Thông báo về kế hoạch tổ chức dạy IELTS tăng cường

Ngày đăng: 26/02/2019

Để đáp ứng nhu cầu học tăng cường tiếng Anh IELTS đạt chuẩn đầu ra, Khoa Đào tạo quốc tế phối hợp Trung tâm ICCEC thông báo Kế hoạch tổ chức lớp ôn luyện IELTS cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên các lớp Anh ngữ.

2. Quy mô và thời gian học

Sau khi đăng ký, sinh viên sẽ được kiểm tra trình độ IELTS đầu vào và xếp thành nhóm như sau:

 

Nhóm

Thời gian bắt đầu học

Số buổi/tuần

Số tuần

Tổng số buổi

Nhóm 1 (trình độ tương đương IELTS 4.5 trở lên)

Tuần 2 của tháng 7/2019

2

10

20

Nhóm 2

(trình độ thấp hơn 4.5 IELTS)

Tuần 2 của tháng 6/2019

3

10

30

3. Chương trình học

Sinh viên sẽ được luyện 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết theo dạng thức IELTS quốc tế. Giáo trình do các giáo viên ngoại ngữ của Trung tâm biên soạn.

4. Học phí

Nhóm 1: 3.000.000 VNĐ/khoá/sinhviên

Nhóm 2: 4.500.000 VNĐ/khoá/sinhviên

5. Chế độ ưu đãi

Nếu sinh viên đăng ký theo nhóm 20 bạn trở lên và nộp học phí trước ngày 30/3/2019 thì được giảm  20%.

Có 5 voucher thi IELTS nội bộ miễn phí tặng cho Sinh viên học chăm, có kết quả kiểm tra tốt trong quá trình học (> 90%), trị giá 500.000 VNĐ/voucher.

 

 

+ Trở về trang trước