2022 Bằng cấp quản lý rủi ro trực tuyến tốt nhất

bởi John Apalla

Nếu bạn đang tìm cách phát triển một bộ kỹ năng theo yêu cầu cho các ngành bảo hiểm và tài chính, thì bằng cấp quản lý rủi ro có thể là một lựa chọn chiến lược.

Các bằng cấp quản lý rủi ro trực tuyến tốt nhất

Các chuyên gia quản lý rủi ro phân tích dữ liệu và khuyến nghị các cách thức để các tổ chức tự bảo vệ mình khỏi tổn thất tài chính. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý rủi ro có thể bao gồm trở thành người bảo lãnh phát hành, chuyên gia phòng ngừa tổn thất hoặc chuyên gia tính toán.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Nếu bạn bị hấp dẫn bởi những khả năng đó, thì bạn có thể muốn xem xét lấy bằng cử nhân về quản lý rủi ro.

Các bằng cấp quản lý rủi ro trực tuyến

Các bằng cấp quản lý rủi ro trực tuyến

Quản lý rủi ro là một nghề đang bùng nổ. Các công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính và nhiều loại hình kinh doanh đang chuyển sang các chuyên gia quản lý rủi ro. Các tổ chức tin tưởng vào những chuyên gia này để giúp họ đề phòng mất mát, lập kế hoạch đáng tin cậy và tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Bạn có thể là một ứng cử viên sáng giá cho các nghiên cứu quản lý rủi ro nếu bạn có định hướng chi tiết. Nó cũng có thể hữu ích nếu bạn thích làm việc với các con số. Các đặc điểm chung khác của các chuyên gia quản lý rủi ro bao gồm là một người giao tiếp mạnh mẽ, có óc phân tích và yêu thích các giải pháp động não cho các vấn đề phức tạp.

Trong chương trình trực tuyến cấp bằng cử nhân quản lý rủi ro của bạn, bạn có thể sẽ học:

 • Quy định kinh doanh
 • Liên lạc
 • Quyết định
 • Kinh tế học
 • Lợi ích nhân viên
 • Tài chính
 • Bảo hiểm
 • Nguyên tắc quản lý
 • Phân tích rủi ro
 • Số liệu thống kê

Các nghiên cứu về quản lý rủi ro thường là một phần của các chương trình quản trị kinh doanh. Trong các chương trình quản trị kinh doanh, bạn có thể sẽ tham gia một vài khóa học kinh doanh. Ví dụ: bạn có thể học kế toán, tiếp thị và công nghệ thông tin. Sau đó, để tập trung, bạn sẽ có một số lớp quản lý rủi ro.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Trong quá trình học, bạn có thể đánh giá các nghiên cứu điển hình. Bằng cách đào sâu vào các tình huống mà các doanh nghiệp thực tế đã trải qua, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách đưa ra quyết định quản lý rủi ro. Tại một số trường cao đẳng, các môn học được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị cho các chứng chỉ ngành. Ví dụ: các lớp học của bạn có thể được tính vào các yêu cầu giáo dục đối với tình trạng của người bảo lãnh thương vong về tài sản được thuê (CPCU).

Thực tập là rất quan trọng đối với nhiều sinh viên quản lý rủi ro. Bằng cách thực tập với các tổ chức trong thế giới thực, bạn có thể học hỏi từ những người hiện đang làm việc trong lĩnh vực này. Bạn cũng có thể phát triển các kết nối vô giá trong ngành. Đôi khi, việc thực tập có thể dẫn đến cơ hội việc làm đầy hứa hẹn sau khi tốt nghiệp.

Một số sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý rủi ro theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm và làm công việc bảo lãnh phát hành, đại lý bán hàng hoặc người điều chỉnh. Các công ty bảo hiểm cũng cần các cơ quan tính toán. Những người có mức độ này cũng có thể làm việc với tư cách là nhà phân tích rủi ro tài chính hoặc nhà hoạch định tài chính. Các mục tiêu trong tương lai của bạn thậm chí có thể bao gồm vai trò quản lý trong lĩnh vực tài chính hoặc ngăn ngừa tổn thất.

Quản lý rủi ro và Bảo hiểm Nghề nghiệp & Tiền lương

Quản lý rủi ro và Bảo hiểm Nghề nghiệp & Tiền lương

Quản lý rủi ro là một kỹ năng được yêu cầu. Đặc biệt cần những người được đào tạo về quản lý rủi ro trong ngành bảo hiểm.

Một số sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý rủi ro trở thành đại diện bán bảo hiểm. Họ giúp các cá nhân hoặc doanh nghiệp mua các hợp đồng bảo hiểm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ. Những người khác theo đuổi vai trò bảo lãnh phát hành bảo hiểm. Người điều chỉnh yêu cầu bồi thường cũng có thể được đào tạo về quản lý rủi ro. Một lựa chọn khác là làm giám định viên cho một công ty bảo hiểm ô tô.

Các nhà tính toán đóng một vai trò quan trọng khác trong ngành bảo hiểm. Bởi vì các cơ quan tính toán đánh giá dữ liệu để xác định khả năng xảy ra các sự kiện nhất định — và cách các công ty có thể lập kế hoạch cho phù hợp — nên đây có thể là một nghề phù hợp cho các chuyên gia quản lý rủi ro.

Một số loại công việc của nhà phân tích tài chính — chẳng hạn như chuyên gia rủi ro tài chính, nhà phân tích rủi ro tài chính và nhà phân tích xếp hạng — đặc biệt phù hợp với sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý rủi ro. Theo Cục Thống kê Lao động , các ngành nghề kinh doanh và tài chính trả mức lương trung bình hàng năm là 76.570 đô la.

Nghề nghiệp Mức lương trung bình hàng năm
Giám đốc tài chính $ 131.710
Người quản lý Phòng ngừa tổn thất (Bao gồm trong Người quản lý, Tất cả những người khác) $ 124,650
Nhà máy tính toán $ 105,900
Nhà phân tích hệ thống máy tính $ 99.270
Cố vấn Tài chính Cá nhân $ 94.170
Nhà phân tích tài chính và đầu tư 91.580 đô la
Người bảo hiểm $ 76.390
Người điều chỉnh yêu cầu bồi thường, Người thẩm định và Người điều tra $ 65.080
Thẩm định viên Bảo hiểm Thiệt hại Ô tô $ 62.680
Đại lý bán bảo hiểm $ 49.840

Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động dựa trên mức trung bình của quốc gia và có thể không phản ánh thu nhập cá nhân của bạn. Phòng ngừa tổn thất là một khía cạnh nghề nghiệp khác cần xem xét. Công việc đó liên quan đến việc thực hiện các bước để giảm các trường hợp trộm cắp, hư hỏng hoặc mất mát khác của công ty. Các chuyên gia có thể tham gia lĩnh vực này với tư cách là chuyên gia và sau đó trở thành nhà quản lý.

Các bộ phận quản lý rủi ro sử dụng hệ thống phần mềm để tổ chức và phân tích dữ liệu. Sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực này cũng được đào tạo về CNTT có thể có cơ hội trở thành nhà phân tích hệ thống. Các nhà tuyển dụng thường đánh giá cao những ứng viên không chỉ hiểu về mặt công nghệ mà còn cả những nhu cầu riêng của ngành quản lý rủi ro.

Xem thêm:  Ý nghĩa biểu tượng đằng sau lá cờ Liên Phi

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Hiểu biết về rủi ro cũng có thể giúp sinh viên tốt nghiệp trở thành cố vấn tài chính cá nhân. Những người trong vai trò đó giúp khách hàng dự đoán nhu cầu tài chính của họ và lập kế hoạch phù hợp. Họ làm rất nhiều việc với các khoản đầu tư. Các chuyên gia trong các vai trò tài chính khác nhau cuối cùng có thể được thăng chức lên các vị trí quản lý. Có nhiều loại nhà quản lý tài chính, bao gồm nhà quản lý rủi ro, nhà quản lý tín dụng và nhà quản lý bảo hiểm.

Chương trình & Khóa học Cử nhân Quản lý Rủi ro

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Rủi ro

Các nghiên cứu về quản lý rủi ro của bạn có thể là một chương trình độc lập hoặc một tập hợp con của bằng cấp kinh doanh của trường đại học. Dù bằng cách nào, chương trình học có thể có các lớp tương tự như những lớp được liệt kê bên dưới.

 • Các gói phúc lợi : Bạn có thể nghiên cứu các kế hoạch bảo hiểm, kế hoạch lương hưu và các đặc quyền khác mà các công ty cung cấp để thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng.
 • Giao tiếp trong kinh doanh : Bạn sẽ học cách truyền đạt thông tin chính cho các bên liên quan trong tổ chức của mình và cách sử dụng dữ liệu cần thiết để sao lưu thông điệp của bạn.
 • Nghiên cứu Tài chính Doanh nghiệp : Khi bạn nghiên cứu về tài chính và vốn quản lý, bạn có thể sẽ thảo luận về các báo cáo tài chính, quản lý nguồn lực và lập kế hoạch chiến lược.
 • Đầu tư tài chính : Lớp này có thể bao gồm thị trường tài chính, phương tiện đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.
 • Bảo hiểm Y tế : Bạn sẽ nghiên cứu vai trò và cấu trúc của các chính sách y tế, các quy định pháp lý xung quanh chúng và cách bạn có thể giúp khách hàng lựa chọn bảo hiểm phù hợp.
 • Nguyên tắc bảo hiểm : Một lớp học giới thiệu về những kiến thức cơ bản về bảo hiểm sẽ tạo nền tảng cho việc học của bạn.
 • Cơ cấu tổ chức : Để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả, cần phải hiểu cách thức hoạt động của các nhóm, cách đưa ra quyết định, cách truyền đạt ý tưởng và sự thay đổi bị ảnh hưởng như thế nào.
 • Bảo hiểm Tài sản : Khóa học này bao gồm các chính sách bảo hiểm cho các tòa nhà, xe cộ và các loại tài sản khác.
 • Các khái niệm về quản lý rủi ro : Ngay từ khi mới học, bạn sẽ học cách các tổ chức xác định rủi ro và phát triển các chiến lược giảm thiểu.
 • Thống kê : Một khóa học thống kê có thể giúp bạn hiểu các tập dữ liệu, xác suất, tương quan, phương sai và các chủ đề liên quan khác.

Để tốt nghiệp đại học với bằng quản lý rủi ro tài chính, bạn thường kiếm được khoảng 120 tín chỉ.

Cách chọn Chương trình Cử nhân Quản lý Rủi ro Trực tuyến

Chương trình Cử nhân Quản lý Rủi ro

Bạn có thể biết rằng bạn muốn theo đuổi chuyên ngành quản lý rủi ro, nhưng làm thế nào bạn có thể thu hẹp lựa chọn các chương trình? Các yếu tố như những yếu tố được liệt kê ở đây có thể giúp bạn xác định các lựa chọn hàng đầu của mình.

 • Sự công nhận . Trước hết, sẽ có lợi khi xem xét tình trạng công nhận của một trường đại học. Các bằng cấp danh tiếng nhất đến từ các trường được công nhận trong khu vực.
 • Chi phí và hỗ trợ tài chính . Số tiền học phí khác nhau rất nhiều, nhưng các gói hỗ trợ tài chính mà bạn có thể nhận được cũng có thể khác nhau giữa các nơi. Nếu bạn đăng ký vào nhiều trường, bạn có thể muốn so sánh các đề nghị bạn nhận được để tìm ra cam kết tài chính mà mỗi trường sẽ yêu cầu.
 • Trọng tâm chương trình học . Nếu bạn muốn có một nền tảng kinh doanh rộng lớn hơn, bạn có thể chọn chương trình kinh doanh tập trung vào quản lý rủi ro. Đối với các nghiên cứu sâu hơn về quản lý rủi ro, bạn có thể chọn một chương trình cấp bằng độc lập.
 • Các chứng chỉ trong ngành . Một số trường chỉ định rằng họ chuẩn bị cho sinh viên để có được chứng chỉ nghề nghiệp, điều này có thể giúp bạn thành lập trong ngành này.
 • Cơ hội thực tập . Trường đại học của bạn có thể có kết nối với các tổ chức nổi tiếng nơi bạn có thể hoàn thành khóa thực tập và kết nối với những người khác trong lĩnh vực này.
 • Tùy chọn trực tuyến . Bạn có thể muốn một trường học với các học kỳ truyền thống hoặc các học kỳ cấp tốc. Một điểm khác biệt phổ biến khác là một số chương trình cấp bằng quản lý trực tuyến yêu cầu sinh viên đến lớp học ảo vào những thời gian cụ thể, và những chương trình khác cung cấp lịch trình linh hoạt hơn.

Thật hữu ích khi nhớ rằng việc học ở một trường đại học được xếp hạng hàng đầu có nghĩa là rất nhỏ nếu trường đó không phù hợp với bạn. Bạn có thể sẽ có trải nghiệm tốt nhất nếu bạn chọn một trường phù hợp với phong cách học tập, mục tiêu và sở thích cá nhân của bạn.

Yêu cầu tuyển sinh cử nhân quản lý rủi ro

Yêu cầu về Cử nhân Quản lý Rủi ro

Các trường đại học muốn biết liệu bạn có sẵn sàng về mặt học tập và cá nhân để xử lý các chương trình của họ hay không, và quy trình đăng ký được thiết kế để thể hiện điểm mạnh và khả năng của bạn. Để tham gia một chương trình quản lý rủi ro, bạn có thể cần phải nộp những thông tin sau:

 • Bài luận cá nhân
 • Thư giới thiệu
 • Điểm SAT hoặc ACT tối thiểu (không bắt buộc ở tất cả các trường)
 • Bảng điểm (thường có điểm trung bình từ 2,5 trở lên)

Một số trường nhận sinh viên có điểm trung bình dưới 2.0, trong khi các trường cao đẳng khác đặt tiêu chuẩn tuyển sinh điểm trung bình của họ ở mức 3.0 hoặc thậm chí cao hơn.

Công nhận

Cử nhân Quản lý Rủi ro Công nhận

Kiểm định khu vực là một yếu tố chính cần tìm khi bạn mua trường đại học. Bạn có thể nghĩ về sự công nhận như một con dấu của sự chấp thuận. Các trường chỉ được công nhận cấp khu vực nếu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã thiết lập. Vì vậy, sự công nhận nâng cao danh tiếng của một trường đại học. Để chuyển đổi tín chỉ giữa các trường hoặc để vào chương trình sau đại học, bạn thường phải theo học tại một trường được công nhận.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Sự công nhận thậm chí có thể tạo ra sự khác biệt trong lực lượng lao động. Nhiều nhà tuyển dụng thích các ứng viên có bằng cấp từ một tổ chức được công nhận. Một số chương trình chứng nhận chuyên nghiệp cũng yêu cầu ứng viên phải nhận được một nền giáo dục được công nhận.

Giấy phép và Chứng chỉ Quản lý Rủi ro

Giấy phép và Chứng chỉ Quản lý Rủi ro

Hiệp hội Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm (RIMS) cung cấp chứng chỉ được thiết kế đặc biệt cho những người trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Được gọi là Chuyên gia Quản lý Rủi ro được Chứng nhận (RIMS-CRMP), chỉ định này có thể giúp bạn đảm bảo các vị trí lãnh đạo.

Xem thêm:  2022 Bằng cấp quản lýiải trí trực tuyến tốt nhất [ành cho cử nhân]

Viện Quản lý Dự án (PMI) cũng có một chương trình dành cho các chuyên gia rủi ro. Nó được gọi là Chuyên gia Quản lý Rủi ro (PMI-RMP) và bằng chứng xác thực được thiết kế cho những người hiện đang làm trong lĩnh vực này muốn thăng tiến sự nghiệp của họ.

Đối với nghề nghiệp bán bảo hiểm hoặc bảo lãnh phát hành, bạn có thể muốn xem xét chỉ định Người bảo lãnh cho Tai nạn Tài sản được Công nhận (CPCU). Nó được quản lý bởi RIMS và bạn có thể chọn dòng thương mại hoặc dòng cá nhân.

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Cử nhân Quản lý rủi ro hỗ trợ tài chính

Các chương trình của chính phủ tiểu bang và liên bang có thể giúp học sinh đủ tiêu chuẩn trả tiền học đại học. Khi bạn đã sẵn sàng đăng ký vào một chương trình quản lý rủi ro, bạn cũng có thể điền vào Đơn đăng ký miễn phí Viện trợ cho Sinh viên Liên bang (FAFSA) . Các đề nghị hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu của bạn sẽ phụ thuộc vào thông tin trong tài liệu đó.

Nhiều sinh viên đại học đủ điều kiện nhận các chương trình cho vay lãi suất thấp của chính phủ. Tùy thuộc vào tình huống của bạn, bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp mà không cần phải hoàn trả. Học bổng là một hình thức hỗ trợ khác không được hoàn trả. Một số học bổng có thể được quản lý bởi trường của bạn. Bạn cũng có thể khám phá các cơ hội hỗ trợ khác từ các quỹ học bổng tư nhân hoặc từ người sử dụng lao động của bạn.

Bằng cấp quản lý rủi ro là gì?

Mức độ quản lý rủi ro

Bằng quản lý rủi ro là một chương trình cao đẳng cấp cử nhân có thể giúp bạn chuẩn bị để làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc bảo hiểm. Bạn có thể học cách đánh giá và đánh giá rủi ro — đặc biệt là rủi ro tài chính — đối với các công ty hoặc tổ chức khác. Ngoài ra, bạn có thể nghiên cứu cách lập kế hoạch kinh doanh để giảm thiểu những rủi ro đó hoặc giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ.

Các chủ đề khóa học trong chương trình quản lý rủi ro thường bao gồm các nguyên tắc tài chính kinh doanh, phân tích hồ sơ rủi ro và giới thiệu về bảo hiểm. Khi bạn hoàn thành chương trình của mình, bạn có thể thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về một số loại bảo hiểm, bao gồm các chính sách về sức khỏe và tài sản.

Quản lý rủi ro có phải là một bằng cấp kinh doanh không?

chương trình quản lý rủi ro

Có, các chương trình quản lý rủi ro thường được cung cấp bởi các bộ phận kinh doanh của trường đại học. Lĩnh vực quản lý rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ với lĩnh vực tài chính và bảo hiểm. Nhiều tập đoàn dựa trên các nguyên tắc quản lý rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Vì vậy, rất có ý nghĩa khi quản lý rủi ro thuộc trường phái kinh doanh.

Trên thực tế, quản lý rủi ro thường là một lựa chọn tập trung cho chương trình cấp bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Sinh viên của loại chương trình này tham gia các khóa học kinh doanh cốt lõi sâu rộng và sau đó chuyên môn hóa với một số lớp học về các chủ đề quản lý rủi ro.

Quản lý rủi ro làm gì?

Như tên cho thấy, những người trong lĩnh vực quản lý rủi ro chú ý đến rủi ro. Đặc biệt, họ thường tập trung vào rủi ro tài chính. Họ đánh giá khả năng các sự kiện nhất định sẽ xảy ra và sau đó lập kế hoạch phản ứng với những sự kiện tiềm năng đó.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Quản lý rủi ro gắn liền với lĩnh vực bảo hiểm, vì các công ty bảo hiểm lập kế hoạch dựa trên khả năng xảy ra các sự kiện nhất định với khách hàng của họ. Các doanh nghiệp và cá nhân cũng mua bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro đối mặt với các khoản chi phí lớn.

Bạn có thể làm gì với bằng cấp quản lý rủi ro?

Với bằng cấp về quản lý rủi ro, bạn có thể theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Tùy thuộc vào lĩnh vực quan tâm của họ, một số chuyên gia bảo hiểm bán các hợp đồng hoặc thẩm định thiệt hại tài sản.

Những sinh viên tốt nghiệp khác với bằng cấp này chọn sự nghiệp tài chính. Bạn có thể cân nhắc làm việc trong lĩnh vực phân tích tài chính — đặc biệt là với tư cách là một nhà phân tích rủi ro tài chính — hoặc lập kế hoạch tài chính. Người quản lý phòng ngừa tổn thất là một vai trò tiềm năng khác của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Cục Thống kê Lao động xếp công việc đó vào danh mục “tất cả các nhà quản lý khác”, công việc này tự hào có mức lương trung bình hàng năm là $ 124,650.

Quản lý rủi ro có phải là một chuyên ngành tốt không?

chuyên ngành quản lý rủi ro

Vâng, quản lý rủi ro là một chuyên ngành tốt cho nhiều sinh viên đại học. Các nhà phân tích tài chính và đầu tư, chẳng hạn như các chuyên gia về rủi ro tài chính, thường kiếm được từ $ 57,900 đến $ 166,560 hàng năm (Cục Thống kê Lao động). Các nhà phân tích tài chính trong ngành bảo hiểm có mức lương trung bình hàng năm là 93.870 đô la.

Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm thường khẳng định rằng đó là một con đường sự nghiệp có lợi để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhiều vai trò bảo hiểm liên quan đến giờ làm việc đáng tin cậy và khả năng bỏ dở công việc khi bạn về nhà trong ngày.

Mất bao lâu để có được bằng cử nhân về quản lý rủi ro trực tuyến?

Bằng Cử nhân về Quản lý Rủi ro

Hầu hết các chương trình cử nhân quản lý rủi ro mất từ 4 năm để hoàn thành với việc học toàn thời gian. Trong khuôn viên trường đại học, rất có thể bạn sẽ dành 4 năm ở trường. Tuy nhiên, trực tuyến, bạn có thể có một chương trình ngắn hơn một chút.

Các kỳ học quanh năm kéo dài từ 6 tuần đến 8 tuần giúp nhiều sinh viên toàn thời gian hoàn thành các chương trình trực tuyến nhanh hơn so với các chương trình truyền thống. Ngoài ra, một số trường cao đẳng cung cấp các chương trình quản lý rủi ro 4 + 1. Với sự sắp xếp đó, bạn có thể hoàn thành cả bằng cử nhân quản lý rủi ro và bằng thạc sĩ quản lý rủi ro chỉ trong 5 năm.

Sự khác biệt giữa Cử nhân Quản lý Rủi ro và Bằng Quản lý An toàn là gì?

Bằng cấp về quản lý rủi ro có phù hợp với bạn không hay bạn sẽ phù hợp hơn với nghề quản lý an toàn? Để giúp bạn quyết định, chúng ta hãy kiểm tra sự khác biệt giữa các chương trình cấp bằng này.

Quản lý an toàn Quản lý rủi ro
 • Nhằm mục đích giảm thiểu các mối nguy hiểm tại nơi làm việc
 • Cố gắng ngăn chặn thiệt hại hoặc mất mát xảy ra
 • Lĩnh vực nghiên cứu áp dụng cho giám đốc quản lý khẩn cấp và kỹ thuật viên an toàn
 • Xem xét khả năng bị tổn hại hoặc mất mát do các mối nguy hiểm
 • Lập kế hoạch tài chính để đối phó với thiệt hại hoặc mất mát
 • Lĩnh vực nghiên cứu áp dụng cho các nhà phân tích rủi ro tài chính và bảo hiểm phát hành

Hai lĩnh vực này có lợi cho nhau.

Xem thêm:  20 Bằng Cử nhân Khoa học Tốt nhất [2022]

Bằng cấp về quản lý rủi ro có xứng đáng không?

Bằng cấp về quản lý rủi ro

Vâng, một bằng cấp về quản lý rủi ro rất đáng giá đối với nhiều sinh viên. Đối với một điều, bằng cấp này có thể giúp bạn trở thành một chuyên gia tính toán và có nhu cầu rất lớn đối với các nhà thiết kế tính toán ngay bây giờ.

Mã rút gọn danh sách biên tập:

Cục Thống kê Lao động dự đoán tăng trưởng việc làm 24% cho vị trí này trong thập kỷ tới. Thêm vào đó, trở thành một chuyên gia tính toán không phải là lựa chọn công việc duy nhất theo yêu cầu. Hạng mục các nhà quản lý tài chính, bao gồm các nhà quản lý rủi ro, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 17%. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý rủi ro là thấp.

Các trường đại học cung cấp chương trình cấp bằng cử nhân trực tuyến về quản lý rủi ro

Phương pháp luận: Danh sách trường học sau đây theo thứ tự bảng chữ cái. Để được bao gồm, một trường cao đẳng hoặc đại học phải được công nhận theo khu vực và cung cấp các chương trình cấp bằng trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp.

Đại học Bay Path

Khuôn viên Đại học Bay Path

Đại học Bay Path cung cấp bằng cử nhân về An ninh mạng: Quản lý rủi ro. Nội dung học bao gồm Các nguyên tắc cơ bản về Đảm bảo thông tin, Mạng máy tính và An ninh mạng, Ngôn ngữ lập trình, Chiến lược mạng, v.v. Học sinh trong chương trình được yêu cầu hoàn thành một capstone để tốt nghiệp.

Đại học Bay Path được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Đông Kentucky

Khuôn viên Đại học Đông Kentucky

Đại học Japanese Kentucky cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Quản lý Rủi ro. Chương trình 100% trực tuyến và tập trung vào các ứng dụng trong thế giới thực. Sinh viên trực tuyến có quyền truy cập vào các dịch vụ nghề nghiệp và dạy kèm. Nội dung học bao gồm các Nguyên tắc về Rủi ro và Bảo hiểm, Các Nguyên tắc Cơ bản về Bảo hiểm Nhân thọ và Sức khỏe, và Quản lý Rủi ro Tài sản Thương mại và Bảo hiểm.

Đại học Japanese Kentucky được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban về các trường cao đẳng.

Đại học Grand Canyon

Khuôn viên Đại học Grand Canyon

Đại học Grand Canyon cung cấp một chương trình trực tuyến cho Cử nhân Khoa học về Quản lý Rủi ro. Nội dung học bao gồm Thống kê Kinh doanh, Kế toán Quản trị, Các nguyên tắc cơ bản về Tài chính Kinh doanh, Thực hành Quản lý Rủi ro Toàn cầu, v.v. Chương trình cũng có sẵn trong khuôn viên trường. GCU giảng dạy từ thế giới quan Cơ đốc.

Đại học Grand Canyon được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học bang Indiana

Khuôn viên Đại học Bang Indiana

Đại học Bang Indiana cung cấp bằng Cử nhân Bảo hiểm và Quản lý Rủi ro cả trong khuôn viên trường và trực tuyến. Sinh viên trực tuyến không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ chuyến thăm khuôn viên trường nào. Sinh viên tham gia các khóa học như Công cụ Thông tin Kinh doanh, Quản lý Rủi ro Tài sản Thương mại và Bảo hiểm, Nguyên tắc Kế toán I và II, v.v.

Đại học Bang Indiana được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Johnson & Wales

Khuôn viên Đại học Johnson and Wales

Đại học Johnson & Wales cấp bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh – Doanh nghiệp và Quản lý Rủi ro. Các lớp học kéo dài 8 hoặc 16 tuần và 100% trực tuyến. Quy mô lớp học trung bình chỉ là 15 sinh viên. Sinh viên trực tuyến tham gia vào các cuộc thảo luận trực tiếp và có thể học theo tốc độ của riêng họ.

JWU được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học New England.

Đại học Dominica Ohio

Cơ sở đại học Ohio Dominican

Đại học Ohio Dominican cấp bằng Cử nhân về Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm. Sinh viên có thể tham gia thực tập chuyên nghiệp thông qua các mối quan hệ đối tác trong ngành của trường. Các khóa học bao gồm Các nguyên tắc cơ bản về Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm, Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp, Hoạt động và Quản lý các Công ty Bảo hiểm, v.v.

Đại học Ohio Dominican được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Trung tâm Arkansas

Cơ sở của Đại học Central Arkansas

Đại học Central Arkansas cung cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Bảo hiểm và Quản lý Rủi ro. Chương trình có sẵn hoàn toàn trực tuyến. Nó hiện có tỷ lệ tìm được việc làm là 100%. Sinh viên tốt nghiệp thường trở thành người điều chỉnh yêu cầu bồi thường, người bảo lãnh phát hành, người lập kế hoạch tài chính, v.v. Các chương trình thực tập luôn sẵn sàng để giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Đại học Central Arkansas được công nhận bởi Ủy ban Học tập Đại học.

Đại học Colorado – Denver

Khuôn viên Đại học Colorado Denver

Đại học Colorado — Denver cung cấp bằng BSBA về Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm. Sinh viên có thể tham gia toàn thời gian hoặc bán thời gian, và một số lớp học có sẵn trực tuyến. Chương trình cũng mang đến cơ hội giao lưu, thực tập và du học. Các khóa học bao gồm Quản lý hoạt động, Giải quyết vấn đề kinh doanh, Quản lý rủi ro doanh nghiệp, v.v.

Đại học Colorado – Denver được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học của Hiệp hội các trường Cao đẳng và Trung học Bắc Trung Bộ.

Đại học Houston – Trung tâm thành phố

Khuôn viên Đại học Houston Downtown

Đại học Houston — Downtown cung cấp chương trình BBA về Bảo hiểm và Quản lý Rủi ro. Mức độ có thể được hoàn thành trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường. Các khóa học trực tuyến của UHD rất linh hoạt nhưng mang tính tương tác cao. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình thường theo đuổi các công việc như thẩm định viên bảo hiểm, bảo lãnh phát hành, kiểm toán viên và các nghề nghiệp liên quan khác.

Đại học Houston – Downtown được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Đại học Louisiana – Monroe

Cơ sở Monroe của Đại học Louisiana

Đại học Louisiana — Monroe cung cấp một chương trình trực tuyến cho BBA về Quản lý Rủi ro và Bảo hiểm. Các khóa học có thể kéo dài 4, 8 hoặc 16 tuần, với mỗi khóa học bao gồm cùng một tài liệu như một học kỳ toàn khóa. Các môn học bao gồm Bảo hiểm Xã hội và Y tế, Hoạt động Bảo hiểm, Luật Bảo hiểm, Bảo hiểm Trách nhiệm Thương mại, Dòng thặng dư và Tái bảo hiểm, v.v.

Đại học Louisiana Monroe được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam và Ủy ban các trường cao đẳng.

Nhận bằng Cử nhân Quản lý Rủi ro Trực tuyến

Cử nhân Quản lý rủi ro bằng cấp trực tuyến

Bằng cử nhân về quản lý rủi ro có thể giúp bạn chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực có nhu cầu cao này. Các công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính và tập đoàn đang tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp đại học có chuyên môn về quản lý rủi ro.

Trách nhiệm của bạn trong lĩnh vực này có thể bao gồm đánh giá những rủi ro mà mọi người hoặc tổ chức phải đối mặt và phát triển các kế hoạch để ứng phó. Nếu bạn muốn theo học đại học trực tuyến, bạn có thể nhận được một nền giáo dục chất lượng và kiếm được bằng cấp quản lý rủi ro đáng tin cậy thông qua các chương trình trực tuyến được công nhận.

Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay bằng cách khám phá các tùy chọn của mình cho các nghiên cứu quản lý rủi ro trực tuyến.

best online risk management degrees
Biểu trưng Mydegreeguide