bằng thạc sĩ về quản trị chăm sóc sức khỏe? Mặc dù mỗi trường đều khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản là tương tự nhau, đủ để có được ý tưởng cơ bản về những gì bạn sẽ học. Dưới đây là một số khóa học phổ biến mà bạn có thể tham gia:

 • Hệ thống Thông tin – Còn được gọi là “tin học” hoặc “công nghệ thông tin y tế”, các lớp học này dạy cách điều hướng các hệ thống kỹ thuật số cho các phòng khám sức khỏe hiện đại. Chúng có thể là các mạng phức tạp gồm hồ sơ, mạng và các tệp tài chính.
 • Quản lý Quyết định – Bạn sẽ cần đưa ra các quyết định chiến lược với tư cách là một quản trị viên chăm sóc sức khỏe. Để làm được điều đó, bạn có thể muốn tự làm quen với những thứ như quản lý rủi ro và cách tiếp cận tổ chức để giải quyết vấn đề.
 • Tài chính – Các khóa học này bao gồm các chủ đề như kế toán, kiểm toán, lập ngân sách và bảo lãnh phát hành. Chúng có thể là các khóa học “quản lý tài chính” chung chung, hoặc chúng có thể dạy các kỹ năng chuyên biệt cho các nghề nghiệp thích hợp.
 • Kinh tế – Các chương trình MHA / MHM thường có yêu cầu về kinh tế. Bạn có thể được phép từ bỏ nó nếu bạn đã hoàn thành các khóa học liên quan ở cấp độ tú tài.
 • Nghiên cứu toàn cầu hoặc quốc tế – Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng mang tính toàn cầu, và có những thách thức đặc biệt liên quan đến việc nghiên cứu và quản lý của các quốc gia giao nhau.
 • Tiếp thị – Các khóa học tiếp thị cấp độ sau đại học đi sâu vào những thứ như hành vi của người tiêu dùng và phát triển quảng cáo. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực quảng cáo của ngành chăm sóc sức khỏe, họ có thể dạy bạn những kỹ năng có giá trị về truyền thông, truyền thông, xuất bản và quảng bá rộng rãi.
 • Luật, Chính sách và Đạo đức – Bạn nên dành nhiều thời gian cho luật chăm sóc sức khỏe. Đó là một chủ đề có liên quan đến mọi chuyên ngành và chuyên ngành phụ trong các chương trình MHA.
 • Phân tích dữ liệu – Từ hóa đơn đến hồ sơ y tế, bạn sẽ phải biết cách sắp xếp rất nhiều dữ liệu với tư cách là quản trị viên chăm sóc sức khỏe và bạn có thể được yêu cầu thu thập, sắp xếp, phân tích, trình bày hoặc theo dõi dữ liệu vào những thời điểm khác nhau.
 • Khả năng lãnh đạo – Nếu bạn để mắt đến vị trí quản lý, các lớp học về quản lý rủi ro, hành vi tổ chức và lập kế hoạch chiến lược có thể giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiêm khắc của vai trò lãnh đạo.
 • Capstone – Nhiều chương trình cấp bằng thạc sĩ có yêu cầu capstone trong năm cuối của bạn. Điều này có thể bao gồm viết, nghiên cứu hoặc thậm chí thực hành trong một môi trường chăm sóc sức khỏe thực sự. Bạn có thể được yêu cầu thực hiện các yêu cầu trực tiếp thông qua nơi cư trú hoặc thực tế.

Một lần nữa, điều quan trọng là phải kiểm tra với trường đại học của bạn để biết chi tiết cụ thể. Một số sẽ yêu cầu các lớp cụ thể; những người khác sẽ cho phép bạn chọn các lớp học của riêng bạn trong các danh mục cụ thể và các yêu cầu tín dụng. Một số trường đại học làm cả hai.

Quản lý chăm sóc sức khỏe Nghề nghiệp & Mức lương

Quản lý chăm sóc sức khỏe Nghề nghiệp & Mức lương

Theo Cục Thống kê Lao động, mức lương trung bình cho một người có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực quản lý dịch vụ y tế và sức khỏe là khoảng $ 104,280 mỗi năm.

Tuy nhiên, đó chỉ là mức trung bình. Mức lương có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào công việc cụ thể mà bạn có, và luôn có sự dao động tùy thuộc vào những thứ như kinh nghiệm, vị trí, chứng chỉ và nhu cầu công việc nói chung.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Một số nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý chăm sóc sức khỏe bao gồm:

Nghề nghiệp

Mức lương trung bình hàng năm

Giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe

$ 160,950

Người quản lý lương thưởng và phúc lợi

$ 125.130

Giám đốc đào tạo và phát triển

$ 115.640

Giám đốc Thông tin Y tế tại Bệnh viện

$ 112.870

Giám đốc Dịch vụ Y tế và Sức khỏe

$ 104.280

Giám đốc điều hành và chung

$ 103.650

Tuyển dụng quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

$ 101,990

Quản lý dịch vụ hành chính

$ 98.890

Quản trị viên Viện dưỡng lão

89.880 đô la

Quản lý Dịch vụ Cộng đồng và Xã hội

$ 69.600

Chỉ cần lưu ý rằng những con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào những gì bạn làm và nơi bạn thực hiện.

Chọn Bằng Thạc sĩ Trực tuyến về Quản trị Chăm sóc Sức khỏe

Thạc sĩ Quản trị chăm sóc sức khỏe sinh viên học ở nhà

Mọi người đều có ý kiến riêng của họ về các chương trình sau đại học tốt nhất cho quản trị chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, có một số điểm chung mà các chương trình cấp bằng chất lượng cao có và bạn có thể tìm kiếm những điểm chính này khi so sánh và đối chiếu các trường cao đẳng.

 • Kiểm định – Trường cao đẳng phải được công nhận cấp khu vực hoặc quốc gia. Đó là tiêu chuẩn. Chứng nhận có lập trình ít được biết đến hơn, vì vậy nó không phải là một công cụ phá vỡ thỏa thuận nếu chương trình MHA của bạn thiếu nó, nhưng chắc chắn đó là một phần thưởng nếu bạn có thể tìm thấy nó.
 • Bằng cấp và chuyên ngành – Trường có đào tạo thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe (MHA) hay thạc sĩ quản lý chăm sóc sức khỏe (MHM) không? Nó có bất kỳ mức độ tập trung nào cho những thứ như kế toán, tiếp thị, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin hoặc chính sách hành chính không?
 • Yêu cầu thực địa – Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình cấp bằng hoàn toàn trực tuyến, hãy kiểm tra các yêu cầu của khóa học và đảm bảo rằng chương trình đó không yêu cầu thực tập hoặc thực tập.
 • Học phí – Đây là một cân nhắc quan trọng đối với bất kỳ bằng cấp nào, nhưng nó có thể đặc biệt quan trọng đối với cấp độ sau đại học. Xem xét số lượng các khoản tín dụng bắt buộc và số tiền mà bạn sẽ phải trả theo thời gian.

Không dễ dàng để chọn một trường đại học cho MHA / MHM của bạn. Tuy nhiên, vào cuối ngày, đó là quyết định mà chỉ bạn mới có thể đưa ra. Nhìn vào các tùy chọn của bạn; tìm ra các ưu tiên của bạn. Chọn một trường mà bạn tin rằng sẽ có lợi cho tương lai của bạn.

Yêu cầu tuyển sinh của MHA

Thạc sĩ Quản trị chăm sóc sức khỏe sinh viên học trên máy tính xách tay của họ

Nhập học vào một chương trình sau đại học không giống như nhập học vào một chương trình đại học. Có nhiều vòng để vượt qua hơn, và vì không gian có thể bị hạn chế, nên có sự cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các ứng viên. Đây chỉ là một số điều bạn cần để nổi bật giữa đám đông.

 • Điểm trung bình – Nhiều chương trình sau đại học có yêu cầu điểm trung bình tối thiểu. Có thể có một số khoảng trống tùy thuộc vào các yếu tố khác trong ứng dụng của bạn.
 • Điểm kiểm tra – Ngoài bảng điểm đại học của bạn, hầu hết các trường sau đại học sẽ yêu cầu điểm Kiểm tra Hồ sơ Tốt nghiệp (GRE) hoặc Kiểm tra Nhập học Quản lý Sau đại học (GMAT).
 • Sơ yếu lý lịch hoặc CV – Đây là nơi liệt kê quá trình làm việc, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm quân sự, nghiên cứu học thuật, hoạt động tình nguyện và bất kỳ điều gì khác có thể khiến bạn trở thành ứng viên xứng đáng.
 • Thư giới thiệu – Tùy thuộc vào trường đại học, họ có thể muốn có từ 1 đến 3 thư giới thiệu từ các nguồn đáng tin cậy.
 • Thư ngỏ ý – Về cơ bản đây là bài luận xin vào đại học của bạn. Tại sao bạn muốn học quản trị chăm sóc sức khỏe? Kế hoạch, mục tiêu và tham vọng nghề nghiệp của bạn là gì? Bạn hy vọng điều gì sẽ nhận được từ chương trình MHA?

Có thể có các yêu cầu bổ sung từ trường đại học của bạn nếu bạn là sinh viên chuyển tiếp. Ví dụ: thường có các giới hạn đối với tổng số tín chỉ mà bạn có thể mang theo và chúng chỉ có thể được chuyển nhượng dưới dạng các môn tự chọn chứ không phải là các yêu cầu cụ thể về mức độ.

Công nhận

công nhận quản lý chăm sóc sức khỏe

Công nhận là một quá trình mà các trường cao đẳng có thể thực hiện để chứng minh các giá trị và tiêu chuẩn giáo dục của họ. Đó là tự nguyện, nhưng đại đa số các trường chọn làm điều đó, và có những hậu quả cho những học sinh quyết định theo học một trường không được công nhận. Ví dụ: họ sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính liên bang như FAFSA.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Có ba loại kiểm định mà bạn nên biết.

 • Kiểm định khu vực được trao cho các trường đại học công lập và tư thục ở các vùng khác nhau của Hoa Kỳ. Ví dụ: có Ủy ban Giáo dục Đại học New England cho các bang như Connecticut và Rhode Island, và có Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam cho các bang như Tennessee và Texas.
 • Công nhận quốc gia được trao cho các trường thương mại, kỹ thuật và dạy nghề. Nó cũng phổ biến đối với các trường đại học tôn giáo thuộc tất cả các hệ phái. Các tổ chức như Hiệp hội các trường thần học cung cấp sự công nhận.
 • Kiểm định theo chương trình dành cho các khoa và chương trình cấp bằng cụ thể trong một trường học. Nó thường được quản lý bởi các tổ chức chuyên nghiệp dành cho các nghề nghiệp hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Thay vì công nhận toàn bộ trường đại học, họ sẽ chỉ công nhận các chương trình cấp bằng có liên quan.

Nếu bạn đang lập danh sách các trường cao đẳng tiềm năng và băn khoăn không biết trường nào được công nhận, hãy xem Cơ sở dữ liệu về các tổ chức và chương trình sau trung học được công nhận . Nó có một công cụ tìm kiếm nơi bạn có thể chỉ cần cắm vào trường và hiển thị thông tin công nhận của trường.

Các tổ chức chuyên nghiệp về quản lý chăm sóc sức khỏe

các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong một cuộc họp

Các tổ chức trong ngành được thiết kế để giúp đỡ cả sinh viên và các chuyên gia đang làm việc. Khi bạn đang đi học, họ có thể cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục và lời khuyên nghề nghiệp.

Sau khi bạn tốt nghiệp, họ có thể cung cấp các hội nghị, triển lãm, bảng việc làm, cơ hội kết nối và chiết khấu sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp trong ngành.

Dưới đây là một số nhóm mà bạn có thể quan tâm với tư cách là một chuyên gia MHA trong tương lai.

 • Hiệp hội Quản lý Hành chính Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ Một trong những tổ chức lớn nhất và nổi tiếng nhất về quản lý chăm sóc sức khỏe, AAHAM cung cấp mọi thứ từ hội thảo đến các chương trình chứng nhận. Nếu bạn muốn trở thành Chuyên gia về chu kỳ doanh thu hoặc Kỹ thuật viên tuân thủ được chứng nhận, đây là nơi để thực hiện các bài kiểm tra.
 • Hiệp hội Chuyên gia Hành chính Chăm sóc Sức khỏe AHCAP có các nguồn lực dành cho các thành viên ở mọi trình độ học vấn và việc làm, bao gồm các sự kiện, tài trợ, chứng chỉ và các lớp giáo dục thường xuyên. Họ thậm chí còn có một diễn đàn, nơi các thành viên có thể trò chuyện cùng nhau từ khắp nơi trên đất nước.
 • Hiệp hội các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe HCAA dành cho các nhà quản lý chăm sóc sức khỏe thuộc mọi loại hình. Họ thúc đẩy vận động và giáo dục đồng thời cung cấp những thứ như hội nghị thượng đỉnh, lực lượng đặc nhiệm và chương trình lãnh đạo cho các thành viên.

Nhiều tổ chức khác hoan nghênh sinh viên quản trị chăm sóc sức khỏe, vì vậy đừng cảm thấy bị giới hạn bởi các đề xuất trong danh sách này.

Ví dụ, Hiệp hội Chuyên gia Hành chính Hoa Kỳ (ASAP) có thể phù hợp với các quản trị viên văn phòng; Hiệp hội Quản lý Tài chính Chăm sóc Sức khỏe (HFMA) có thể là lý tưởng cho các nhà lập ngân sách và kiểm toán viên.

Cấp phép và Chứng nhận của Cơ quan Quản lý Chăm sóc Sức khỏe

quản trị viên chăm sóc sức khỏe đang nghiên cứu trên máy tính xách tay của cô ấy

Tùy thuộc vào mục tiêu nghề nghiệp của bạn, bạn nên nỗ lực để có được chứng chỉ hoặc giấy phép chuyên môn. Chúng có sẵn cho nhiều chuyên ngành khác nhau trong quản lý chăm sóc sức khỏe.

 • Chuyên gia tài chính chăm sóc sức khỏe được chứng nhận Được quản lý bởi Hiệp hội quản lý tài chính chăm sóc sức khỏe, CHFP là chứng nhận hai bước đánh giá mức độ sẵn sàng của bạn đối với những thách thức tài chính trong ngành chăm sóc sức khỏe.
 • Quản lý Y tế được Chứng nhận Được quản lý bởi Hiệp hội Chuyên nghiệp Quản lý Văn phòng Chăm sóc Sức khỏe, CMM bao gồm đơn đăng ký và kỳ thi dành cho các chuyên gia hành chính sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, bạn có thể giành được các chứng chỉ như Chuyên gia liêm chính về doanh thu được chứng nhận (CRIP), Kỹ thuật viên tuân thủ được chứng nhận (CCT) hoặc Chuyên gia hành chính chăm sóc sức khỏe được chứng nhận (cHAP). Bạn không cần phải là một sinh viên mới tốt nghiệp để đăng ký.

Hỗ trợ tài chính & học bổng

hỗ trợ tài chính cho sinh viên quản lý chăm sóc sức khỏe

Một quan niệm sai lầm phổ biến về trường cao học là bạn không thể nhận được hỗ trợ tài chính cho nó. Mặc dù đúng là cơ hội sẽ hạn chế hơn, nhưng bạn vẫn có thể tìm và nhận được sự hỗ trợ.

Bước đầu tiên là điền vào Đơn xin trợ giúp sinh viên liên bang (FAFSA) miễn phí. Bạn sẽ không đủ điều kiện nhận các khoản vay được trợ cấp nữa, nhưng bạn vẫn có thể thử các khoản vay không được trợ cấp và bạn có thể gặp may với các khoản trợ cấp của tiểu bang hoặc liên bang.

Ví dụ: Pell Grant thường dành cho những sinh viên chưa tốt nghiệp có thu nhập thấp, nhưng cũng có thể có ngoại lệ cho những sinh viên mới tốt nghiệp dưới một ngưỡng thu nhập nhất định.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Bạn cũng có thể tìm kiếm học bổng. Một số mở cửa cho sinh viên tìm kiếm bằng cấp ở mọi cấp độ; những người khác được chỉ định đặc biệt cho sinh viên sau đại học:

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy kiểm tra với nhà tuyển dụng của bạn. Họ có thể cung cấp hoàn trả học phí cho giáo dục hoặc chứng chỉ, đặc biệt nếu họ đang làm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Họ thậm chí có thể có quan hệ đối tác với các trường cao đẳng địa phương.

Bằng thạc sĩ về công việc quản lý chăm sóc sức khỏe

Tôi Có Thể Làm Gì Với Bằng Thạc Sĩ Quản Trị Chăm Sóc Sức Khỏe?

Các chương trình MHA tốt nhất sẽ giúp bạn chuẩn bị cho nhiều công việc khác nhau. Họ sẽ dạy cho bạn những kiến thức cơ bản về tài chính, kinh doanh, luật và chính sách đồng thời đi sâu vào các chủ đề chuyên biệt tùy thuộc vào lĩnh vực bạn quan tâm.

Đối với triển vọng công việc của bạn, chúng cũng phụ thuộc vào lĩnh vực bạn quan tâm. Bạn có giỏi với những con số không? Trở thành giám đốc tài chính hoặc chuyên gia về chu kỳ doanh thu. Bạn có thích làm việc với máy tính không? Nghiên cứu tin học hoặc hệ thống kỹ thuật số trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Bạn có muốn tiếp xúc trực tiếp với bác sĩ, bệnh nhân và những người ủng hộ không? Hãy xem xét một nghề nghiệp trong lĩnh vực nhân sự. Bầu trời là giới hạn khi nói đến các ứng dụng của MHA. Bạn có thể thực hiện nó theo nhiều hướng khác nhau.

MBA hay MHA cái nào tốt hơn?

bác sĩ đưa ra lời khuyên cho một bệnh nhân

Thạc sĩ quản lý sức khỏe (MHA) chỉ tập trung vào ngành chăm sóc sức khỏe. Đối với thạc sĩ quản lý sức khỏe (MHM) cũng vậy. Họ được thiết kế để dạy các kỹ năng kinh doanh thực tế, thực tế, nhưng mọi thứ đều được lọc qua lăng kính y tế và mục tiêu của họ là chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngược lại, thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) là một bằng cấp kinh doanh phổ rộng. Tùy thuộc vào trường bạn chọn, bạn có thể chuyên về quản trị chăm sóc sức khỏe, nhưng nó sẽ không phải là trọng tâm chính trong việc học của bạn.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Thay vào đó, bạn có thể học các kỹ năng chung liên quan đến kinh doanh, tài chính, tiếp thị, công nghệ và hiệu quả tổ chức. Bạn sẽ quyết định bằng cấp nào tốt hơn cho mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tôi có nên lấy bằng Thạc sĩ về Quản trị chăm sóc sức khỏe không?

quản trị viên chăm sóc sức khỏe nói chuyện với bác sĩ

Các công việc trong quản lý chăm sóc sức khỏe có thể mang lại lợi nhuận khá cao. Những người có thu nhập cao nhất có thể đạt sáu con số mỗi năm và có rất nhiều công việc cho mọi người thuộc mọi kỹ năng và sở thích.

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ , đây cũng là một ngành có tốc độ tăng trưởng việc làm cao. Ví dụ, các nhà quản lý dịch vụ y tế và y tế dự kiến sẽ được tăng 18% số việc làm trong thập kỷ tới. Điều đó dẫn đến hàng nghìn vị trí mới cho những người lao động có trình độ, vì vậy xét về số lượng thô, thuần túy, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để có được MHA.

Vì vậy, nếu bạn thích làm trong lĩnh vực quản lý chăm sóc sức khỏe, thì MHA có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nếu bạn muốn vượt một bậc so với MHA, thì bằng Tiến sĩ trong khuôn viên trường hoặc trực tuyến về quản trị chăm sóc sức khỏe cũng có thể đáng giá.

Một Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Chi phí Bao nhiêu?

Một bằng thạc sĩ về quản lý chăm sóc sức khỏe có thể yêu cầu bất cứ nơi nào từ 30 – 60 tín chỉ để hoàn thành và các tín chỉ có thể dao động từ $ 400 – $ 600 mỗi tín chỉ. Học phí khác nhau giữa các trường tùy thuộc vào những yếu tố như uy tín, địa điểm, độ dài chương trình, phương thức phân phối, v.v.

Một điều cần lưu ý là các chương trình trực tuyến thường rẻ hơn các chương trình truyền thống vì chúng có thể cắt giảm rất nhiều học phí cho sinh viên tại trường. Tuy nhiên, đây không phải là một sự đảm bảo.

Bạn cũng nên kiểm tra với trường và xem có cách nào để giảm học phí của bạn không. Ngoài hỗ trợ tài chính, họ có thể cung cấp những thứ như tín dụng theo dải hoặc giảm giá cho sinh viên tốt nghiệp toàn thời gian. Bạn có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la bằng cách tận dụng những cơ hội duy nhất này.

Có Chương trình MHA 1 Năm Trực tuyến nào không?

Sinh viên MHA học trực tuyến

Trong khi hầu hết các trường cao đẳng có các chương trình thạc sĩ kéo dài hai hoặc ba năm cho quản lý chăm sóc sức khỏe, có một số ít cung cấp các chương trình ngắn hơn. Nó thường là do sự kết hợp của các yếu tố –

 • Ít tín dụng bắt buộc hơn. Nếu họ yêu cầu 30 hoặc 40 tín chỉ thay vì 60, sinh viên có thể tốt nghiệp nhanh hơn với khối lượng khóa học toàn thời gian.
 • Tuyển sinh lăn bánh. Một số trường sau đại học cho phép sinh viên ghi danh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, có nghĩa là họ không phải đợi học kỳ mùa thu hoặc mùa xuân để có các lớp học bắt buộc.
 • Chuyển khoản. Nếu bạn đang chuyển từ chương trình sau đại học này sang chương trình sau đại học khác, nhiều trường cao đẳng sẽ cho phép bạn chuyển tín chỉ, đặc biệt nếu chúng là môn tự chọn.
 • Tùy chọn lớp học linh hoạt. Các chương trình cấp bằng trực tuyến có thể có các lớp học cấp tốc hoặc tự học cho phép sinh viên hoàn thành các tài liệu một cách nhanh chóng. Họ cũng có thể có quyền truy cập vào các chương trình buổi tối, cuối tuần hoặc mùa hè.

Nói một cách tổng quát, bạn có thể mong đợi các chương trình MHA theo dõi nhanh sẽ mất từ 12 – 18 tháng thay vì 24 – 36 tháng.

Có Chương trình MHA Trực tuyến Hợp túi tiền nào không?

Sinh viên MHA học trực tuyến

Bạn không cần phải phá vỡ ngân hàng để lấy bằng thạc sĩ về quản lý chăm sóc sức khỏe. Mặc dù đúng là một số chương trình MHA hàng đầu có thể tốn kém, nhưng có rất nhiều cơ hội hỗ trợ tài chính để bù đắp chi phí của họ.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Một lựa chọn khác chỉ đơn giản là theo học một trường khác. Bạn không cần phải đến một trường đại học cực kỳ ưu tú để có được một tấm bằng hữu ích và có giá trị.

Một Thạc sĩ Quản trị Chăm sóc Sức khỏe Mất bao lâu để Hoàn thành?

Thường mất từ 2 đến 3 năm để lấy bằng thạc sĩ về quản lý chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, những con số này có thể được rút ngắn hoặc kéo dài tùy thuộc vào những thứ như yêu cầu tín chỉ, lớp học sẵn có, lịch trình học kỳ và các tùy chọn tăng tốc do trường cung cấp.

Nó cũng quan trọng nếu bạn đang xem các chương trình MHA toàn thời gian hoặc bán thời gian .

Tôi Có Thể Kiếm Được Bao Nhiêu Với Bằng MHA?

Mức lương trung bình cho một người có bằng thạc sĩ về quản lý chăm sóc sức khỏe là 80.000 đô la mỗi năm (Trung tâm Giáo dục và Lực lượng Lao động).

Những nghề được trả lương cao nhất có thể lên tới hơn 100.000 đô la mỗi năm. Như với bất kỳ công việc nào, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của một cá nhân, vì vậy hãy coi những ước tính này như muối bỏ bể.

Một Thạc sĩ Quản trị Chăm sóc Sức khỏe có xứng đáng không?

quản trị viên chăm sóc sức khỏe có một cuộc họp

Vâng, một bằng thạc sĩ về quản trị chăm sóc sức khỏe là giá trị nó cho nhiều sinh viên. Cục Thống kê Lao động dự báo tăng trưởng việc làm 15% trong các ngành nghề chăm sóc sức khỏe trong 10 năm tới. Các nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm quản trị viên viện dưỡng lão, quản lý dịch vụ y tế và sức khỏe, và giám đốc điều hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Với sự xuất hiện của các trường đại học trực tuyến, việc lấy bằng của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể tham gia các lớp học linh hoạt, tự túc với ít yêu cầu trực tiếp. Điều này giúp bạn có thể kiếm được toàn bộ bằng tốt nghiệp ngay tại nhà của mình.

Các trường đại học cung cấp bằng thạc sĩ trực tuyến về quản trị chăm sóc sức khỏe

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Baker

Khuôn viên Đại học Baker

Đại học Baker được thành lập năm 1958 với tư cách là một trường tư thục sau trung học nhỏ. Theo thời gian, BU đã phát triển để cung cấp nhiều lựa chọn bằng cấp khác nhau, từ liên kết đến tiến sĩ và các chương trình Ph. Trực thuộc Nhà thờ Giám lý, Đại học Baker có số lượng sinh viên đa dạng và các học giả được thành lập trong lĩnh vực nghệ thuật tự do.

Đại học Baker được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Bethel

Khuôn viên Đại học Bethel

Khai trương vào năm 1871, Đại học Bethel cố gắng đáp ứng các nhu cầu về tinh thần và giáo dục của những sinh viên muốn lấy bằng cao đẳng, cử nhân hoặc sau đại học. BU khuyến khích sinh viên tham gia vào các dự án phục vụ cộng đồng và các lựa chọn tình nguyện khác để có được một nền giáo dục toàn diện hơn.

Trường tư này cũng cung cấp tùy chọn học trực tuyến cho hầu hết các chương trình cấp bằng.

Đại học Bethel được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Benedectine

Khuôn viên Đại học Benedictine

Bắt đầu từ năm 1887, Đại học Benedictine là một trường tư thục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có tác động tích cực đến xã hội. Cung cấp nhiều chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ, sinh viên tại BU học cách trở thành những nhà tư tưởng phản biện và nhân đạo.

BU tiếp cận sinh viên trên toàn quốc và nhiều quốc gia khác thông qua các chương trình học trực tuyến.

Đại học Benedictine được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Cao đẳng Bryan

Khuôn viên trường Cao đẳng Bryan

Trường Cao đẳng Bryan thành lập năm 1930 với tư cách là một trường cao đẳng nghệ thuật tự do tư nhân. Cung cấp hơn tám mươi chương trình cấp bằng cao đẳng, cử nhân và thạc sĩ, BC vượt trội trong việc giảng dạy các tiêu chuẩn nội dung với thế giới quan Cơ đốc. BU đã mở rộng các chương trình của mình để bao gồm các nghiên cứu sau đại học, một phòng khám vật lý trị liệu trong khuôn viên trường, và một trường kỹ thuật.

Cao đẳng Bryan được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Đại học Cedarville

Khuôn viên Đại học Cedarville

Là một trong những trường đại học Cơ đốc giáo tư nhân hàng đầu trong khu vực theo US News & World Report, Đại học Cedarville đã phục vụ sinh viên từ năm 1887. Cung cấp hơn 140 chương trình học dẫn đầu bằng cấp từ cử nhân đến tiến sĩ, Đại học Cedarville vượt qua sự mong đợi của chương trình giảng dạy bằng cách chuẩn bị cho sinh viên để dẫn đầu trong lĩnh vực của họ và phục vụ những người khác.

Đại học Cedarville được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Cao đẳng Champlain

Khuôn viên trường Cao đẳng Champlain

Cao đẳng Champlain được biết đến trên toàn thế giới về sự đổi mới và dịch vụ học thuật bắt đầu vào năm 1978. Được cấp bằng trong nhiều chuyên ngành của chương trình, sinh viên tại Cao đẳng Champlain có thể lấy bằng cao đẳng, đại học, sau đại học hoặc chuyên nghiệp bằng cách sử dụng hình thức đào tạo từ xa hoặc trong lớp. định dạng.

Trường tư thục này tự hào về việc đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.

Cao đẳng Champlain được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Cơ đốc giáo Colorado

Khuôn viên Đại học Cơ đốc giáo Colorado

Khai trương vào năm 1914, Đại học Cơ đốc giáo Colorado Cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn chương trình có thể dẫn đến bằng cao đẳng, đại học hoặc sau đại học dạy nhiều hơn kiến thức nội dung cốt lõi.

Sinh viên tại CCU được cung cấp một nền giáo dục tư nhân, dựa trên đức tin bao gồm lòng trắc ẩn, sự đa dạng và kỹ năng lãnh đạo trong tất cả các chương trình.

Đại học Colorado Christian được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Miền Đông

Khuôn viên Đại học Miền Đông

Khai trương vào năm 1925, Đại học Phương Đông có hơn 160 chương trình cấp bằng sau đại học và đại học để hỗ trợ sinh viên đạt được thành công trong học tập và cá nhân. Trường tư thục này kết hợp một cộng đồng hòa nhập để tìm kiếm một lựa chọn chương trình giảng dạy đại học dựa trên đức tin.

Đại học Miền Đông cung cấp một chương trình cấp tốc cho những sinh viên đang tìm kiếm các lựa chọn tốt nghiệp sớm với cùng một nội dung nghiêm ngặt.

Đại học Miền Đông được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa.

Đại học Gwynedd Mercy

Khuôn viên Đại học Gwynedd Mercy

Bắt đầu là một trường cao đẳng cơ sở vào năm 1948, Đại học Gwynedd Mercy đã mở rộng để trở thành một trường cao đẳng tư thục có uy tín liên kết với Nhà thờ Công giáo.

GMU có một số lượng sinh viên đa dạng thuộc mọi tín ngưỡng tìm cách tham gia vào các nghiên cứu về tư duy phản biện và nghiên cứu để nhận được bằng đại học hoặc sau đại học về một trong hơn bốn mươi chuyên ngành học thuật.

Đại học Gwynedd Mercy được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ.

Đại học Lamar

Khuôn viên Đại học Lamar

Năm 1923 đánh dấu sự khởi đầu của Đại học Lamar, sát nhập vào hệ thống Đại học Texas vào năm 1995. Cơ sở học thuật công lập này có hơn 100 chương trình cấp bằng ở tất cả các cấp độ, từ liên kết đến đào tạo tiến sĩ.

Hàng ngàn sinh viên hướng đến Đại học Lamar mỗi năm để đạt được mục tiêu nghề nghiệp và mục tiêu cá nhân của họ.

Đại học Lamar được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Limestone

Khuôn viên trường cao đẳng Limestone

Đại học Limestone mở cửa vào năm 1845 là một trong những trường cao đẳng dành cho nữ đầu tiên trên toàn quốc. Trường cao đẳng Cơ đốc giáo tư thục này nhận sinh viên thuộc mọi hệ phái và giới tính và dựa trên tất cả các chương trình có nền tảng nghệ thuật tự do. Với hơn năm mươi chuyên ngành chương trình, Cao đẳng Limestone mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn để lấy bằng đại học và sau đại học.

Đại học Limestone được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Maryville

Khuôn viên Đại học Maryville

Đại học Maryville được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Midway

Khuôn viên Đại học Midway

Đại học Midway là một cơ sở học thuật tư nhân, nghệ thuật tự do bắt đầu vào năm 1847. Sinh viên theo học tại Đại học Midway có cơ hội lấy bằng đại học hoặc sau đại học. MU cung cấp rất nhiều cơ hội học tập trong khuôn viên trường và ảo.

Sinh viên tại MU có thể tham gia các lớp học cấp tốc kéo dài tám tuần cho phép họ lấy bằng nhanh hơn, linh hoạt hơn.

Đại học Midway được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học phía Nam, Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học thành phố Oklahoma

khuôn viên trường đại học thành phố oklahoma

Đại học Thành phố Oklahoma là một trường đại học Methodist tư nhân bắt đầu vào năm 1904. OCU cung cấp bảy mươi lựa chọn bậc đại học, hai mươi lựa chọn bằng cấp sau đại học, luật và PH.D. các chương trình cho đa dạng sinh viên.

Phục vụ gần 3000 sinh viên, các chương trình phổ biến tại OCU bao gồm kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điều dưỡng và công nghệ. Các chương trình trực tuyến và lớp học có sẵn trong hầu hết các chương trình học.

Đại học Thành phố Oklahoma được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học của Hiệp hội Trung tâm Bắc Bộ.

Đại học Rivier

Khuôn viên Đại học Rivier

Đại học Rivier được thành lập vào năm 1933 như một trường nghệ thuật tự do tư nhân. Nó được liên kết với Nhà thờ Công giáo, và các giá trị cốt lõi của nó bao gồm việc cung cấp một môi trường quan tâm, hòa nhập.

Đại học Rivier tọa lạc trong một khuôn viên ngoại ô rộng sáu tám mẫu Anh, nơi sinh viên có thể lấy được nhiều loại bằng đại học và sau đại học, bao gồm cả các nghiên cứu chuyên môn. Các tùy chọn bằng cấp cũng được cung cấp thông qua hình thức đào tạo từ xa.

Rivier được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England, Inc.

Đại học Saint Joseph

Khuôn viên Đại học Saint Joseph

Tiếp nối nền văn hóa của Dòng Tên, Đại học Saint Joseph đã mang đến cho những người trưởng thành đang đi làm cơ hội đạt được sự phát triển nghề nghiệp và cá nhân kể từ năm 1851.

Đại học Saint Joseph là một trường tư thục sau trung học có nhiều lựa chọn bằng cấp từ các chương trình đại học đến chuyên nghiệp. SJU mang đến nghiên cứu và công nghệ cho tất cả các chương trình được cung cấp.

Đại học Saint Joseph được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và trung học Hoa Kỳ.

Đại học Nam

Khuôn viên Đại học Nam

Khai trương vào năm 1899, Đại học Nam cung cấp cho sinh viên khả năng lấy được bất kỳ cấp độ nào, từ cao đẳng đến tiến sĩ. Trường đại học tư thục này tự hào về khả năng cung cấp tỷ lệ sinh viên nhỏ so với giáo viên, cả trong lớp học và trực tuyến.

SU khuyến khích tất cả học sinh tham gia vào các dự án phục vụ cộng đồng để đạt được một nền giáo dục toàn diện hơn.

South University được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học bang Missouri Đông Nam

Khuôn viên Đại học Bang Đông Nam Missouri

Làm việc với các sinh viên trên toàn cầu, những người đang muốn theo đuổi chương trình giáo dục đại học, sau đại học hoặc tiến sĩ là một chuyên ngành tại Đại học Bang Đông Nam Missouri.

Kể từ khi thành lập vào năm 1873, SMSU đã làm việc không mệt mỏi để trở thành một lựa chọn giáo dục công lập mang lại cho sinh viên sự linh hoạt để đạt được ước mơ của mình. SMSU có nhiều loại phòng học kết hợp, trực tuyến và trong khuôn viên trường.

Đại học Bang Đông Nam Missouri được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Đông Nam Bộ

Khuôn viên trường đại học Đông Nam

Mở cửa như một trường tư thục Cơ đốc giáo vào năm 1935, theo thời gian, Đại học Đông Nam chuyển đến Lakeland, FL, và là nơi theo học của khoảng 7000 sinh viên hàng năm.

SU có hơn năm mươi bằng cử nhân, mười sáu bằng thạc sĩ và hai chương trình tiến sĩ trong một loạt các chuyên ngành học thuật. Nó cũng có nhiều lựa chọn chương trình cho phép sinh viên lấy bằng hoàn toàn trực tuyến.

Đại học Đông Nam được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Nam Oregon

Khuôn viên Đại học Nam Oregon

Đại học Nam Oregon mở cửa như một trường công lập vào năm 1872 và hiện có bảy phân khoa phục vụ gần 6500 sinh viên hàng năm. Sinh viên theo học tại SOU có thể chọn từ hơn 90 chương trình đại học, sau đại học và chuyên nghiệp.

Hầu hết các khóa học của SOU được hoàn thành trong mười tuần và lịch học tập không có trong hệ thống quý.

Đại học Nam Oregon được công nhận bởi Ủy ban Tây Bắc về các trường Cao đẳng và Đại học.

Đại học Southern Wesleyan

Khuôn viên Đại học Southern Wesleyan

Dựa trên niềm tin của Cơ đốc giáo là phục vụ người khác, Southern Wesleyan mở ra như một trường tư thục vào năm 1906. Nằm trong một khuôn viên xinh đẹp ở SC, SWU mang đến cho sinh viên nhiều cách để lấy bằng đại học hai năm, bốn năm hoặc sau đại học. Cùng với các lớp học trong khuôn viên trường, SWU cung cấp các lớp học trực tuyến, buổi tối và kết hợp cho hầu hết các lựa chọn chương trình.

Đại học Southern Wesleyan được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Spring Arbor

Khuôn viên Đại học Spring Arbor

Đại học Spring Arbor được thành lập vào năm 1872 và kể từ đó đã mở rộng thành một trong những trường tư thục được đánh giá cao nhất trong tiểu bang. SAU kết hợp tinh thần với nội dung cốt lõi nghiêm ngặt để giúp sinh viên nhận được bằng đại học hoặc sau đại học toàn diện trong nhiều chuyên ngành học thuật khác nhau. Đại học Spring Arbor có cả lựa chọn trực tuyến và trong lớp.

SAU được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Texas A&M-Corpus Christi

Đại học Texas A&M - cơ sở Corpus Christi

Đại học Texas A&M-Corpus Christi là trường đại học công lập mở vào năm 1947. Trường có 25 văn bằng sau đại học, ba mươi ba bằng đại học và năm chương trình tiến sĩ tại năm trường bao gồm nghệ thuật tự do, kinh doanh, giáo dục, khoa học và kỹ thuật, và điều dưỡng.

TA & MU-CC làm việc với sinh viên trên toàn thế giới để giúp họ hòa nhập vào các cơ hội học tập cao hơn bằng cách sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Texas A&M University-Corpus Christi được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Phụ nữ Texas

Khuôn viên Đại học Texas Womans

Đại học Texas Woman bắt đầu đào tạo phụ nữ vào năm 1901. Với thời gian, kinh nghiệm và sự trưởng thành, TWU hiện là cơ quan đồng quản lý công lập cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực học thuật. Sinh viên tại TWU có cơ hội tham gia vào môi trường học xá năng động hoặc thông qua các lựa chọn đào tạo từ xa.

Đại học Texas Woman được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam.

Đại học Touro trên toàn thế giới

Cơ sở trên toàn thế giới của Đại học Touro

Đại học Touro là một trong những cơ sở giáo dục tư nhân lâu đời nhất trên toàn quốc. Những người sáng lập TU được truyền cảm hứng từ George Washington và mở trường học vào năm 1790.

Theo thời gian, TU đã mở rộng để bao gồm Đại học Touro Worldwide, mang đến cho sinh viên chương trình học tập dựa trên niềm tin dẫn đến bằng cấp đại học hoặc sau đại học và có thể được truy cập thông qua một nền tảng trực tuyến.

Đại học Touro Toàn cầu được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WASC.

Đại học Louisiana – Lafayette

Đại học Louisiana tại cơ sở Lafayette

Đại học Louisiana – Lafayette là trường cao đẳng công lập lớn thứ hai ở LA, phục vụ gần 17.000 sinh viên hàng năm. Trường được thành lập vào năm 1898 và hiện cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và tiến sĩ trong một loạt các ngành, bao gồm cả bằng Tiến sĩ duy nhất. trong các nghiên cứu về tiếng nói tiếng Pháp được tìm thấy trong tiểu bang.

Đại học Louisiana Lafayette được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Massachusetts – Toàn cầu

Cơ sở toàn cầu của Đại học Massachusetts

Đại học Massachusetts Global đã cung cấp chương trình giáo dục tư nhân từ năm 1958 cho những sinh viên mong muốn được phát triển cá nhân và giáo dục. Tại UMass Global, sinh viên có thể lấy bằng liên kết hai năm, bằng đại học hoặc sau đại học, hoặc giáo dục cấp tiến sĩ. Các chương trình phổ biến tại UMass Global bao gồm chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giáo dục.

Đại học Massachusetts Global được công nhận bởi Ủy ban Đại học và Cao đẳng WSCUC.

Đại học Nam Indiana

Cơ sở của Đại học Nam Indiana

Đại học Nam Indiana cung cấp cho sinh viên hơn 130 chương trình học cho phép sinh viên lấy bằng đại học, sau đại học và tiến sĩ. Vượt qua sự khởi đầu khiêm tốn vào năm 1965 với tư cách là một trường công lập nhỏ, UIS hiện đã tiếp cận học sinh trên khắp Hoa Kỳ và hơn sáu mươi quận khác.

Đại học Nam Indiana được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Texas – Thung lũng Rio Grande

Khuôn viên Thung lũng Rio Grande của Đại học Texas

Được thành lập vào năm 2013, Đại học Texas – Rio Grande Valley cung cấp chương trình giáo dục công lập cho những sinh viên muốn lấy bằng đại học hoặc sau đại học. Thung lũng UT-Rio Grande có dân số đa dạng và ghi danh hơn 29.000 sinh viên mỗi năm tại sáu cơ sở, một trường y khoa và thông qua một nền tảng học tập trực tuyến.

UTRGV được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học bang Valdosta

Khuôn viên Đại học Bang Valdosta

Khai trương vào năm 1906 với tư cách là một cơ sở giáo dục công lập, Đại học Bang Valdosta tiếp cận sinh viên trên khắp Hoa Kỳ và bảy mươi sáu quận khác.

Cung cấp cho sinh viên các khóa học trong hàng trăm chuyên ngành học thuật, Valdosta State có một con đường dẫn đến bất kỳ cấp độ nào khác nhau, từ cao đẳng đến tiến sĩ. Các khóa học phổ biến bao gồm kinh doanh, công tác xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Valdosta State University được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Nhận bằng thạc sĩ về quản trị chăm sóc sức khỏe của bạn trực tuyến

Sinh viên cấp bằng Quản trị chăm sóc sức khỏe đang học trong thư viện

Bạn có phải là người hiệu quả, có tổ chức không? Bạn có phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh chóng, nơi luôn có những thách thức mới cần vượt qua không?

Bạn có cảm thấy lời kêu gọi giúp đỡ mọi người trong ngành chăm sóc sức khỏe không? Cân nhắc lấy bằng thạc sĩ về quản trị chăm sóc sức khỏe (MHA) nếu bạn đã sẵn sàng để nâng cao trình độ học vấn của mình.

masters in healthcare administration
Biểu trưng Mydegreeguide

Xem thêm:  Bạn có thể làmì với bằng cấp lịch sử?