Danh sách học viên chương trình NTU khóa VIII (2015-2017) - Chuyên ngành Quản lý Dự án

Ngày đăng: 26/10/2015

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên ngành

ĐT

Email

1

 

Nguyễn Vĩnh Thọ

01/12/1982

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

0988675666

nguyenvinhthosweet@gmail.com

2

Hoàng Xuân Tùng

15/4/1991

Xây dựng DD&CN

01688741921

cucphuongnationalpark@gmail.com

3

Phan Nguyên Bình

08/7/1989

Xây dựng DD&CN

0965347902

binh8789@gmail.com

4

Nguyễn Phúc Hưng

23/4/1992

Xây dựng DD&CN

0932351688

nguyenphuchung234@gmail.com

5

Đỗ Thành Công

27/01/1991

Kiến trúc

01697939375

thanhcong54kdxd@gmail.com

+ Trở về trang trước