Danh sách sinh viên chương trình Đức khoá VII (2014 - 2015)

Ngày đăng: 16/10/2014

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký ngành học tại ĐH Nordhausen/Weimar

Thông tin liên hệ

ĐT

Email

1

Lại Phước An

01/01/1995

Kiến trúc

0903291195

laiphuocan95@gmail.com

2

Nguyễn Trung Anh

26/11/1996

Môi trường

01636267964

nguyentrunganh@gmail.com

3

Trần Ngọc Anh

25/10/1996

Môi trường

0962077025

supertna9x@gmail.com

4

Hoàng Mạnh Cường

02/5/1995

Môi trường

0969881608

valentinbenem1995@gmail.com

5

Nguyễn Việt Đức

16/11/1996

Khoa học máy tính

0947162718

ducsuperomen@gmail.com

6

Phan Kiến Giang

09/01/1996

Xây dựng

01649609548

quanph@nuce.edu.vn

7

Trần Duy Hoàng

11/01/1996

Kiến trúc

0983278877

hoangtranduy96@gmail.com

8

Trần Quốc Huy

25/12/1993

Xây dựng

01696287081

mainhovenhau_hn@gmail.com

9

Phan Quang Huy

01/3/1996

Môi trường

0935762822

pqhuy1396@gmail.com

10

Nguyễn Quang Khiêm

10/01/1995

Kiến trúc

0979602073

nguyenquangkhiem1995@gmail.com

11

Trần Mai Khánh Linh

02/6/1996

Kiến trúc

01685404565

linhtran.gemini26@yahoo.com

12

Hoàng Nhật Linh

15/01/1996

Xây dựng

0983971596

hoangnhatlinh1996@gmail.com

13

Phạm Tuấn Mạnh

04/02/1996

Xây dựng

0968685988

manhpham96@gmail.com

14

Hoàng Ngọc Quân

26/01/1995

QT Kinh doanh

01626289667

quan.duhocsinhduc@gmail.com

15

Bùi Minh Tùng

01/5/1996

Môi trường

01263056785

minhtung010596@gmail.com

16

Nguyễn Văn Sơn

06/8/1996

Môi trường

01685839376

nguyenvanson0608@gmail.com

17

Nguyễn Văn Thành

26/01/1996

Năng lượng mới & CN tái chế

01657158321

urman211261@gmail.com

18

Nguyễn Thị Việt Trinh

03/9/1996

Kiến trúc

0904407196

 

19

Tăng Đức Văn

22/12/1993

Kiến trúc

0987774942

vanloinhoi@gmail.com

20

Phạm Ngọc Hiếu

14/5/1995

Kiến trúc

01233693989

hieuphamnd58@gmail.com

21

Đào Mạnh Hoàn

09/01/1994

Kiến trúc

0966633436

chang.kim.trong@gmail.com

22

Lê Văn Hùng

06/11/1995

Xây dựng

01658274763

hungvipthaibinh@gmail.com

23

Trần Mạnh Hưng

20/10/1996

Xây dựng

01236201096

hungtm96@yahoo.com

24

Nguyễn Lân

10/12/1996

Kiến trúc

0904846681

nguyenlan101296@gmail.com

25

Lê Mỹ Linh

06/5/1996

Môi trường

0983875558

linh.le.m43.cnn@gmail.com

26

Nguyễn An Na

06/8/1996

Xây dựng

0985495229

nguyenanna.68@gmail.com

27

Trần Hải Nam

04/9/1996

Khoa học máy tính

0903207626

hainam996@gmail.com

28

Trần Thanh Nhật

09/02/1996

Xây dựng

0912086999

thanhnhat992@gmail.com

29

Lê Phú

22/12/1995

Kiến trúc

01666688345

lephukts95@gmail.com

30

Nguyễn Vũ Quang Thành

09/4/1996

Kiến trúc

01646070703

thanhnguyenquangvu@gmail.com

31

Hà Quang Vũ

15/12/1996

Khoa học máy tính

01663550175

hvu1512@gmail.com

32

Nguyễn Thái Vũ

15/6/1996

Kiến trúc

09744526996

thaivu035@yahoo.com.vn

33

Nguyễn Phú Quang

13/12/1996

Khoa học máy tính

01633552690

nguyenphuquang1312@gmail.com

34

Phạm Thị Khánh Chi

07/8/1996

Kiến trúc

01206070896

pkchi1996@gmail.com

35

Đỗ Thái Hoàng

17/01/1996

Xây dựng

0906060956

hoangdo.171@gmail.com

36

Đặng Thanh Tùng

19/02/1996

Năng lượng mới & CN tái chế

0986684229

buteogallusocean@gmail.com

+ Trở về trang trước