Danh sách học viên chương trình liên kết thạc sĩ với ĐH Liege (Bỉ) - Khóa VI (2015-2016)

Ngày đăng: 26/10/2015

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

Hoàng Minh Đức

14/7/1973

Cơ khí động lực

0912289650

hoang_minh_duc2003@yahoo.com

2

Tạ Tùng Lâm

14/10/1992

Quy hoạch vùng và Đô thị

0942126292

tunglam.nuce.k55@gmail.com

3

Lê Quang Long

20/12/1992

Kỹ thuật XD CT Giao thông

0915689292

quanglongxd92@gmail.com

4

Bùi Phan Thanh Phương

16/8/1992

Kinh tế

Quốc tế

0976679313

phuongbpt.neu@gmail.com

5

Nguyễn Tuấn Sinh

17/8/1984

XDDD&CN

0985588099

nguyentuansinh1102@gmail.com

6

Phạm Quỳnh Thơ

31/12/1991

Kinh tế XD

01662828443

quynhpham.31291@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thu Thủy

17/11/1983

Kinh tế Ngoại thương

0919916181

thuthuy.nguyen09@gmail.com

8

Vương Bùi Việt

26/9/1993

XDDD&CN

0986050000

vuongbuiviet@gmail.com

+ Trở về trang trước