Buổi Giới thiệu Chương trình Liên kết Đào tạo Đại học với các trường Đại học ở CHLB Đức

Ngày đăng: 11/09/2015

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) thông báo về Buổi Giới thiệu Chương trình Liên kết Đào tạo Đại học với các trường Đại học ở CHLB Đức.

- Thời gian: 14.30 ngày 19/9/2015 (thứ 7).

- Địa điểm: Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế - Tầng 5 Nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng - 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung: Giới thiệu về Chương trình đến sinh viên và phụ huynh.

Trân trọng thông báo!

 

 

 

 

+ Trở về trang trước