Điểm tin Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa ĐHXD và ĐH Liege - Vương quốc Bỉ

Ngày đăng: 28/01/2016

Chương trình Liên kết Đào tạo Thạc sĩ giữa trường Đại học Xây dựng (Việt Nam) và trường Quản lý HEC thuộc Đại học Liege (Vương quốc Bỉ) được thực hiện từ năm học 2010-2011. Chương trình đã tuyển sinh được 6 khóa với tổng số 67 học viên.

Những hình ảnh hoạt động của học viên các khóa: Diem tin CT Bi 2015.pdf

+ Trở về trang trước