Danh sách sinh viên khóa 1 (năm học 2014 - 2015)

Ngày đăng: 19/03/2015

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký ngành học tại Ý

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Lê Vương Tuấn Anh

1996

Quản lý Xây dựng

0987227496

 

lvtanher_Az@yahoo.com

 

2

Vũ Đức Hiển

1996

 

Xây dựng và Môi trường

0904235859

 

alwayssmilewtu@yahoo.com

 

3

Nguyễn Đức Chính

1996

Xây dựng và Môi trường

0967188291

 

bongaqr@gmail.com

 

4

Phạm Thị Minh Yến

1995

Quản lý Xây dựng

01677141236

 

yenkute9395@gmail.com

 

5

Lê Hoàng Đức

1996

Xây dựng và Môi trường

0913248090

 

6

Đỗ Quang Trung

1996

Quản lý Xây dựng

0973428687

 

trung412127@gmail.com

 

7

Đoàn Quang Phong

1997

Quản lý Xây dựng

01659988643

 

8

Phạm Quang Minh Đức

1997

Marketing

01667529265

 

9

Đinh Hoàng Yến

1996

Kinh tế môi trường

01673188261

 

10

Đỗ Khánh Linh

1997

Kinh tế

098.889.5427

 

11

Đoàn Trần Hoàng

1996

Xây dựng và Môi trường

096.494.8666

 

12

Trần Bông Đan

1995

Marketing

01674934916

 

13

Nhữ Ngọc Mai

1995

Truyền thông

01694324894

 

14

Nguyễn Hồ Gia Hân

1996

Truyền thông

0918876188

 

+ Trở về trang trước