Danh sách học viên khoá 4 (2011-2013)

Ngày đăng: 09/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Ngọc Dũng

10/6/1986

XDDD&CN

0985999993

ngocdung_const@yahoo.com

2

Mai Phú Khánh

26/10/1985

Kiến trúc

0982391085

nguyen_anh860@yahoo.com

3

Đoàn Đức Nghĩa

31/8/1987

XDDD

0986969790

nghia.doanduc3108@gmail.com

4

Lê Văn Thiện

29/01/1981

XDDD&CN

0902026136

levthien@gmail.com

5

Phạm Hồng Nam

26/01/1978

Kỹ thuật Cơ khí

0988586288

namvanphuc@gmail.com

6

Vũ Quốc Tiệp

01/5//1985

Kiến trúc Đô thị

0919051834

vuquoctiep.cofec@gmail.com

7

Phạm Việt Hà

15/11/1982

XDDD&CN

0912366265

kevilpham@gmail.com

8

Nguyễn Mạnh Duy

17/02/1984

Kiến trúc

0983611630

nmduy1984@gmail.com

NHÓM NGÀNH KẾT CẤU (SE GROUP)

9

Nguyễn Đức Tuấn

31/7/1987

XDDD&CN

0985278797

ductuandhxd@gmail.com

10

Nguyễn Văn Minh

09/7/1988

XDDD&CN

0943286899

vanminh_huce@yahoo.com

+ Trở về trang trước