Danh sách học viên khoá 5 (2012-2014)

Ngày đăng: 09/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Trương Anh Tú

20/10/1979

Quy hoạch &

QL Giao thông

0912.347.817

mr.truonganhtu@gmail.com

2

Trương Khắc Chiến

07/4/1987

XDDD & CN

0983.005.874

truongkhacchien@gmail.com

3

Lê Hoàng Giang

12/5/1987

KT & QL XD

0943.636.536

lehoanggiang1987@gmail.com

4

Nguyễn Đạt Ân

24/12/1987

Kiến trúc QH

0989.956.656

an.2412@gmail.com.com

5

Phạm Hoài Nam

26/02/1987

XDDD & CN

0982.989.492

hoainam2602@gmail.com/ttad.hoainam@gmail.com

6

Nguyễn Vân Sơn

25/3/1979

XD Cầu đường

0983.717.768

phucmng@gmail.com

7

Nguyễn Bá Hoàng

04/4/1987

XDDD & CN

01672.786.680

nguyenhoangdk@gmail.com

8

Nguyễn Hữu Cầu

15/10/1988

KT & QL XD

0936.770.811

huucau88@gmail.com

NHÓM NGÀNH KẾT CẤU (SE GROUP)

9

Đỗ Quốc Trung

16/7/1976

XDDD & CN

0912.460.641

 

dquoctrung@gmail.com

10

Nguyễn Thanh Linh

24/4/1989

XD Cầu đường

0987.331.009

nguyenthanhlinh2404@gmail.com

11

Vũ Duy Vui

10/12/1989

XDDD & CN

0973.416.561

vui.xd1@gmail.com

+ Trở về trang trước