Danh sách sinh viên chương trình Đức khóa VIII (2015-2016)

Ngày đăng: 11/12/2015

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Đỗ Đình Cảnh

16/12/1197

Môi trường

0912528398

 

2

Nguyễn Tùng Lâm

01/8/1997

Quản trị kinh doanh

01274671179

tung_lam_1800@yahoo.com

3

Vũ Đức Toàn

18/12/1996

Xây dựng

01663777911

vuductoan1996@gmail.com

4

Trương Mạnh Cường

04/12/1997

Công nghệ và ứng dụng máy tính

01684022584

tmcuong.0124@gmail.com

5

Phạm Tuấn Duy

27/5/1996

Xây dựng

0947701996

tuan.duy.pham.996@gmail.com

6

Đỗ Trường Hải

09/5/1997

Xây dựng

0978448497

haido0905@gmail.com

7

Hoàng Đạo Hiếu

28/5/1997

Kiến trúc

01674950296

kientruc.hoangdao@gmail.com

8

Trần Đức Hiếu

30/4/1997

Kiến trúc

01633731189

hieu0902116770@gmail.com

9

Nguyễn Đình Huy

12/7/1997

Công nghệ và ứng dụng Internet

01262278929

dinhhuy71297@gmail.com

10

Nguyễn Thành Minh

04/9/1997

Năng lượng mới và kỹ thuật tái chế

0948018997

minhnguyen9497@gmail.com

11

Nguyễn Trần Trà My

12/10/1995

Xây dựng

0966403567

nguyentran.tramy1210@gmail.com

12

Trần Phương Nam

26/7/1997

Kiến trúc

0966207252

hiertranphuongnam@gmail.com

13

Nguyễn Văn Nghĩa

02/12/1996

Kiến trúc

01663993036

minhnghiank@gmail.com

14

Trương Quang Vinh

02/4/1996

Công nghệ và ứng dụng Internet

01657036665

vinh.tq.hn96@gmail.com

15

Trịnh Quốc Vinh

02/02/1997

Quản trị kinh doanh

0989832435

tqvinh1997@gmail.com

16

Dương Thị Xuân

06/6/1996

Kiến trúc

01649964265

duongxuxu96@gmail.com

 

 

 

 

 

 

+ Trở về trang trước