Thông báo buổi thuyết trình về nghiên cứu khoa học của Đại học Saitama - Nhật Bản

Ngày đăng: 16/01/2013

Phòng Hợp tác Quốc tế và Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế trân trọng thông báo:

 

Buổi thuyết trình về nghiên cứu khoa học của GS và học viên cao học của Đại học Saitama (nằm trong chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Saitama và ĐHXD) về các chủ đề dưới đây:

 

1. “Biến dạng của bê tông theo thời gian dựa trên vi cấu trúc và độ ẩm” TS. Shingo ASAMOTO

“Time-dependent deformation of concrete based on microstructure and moisture behavior"

 

2. “Phát triển của dầm liên hợp giữa FRP và bê tông sợi cường độ siêu cao” Mr. YUSUKE KANAYA (M1)

"Development of composite girder of FRP and ultra high strength fiber reinforced concrete"

3. “Nghiên cứu về sự giảm chấn thêm gây ra bởi ăn mòn trong cầu dự ứng lực” Mr. RYUICHI TAKANAMI

     "Research on Additional damping caused by corrosion in PC bridges"  

4. “Nghiên cứu cabonat và cấu trúc lỗ rỗng trong vật liệu xi măng trong môi trường carbon dioxide tới hạn” Mr. RYOSUKE HIRAI
 "Study on carbonation and pore structure of cementitious materials exposed to supercritical carbon dioxide"

5. “Nghiên cứu độ bền nén của tấm cứng” Mr. HIROKI HOMMA

      "Study on compressive strength of stiffened plate"

 

Thời gian:  từ 9h00  đến 11h00 ngày 23 tháng 1 năm 2013

Địa điểm: Phòng 305 nhà A1

Kính mời các thầy cô giáo, các bạn sinh viên đến tham dự.

 

+ Trở về trang trước