2021 Các trường cao đẳng tốt nhất ở Bắc Carolina

Một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Raleigh, Bang NC giảng dạy hơn 36.000 sinh viên mỗi năm.

Nhờ vào sứ mệnh chuyên sâu về nghiên cứu, NC State tập trung chủ yếu vào khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các trường và cao đẳng đáng chú ý bao gồm Cao đẳng Thú y, Cao đẳng Tài nguyên Thiên nhiên, Cao đẳng Nông nghiệp và Khoa học Đời sống, và Cao đẳng Kỹ thuật. NC State cũng cung cấp các chương trình không phải STEM như tâm lý học, xã hội học, lãnh đạo giáo dục và thiết kế công nghiệp. Sinh viên cũng có thể ghi danh vào hơn 100 chương trình trực tuyến.

Học phí đại học bắt đầu từ $ 380 mỗi tín chỉ cho sinh viên trong tiểu bang và $ 1,246 mỗi tín chỉ cho sinh viên ngoài tiểu bang. Ứng viên năm nhất phải nộp bảng điểm, mặc dù điểm thi là tùy chọn cho năm 2021. Các chuyên ngành kiến trúc và thiết kế cũng cần nộp hồ sơ.

Xem thêm tại… …www.daotaoquoctedhxd.edu.vn .

Xem thêm:  Bạn có thể làmì với bằng cử nhân Công tác xã hội [2023]