Danh sách sinh viên khoá 4 - năm học 2011-2012

Ngày đăng: 08/04/2013

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Ngành đang học, trường ĐH

Đăng ký ngành học tại Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Nguyễn Việt Bắc

23/9/1993

ĐH Mỏ Địa Chất

 

0984462663

nguyenvietbac93@gmail.com

2

Trần Trung Đô

17/01/1994

ĐHXD

Xây dựng

01655239855

trantrungdo@gmail.com

3

Nguyễn Trung Đức

30/01/1992

ĐHXD

Kiến trúc

0943098893

trung.duc.301@gmail.com

4

Nguyễn Trí Hiếu

24/01/1993

ĐH Đông Đô

Kiến trúc

0912415473

hieu31293@yahoo.com

5

Hoàng Trung Hiếu

29/5/1993

ĐH Nông Nghiệp

Xây dựng

0129127460

hoangtrunghieu2905@yahoo.com

6

Nguyễn Bảo Hưng

01/4/1993

ĐHXD

Xây dựng

0989848427

nbh0104@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Khánh Linh

14/12/1993

ĐH Đông Đô

Kiến trúc

0923662260

linh_mom1412@yahoo.com

8

Phạm Quý Ngọc

25/10/1993

ĐHXD

Xây dựng

01679493587

ngocpham1234@gmail.com

9

Nguyễn Thiều Quang

11/9/1992

ĐHXD

Kiến trúc

01632406891

newcastleunited_footballclub@yahoo.com

10

Đặng Như Quang

25/2/1992

ĐHXD

Xây dựng

0904668335

quang_mr.p2502@yahoo.com.vn

11

Nguyễn Văn Tuấn

2/10/1986

ĐHXD

Kiến trúc

0974368036

tuankadic@gmail.com

12

Lê Minh Tuấn

19/11/1991

ĐHXD

Kiến trúc

0989353268

tn_architect@yahoo.com.vn

13

Bùi Đức Trung

04/02/1993

ĐHXD

Kiến trúc

01674179268

buiductrung93@yahoo.com

14

Trần Quốc Vương

22/4/1992

ĐHXD

Kiến trúc

01635977293

vuongtran.na@gmail.com

15

Nguyễn Anh Sơn

24/10/1992

ĐHXD

Kiến trúc

01268237157

anhsonnguyen_92@yahoo.com.vn

+ Trở về trang trước