Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy chương trình

Ngày đăng: 19/03/2015

TT

Họ tên

Cơ quan công tác

Môn học giảng dạy

1

Ths. Cao Khánh Hòa

Trung tâm Uni-Italia, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tiếng Ý

2

Ms. Martina Sarti

Trung tâm Uni-Italia, Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tiếng Ý

3

TS. Phạm Đức Thoan

Bộ môn Toán, Đại học Xây dựng

Toán

+ Trở về trang trước