Thời khóa biểu chương trình Đức - năm học 2011 -2012

Ngày đăng: 14/11/2012

-       Số buổi học/tuần :  5 buổi (sáng hoặc chiều)/tuần;
-       Số tiết/buổi : 5 tiết/buổi.

Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung học

Giáo viên giảng dạy

Cơ quan

01/10/2011

Khai giảng chương trình

 

 

Tháng 10 đến 11/2011

Tiếng Đức cơ sở A1

TS. Lê Tuyết Nga

TS. Nguyễn Hồng Vân

Ths. Trần Thu Trang

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

12/2011 đến 01/2012

Tiếng Đức cơ sở A2

TS. Lê Tuyết Nga

TS. Nguyễn Hồng Vân

Ths. Trần Thu Trang

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tháng 02 đến  4/2012

Tiếng Đức trình độ B1và luyện thi APS

TS. Lê Tuyết Nga

TS. Nguyễn Hồng Vân

Ths. Trần Thu Trang

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tháng 3 đến  5/2012

Tiếng Đức trình độ B1

TS. Lê Tuyết Nga

TS. Nguyễn Hồng Vân

Ths. Trần Thu Trang

Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tháng 3 đến  5/2012

Toán tiếng Đức (tiếng Đức trong môn Toán)

TS. Nguyễn Hoài Bão

Viện Khoa học Việt Nam

Thi APS (đối với sinh viên phải thi APS ở ĐSQ Đức)

Tháng 5 đến 6/2012

Luyện thi, thi và cấp chứng chỉ của Đại học Dự bị Nordhausen


+ Trở về trang trước