Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Saitama - Nhật Bản

Ngày đăng: 03/01/2013

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế nhận đăng ký Chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Xây dựng và Đại học Saitama - Nhật Bản năm học 2012-2013 như sau:

 

Thời gian chương trình trao đổi sinh viên:

1 tuần; bắt đầu từ trung tuần tháng 2 năm 2013

 Địa điểm:

Tại Đại học Saitama - Nhật Bản

 

Đối tượng:

 Sinh viên năm thứ 3-4, khối công trình, trường Đại học Xây dựng

Điều kiện:

Đạt điểm trung bình từ 6.5 trở lên

Tiếng Anh giao tiếp

 Các chi phí tự túc:

Chi phí vé máy bay;

Chi phí ăn, ở với mức phí thấp nhất dành cho đối tượng là sinh viên,

Đi lại nội địa, bảo hiểm...

Mọi thông tin xin liên hệ:  Phòng Hợp tác quốc tế - P.111 nhà A1 - Đại học Xây dựng

 Điện thoại: 3. 8691302; 3. 869.9403

 

 

 

 

 

 

 

+ Trở về trang trước