Thông báo học bổng Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản

Ngày đăng: 17/12/2012

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế nhận đăng ký xin học bổng toàn phần Thạc sỹ và Tiến sỹ từ các trường:

1. ĐẠI HỌC TỔNG HỢP SEOUL - HÀN QUỐC

2. ĐẠI HỌC MICHAEL - SMURFIT - IRELAND

Các ngành học: Khối công trình, Kiến trúc, Quản lý dự án

Điều kiện: Đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên, IELTS: 6.5

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/01/2013

 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI ĐẠI HỌC SAITAMA - NHẬT BẢN

Thời gian: 01 tuần tại trường Đại học Saitama - Nhật Bản

Đối tượng: sinh viên năm thứ 3, 4 khối công trình

Điều kiện: ĐTB đạt từ 7.5 trở lên, tiếng Anh giao tiếp tốt

Phỏng vấn sơ tuyển bằng tiếng Anh vào thứ 6, ngày 21/12/2012 tại Phòng Hợp tác Quốc tế - P.111 Nhà A1 - Đại học Xây dựng.


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế - P.111 nhà A1 Đại học Xây dựng 

Điện thoại: 3. 8691302; 3. 8699403

+ Trở về trang trước