Thông tin học bổng của trường Đại học Saitama - Nhật Bản

Ngày đăng: 06/12/2012

Phòng Hợp tác Quốc tế và Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế trân trọng thông báo thông tin học bổng của trường Đại học Saitama - Nhật Bản do Chính phủ Nhật tài trợ (MEXT).

Hiện nay, phía Đại học Saitama có 5-6 xuất Ph.D, 2 xuất Master có thể học tiếp lên Ph.D (05 năm).

Lĩnh vực nghiên cứu: khối kỹ thuật công trình, quy hoạch đô thị.

Thời gian nộp hồ sơ: cuối tháng 12 năm 2012.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế - P.111 nhà A1 ĐHXD 

Điện thoại:  3. 8691302; 3. 8699403

+ Trở về trang trước