Chương trình học bổng toàn phần của Chính phủ Ailen

Ngày đăng: 06/12/2012

Phòng Hợp tác Quốc tế và Trung tâm Hợp tác Đào tạo & Tư vấn Quốc tế nhận đăng ký xin học bổng của Đại sứ quán Ailen tại Đại học UCD Micheal Smurfit về

- Full-Time MBA
- MSc in Business Analytics

- MSc in Quantitative Finance
- MSc in Finance
- MSc iBusiness - Innovation through ICT
- MSc in International Business
- MSc in Management Consultancy
- MSc in Marketing
- MSc in Marketing Practice
- MSc in Project Management
- MSc in Strategic Management & Planning
- MSc in Supply Chain Management

Điều kiện:

- GPA: 7.0 trở lên;

- Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5;

- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 18/1/2013 tại Phòng Hợp tác Quốc tế - P.111 nhà A1 - Đại học Xây dựng

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hợp tác Quốc tế - P.111 nhà A1 ĐHXD 

Điện thoại:  3. 8691302; 3. 8699403

 

 

 

+ Trở về trang trước