Thời khoá biểu - Học kỳ I khoá VII (Năm học 2014 - 2015)

Ngày đăng: 23/10/2014

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

LỚP 1 (SÁNG) - LỚP 2 (CHIỀU)

Thời gian:        Từ tuần 10 ĐHXD  (13/10/2014) đến tuần 17 (1/12/2014)

Địa điểm:         Phòng học ở trung tâm ICCEC (tầng 5 nhà thí nghiệm 10 tầng)

 

Thời gian

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

SÁNG

7.30 – 11.35

Cô Lan Anh

Cô Ngọc Diệp

Cô Hồng Vân

Cô Hồng Vân

Cô Lan Anh

CHIỀU

13.00 – 17.00

Cô Thu An

Cô Mai Phương

Cô Tuyết Nga

Cô Mai Phương

Cô Tuyết Nga

+ Trở về trang trước