Danh sách học viên khoá 3 (2010-2012)

Ngày đăng: 09/04/2013

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG (CEM GROUP)

1

Nguyễn Việt Ba

16/5/1978

Kiến trúc

0982502222

vietba08@gmail.com

2

Lê Ngọc Hải

30/01/1987

Kiến trúc

0902073519

ngochai.arc@gmail.com

3

Ngô Hồng Sơn

01/12/1982

Kỹ thuật Đô thị

0904905459

ngohongsonvn@yahoo.com

4

Lê Huy

09/9/1971

XD Cầu đường

0943000125

lehuythanhhoa@yahoo.com

5

Nguyễn Quang Khôi

01/5/1984

XD Cầu đường

0903248366

herohhoi152512@yahoo.com

6

Nguyễn Văn Sơn

11/11/1984

Kỹ thuật Đô thị

0983011225

nguyenson1111@gmail.com

7

Nguyễn Tuấn Anh

16/4/1984

XDDD

0984811884

tuananhvnx@gmail.com

NHÓM NGÀNH KẾT CẤU (SE GROUP)

8

Nguyễn Huy Cường

21/2/1987

XDDD

0989832425

hcuongkct@yahoo.com

9

Đỗ Tiến Quốc

12/10/1984

XDDD

0989310094

dotienquoc@gmail.com

10

Phùng Văn Bằng

11/5/1986

XDDD

0983966863

bangxda86@gmail.com

11

Phạm Thu Hiền

16/3/1987

XDDD

0936160388

phamthuhien215@gmail.com

12

Nguyễn Quang Đức

03/12/1987

XDDD

0915130599

nguyenducx@gmail.com

13

Hà Việt Dũng

02/6/1987

Công trình thuỷ

01672966225

havietdung2687@gmail.com

+ Trở về trang trước