Danh sách sinh viên khoá 5 - năm học 2012-2013

Ngày đăng: 08/04/2013

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại ĐH Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Thái

CƯỜNG

08/9/1993

Xây dựng

Xây dựng

0984056991

cuong8993@gmail.com

2

Nguyễn Tiến

DƯƠNG

15/12/1993

Xây dựng

Xây dựng

01644632268

duongxfnuce@gmail.com

3

Phạm Quang

BÁCH

17/12/1993

Xây dựng

Xây dựng

01649505765

pqbach.xd@gmail.com

4

Nguyễn Đức

HUY

16/01/1994

Kỹ thuật

môi trường

Xây dựng

01656563117

vnv1601@yahoo.com.vn

5

Trần Đức

ĐOÀN

20/7/1992

Kiến trúc

Kiến trúc

01684053530

doanhops@yahoo.com

6

Dương Đức

THẮNG

16/11/1993

Kiến trúc

Kiến trúc

01689600966

thangduong16111@gmail.com

7

Trần Văn

TIẾN

13/3/1994

Kinh tế XD

Xây dựng

01689101125

trantien0194@yahoo.com

8

Nguyễn Đình

QUANG

01/6/1994

Kinh tế XD

Xây dựng

0944121694

gemini.k3407@gmail.com

9

Vũ Hoàng

LONG

26/4/1993

Kiến trúc

Kiến trúc

01669118804

tuduydetontai@gmail.com

+ Trở về trang trước