Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy chương trình

Ngày đăng: 09/04/2013

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Môn học giảng dạy

ĐT

Email

1

PGS.TS. Nguyễn Như Quý

CN Vật liệu XD - ĐHXD

Advanced Concrete Theory

  0904144332

nnquy@hotmail.com

2

TS. Phạm Hoàng Anh

Cơ kết cấu - ĐHXD

Finite Element Method

  0982197510

anhph@nuce.edu.vn

3

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Cơ kết cấu - ĐHXD

Finite Element Method

Structural Dynamics

0988732976

ntiendungxd@yahoo.com

4

TS. Nguyễn Xuân Thành

Cơ kết cấu - ĐHXD

Structural Dynamics

  0982896968

thanhnx@nuce.edu.vn

5

PGS.TS. Phạm Quang Hưng

Cơ đất- nền móng - ĐHXD

Seminar

Plastic Analysis and Design

  0912797797

phamquanghung@gmail.com

6

TS. Võ Quốc Bảo

Thi công - ĐHXD

Project Management for Construction

  0912351550

baovq@aicvn.com


7

TS. Phạm Đăng Khoa

Thi công - ĐHXD

Construction Management

Construction Method

  0915900045

pdkhoajp@yahoo.com

8

TS. Phạm Đức Toàn

Thi công - ĐHXD

Construction Management

Construction Method

  0903413547

phmdctoan@yahoo.com.sg

9

PGS.TS. Lê Hồng Thái

Kinh tế XD- ĐHXD

Corporate Management

  0903294164

lehongthaixd@yahoo.com.vn

10

TS. Nguyễn Thế Quân

Kinh tế XD-ĐHXD

Corporate Management

 0914897926

nguyenquan.nuce@gmail.com

11

GS. Phạm Khắc Hùng

Viện Công trình biển- ĐHXD

Random Vibration

0912223155

khachungpham@gmail.com

12

TS. Nguyễn Bảo Việt

Cơ đất- ĐHXD

Plastic Analysis and Design

  0982220703

vietnb@nuce.edu.vn

13

TS. Bùi Trọng Kiên

ĐH Sư phạm

Engineering Mathematics III

Engineering Mathematics IV

  0912475832

btkien@gmail.com

14

TS. Cung Thế Anh

ĐH Sư phạm

Engineering Mathematics III

Engineering Mathematics IV

  0912733547

anhctmath@hnue.edu.vn

15

PGS.TS.Đỗ Hữu Thành

P. HTQT- ĐHXD

Research Methodology & Research Process for Master Thesis

English for Civil Engineering

Construction Productivity

Project Management for Construction

0903214108

dhthanh@hn.vnn.vn

16

TS. Trần Văn Tấn

Kinh tế XD-ĐHXD

Engineering Economics & Application

0915377296

tvtandhxd@gmail.com

17

TS. Nguyễn Hùng Phong

Bê tông-ĐHXD

Advanced Concrete Theory

Seminar

0903201112

hungphongxd@gmail.com

18

GS. Lê Đức Nhuận

ĐH Sư phạm

English for Civil Engineering

0903282060

nhuanldstrer@gmail.com

19

TS. Lê Trung Thành

CN Vật liệu XD

Research Methodology & Research Process for Master Thesis

0942015290

lttnvn@gmail.com


+ Trở về trang trước