Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy chương trình

Ngày đăng: 08/01/2013

TT

Họ tên

Cơ quan

Môn học

1

TS. Lê Tuyết Nga

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

2

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

3

Ths. Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Đức

4

TS. Nguyễn Hoài Bão

Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ VN

Tiếng Đức

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. TS. Lê Tuyết Nga: 

1. Họ và tên: Lê Tuyết Nga

2. Giới tính: Nữ

3. Sinh ngày: 16.12.1961

4. Dân tộc: Kinh

5. Đảng viên:

6. Học vị: Tiến sĩ

7. Năm cấp: 1989

8. Chức danh KH cao nhất: Tiến sĩ              

9: Nơi cấp: Đại học Leizpig, CHLB Đức

10. Chuyên ngành:  Ngôn ngữ Đức

11. Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

12. Chỗ ở hiện nay: Phòng 215-216, nhà D5 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội 

13. Điện thoại CQ: 04.37549558  NR:  04.38352681  DĐ:  0904108681    

14. Fax: 04 37548056 (CQ)                              15. Email: ngalt@vnu.edu.vn

16. Tên và địa chỉ của Cơ quan chủ quản:  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Đường Phạm Văn Đồng - quận Cầu Giấy - Hà Nội

     

 17. Quá trình đào tạo và công tác:

Năm

Chức vụ

Cơ quan công tác

9/1979 – 8/1985

 

Đại học ngành Ngữ văn Đức, Đại học Leipzig, CHLB Đức

3/1986 – 5/1989

 

Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Đức, Đại học Leipzig, CHLB Đức

4/1990 – 9/1992

Cán bộ biên dịch

Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

10/1992 – 10/1995

Cán bộ giảng dạy

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

11/1995 – 11/2001

Chủ nhiệm Bộ môn Tiếng Đức

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

12/2001 -  nay

Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Phương Tây

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 18. Các đề tài, đề án NCKH các cấp đang chủ trì hoặc tham gia:

(1) Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (chủ trì) (2008-2010):

Nghiên cứu đối chiếu các đặc điểm ngôn ngữ và văn hoá của thành ngữ và tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Đức.

(2) Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội (tham gia) (2007-2011): Đặc trưng ngôn ngữ và văn hoá của hành động cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Đức và tiếng Việt

19. Kết quả đào tạo và NCKH:

- Số lượng bài báo đã công bố:  10

- Số lượng sách đã xuất bản:  03

- Số lượng đề tài, đề án đã nghiệm thu:  02

- Các công trình NCKH công bố trong 5 năm trở lại đây:

1)   Các phát ngôn cảm ơn trong tiếng Việt và tiếng Đức. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN-ĐHQGHN 2010.

2)  Liên văn hoá và nghiên cứu đối chiếu thành ngữ trong tiếng Đức và tiếng Việt. Những vấn đề liên văn hoá trong giảng dạy và nghiên cứu ngành Tiếng Đức ở Indonexia. Kỷ yếu Hội nghị khoa học của Hội các nhà Đức học Indonexia 2010.

3)  Ngành Tiếng Đức ở Việt Nam. Những vấn đề liên văn hoá trong giảng dạy và nghiên cứu ngành Tiếng Đức ở Indonexia. Kỷ yếu Hội nghị khoa học của Hội các nhà Đức học Indonexia 2010.

4)  Đối chiếu 100 thành ngữ phổ biến trong tiếng Đức và tương đương trong tiếng Việt. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN-ĐHQGHN 2009.

5)  Thành ngữ tiếng Đức. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN-ĐHQGHN 2008.

6)  Đổi mới phương pháp dạy học môn Tạo từ học. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN-ĐHQGHN 2007.

7)  Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy các môn lý thuyết tiếng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trường ĐHNN-ĐHQGHN 2006.

8)  Chuẩn trình độ kỹ năng và năng lực tiếng của cử nhân tiếng Đức. Những vấn đề cơ bản về dạy và học ngoại ngữ. Tuyển tập các bài báo khoa học 1995-2005. NXB ĐHQGHN, 2005.

 

 

2. TS. Nguyễn Hoài Bão:

 

Họ và tên:            NGUYỄN HOÀI BÃO

 Năm sinh:            22- 5 -1952

Chuyên ngành:   Toán học - ĐHTH Martin Luther, Hale/Wittenberg (CHLB Đức) năm 1974

Chức danh:         Tiến sĩ Toán học - năm 1984 tại Viện Hàn lâm Khoa học, Berlin (CHLB Đức)    

 Chức vụ:              Nghiên cứu viên chính

Nơi công tác hiện nay:  Viện Công nghệ Thông tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Lĩnh vực nghiên cứu triển khai:

o       Các vấn đề về hệ thống, mô hình và mô hình hoá

o       Phân tích định lượng các hệ thống kinh tế

o       ng dụng phân tích định lượng và mô hình hoá cho các hệ kinh tế-xã hội    

 Các công trình nghiên cứu khoa học chính:

o       Nguyễn Hoài Bão: Untersuchungen zur äquivalenten Darstellung und zur  linear algebraisichen Behandlung von Volterra-Systemen, Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Luận án tiến sĩ/1984)

o       Nguyễn Hoài Bão:  Yếu tố giá trong phân tích kinh tế và mô hình kinh tế. 1998, Đề tài cấp cơ sở Viện Công nghệ thông tin.

o       Nguyễn Hoài Bão: Chính sách kinh tế vĩ mô nhìn từ giác độ giá cả, 1999,  Đề tài cấp cơ sở Viện Công nghệ thông tin,  Đề tài cấp cơ sở Viện Công nghệ thông tin.

o       Nguyễn Hoài Bão: Nông nghiệp trong kinh tế Việt Nam – Những vấn đề vĩ mô và giải pháp, 2000

o       Nguyễn Hoài Bão: Phân tích định lượng trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô nông nghiệp, 2002, Báo cáo Hội nghị KH, Viện Công nghệ thông tin

o       Nguyễn Hoài Bão: Giá cà phê - Phân tích định lượng và dự báo qua mô hình hóa, 2005, Đề tài cấp cơ sở, Viện Công nghệ thông tin

o       Nguyễn Hoài Bão: Một vài mô hình hồi quy dự báo ngắn hạn lạm phát, 2005, Tạp chí Tin học và điều khiển học, Tập 21, Số 1/2005  

o       Nguyễn Hoài Bão: Tăng trưởng và suy thoái kinh tế dưới giác độ phân tích định lượng. Các yếu tố ảnh hưởng quyết định, 2009, Đề tài cấp cơ sở, Viện Công nghệ thông tin

o       Nguyễn Hoài Bão: Phân tích định lượng các số liệu thống kê qua ví dụ về nền kinh tế Việt Nam, 2010, Đề tài cấp cơ sở, Viện Công nghệ thông tin.

o       Nguyễn Hoài Bão: Lạm phát và những vấn đề của kinh tế Việt Nam, 2011, Đề tài cấp cơ sở, Viện Công nghệ thông tin.

Các tác phẩm dịch thuật và biên dịch

o       Tự điển Việt Đức – NXB Thế giới 1996 (đồng soạn giả)

o       Tự điển xã hội học – NXB Thế giới 2002  (đồng soạn giả với Nguỵ Hữu Tâm)

o       JUDIT HERMANN – Ngôi nhà nghỉ hè – NXB Hội nhà văn 2007 (đồng dịch giả với Lê Quang)

o       INGO SCHULZ – Những chuyện rối ren đêm giao thừa – Tạp chí Văn học nước ngoài  - số 4/2011

o       GOTTRIED KELLER – Ngưi sang vì lụa – Tạp chí Văn học nước ngoài  - số 5/2011

o       ALBIN ZOLLINGER – Mê cung quá khứ – Tạp chí Văn học nước ngoài  - số 5/2011

Ngoại ngữ:  Nghe – nói – đọc – viết – giảng dạy – dịch tiếng Đức rất tốt.

 

 3. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

2. Năm sinh:  31.8.1954                                                   3. Nam/Nữ: Nữ

 4. Nơi sinh:    Nghệ An                                                    5. Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: số 53 ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm

    Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: NR: 04-8 693 897    Mobile: 0913 580 877        Fax:

    Email: nguyenphat@hv.vnn.vn   hoặc vannth@vnu.edu,vn

7. Chức danh khoa học:

7.1. Phó giáo sư □                        Năm phong: ……………..  Nơi phong: ………………………

7.2. Giáo sư                               Năm phong: ……………..  Nơi phong: ………………………

8. Chức danh nghiên cứu:                                                 9. Chức vụ:

10. Cơ quan công tác:

      Tên cơ quan: Trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội

      Phòng TN, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: Ngôn ngữ và Văn hoá phương Tây

      Địa chỉ cơ quan: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 11. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐHTH Karl Marx Leipzig, CHDC Đức

Dip.Giéc Manh học

1979

Thạc sĩ

 

 

 

Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học Berlin, CHDC Đức

Lý luận Ngôn ngữ

1989

TSKH

 

 

 

 12. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Giáo dục đại học

Giáo dục Đại học

Trường ĐHNN-ĐHQGHN

1996

 13. Trình độ ngoại ngữ

TT

Ngoại ngữ

Trình độ A

Trình độ B

Trình độ C

Chứng chỉ quốc tế

1

Tiếng Đức

 

 

 

Bằng cử nhân

2

Tiếng Anh

 

 

 

Bằng C

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

 14. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

1979-1992

Cán bộ nghiên cứu

Viện NNH-Viện KHXHVN

20 Lý Thái Tổ, Hà Nội

1992-2008

Cán bộ giảng dạy

Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN

2009-đến nay

Nghỉ dạy ở trường DDHNN-DDHQGHN. Tham gia giảng dạy tiếng Đức ở Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế-trường Đại học Xây dựng, Viện Goethe, trường phổ thông trung học Việt Đức…

 15. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố

 15.1 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Ngữ pháp tiếng Đức cơ bản

Đồng tác giả

Hà Nội

1995, 1997

2

Ngữ pháp tiếng Đức cơ bản, 2 tập

Đồng tác giả

Hà Nội

2000

 15.2 Các bài báo khoa học

     Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Grußformeln im Vietnamesichen als sprachliche Umgangsformen

Tác giả

Kỷ yếu HNKH Bangkok

2000

2

Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của hành vi chào hỏi trong tiếng Đức và tiếng Việt

Tác giả

Thông tin Khoa học số 2

2007

3

Đề nghị chuẩn đánh giá kỹ năng Thực hành tiếng tổng hợp Nghe – Nói Học phần II

Tác giả

Kỷ yếu HNKH Khoa

2004

4

Đào tạo phiên dịch tại Khoa NN&VH phương Tây- Một vài ý kiến trao đổi

Tác giả

Kỷ yếu HNKH Trường

2004

5

Suy nghĩ về chuẩn đánh giá cá kỹ năng Thực hành tiếng Học phần II năm thứ nhất

Tác giả (Sử dụng tài liệu ĐMPPGD của Tập thể tác giả)

Kỷ yếu HNKH

Quốc gia Đà Nẵng

2005

6

Dạng thức bị động trong tiếng Đức và tương đương bị, được trong tiếng Việt

Tác giả

Kỷ yếu HNKH

Trường lần thứ 26

2006

7

Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của hành vi chào hỏi trong tiếng Đức

Tác giả

Kỷ yếu HNKH

Trường lần thứ 27

2007

8

Các loại hình bài tập áp dụng trong giảng dạy và học tập Biên - Phiên dịch

Tác giả

Kỷ yếu HNKH

Trường lần thứ 28

2008

9

Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ-văn hoá của hành vi chào hỏi trong tiếng Đức và việc áp dụng vào giảng dạy tiếng Đức ở trường Đại học

Tác giả

Kỷ yếu HNKH So sánh Ngôn ngữ và Giao tiếp liên văn hoá - Viện Ngôn ngữ học – DAAD

2008

10

Văn hoá ngôn ngữ nhìn từ góc độ xã hội - ngôn ngữ học

Tác giả

Kỷ yếu HNKH

Khoa

2009

 16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

16.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

QN. 04 17

2004-2006

ĐHQG

Đã nghiệm thu

QN. 07 11

2007-2009

ĐHQG

Chưa nghiệm thu

 

4. Ths. Trần Thị Thu Trang:

 I – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang         Giới tính: Nữ

Ngày sinh:   31/01/1979                         Nơi sinh: Hà Nội

Nơi ở hoặc địa chỉ liên lạc: Số 9, ngõ 101 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dân tộc:   Kinh                                        Tôn giáo: Không

Điện thoại:  04 39 7 13952                       ĐT di động: 0123 672 8551

 E-mail:thutrang31@yahoo.com

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/1990

Ngày vào Đảng CSVN:

Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua: Tổ trưởng công đoàn khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây

Sức khỏe: Tốt

Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học sau đại học ở nước ngoài: Giảng viên - Tổ trưởng bộ môn tiếng Đức 2,3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây

Ngành học: Ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Đức

 II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Phổ thông:

Trung học phổ thông:     

Hình thức học:   Chính quy                             

 

 Thời gian học:    từ 1993 đến 1996

Nơi học (trường, tỉnh, thành phố): Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Năm tốt nghiệp:  1996

Đại học, Cao đẳng:

Hình thức học:  Chính quy      

Thời gian học:   từ 1996 đến 2000

Nơi học:            Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành học:       Tiếng Đức – Phiên dịch

Năm tốt nghiệp:    2000

Xếp loại tốt nghiệp:   Khá

Sau đại học:

 - Cao học:                        từ 2007   đến 2009

Tại (trường, viện, nước): Trường Đại học Tổng hợp Kassel

Ngành:                              Ngôn ngữ và Phương pháp giảng dạy tiếng Đức

Xếp loại tốt nghiệp:          Xuất sắc

 III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học

Thời gian

Tóm tắt quá trinh hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác

2/2003 đến nay

Giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

 2. Kết quả hoạt động khoa học - kỹ thuật.

 

TT

 

Tên đề tài

 

Mã số

 

Chủ nhiệm

1

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:

Giá trị hiện thực của văn học qua hai tác phẩm “ Bầu trời chia cắt” và “Những khoảng cách còn lại”

N. 05.21

Chủ nhiệm đề tài

 Bảo vệ đề tài: năm 2006

 3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật quốc tế:

 Công trình công bố trên tạp chí khoa học (Đăng kỷ yếu hội nghị trong nước):

Động cơ học tập và các yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, lần thứ 30, tháng 5.2010.

 Các hội nghị khoa học quốc tế đã tham gia:

 - Hội nghị về Ngôn ngữ, văn hóa và Phương pháp giảng dạy tiếng Đức tại Jena và Weimar từ 3.8. 2009 đến 8.8.2009.

 - Tham gia các hội nghị về Phương pháp giảng dạy tiếng Đức do viện Goethe và Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tổ chức.

 4. Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học và kỹ thuật

Các giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội:

- 2003- 2004:  Danh hiệu Lao động giỏi

- 2004- 2005:  Danh hiệu Lao động tiên tiến

- 2005- 2006:  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- 2009- 2010:  Danh hiệu Lao động tiên tiến

 5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật          

 Về chuyên môn:        

 - Tổ trưởng bộ môn tiếng Đức 2,3

 - Giảng dạy các môn về lý thuyết tiếng, văn học và văn hóa văn minh

- Hướng dẫn sinh viên viết các bài nghiên cứu khoa học và khóa luận

Về các hướng nghiên cứu (dự định nghiên cứu trong tương lai):

- Nghiên cứu về động lực học tập của sinh viên nói chung và sinh viên ngoại ngữ nói riêng.

- Nghiên cứu các học thuyết về học ngôn ngữ và ngoại ngữ

- Tìm hiểu về từ vựng trong các giáo trình giảng dạy tiếng Đức tại Việt Nam để so sánh với các giáo trình dạy tiếng Đức được sử dụng tại Đức và các nước nói tiếng Đức

- Vai trò của văn hóa của nước bản ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ

 IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (TN, công đoàn,...), các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành,...), các phong trào lớn.

- Từ năm 2004 đến 2006:    Bí thư chi đoàn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây.

- Từ năm 2006 đến 2007:  Tổ trưởng tổ Công đoàn Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Tây.

- Tham gia các hội khoa học do nhà trường và Công đoàn trường tổ chức hàng năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trở về trang trước